ဗြီဒီယုိ ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္မ်ား

ဗြီဒီယုိကုိ သုံးျပီး သတင္းေပးျခင္းနဲ႔ ပညာေပးျခင္း
 

မတရားမႈကုိ လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္ေစဖုိ႔ မွတ္တမ္းတင္တာ၊ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္ေတြကုိ ရုိက္ကူးတာေတြက အစ၊ လူထု၀န္ေဆာင္မႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ အထိ၊ ဗြီဒီယုိတခုက အသိပညာေပးမႈေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တုိးပြားေစႏုိင္တယ္။
ဗြီဒီယုိ ဘေလာ့ဂါမ်ား / ရဲမ်ားရဲ႕ လူမဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ကုိ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္း
 

ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာကတည္းက၊ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ရဲစခန္းေတြမွာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ၊ အလြဲသုံးစားမႈေတြ ထူေျပာေနတယ္ ဆုိၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလုိ အဆုိးရြားဆုံး ခ်ိဳးေဖါက္မႈ တခ်ိဳ႕ကုိ ထုတ္ေဖၚျပသလာတဲ့ အတြက္ အီဂ်စ္ရဲေတြရဲ႕ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ဆုိးေတြကုိ သိရွိလာၾကရတယ္။ ေ၀ါလ္အဘၻာစ္လုိ ဘေလာ့ဂါေတြက ရဲအရာရွိေတြရဲ႕ ရုိက္ႏွက္မႈ၊ ဓမၼတာနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈေတြအတြက္ သံသယရွိသူေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့အခါ ရဲေတြရဲ႕ ညွင္းဆဲ ႏွိပ္စက္မႈကုိ ႏုိင္ငံတကာက သိရွိလာၾကတယ္။

ကြန္ရက္ - အီဂ်စ္ ဘေလာ့ဂါမ်ားနဲ႔ ဗြီေလာ့ဂါမ်ား

အဘၻာရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ ၾကည့္ရႈရန္

ရဲေတြရဲ႕ လူမဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ဘေလာ့ဂါေတြရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ဗြီဒီယုိမ်ား 

 

Viral အြန္လုိင္း သက္၀င္ကာတြန္း / “Meatrix” ေမြးျမဴးေရး စက္ရုံကုိ သေရာ္ျခင္း

Meatrix ဆုိတာ Matrix ရုပ္ရွင္ေတြကုိ ေလွာင္ေျပာင္ထားတဲ့ ေလးမိနစ္စာ အြန္လုိင္း သက္၀င္ကာတြန္း တခု ျဖစ္တယ္၊ ေမြးျမဴေရး စက္ရုံက ထြက္လာတဲ့၊ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ အမဲသားေတြနဲ႔ ႏုိ႔ထြက္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြ အေၾကာင္းကုိ ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္ေတြဆီ ပညာေပးတာလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒီရုပ္ရွင္ကားဟာ ရယ္စရာေကာင္းၿပီး၊ တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့ ေလွာင္ေျပာင္မႈ တခု ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့အခါ ဒီ viral ရုပ္ရွင္ကားဟာ အြန္လုိင္း အေျခခံတဲ့ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈမွာ ေနရာသစ္ တခု ရရွိလာခဲ့တယ္။ ဘာသာစကား ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္နဲ႔ ဘာသာျပန္ဆုိခဲ့ၾကၿပီး၊ ကမၻာတ၀ွမ္းက ၾကည့္ရႈသူသန္းေပါင္း ၁၅ နဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္မႈ အရွိဆုံး အြန္လုိင္း ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈ ရုပ္ရွင္ကား တကား အျဖစ္နဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားၾကတယ္။

Meatris ဗြီဒီယုိကုိ ၾကည့္ရႈရန္

အဖြဲ႔အစည္း - GRACE and Sustainable Table

 

သက္၀င္ကာတြန္း / Chevron “Toxico” စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ 

Chevron Texaco ကုိ အီေကြဒုိး အာမဇုံေဒသမွာ အဆိပ္အေတာက္ရွိတဲ့ စြန္႔ပစ္ေရ ဂါလံေပါင္း ၁၈ ဘီလီယံေက်ာ္ကုိ စြန္႔ပစ္တဲ့ေနရာမွာ အဓိက တာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ လူသိထင္ရွားခဲ့တယ္၊ အဲဒီ အျဖစ္အပ်က္ဟာ ကမၻာေပၚက ေရနံနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အႀကီးဆုံး ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဘးကဒ္ဆုိးႀကီးတခု ျဖစ္ခဲ့တယ္။
 

အာမဇုန္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က အာမဇုံျမစ္၀ွမ္းမွာ ရွိတဲ့ ဒသခံေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ကာကြယ္ၾကဖုိ႔ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။

ဗြီဒီယုိကုိ Hub ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ၾကည့္ရႈပါ

 

ဗြီဒီယုိကုိ သုံးၿပီး ပင္မ ေထာက္ခံသူမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း
 

ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ ပုိမုိၾကည့္ရႈလာၾကၿပီး ဖိအားေတြ ေပးလာေအာင္ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားဖုိ႔ လုိတယ္။ ဗြီဒီယုိ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အြန္လုိင္း ပန္ၾကားလႊာေတြ (သုိ႔) ဂတိျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ ပူးတြဲၿပီး လႊင့္တင္တတ္ၾကတယ္၊ ပရိသတ္ေတြကုိ သင့္ရဲ႕ အီး-သတင္းလႊာ (သုိ႔) တျခား လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖည့္စြတ္ပုံစံေတြမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးလာေအာင္ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ပင္မ ေထာက္ခံသူေတြကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္တယ္။

 
စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈကုိ အားေပးပါ / ကၽြန္ပ္တုိ႔ကုိ ပစ္မထားပါနဲ႔

Courage Campaign ဟာ အြန္လုိင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ကြန္ရက္ တခု ျဖစ္ၿပီး ကယ္လီဖုိးနီးယားမွာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တန္းတူညီမွ်ရွိေရးအတြက္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္တဲ့ အဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္။ 'Don't divorce us' လုိ႔ေခၚတဲ့ ဗြီဒီယုိဟာ လိင္တူ လက္ထပ္မႈေပါင္း ၁၈,၀၀၀ ကုိ တရားမ၀င္ ျဖစ္ေစမဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္း တခုကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္တယ္။ ထိခုိက္နစ္နာၾကတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ဓါတ္ပုံ တပုံစီ ေပးပုိ႔ၾကဖုိ႔ ေတာင္းခံထားတယ္။

'Don't divorce us!' ဗြီဒီယုိကုိ ဒီေနရာမွာ ၾကည့္ရႈရန္

လူတသန္းရဲ႕ ေခၚသံမ်ား ပရုိဂ်က္ တခုအတြက္ ရက္ ၃၀

US Campaign for Burma’s (USCB) က စီစဥ္တဲ့ လူတသန္းရဲ႕ ေခၚသံမ်ား ပရုိဂ်က္ တခုဟာ ျမန္မာျပည္က လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကုိ ေထာက္ပံ့အားေပးဖို႔ USCB ရဲ႕ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္လာေအာင္ လူတသန္းကုိ ဖိတ္ေခၚဖုိ႔ ရာခ်ီတဲ့ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားသူေတြ၊ လူသိမ်ားတဲ့ ေထာက္ခံသူေတြကုိ အတူတကြ စုရုံးေစခဲ့ အစီအစဥ္ ျဖစ္တယ္။
 

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ဗြီဒီယုိကုိ ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

အြန္လုိင္း လႈပ္ရွားမႈ - ဖန္တီးပါ၊ ပူးေပါင္းပါ၊ ဆက္သြယ္ပါ၊ ထပ္ဆင့္ပြားပါ
 

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကေနတဆင့္ အြန္လုိင္း ဗြီဒီယုိ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈထဲမွာ Witness Hub, YouTube, Ourmedia.org, dotSUB နဲ႔ ဗြီဒီယုိ ဇာတ္လမ္းတုိေလးေတြကုိ ေထာက္ခံသူလႈပ္ရွားသူေတြက လႊင့္တင္ၿပီး အြန္လုိင္းနဲ႔ ေအာ့ဖ္လုိင္းမွာ ျပသ အသုံးျပဳႏုိင္၊ ေ၀မွ်ေပးႏုိင္တဲ့ တျခား ကြန္ရက္ေတြ ပါ၀င္တယ္။ တခါတေလ အဲဒီ ဗြီဒီယုိေလးေတြဟာ ထပ္ဆင့္ပြားျပီး ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းအေပၚ လူထုရဲ႕ အာရုံကုိ ဖမ္းယူႏုိင္တယ္။ အဲဒါေတြကုိ လူေတြက ပန္ၾကားလႊာေတြ၊ ကတိျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ အားေပးေထာက္ခံတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးလာေအာင္ ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေတြေပၚမွာ လႊင့္တင္ႏုိင္သလုိ၊ အီးေမးလ္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္။ ပစၥည္း ကိရိယာ အသစ္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူထုကုိ အြန္လုိင္းမွာ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာေအာင္၊ သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈကုိ ေထာက္ခံမႈ ေပးဖုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ မီဒီယာေတြ ဖန္တီးၿပီး ေ၀မွ်ႏုိင္တယ္။ အြန္လုိင္း လုပ္ငန္းေတြမွာ သင့္ကုိ အားေပး ေထာက္ခံသူေတြနဲ႔ သာမန္ ပရိသတ္ေတြအၾကား ဆက္သြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ အင္တာနက္ အဆက္အသြယ္ ရွိဖုိ႔ လုိတယ္။

ဘာသာေရး စည္းလုံးမႈ / Avaaz – လူမႈတုိးတက္ေရး အျငင္းပြားမႈကုိ ရပ္တန္႔ရန္

YouTube ေပၚက ထိပ္တန္း ဗြီဒီယုိေတြထဲက တခုကေတာ့၊ အစၥလာမ္နဲ႔ အေနာက္အုပ္စုေတြ အၾကားမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အျငင္းပြားမႈ အျဖစ္အပ်က္ တခုကုိ ဖြင့္ခ်လုိက္တဲ့ အာဗားဇ္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိ ပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မပါတ္သက္တဲ့၊ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ဖြင့္ျပေပးထားတယ္။

ပတ္၀န္းက်င္ / ျမစိမ္းေရာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ အဏၰ၀ါဆုိင္ရာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ
 

Breathe in, breathe out, စကၠန္႔ ၆၀ ရုပ္ၿငိမ္ ဗြီဒီယုိတခု ျဖစ္ၿပီး၊ ျမစိမ္းေရာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔က ဖန္တီးထားတယ္။ အြန္လုိင္းမွာ လူၾကည့္အမ်ားဆုံး ဗြီဒီယုိေတြထဲမွာ တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး / Amnesty ရဲ႕ ' အက်ဥ္းစခန္း ခရီးစဥ္'

ဒီ ဗြီဒီယုိဟာ အြန္လုိင္း ပြဲၾကည့္ပရိသတ္္ေတြက ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကတဲ့ Amnesty အဖြဲ႔က ဖန္တီးတဲ့ ကြာတာနာမုိ အက်ဥ္းစခန္းတခုရဲ႕ ပုံတူ ခရီးစဥ္ အေၾကာင္း ျဖစ္တယ္။ အက်ဥ္းစခန္းမွာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈကုိ ျမင္ေတြ႔မွာ ျဖစ္တယ္။ မိမိရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္စကားကုိ အသံသြင္းထားၿပီး အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕ တရားမ၀င္ အက်ဥ္းခ်မႈကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဆီ သင့္ရဲ႕ အသံကုိ ေပးပုိႏုိင္တယ္။

ဗြီဒီယုိကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႔ရဲ႕ 'အက်ဥ္းစခန္း ခရီးစဥ္' မွာ ၾကည့္ရႈပါ

ေအာ့ဖ္လုိင္း လႈပ္ရွားမႈ - လူ႔အသင္းအဖြဲ႔မ်ား အတူတကြ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း လႈပ္ရွားျခင္း
 

ဗြီဒီယုိ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးေနတဲ့ ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ လက္စြဲစာအုပ္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ လူထုေရွ႕မွာ ျပသျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေျခ စည္းရုံး လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ အေကာင္အထည္ ေဖၚလုိ႔ ရတယ္။
 
အက်ဥ္းစခန္း စနစ္အေပၚ လူငယ္ေတြရဲ႕ တုံ႔ျပန္ခ်က္/ စည္းမျခားတဲ့ စာအုပ္မ်ား 

ဒီ ဗြီဒီယုိဟာ အထူးသျဖင့္ ကယ္လီဖုိးနီးယားမွာ ရွိတဲ့ အေမရိကန္ အက်ဥ္းေထာင္ တုိးပြားလာေနမႈကုိ ဆန္႔က်င္ေနၾကတဲ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ဗြီဒီယုိဟာ အက်ဥ္းစခန္း စနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ ေနၾကတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ လူငယ္ေတြက လက္ေတြ႔ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဥပမာေတြ ပါ၀င္တဲ့ Action Pack တခုကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေဘာင္အတြင္း ကေန အက်ဥ္းခ်ျခင္းနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြကုိ စစ္ေဆးေလ့လာေနတဲ့ extensive lesson plans ေတြကုိ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူ/သားေတြအတြက္ စီစဥ္ဖန္တီး ထားၾကတယ္။

ဗြီဒီယုိကုိ WITNESS ကြန္ရက္စာမ်က္နွာမွာ ၾကည့္ရႈပါ 

 

ေရသုံးစြဲပိုင္ခြင့္ / ေရကုိ ပုဂၢလိက လက္ထဲ လႊဲေျပာင္းမႈ ရပ္တန္႔ေရး

ဒီ ဗြီဒီယုိဟာ မြန္ဘုိင္း စည္ပင္သာယာ အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္မွာ ေနထုိင္သူေတြထံ ေရပံ့ပုိးမႈကုိ ပုဂၢလိက လက္ထဲ လႊဲေျပာင္းမဲ့ အစီအစဥ္ကုိ တင္ျပထားတယ္။ ဒီ ဗြီဒီယိုကုိ ျပသမႈေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ေနာက္မွာ ခါတုိင္း ၆၀ ပဲ တက္ေရာက္ေလ့ ရွိတဲ့ အစုိးရရဲ႕ အစည္းအေ၀း တခုမွာ လူေပါင္း ၃၀၀ ဟာ စုေ၀းလာၾကၿပီး အစုိးရအရာရွိေတြက အဲဒီ အစီအစဥ္နဲ႔ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္ ေနထုိင္သူေတြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ အစည္းအေ၀း ၿပီးဆုံးသြားၿပီး မၾကာခင္မွာ အစုိးရက မြန္ဘုိင္းၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ အဲဒီ ေဒသဖက္ကုိ ပုဂၢလိက လက္ထဲ လႊဲေပးမဲ့ အစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရတယ္၊ အဲဒီေနရာ ပတ္၀န္းက်င္မွာ တရက္ တႀကိမ္ကေန တရက္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေရေပးေ၀မႈကုိ စတင္ လာခဲ့ၾကတယ္။

အဖြဲ႔အစည္း - ဗြီဒီယုိ ေစတနာ့ လုပ္သားမ်ား

ဗြီဒီယုိကုိ WITNESS ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ၾကည့္ရႈပါ

စုေပါင္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္တဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ ဗီြဒီယုိ
 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ား အတြက္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အမွတ္အသား ျဖစ္လာတယ္။ တႀကိမ္တခါ စြန္းထင္းသြားတာ (သုိ႔) နာမည္ပ်က္သြားတာနဲ႔ ကုန္ပစၥည္း တန္ဖုိးေတြ၊ ရရွိမဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြဟာ က်ဆင္းသြားႏုိင္သလုိ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ၾသဇာကုိ ဆုံးရႈံးသြားေစႏုိင္တယ္။ Culture jamming လုိ႔ေခၚတဲ့ တန္ျပန္ေၾကာ္ျငာေရး ဗြီဒီယုိက လုပ္ငန္းကုိ ျပန္ၿပီး အားေကာင္းေစႏုိင္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ႀကီးမားတဲ့ မီဒီယာ ရုပ္ပုံလႊာေတြကုိ ရုပ္ပုံေတြနဲ႔ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေတြ အေပၚ ဆန္႔က်င္တဲ့ (သုိ႔) သေရာ္ထားတဲ့ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ေတြ အသြင္နဲ႔ မူလ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းကုိ သုံးၿပီး ျပဳျပင္ထားတာေတြ ပါ၀င္တယ္။ Culture jamming နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္ကုိ wiki entry  ထဲမွာ ဖတ္ရႈႏုိင္တယ္။
 

အျခား ဥပမာမ်ား

လက္ကုိင္ဖုန္း ဗြီဒီယို မွတ္တမ္း

တိဘက္အေရး လႈပ္ရွားေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထဲမွာ တိဘက္အေရး လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူ/ သားေတြဟာ တရုတ္ျပည္က မဟာတံတုိင္းႀကီး နံရံေပၚမွာ စာတန္းကပ္ ေၾကာ္ျငာ ဆႏၵျပမႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈကုိ လက္ကုိင္ဖုန္း ဗြီဒီယုိေတြကေနတဆင့္ Skype to New York ကုိ အသုံးျပဳၿပီး YouTube ေပၚမွာ တုိက္ရုိက္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾကတယ္။

ျမန္မာ့ ဆုိင္ကလုံး၊ ၂၀၀၈

ဆုိင္ကလုံး နာဂစ္ ျဖစ္ပ်က္မႈ ေနာက္ပုိင္း အေျခအေနကုိ လက္ကုိင္ဖုန္း၊ တီဗြီ ကင္မရာေတြနဲ႔ ရုိက္ကူးခ်က္ေတြကုိ DVDs ေတြထဲမွာ စုစည္းခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒါေတြကုိ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ေရာင္းခ်ၿပီး ျပည္ပကုိ ေပးပုိ႔ခဲ့ၾကတယ္ - ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစုံကုိ ဒီေဆာင္းပါးထဲမွာ ဖတ္ရႈပါ။ 

 

Neda Soltani ေနဒါ ဆုိတာနီ

၂၀၀၉ ဇြန္လတုန္းက အီရန္ႏုိင္ငံမွာ၊ ေနဒါ ဆုိတာနီလုိ႔ ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးအမီးငယ္ တဦးဟာ လတ္တေလာ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္နဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး ေထာင္ေသာင္း ခ်ီတဲ့ လူေတြက ဆႏၵျပေနခ်ိန္မွာ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရတယ္။ သူမ အသက္ကုိ ကယ္ဖုိ႔ လူေတြက မေအာင္မျမင္ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ပုံကုိ လက္ကုိင္ဖုန္း တလုံးနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးခဲ့တယ္။ နာရီပုိင္းအတြင္းမွာ အဲဒီ ရုပ္ရွင္ကားဟာ YouTube နဲ႔ Facebook ေပၚမွာ ရာက္ရွိသြားၿပီး၊ ကမၻာတ၀ွမ္းက ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ လူေတြက ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ဆုံး သက္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ ဘာေတြ ျဖစ္သြားတယ္ ဆုိတာ ေျပာဖုိ႔ ေစာလြန္းေနေသးေပမဲ့၊ အဲဒီ ရုပ္ပုံလႊာေတြက အဲဒီ ဆႏၵျပမႈေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ ျပင္းထန္တယ္ ဆုိတာကုိ လူတုိင္း သိျမင္လာေစတယ္။

ဒီ ဗြီဒီယုိကုိ YouTube ေပၚမွာ ၾကည့္ရႈပါ