ဗြီဒီယုိ ဘာသာျပန္ျခင္း


ဗြီဒီယုိကုိ လူဦးေရ အမ်ားအျပားဆီ ေရာက္ရွိေစႏုိင္ဖုိ႔၊ ကမၻာ တဖက္ျခမ္းမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ သူေတြ၊ ၾကားနာဖို႔ အခက္အခဲ ရွိတဲ့သူေတြက အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗြီဒီယုိ အေၾကာင္းကုိ ဇာတ္ညႊန္းကူးေရးဖုိ႔ လုိတယ္၊ ျဖစ္ႏုိင္ရင္၊ သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြက သုံးစြဲတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ ဘာသာျပန္ဆုိ ေပးဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။
 

မူရင္း ဘာသာစကာ ကူးယူခ်က္

ဗြီဒီယုိကုိ ဘာသာျပန္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ပထမဦးဆုံးနဲ႔ အေရးအႀကီးဆုံး အဆင့္ကေတာ့ ေနာက္ဆုံး တည္းျဖတ္လုိက္တဲ့ ရုပ္ရွင္ကားထဲက စကားလုံး အားလုံးကုိ အတိအက် ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းနဲ႔ ကူးယူထားဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ စကားေျပာဆုိခဲ့တဲ့ အသံေတြ၊ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚက စာသား ေခါင္းစဥ္ေတြ၊ မူရင္း ဘာသာစကားနဲ႔ ေရးသားထားတဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္တယ္။ စကားစု (သုိ႔) စာေၾကာင္း တခုစီကုိ သီးျခားလုိင္း တခုေပၚမွာ ေရးၿပီး၊ လုိင္းတခုစီရဲ႕အစမွာ (နာရီ ':' မိနစ္ ':' စကၠန္႔ ':' ဖလင္ကြက္) စသျဖင့္ စတင္ခ်ိန္နဲ႔ အဆုံးသတ္ခ်ိန္ကုိ မွတ္သားထားရမွာ ျဖစ္တယ္ - ၀၀:၀၁:၁၀ မွ ၀၀:၀၁:၂၀ ဒီေနရာဟာ ေဘာ္လီးဗီးယား ႏုိင္ငံမွာ ေရကုိ ပုဂၢလိကဆီ လႊဲအပ္ေပးတာကုိ အတုိက္အခံ လုပ္တဲ့ လူေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ရုပ္ရွင္ကား တကား ျဖစ္တယ္ ၀၀:၀၁:၂၃ မွ ၀၀:၀၁:၃၂ ဒီေနရာကေတာ့ သူတုိ႔ ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရတဲ့ ဖိႏႈိပ္မႈေတြအေၾကာင္းေတြ ျဖစ္တယ္ အဲဒီလုိ စာတမ္းတခုကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ Jubler လုိ႔ေခၚတဲ့ အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္၊ ၄င္းဟာ ဗြီဒီယုိ စာတမ္းထုိးေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ပရုိဂရမ္ တခု ျဖစ္တယ္၊ ဖန္တီးၿပီးရင္ .SRT ဖုိင္နာမည္နဲ႔ save လုပ္ထားပါ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)။


 

ဇာတ္ညြန္းဖုိင္ (သုိ႔) စာတန္းထုိးတဲ့ ဖုိင္ကုိ သုံးစြဲျခင္း/ေ၀မွ်ျခင္း


မူရင္း-ဘာသာစကားနဲ႔ ေရးထားတဲ့ ဇာတ္ညႊန္းကုိ ရုပ္ရွင္ကားနဲ႔အတူ ထည့္ထားႏုိင္တယ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးရာမွာ DVD တခုခုထဲမွာ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) တျခား ေအာ့ဖ္လုိင္း format နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ထည့္ထားႏုိင္တယ္။ ရုပ္ရွင္ကား တကားရဲ႕ ေကာ္ပီေတြကုိ မူရင္း ဘာသာစကားနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျပာင္းၿပီး၊ VLC player နဲ႔ ပူးတြဲ ထည့္ထားႏုိင္တယ္၊ နားမၾကားတဲ့ သူေတြနဲ႔ ဆူညံတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ ျပသဖုိ႔ စာတန္းေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ လူတုိင္း ဘာသာျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ dotSUB  မွာ တင္ထားႏုိင္တယ္ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)။

သင့္ရဲ႕ ဇာတ္ညြန္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိတဲ့သူေတြက အလြယ္တကူ ဘာသာျပန္ဆုိႏုိင္ဖုိ႔ စာသားဖုိင္  တဖုိင္ကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္တယ္ -- ရုပ္ရွင္ကားကုိ မၾကည့္ႏုိင္တဲ့ သူေတြကလည္း အကူအညီေပးႏိုင္တယ္။ ဘာသာျပန္ဆုိတဲ့သူက လုိင္းတခုစီရဲ႕ အေပၚက မူရင္း သာသာစကား ေနရာမွာ ဘာသာျပန္ဆုိတဲ့ စာသားေတြနဲ႔ အစားထုိးလုိက္ရုံပါပဲ၊ စကားစုကုိ timecode ေနရာမွာ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ရွိေစဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ဒီဖုိင္အသစ္ကုိ မူရင္း-ဘာသာစကား ဖုိင္နဲ႔ တပုံစံထဲျဖစ္တဲ့ စာတမ္းထုိးဖုိင္တခု အျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

အကယ္လုိ႔ ဘာသာျပန္ဆုိရာမွာ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္၊ မူရင္း-ဘာသာစကားကုိ ကူးယူၿပီး ဗြီဒီယုိကုိ ထုတ္ျပန္တဲ့အခါ တခါထဲ ေ၀မွ်ႏုိင္တယ္၊ ဘယ္သူမဆုိ ရုပ္ရွင္ကားကုိ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ႔ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ ဘာသာစကားနဲ႔ ဘာသာျပန္ဆုိႏုိင္တယ္။

အေသးစိတ္ သိလုိရင္၊ ကၽြန္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ဗြီဒီယုိ ဖန္တီးေရး ကိရိယာ(ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္) နဲ႔ လုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပြဲ စာတန္းထုိး ကုိ ဖတ္ရႈပါ။