နည္းနာမ်ား


 

မီဒီယာ ဖန္တီးေရး နည္းဗ်ဴဟာ

သင္ဟာ တသီးပုဂၢလ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားေနတဲ့သူ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ပါေစ၊ အုပ္စုတစု (သို႔) အဖြဲ႕အစည္း တခုခုနဲ႔ လက္တြဲ လႈပ္ရွားေနသူ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနပါေစ၊ ဒီအပိုင္းမွာ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္တဲ့ စီမံကိန္း တခုကုိ ဖန္တီးတဲ့အခါ ပါ၀င္တဲ့ အဆင့္ေတြကုိ ေဖၚျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ မီဒီယာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရး တခုခု (သုိ႔) စီမံခ်က္ တခုခုရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း အေနနဲ႔ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။
 
စတင္ မလုပ္ေဆာင္ခင္၊ ေမးျမန္းဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ အဓိက ေမးခြန္း သံုးပုဒ္ ရွိတယ္။
၁။ ပန္းတိုင္ေတြကုိ ေရာက္ရွိႏုိင္ဖုိ႔ မီဒီယာ ဖန္တီးဖုိ႔ လိုသလား။

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

ရုပ္ပုံမ်ားကုိ ဖန္တီးၿပီး အသုံးျပဳျခင္း

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

ေအာက္ေျခ လူတန္းစား ဟာသမ်ား

ႏုိင္ငံေရး ကာတြန္းေတြဟာ လူမႈေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ သေရာ္စာ၊ မွတ္ခ်က္ေပးတဲ့ ပုံစံေတြနဲ႔ ရာစုႏွစ္ အေတာ္ၾကာ ထိေရာက္တဲ့ အသြင္ကုိ ေဆာင္ေနခဲ့သလုိ၊ ရုပ္ေျပာင္ေတြကို ေအာက္ေျခလူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းေတြ အတြက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားေရး ကိရိယာတခု အျဖစ္ အသုံးျပဳေနတဲ့အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ပုိမုိ ရရွိလာေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအခန္းမွာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြအတြက္ ဟာသေတြကုိ ဘယ္လုိ အသုံးျပဳတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ အသုံးျပဳရတယ္၊ ဘယ္လုိ႔ စတင္ အသုံးျပဳရတယ္ စတဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ ျဖန္႔ေ၀ေရး အႀကံအဉာဏ္ တခ်ိဳ႕နဲ႔တကြ ေဖၚျပထားတယ္။

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္း

Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္း ဆုိတာ သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားကုိ ပရိသတ္ တခုခုဆီ တုိးခ်ဲ႕ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေအာင္ လူအမ်ား စုေ၀းတဲ့ေနရာ (သုိ႔) စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာေတြမွာ ပုံမွန္နည္းကုိ မသုံးပဲ ၾကား၀င္ လုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိတယ္။ ဒီအခန္းမွာ အေျခခံ သေဘာတရားေတြကုိ တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳတဲ့ ေနရာမွာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားရမဲ့ အယူအဆ တခ်ိဳ႕နဲ႔ ဥပမာေတြကုိ ေဖၚျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

ရုိးရုိး သက္၀င္ကာတြန္း

သက္၀င္ကာတြန္း (animation) ဆုိတာ လူထုေထာက္ခံမႈ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အစြမ္းထက္တဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္၊ သင့္ရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကုိ အသက္၀င္လာေစၿပီး သင့္ရဲ႕ အယူအဆေတြကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေအာင္ တင္ဆက္ေပးႏို္င္တယ္။ သက္၀င္ကာတြန္း ဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ဘာသာရပ္တခု ျဖစ္တယ္ - ဒီလမ္းညႊန္ခ်က္ဟာ သင့္ရဲ႕ ေထာက္ခံ စည္းရုံးေရးကုိ အေထာက္အကူ ေပးမဲ့ အေျခခံက်တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ သက္၀င္ကာတြန္းေတြကုိ အသုံးျပဳတတ္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္ - ဒီအထဲမွာ ရႈပ္ေထြးတဲ့ flash (သုိ႔) ကြန္ပ်ဴတာ သက္၀င္ကာတြန္းေတြ မပါဘူး။

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

အျမန္ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ျခင္း

ဒီအပုိင္းမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဒီကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ (သတင္း အခ်က္အလက္ကုိ အေသးစိတ္ ေလ့လာဖို႔ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ) မွာ တင္ျပထားတဲ့ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ေရး ကိရိယာေတြဟာ သတင္းလႊာ (သုိ႔) စာအုပ္ေတြလုိ အရြယ္အစား ႀကီးမားတဲ့ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ေရး ပရုိဂ်က္ တခုခုပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တႀကိမ္ပဲ ထုတ္ေ၀ေလ့ရွိတဲ့ ငယ္ရြယ္တဲ့ ပုိစတာ၊ factsheet (သုိ႔) လက္ကမ္းစာေစာင္ ပရုိဂ်က္ တခုခုပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ စီစဥ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ထုတ္ျပန္တဲ့ ေနရာမွာ အေထာက္အကူေပးတယ္။

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

အသံ ဖန္တီးျခင္း

ဖမ္းယူထားတဲ့ အသံေတြကို တခုထဲ ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစုၿပီး အသံကို ျပဳလုပ္တာဟာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြပဲ လုပ္ႏုိင္မဲ့ အရ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားတဲ့ ေနရာမွာ အသံကို အသံုးျပဳလာတဲ့ လကၡဏာေတြ ႀကီးထြားလာေနတယ္။ ဒီအခန္းမွာ ေတြ႔ရွိရမဲ့ အေၾကာင္းအရာ ကေတာ့၊ လူတဦးဟာ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္ တခု၊ အယူအဆ တခု၊ အေျခခံ ပစၥည္းတခ်ိဳ႕နဲ႔ တတ္ကၽြမ္းမႈ အနည္းအက်ဥ္း ရွိေနရုံနဲ႔ ဆြဲေဆာင္အား ေကာင္းတဲ့ အသံကို ဖန္တီးၿပီး ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တယ္။ ဒီအပိုင္းမွာ အလြန္ အားေကာင္းၿပီး အသံုး၀င္မဲ့ အသံေတြကို ဖန္တီးရာမွာ သင့္ကုိ အေထာက္အကူ ေပးၿပီး ေရဒီယိုေတြ၊ CD ေတြ၊ အမ်ားနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေနရာေတြႏွင့္ အင္တာနက္ေတြကေန ပရိသတ္ေတြဆီ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

ဗြီဒီယုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း & ျဖန္႔ခ်ီျခင္း

ဗြီဒီယုိကုိ ရုိက္ကူးၿပီးတဲ့အခါ လူေတြက ျမင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒီအခန္းမွာ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ အြန္လုိင္း၊ ေအာ့ဖ္လုိင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပုံစံ၊ လုိင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုပ္ေဆာင္တဲ့့ ပုံစံ၊ ထုတ္ျပန္ႏုိင္တဲ့ေနရာ အပါအ၀င္၊ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ အြန္လိုင္း၊ ေအာ့ဖ္လုိင္းမွာ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။
 
ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ေရးကုိ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုတယ္။ သင္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ရုပ္ရွင္ အမ်ိဳးအစား၊ ျပသခ်ိန္၊ ပါရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ ပုံစံေတြဟာ သင္ ျဖန္႔ေ၀မဲ့ နည္းလမ္းအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိလာေစမွာ ျဖစ္တယ္။ သင္ စီစဥ္ေနတဲ့ ျဖန္႔ေ၀ေရး ပုံစံဟာ ရုပ္ရွင္ကားကုိ ထုတ္လုပ္တဲ့ ပုံစံအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစမွာ ျဖစ္တယ္။

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

ကင္မရာမပါပဲ ဗြီဒီယုိ ဖန္တီးျခင္း

မၾကာခင္ ႏွစ္ေတြက ဖန္တီးခဲ့ၾကတဲ့ အေကာင္းဆုံး ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈ ဗြီဒီယုိ တခ်ိဳ႕ဟာ ကင္မရာ မပါပဲ ဖန္တီးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ Avaaz  က ဖန္တီးတဲ့ သုံး-မိနစ္ကေန ေလး-မိနစ္စာ ဗြီဒီယုိေတြဟာ YouTube လုိ ဗြီဒီယုိ ေ၀မွ်ႏုိင္တဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြ ကေနတဆင့္ တကမၻာလုံးမွာ ရွိတဲ့ ပရိသတ္ထုႀကီးဆီ ေရာက္ရွိသြားခဲ့တယ္။

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

ဗြီဒီယုိ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း

WITNESS ဟာ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြကုိ ေဖၚထုတ္ရာမွာ ဗြီဒီယုိနဲ႔ အြန္လုိင္း နည္းပညာေတြကုိ အသုံးျပဳတဲ့ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ NGO တခု ျဖစ္တယ္။ WITNESS ဟာ လူတဦးတေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ပုဂၢဳိလ္ေရး ညွင္းဆဲခံရမႈ  အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ အားေကာင္းတဲ့ တရားစီရင္ေရး၊ လူထု စည္းရုံးေရးနဲ႔ မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲေရး လက္နက္ေတြအျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာေအာင္ လူေတြကုိ စြမ္းအား ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအခန္းမွာ ပါတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ တခ်ိဳ႕ဟာ WITNESS ရဲ႕ လုပ္ငန္းနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြအေပၚမွာ အေျခခံထားတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဗြီဒီယုိ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္ထဲမွာ ဗီြဒီယုိကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ထည့္သြင္းႏုိင္မဲ့ အစီအစဥ္ တခုခုကုိ ေရးဆြဲတဲ့အခါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမဲ့ ေမးခြန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ  အေသးစိတ္ စီစဥ္ထားတယ္။

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင့္ သတင္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ ေ၀မွ်ျခင္း

ယေန႔ေခတ္မွာ လက္ကိုင္ဖုန္းထဲကေန multimedia ေခၚ ရုပ္သံက႑စုံ သတင္းေတြကုိ ဖန္တီးၿပီး ေ၀မွ်ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ပုိမုိ ရရွိလာေနတယ္၊ လူထုကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေ၀မွ်ေပးႏုိင္တယ္။ ဒီသတင္းစဥ္ေတြကို ဖုန္းနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) အင္တာနက္က တဆင့္ ျဖစ္ျဖစ္ ေ၀မွ် လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္တယ္။

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

ဗြီဒီယုိ လုံၿခံဳေရး

ဗြီဒီယုိဟာ ရပုိင္ခြင့္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြအတြက္ အစြမ္းထက္တဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ႀကီးမားတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြ ကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္တယ္။ အထိခိုက္မခံတဲ့ ဗြီဒီယုိ ပရုိဂ်က္ တခုခုကုိ စတင္ မလုပ္ေဆာင္ခင္၊ သင့္ရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔ အေၾကာင္းအရာ၊ အရင္းအျမစ္ေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကုိ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကုိ သတိထားၿပီး လူတုိင္း ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာေအာင္ အႏၱရာယ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းေစမဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားထားပါ။

» ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္