ရုိးရုိး သက္၀င္ကာတြန္းတခု ဖန္တီးျခင္း

 

GIMP ကုိ အသုံးျပဳၿပီး သက္၀င္လႈပ္ရွားႏုိင္တဲ့ GIFs ဖုိင္ေတြကုိ ဖန္တီးပါ။ ဒီေနရာမွာ နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးကုိ ေဖၚျပထားတယ္၊ ပထမ နည္းလမ္းကေတာ့ image layers ကုိ အသုံးျပဳတာ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယနည္း ကေတာ့ GIMP animation package လုိ႔ ေခၚတဲ့ GAP ပဲ ျဖစ္တယ္။ သက္၀င္လႈပ္ရွားတဲ့ GIFs တခုကုိ ဖန္တီးရာမွာ အေျခခံ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ ရွိတယ္။ သင္ ႏွစ္သက္တဲ့ ပုံဆြဲ ပရုိဂရမ္ကုိ သုံးၿပီး ေဘာင္ေတြကုိ ဖန္တီးပါ - GIF animation ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ သုံးၿပီး သက္၀င္လႈပ္ရွားေစပါ။ ဒီေနရာမွာ မွတ္ထားရမဲ့ အခ်က္ အနည္းငယ္ ရွိတယ္။

  • ရုပ္ပုံကုိ GIF format format (ရုပ္ပုံကုိ save လုပ္တဲ့အခါ "save as" ကုိ ႏွိပ္ၿပီး gif ကုိ ေရြးပါ) နဲ႔ save လုပ္ထားပါ။ ရုပ္ပုံေတြ သက္၀င္လႈပ္ရွားတဲ့အခါ ေပၚေစခ်င္တဲ့ နံပါတ္ အစီအစဥ္အတုိင္း နာမည္ေတြကုိ ေပးထားတာ ေကာင္းတယ္။
  • သက္၀င္ကာတြန္းကုိ ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ သုံးစြဲလုိတဲ့ ရုပ္ပုံအားလုံးဟာ အရြယ္အစား တူညီၾကဖုိ႔ လုိတယ္။ အေကာင္းဆုံး နည္းကေတာ့ ပထမဆုံး ရုပ္ပုံကုိ လုိအပ္တဲ့ ေဘာင္အေရအတြက္နဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ အမည္/နံပါတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ save လုပ္ထားပါ။ တခုခ်င္းကုိ သီးသန္႔ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လုိတယ္။ အဲလုိနည္းနဲ႔ အရြယ္အစားကုိ တပုံစံထဲ လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္လုိ႔ ရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ တျခား အစိတ္အပုိင္းေတြ (ေနာက္ခံပုံ) လည္း သက္၀င္လႈပ္ရွားေစတဲ့အခါ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိဖုိ႔ လုိတဲ့အျပင္၊ စႏွစ္တက် လႈပ္ရွား သက္၀င္ေနဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။
  • GIF ရုပ္ပုံေတြကုိ ငယ္ႏုိင္သမွ် ငယ္ေအာင္ ဖန္တီးပါ - browser ေပၚမွာ GIF တခုခ်င္းကုိ ဖြင့္ၾကည့္ႏုိင္တယ္၊ အကယ္လုိ႔ GIF ဖုိင္ေတြဟာ အေတာ္ေလး ႀကီးေနတယ္ ဆုိရင္ ဖြင့္ၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ ေႏွးေကြးလာၿပီး သင့္ရဲ႕ သက္၀င္ကာတြန္းလည္း ေကာင္းေကာင္း အလုပ္ လုပ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သင့္ဆီမွာ ရုပ္ပုံေတြ တခ်ိဳ႕ရွိရင္၊ အဲဒီ ပုံေတြကို အခုပဲ သက္၀င္လႈပ္ရွားေစႏုိင္တယ္။