ဗြီဒီယုိဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား

သင့္ ဗြီဒီယုိကုိ ဖန္တီးျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ျပသျခင္း ျပဳလုပ္ရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမဲ့ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲစရာေတြ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္ ထည့္သြင္းေပးထားတယ္။ ဒီ့အျပင္၊ အဆင့္ျမင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ လက္ေရြးစင္ ဗြီဒီယုိ ကိရိယာမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္တယ္။
 

ဗြီဒီယုိ ဖန္တီးေရး ကိရိယာမ်ား

 • Handbrake - HandBrake ကုိ သုံးျပီး ဒီဗြီဒီ ဗီဒီယုိကုိ ေကာ္ပီ ကူးႏုိင္တယ္၊ MP4, AVI (သုိ႔) OGM ဖုိင္ေတြ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျပီး သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ သိမ္းဆည္းႏုိင္တယ္၊ (သုိ႔) အြန္လုိင္းမွာ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တယ္။

 

 • iMovie - iMovie ဟာ Apple ေခၚ ပန္းသီး ကြန္ပ်ဴတာ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေရပမ္းစားျပီး ရုိးရွင္းတဲ့ တည္းျဖတ္ေရး ကိရိယာ ျဖစ္တယ္။ မက္ကင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ အေဟာင္းေတြမွာ ၀ယ္ယူလုိက္တာနဲ႔ တပါးတည္း အခမဲ့ ထည့္သြင္းေပးေလ့ရွိတယ္။

 

 • Jubler - Jubler ဟာ စာတမ္းထုိးေတြကုိ တည္းျဖတ္ေပးတဲ့ ကိရိယာ တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ၄င္းကို စာတမ္းထုိး အသစ္ေတြ ျပဳလုပ္ရာမွာ ျဖစ္ေစ၊ ရွိျပီးသား စာတမ္းထုိးေတြကုိ ပုံစံေျပာင္းတာ၊ အသြင္ေျပာင္းတာ၊ ျပန္ျပင္တာ၊ အေခ်ာကုိင္တာေတြ ျပဳလုပ္ရာမွာ ျဖစ္ေစ အထူးသျဖင့္ အသုံးျပဳတယ္။

 

 • Windows Movie Maker - ၀င္းဒုိး ကြန္ပ်ဴတာ ဗားရွင္း အားလုံးမွာ Windows Movie Maker (WMM) လုိ႔ ေခၚတဲ့ အေျခခံ ဗြီဒီယုိ တည္းျဖတ္ေရး ပရုိဂရမ္ တစ္ခု အခမဲ့ ပါလာတယ္။

 

ဗြီဒီယုိ ျဖန္႔ခ်ီေရး ကိရိယာမ်ား

 • Archive.org - အင္တာနက္ Archive (အမ်ားအားျဖင့္ archive.org လို႔ သိရွိထားတယ္) ဟာ အက်ိဳးအျမတ္ မယူတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ျပီး၊ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ အသံနဲ႔ ဗြီဒီယုိ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သိမ္းဆည္းေပးတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ သင့္ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ တင္ပို႔ႏုိင္တယ္၊ သင္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ခ်ီလုိတဲ့ (သုိ႔) ျပန္လည္ ေပါင္းစပ္လုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ရွာေဖြႏုိင္တယ္။ Avidemux ဟာ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ကိရိယာ ျဖစ္ျပီး ဒီဗြီဒီ ဗီြဒီယုိဖုိင္မ်ား ဖန္တီးဖုိ႔နဲ႔ စာတမ္းထုိးေတြ ထည့္ဖုိ႔ သုံးစြဲႏုိင္တယ္။

 

 • Avidemux - Avidemux ဟာ DVD ဗြီဒီယုိ ဖုိင္ေတြကုိ ဖန္တီးၿပီး စာတန္းထုိးေတြကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။

 

 • Blip.TV - Blip.tv ဟာ အခမဲ့ hosting ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ ဗြီဒီယုိ မွ်ေ၀ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္တယ္။

 

 • iSquint - အကယ္လုိ႔ အင္တာနက္ေပၚမွာ ဖြင့္ၾကည့္လုိ႔တဲ့ ဗြီဒီယုိ တစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ သင့္ ဗြီဒီယုိကုိ အရြယ္ ေသးငယ္ေအာင္ ခ်ုဳံ႔ဖုိ႔ လုိတယ္။ အဲဒါကုိ ခ်ဳံ႕ျခင္း (compressing)/စာ၀ွက္ျခင္း (transcoding) လုိ႔ ေခၚတယ္။ အကယ္လုိ႔ Mac ကြန္ပ်ဴတာ သုံးမယ္ ဆုိရင္၊ အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲ ျဖစ္တဲ့ iSquint ကုိ အရြယ္ ေသးငယ္ေအာင္ ခ်ဳံ႕ဖုိ႔ သုံးစြဲႏုိင္တယ္

 

 • WordPress - Wordpress ကုိ အသုံးျပဳျပီး podcast ဗြီဒီယုိတစ္ခု ဖန္တီးနည္းကို ေလ့လာပါ။

 

Tools for playing video

 • Miro ဟာ ဗြီဒီယုိမ်ား ၾကည့္ရႈျခင္း၊ vodcasts မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ဘေရာင္ဆာ တစ္ခု ျဖစ္တယ္၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ဗြီဒီယုိႏွင့္ ဗြီဒီယုိ RSS feeds ေတြ (podcasts မ်ား အပါအ၀င္၊ ဗြီဒီယုိ ဘေလာ့ဂ္မ်ားနဲ႔ BitTorrent feeds မ်ား) လႊင့္တင္ႏုိင္ျပီး၊ မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္နဲ႔ တစ္ခုျပီး တစ္ခု ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။

 

 • VLC ဟာ အသံ/ဗြီဒီယုိ ဖြင့္စက္ ျဖစ္ျပီး ဒီဗြီဒီနဲ႔ စီဒီအပါအ၀င္ format အားလုံးနီးပါး ဖြင့္ျပႏုိင္တယ္။ စီဒီမ်ားနဲ႔ ဒီဗြီဒီမ်ားကုိ rip လုပ္ရာမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္၊ ဗြီဒီယုိကုိ စာ၀ွက္ႏုိင္တယ္၊ အသံနဲ႔ ဗြီဒီယုိ streams ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္တယ္။ ဒါတစ္ခ်ိဳ႔တစ္၀က္မွ်သာ ရွိေသးတယ္။ ဗြီဒီယုိမ်ားကုိ ၾကည့္ႏုိင္ျပီး vodcasts မွာ စာရင္းသြင္းႏုိင္တယ္ - ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ဗြီဒီယုိေတြ၊ ဗြီဒီယုိ RSS feeds ေတြ (podcasts, ဗြီဒီယုိ ဘေလာ့ဂ္ေတြနဲ႔ BitTorrent feeds ေတြ အပါအ၀င္) လႊင့္တင္ႏုိင္ျပီး၊ တစ္ပုဒ္ျပီး တစ္ပုဒ္ မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္နဲ႔ ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။

 

အဆင့္ျမင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ကိရိယာမ်ား

ဒီတန္ဆာပလာထဲမွာ ပါရွိတဲ့ ပစၥည္းမ်ားဟာ သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ဗြီဒီယုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း အေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာေအာင္ ရည္ရြယ္ျပီး အတတ္ႏုိင္ဆုံး တင္ျပထားတာ ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ ပုိမုိ အဆင့္ျမင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ စိတ္၀င္စားရင္၊ ေအာက္ေဖၚျပပါ NGO-in-a-box ထဲက အသံ/ဗြီဒီယုိ မူအဆင့္ ထဲမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ကိရိယာမ်ားကုိ ေလ့လာပါ။

 • Acidrip - လင္းနဒ္တြင္ ဒီဗြီဒီနဲ႔ စီဒီမ်ားကုိ ripping လုပ္ျခင္း
 • Blender - 3D ေခၚ သုံးဖတ္ျမင္ ကာတြန္းရုပ္ရွင္ကား
 • Burn - စီဒီနဲ႔ ဒီဗြီဒီ ကူးေရးျခင္း
 • DVD author - ဒီဗြီဒီမ်ား ဖန္တီးျခင္း
 • ffmpegx - ဗြီဒီယုိ ခ်ဳံ႕ျခင္း
 • Gnomebaker - လင္းနဒ္တြင္ ဒီဗြီဒီနဲ႔ စီဒီမ်ားကုိ ကူးေရးျခင္း
 • Gtranscode - ဗြီဒီယုိ ခ်ဳံ႕ျခင္း
 • Icecast - ဗြီဒီယို streaming ျပဳလုပ္ျခင္း
 • Kino - ဗြီဒီယုိ တည္းျဖတ္ျခင္း
 • Mediacoder - ဗြီဒီယုိ ခ်ဳံ႕ျခင္း
 • Mplayer - ဗြီဒီယုိ ျပစက္
 • Plumi - ကုိယ္ပုင္ YouTube ျပဳလုပ္ျခင္း
 • Showinabox - ဗြီဒီယုိ ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္ျခင္း
 • Virtual Dub - ဗြီဒီယုိ ခ်ဳံ႕ျခင္း