ဗြီဒီယုိ

 

ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဗြီဒီယုိ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားေစတယ္။ အဲဒီ ဗြီဒီယုိဟာ ေရြ႕ရွားေနတဲ့ ရုပ္ပုံေတြ၊ အသံထည့္သြင္းထားတဲ့ တနာရီစာ မွတ္တမ္းတင္ ဇာတ္ကား တခု (သုိ႔) အေရးႀကီးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တခုကုိ တင္ျပထားတဲ့ မတည္းျဖတ္ရေသးတဲ့ ဇာတ္လမ္းတုိ တပုဒ္ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး အထူးစီမံ တည္းျဖတ္ထားတဲ့ တမိနစ္စာ ဗြီဒီယုိကား တကားကုိ ဆုိလုိတယ္။ ဗြီဒီယိုကုိ ဘက္ေပါင္းစုံမွာ အသုံးျပဳႏုိင္သလုိ၊ ေစ်းႀကီးျမင့္ေနစရာ မလုိဘူး၊ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ အခက္အခဲ မရွိတဲ့အျပင္၊ နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္တယ္။ ဒီအခန္းဟာ သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာထဲမွာ အရွည္လ်ားဆုံး အခန္း ျဖစ္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဗီြဒီယိုကုိ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္။

ဒီအခန္းမွာ medium လုိ႔ ေခၚတဲ့ ၾကားခံ ဆက္သြယ္နည္းကုိ - ဥပမာေတြနဲ႔တကြ ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ၊ အသုံး၀င္တဲ့ အြန္လုိင္း အရင္းအျမစ္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ ဗီြဒီယုိေတြကုိ ျပဳလုပ္ဖန္တီးတဲ့နည္းေတြ၊ မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္းကုိ အေထာက္အပံ့ ျပဳတဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးနည္းေတြကုိ မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအခန္းမွာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈုေတြမွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ လူေတြ အားလုံးကုိ လုံၿခဳံမႈေပးၿပီး မလုိအပ္တဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကုိ ေရွာင္လြဲေစတဲ့အျပင္ မိမိရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတဲ့ ဗြီဒီယုိတခု ျပဳလုပ္နည္းကုိပါ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။
 

ဗီြဒီယုိရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 

ဗြီဒီယုိရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးမ်ား

ထိေရာက္တဲ့ ၾကားခံတခု ျဖစ္တယ္၊ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ ကုိယ္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ထင္ဟပ္ေစတယ္။ ဗြီဒီယုိဟာ ပရိသတ္ အားလုံးအတြက္ မသင့္ေတာ္ဘူး - သူတုိ႔ုကုိ ၾကည့္ဖုိ႔ နည္းပညာ အကူအညီ (အင္တာနက္၊ DVD (သုိ႔) VCD ျပစက္) ေတြ လုိအပ္တယ္။
ဗြီဒီယုိထဲမွာ အာရုံခံစားမႈ အျပည့္အစုံ ပါရွိတယ္ - ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္၊ နားေထာင္ႏုိင္တယ္။ ေျမပုံေတြ၊ ဇယားေတြနဲ႔ စာတမ္း အရွည္ႀကီးေတြ ပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ ထည့္သြင္းဖို႔ မသင့္ေတာ္ဘူး။
ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးမႈေတြကုိ အလြယ္တကူနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ ဗြီဒီယုိဟာ တျခား မီဒီယာေတြထက္ ေစ်းႏႈန္း ပုိႀကီးႏုိင္သလုိ၊ နည္းပညာ တက္ကၽြမ္းဖုိ႔လည္း လုိအပ္တယ္။
စာတတ္ ေပတတ္ နည္းပါးတဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တယ္ ဗြီဒီယုိေၾကာင့္ မိတ္ဖက္ေတြကုိ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါ၀င္တဲ့ ဘုန္းႀကီးတခ်ိဳ႕ကုိ ဗြီဒီယုိ ကတဆင့္ ေဖၚထုတ္ၿပီး စစ္အစုိးရရဲ႕ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္မႈကုိ ခံခဲ့ၾကရတယ္
 


ဗြီဒီယုိ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈ နည္းလမ္းမ်ား

  • ဗြီဒီယုိ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈကုိ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္တယ္ -
  • တရားရုံး၊ အစည္းအေ၀း (သုိ႔) ခုံရုံးတခုခု ေရွ႕မွာ အေထာက္အထား တင္ျပျခင္း
  • လူထု အသုိင္းအ၀ုိင္း၊ လူပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ခ်င္းနဲ႔ အုပ္စုေတြအတြက္ ေအာက္ေျခလူတန္းစား ပညာေရးနဲ႔ ေဆာ္ၾသစည္းရုံးေရး ကိရိယာ
  • အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆုိျခင္း၊ ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ တက္၀င္ကာတြန္း အတုိအထြာမ်ား
  • နဂုိရွိထားၿပီးသား ပစၥည္းေတြ (ဗြီဒီယုိ၊ အသံ၊ ဓါတ္ပုံေတြ) ကုိ ေပါင္းစပ္ျခင္း
  • စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ သရုပ္ျပၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ဇတ္ကား
  • လူထု ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ
  • မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
  • သတင္း ထုတ္လႊင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ archive လုပ္ထားတဲ့ ဇတ္ကား
  • ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြအတြက္ ျပသေပးတဲ့ အာရုံစူးစုိက္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈကုိ အသားေပးထားတဲ့ ဗြီဒီယုိ


သတင္း ဆက္သြယ္ေရး-ေသတၱာထဲက ဒီအပုိင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္မ်ား -
 


ဗြီဒီယုိေတြကုိ ဖန္တီးၿပီး ထုတ္ျပန္မႈေတြ၊ ျပသမႈေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတဲ့ ကိရိယာေတြ ပါ၀င္တဲ့ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္စရာေတြ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ ထည့္သြင္းေပးထားတယ္။ ဒါ့အျပင္၊ အဆင့္ျမင့္ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ ရရွိႏုိင္တဲ့ ဗြီဒီယုိနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ကိရိယာေတြ အေၾကာင္း အခန္းတခု ပါရွိတယ္။ (အေသးစိတ္ သိလုိရင္ ဗြီဒီယုိနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ကိရိယာမ်ား စာမ်က္ႏွာကုိ ေလ့လာဖတ္ရႈပါ)