အင္တာနက္

အင္တာနက္ဟာ အစဥ္အလာ မီဒီယာေတြနဲ႔ ကြဲျပားၿပီး၊ လမ္းေၾကာင္းတမ်ိဳးထဲကို အသုံးမျပဳပဲ၊ စုေပါင္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ေနရာ တခု ျဖစ္တယ္။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူေတြနဲ႔ အခ်ိန္းအခ်က္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္။ သူ႔ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ အသုံးျပဳခ်မယ္ ဆုိရင္ လူထုဟာ သင့္ရဲ႕ သတင္း စကားကို အားေပး ေထာက္ခံလာတဲ့ သူေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္က အားေပး ျမွင့္တင္လာၾကမွာ ျဖစ္တယ္။

သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာထဲက အင္တာနက္ အပုိင္းမွာ ကြန္ရက္-အေျခခံတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံ အသုံးျပဳနည္းေတြကုိ တင္ျပထားတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲနည္း၊ စီမံထိန္းသိမ္းနည္း၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ (သုိ႔) ဘေလာ့ဂ္ တခုနဲ႔ အေသးစား ဘေလာ့ဂ္ တခု တည္ေဆာက္နည္း၊ RSS feeds ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ၊ အီးေမးလ္ ေစ်းကြက္တင္နည္း၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေရး ကိရိယာေတြအျပင္ တျခား အေၾကာင္းအရာေတြ ပါ၀င္တယ္။ အင္တာနက္မွာ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ကိရိယာေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ လုံၿခံဳေရး၊ privacy တုိ႔နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကုိ အထူး ဦးစားေပး တင္ျပထားတယ္။

အင္တာနက္ကုိ ဘာေၾကာင့္ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အသုံးျပဳရသလဲ။

အင္တာနက္ကုိ -

 
  • အၿမဲတမ္း အသုံးျပဳႏုိင္တယ္ - ဘယ္သူမဆုိ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အင္တာနက္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားရင္ ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး အခ်င္းခ်င္း အဆက္အသြယ္ လုပ္ႏုိင္တယ္၊ သတင္းေပးပုိ႔ႏုိင္တယ္ (ဒါေပမဲ့ သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြဆီမွာ အင္တာနက္ မရွိရင္ေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး)။
  • ေစ်းႏႈန္း သက္သာတယ္ - ကမၻာ့ေနရာ အႏွံ႔အျပားမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ လူေတြကုိ၊ အြန္လုိင္းကေန အဆက္အသြယ္ လုပ္လုိ႔ ရတယ္။ စာပုိ႔ခေတြ (သုိ႔) ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခေတြ မကုန္ေတာ့ဘူး။
  • လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွိတယ္ - ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းေတြနဲ႔ မတူပဲ၊ အြန္လုိင္းေပၚမွာ ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ အသုံးျပဳၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း မြမ္းမံႏုိင္တယ္ (သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚက လက္ကုိင္ဖုန္း > ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား မြမ္းမံျခင္း ကုိ ၾကည့္ရႈပါ)။ မိမိရဲ႕ အေထာက္အထားကုိလည္း ၀ွက္ထားႏုိင္တယ္။
  • အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြတ္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္တယ္ - အစုရွယ္ယာရွင္ေတြ၊ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြ၊ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူေတြကုိ ဆြဲေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ စကားေျပာဆုိမႈေတြ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပုိမုိ နီးစပ္လာေစၿပီး နားလည္မႈ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစတယ္။

ဒီအပုိင္းက႑မွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -
 
ကိရိယာမ်ား
Firefox – အခုအခါ အေကာင္းဆုံး အင္တာနက္ browser အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကတယ္
KompoZer – ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြကုိ စီမံ ဖန္တီးေပးႏုိင္တယ္
Drupal – ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးႏုိင္တယ္၊ စီမံေပးႏုိင္တယ္၊ စုစည္းေပးႏုိင္တယ္။
SPIP - အြန္လုိင္း အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္၊ ဖန္တီးႏုိင္တယ္၊ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။
Joomla – အြန္လုိင္း အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္၊ စီမံႏုိင္တယ္၊ ထုတ္ျပန္ႏုိင္တယ္။
WordPress – ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။