အသံ

သင့္ဆီမွာ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ မိုက္ခြက္ ရွိပါသလား။ သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ အေၾကာင္းကို ကိုယ္ပိုင္ အသံနဲ႔ ကမာၻႀကီးကုိ ေျပာျပလုိက္ပါ။ (သုိ႔) သင္ ကုိယ္စားျပဳလုိက္တဲ့ လူေတြရဲ႕ အသံနဲဲ႔ ေျပာျပလုိက္ပါ။ လူ႔အသံဟာ တျခားသူေတြႏွင့္ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ အစြမ္းအထက္ဆုံးနဲ႔ ရင္းႏွီးဖုိ႔ အလြယ္ကူဆုံး နည္းလမ္းေတြထဲက တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္။

အသံဟာ အြန္လိုင္းမွာ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါၿပီ။ လူေတြဟာ အသံ podcasts ေတြကို MP3 ဖြင့္စက္ေတြ၊ လက္ဆြဲ ကြန္ျပဴတာေတြထဲမွာ ပုိၿပီး ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္လာၾကတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အသံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ နားေထာင္ခ်င္တဲ့ သူေတြဆီ ပို႔ေပးႏိုင္ပါၿပီ။ အကူအညီလုိတဲ့ သူေတြဆီကိုလဲ ေပးပို႔ႏုိင္တယ္။ ကုန္က်စရိတ္ နည္းတဲ့ အင္တာနက္ကတဆင့္ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ စကားေျပာဆုိႏုိင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း သက္သက္သာသာနဲ႔ ထူးျခားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစတယ္။
သတင္း ဆက္သြယ္ေရး-ေသတၱာထဲက ဒီအပုိင္းမွာ -

  • Audacity အသံ တည္းျဖတ္ကိရိယာနဲ႔ အသံသြင္း ကိရိယာ
  • Ourmedia Podcasts ေတြကို ထုတ္ေ၀၊ ဖန္တီးေပးတဲ့ ကိရိယာ
    Songbird – အသံဖိုင္ေတြကို စီမံၿပီး podcasts ေတြမွာ မွတ္ပုံတင္ေပးတဲ့ ကိရိယာ
    VLC -
    WordPress – Podcasts ကို ဖန္တီးၿပီး သိမ္းထားႏုိင္တဲ့ ေနရာ