ရွာေဖြရလြယ္ကူတဲ့ ကြန္ရက္မ်ား ဖန္တီးျခင္း

 

အခု သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားပါၿပီ၊ လူေတြက လာေရာက္ ၾကည့္ရႈေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိေသးတယ္။ Search engine optimisation (SEO) ဆုိတာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြက ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တခု ျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ လူေတြက ပုိၿပီး ၾကည့္ရႈလာေအာင္ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ လူေတြက ၾကည့္ရႈလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္း ကေတာ့ Google လုိ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ တခုခု အသုံးျပဳျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူေတြက ရွာေဖြလုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အင္တာနက္ေပၚက search field ထဲမွာ ေသာ့ခ်က္ စာလုံး တခုခု (သုိ႔) စာကားစု တခုခုကုိ  ေရးထည့္ ရွာေဖြႏုိင္တယ္။ ဒီရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ဟာ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ပါတဲ့ မာတိကာထဲက အဓိက စကားလုံးကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ ရွာေဖြေပးၿပီး ဆီေလွ်ာ္မႈ အရွိဆုံး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ေဖၚျပေပးတာ ျဖစ္တယ္။

ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကသလုိ လုပ္ငန္း တြက္ခ်က္ပုံမွာလည္း မတူညီတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ နည္းလမ္းေတြ ရွိၾကတယ္။ ကမၻာ့ လူသုံးအမ်ားဆုံး Google ဟာ crawler-based ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ တခု ျဖစ္တယ္။ ဆုိလုိတာက အင္တာနက္ေပၚမွာ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးေတြနဲ႔ ကုိးကားခ်က္ေတြကုိ စုေဆာင္းႏုိင္ဖို႔ 'crawls' လုပ္ (ရွာေဖြ) ေပးၿပီး၊ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကုိ ရွာေဖြတဲ့သူဆီ ေပးပုိ႔လုိက္တာ ျဖစ္တယ္။ Google ဟာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ ေပၚလာမဲ့ အစီအစဥ္ ပုံစံကုိ အဆုံးအျဖတ္ ေပးတဲ့ေနရာမွာ ရႈပ္ေထြးတဲ့ စံညႊန္းေတြကုိ အသုံးျပဳထားတယ္။ အဲဒီ စံညႊန္းေတြရဲ႕ အထူးျခားဆုံးကေတာ့ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာဟာ တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသလား မခ်ိတ္ဆက္ထားဘူးလား ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္။

တျခား စံညႊန္းေတြကေတာ့ ရွာေဖြေရး ေ၀ါဟာရ စာလုံးေတြ ပါမပါ ဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္ -
 

 • ဒိုမိန္း အမည္ထဲမွာ
 • ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဖၚျပခ်က္ စာတန္းေတြထဲမွာ
 • ေခါင္းစည္းေတြထဲမွာ
 • စာမ်က္ႏွာမွာ ပါတဲ့ စာသား တေနရာရာမွာ

Google ဟာ ေရပမ္းအစားဆုံး ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ ျဖစ္တယ္။ Yahoo နဲ႔ Altavista တုိ႔လုိ တျခား ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနေသးတာကုိလည္း သိရွိထားပါ။ အဲဒီ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြဟာ ယုတၱိေဗဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳထားၾကတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ Open Directory project လုိ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြဟာ 'လူသား စြမ္းအင္စနစ္' ျဖစ္ၿပီး တင္သြင္းခ်က္ေတြ (entries) ကုိ လူတဦးခ်င္းက လုပ္ေဆာင္ရတယ္။ အယ္ဒီတာေတြက ဖန္တီးတဲ့ တင္သြင္းခ်က္ေတြလည္း ပါ၀င္တယ္။

ဒီအပုိင္းမွာ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြကေန ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းကုိ တုိးျမွင့္ေပးတဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ တင္ျပထားတယ္။ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြအေပၚ သူတုိ႔ ဦးစားေပး ေဖၚျပေလ့ရွိတဲ့ ယုတၱိေဗဒေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္၊ ဘယ္ဟာကုိ အဓိက ထားၾကတယ္ စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ သိထားဖုိ႔ လုိတယ္။ Google လုိ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြမွာ ၀ယ္ယူလုိတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေပမဲ့၊ အဲဒီ နည္းလမ္းေတြ မသုံးပဲ၊ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ပုိမုိ ျမင့္မားလာေအာင္ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ သင့္ျမတ္ေစႏုိင္တယ္။

အကယ္လုိ႔ သင့္အဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကို ျပင္ပက ကန္ထရုိက္တာ တေယာက္ေယာက္က တည္ေဆာက္ေပးေနတယ္ ဆုိရင္၊ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ သင့္ျမတ္ေစဖုိ႔ (optimisation) အတြက္ ေငြေၾကး ပုိမုိ ေတာင္းခံလာႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ပင္မ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြဆီ တင္သြင္းတဲ့အခါ အခ်ိန္သိပ္ကုန္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာကုိ တည္ေဆာက္တဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ နယ္ပယ္ အေၾကာင္းကို အထူး သိကၽြမ္းထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ အတြင္းလူ တေယာက္အေနနဲ႔ ဒါကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ သင္ဟာ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္တယ္။

မိမိရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ Alltheweb နဲ႔ Google စတဲ့ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြမွာ တင္သြင္းႏုိင္တယ္။

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ဘယ္သူေတြက ၾကည့္ရႈၾကသလဲ။

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကုိ အတိအက် တုိင္းတာေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း ကေတာ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ statistics လုိ႔ ေခၚတဲ့ စာရင္းဇယားနဲ႔ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေလ့လာတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါဟာ သင္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္၊ ဒီထက္ ပိုေကာင္းလာအာင္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ စသျဖင့္ တကယ္ အက်ိဳးရွိတဲ့ နည္းလမ္း တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ သုံးစြဲတဲ့ ကိရိယာကုိ ကြန္ရက္ စိစစ္ေလ့လာေရး ကိရိယာမ်ား (web analysis tools) လုိ႔ ေခၚတယ္။ ဒါေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့  Google Analytics နဲ႔ Woopra တုိ႔လုိ အခမဲ့ ကိရိယာ မ်ိဳးစုံ ရရွိႏုိင္တယ္။

အေရးအႀကီးဆုံး စစ္ေဆးရမဲ့ အခ်က္ကေတာ့ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူ အေရအတြက္ (သုိ႔) သီးျခား ၾကည့္ရႈလာသူ အေရအတြက္ အေနအထား ျဖစ္တယ္။ ဒီကိန္းဂဏန္းက ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတခုကုိ လာေရာက္ၾကည့္ရႈတဲ့ ပရိသတ္ အေနအထားကုိ အတိက်ဆုံး ေဖၚျပေပးတယ္။ ကြန္ရက္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္ ဆုိတာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခုကုိ ထိႏွိပ္တဲ့ အေရအတြက္ကုိ ေဖၚျပတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေရအတြက္ဟာ စာမ်က္ႏွာ တခုခ်င္းကုိ ေရတြက္တာ မဟုတ္ပဲ၊ အဲဒီအထဲမွာ ရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ တခုစီအေပၚ ထိႏွိပ္ခ်က္ေတြကုိ ေရတြက္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုရဲ႕ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကုိ အလြန္အကၽြံ ခန္႔မွန္းမိႏုိင္တယ္။

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ စာရင္းဇယား (statistics) ထဲမွာ ေဖၚျပတဲ့ တျခား အခ်က္အလက္မ်ား -

 
 • ရည္ညႊန္းေပးတဲ့ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္မ်ား - ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ ရွိတဲ့ေနရာကုိ လႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြရဲ႕ အေသးစိက္ အခ်က္အလက္မ်ား
 • ရည္ညႊန္းေပးတဲ့ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးမ်ား - ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာ သုံးစြဲတဲ့ ေသာ့ခ်က္ စကားစုေတြရဲ႕ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား။ အကယ္လုိ႔ သုံးစြဲသူေတြက ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ အေၾကာင္းအရာ (သုိ႔) metadata (ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ အေၾကာင္း ေဖၚျပတဲ့ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးမ်ား) မွာ အသံုးမျပဳတဲ့ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးေတြကုိ သုံးၿပီး အေၾကာင္းအရာကုိ ရွာေဖြေနၾကတယ္ ဆုိရင္၊ သူတုိ႔သုံးတဲ့ အဲဒီ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေသာ့ခ်က္ စာလုံး အသစ္ေတြအျဖင့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္။
 • လစဥ္ သီးျခား ၾကည့္ရႈတဲ့ အႀကိမ္ - ဒီလုိ ၾကည့္ရႈတဲ့ အႀကိမ္ကုိ လစဥ္အတုိင္းအတာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ရဲ႕ ရည္ညႊန္းခ်က္ အေရအတြက္နဲ႔တကြ ယွဥ္ၿပီး တုိင္းတာ တာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေလ့အက်င့္ တခု ျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈလာတဲ့ သူေတြဟာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ အေၾကာင္းကုိ သိထားတဲ့ လူေတြ ဟုတ္မဟုတ္ (သုိ႔) ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ တခုခုကုိ အသုံးျပဳၿပီး လာေရာက္တဲ့ သူေတြ ဟုတ္မဟုတ္ ခဲြဲျခား သိရွိႏုိင္တယ္။
 • ကြန္ရက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (အ၀င္ & အထြက္) - ဒီေနရာမွာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခ်င္းကုိ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈလာသူေတြနဲ႔ စာမ်က္ႏွာ တခုခ်င္းကေန ထြက္ခြာသြားတဲ့ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ အေရအတြက္ေတြကုိ ေဖၚျပထားတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ အကယ္လုိ႔ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚက ပင္မ စာမ်က္ႏွာကုိ အႀကိမ္ ၁၀၀ အ၀င္ျပၿပီး၊ ဒီ့ျပင္ စာမ်က္ႏွာကုိ သုံးစြဲသူ ၁၀ ဦးက ဆက္လက္ ၾကည့္ရႈေနၾကတယ္ ဆုိရင္၊ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူ အေယာက္ ၉၀% ကုိ ဆုံးရႈံးသြားတဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္ေနမွာ ျဖစ္တယ္။
 

Metadata


Metadata ဆုိတာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ အေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပဖုိ႔ အသုံးျပဳတဲ့ စာတန္း (tags) အစု တခု ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ စာေရးတဲ့သူ၊ ဖန္တီးတဲ့ ေန႔စြဲ၊ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ အေၾကာင္းအရာ၊ ပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ထင္ဟပ္ေစတဲ့ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးေတြ စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ပါရွိတယ္။ Firefox (သုိ႔) Internet Explorer လုိ အင္တာနက္ browser တခုခုက metadata ကုိ ေဖၚျပေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ စာမ်က္ႏွာကုိ ဖြင့္လုိက္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ ကေတာ့ ဖတ္ရႈႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာပါ မာတိကာေတြကုိ ဖန္တီးရာမွာ metadata ကုိ အသုံးျပဳၾကတယ္။

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ပါရွိတဲ့ စာမ်က္ႏွာတုိင္းမွာ ေအာက္ပါ metadata ပါ၀င္ရမွာ ျဖစ္တယ္ -
 
 • Title tag – ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ title bars ၊ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ ရလဒ္ျပ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ စာတမ္း ျဖစ္တယ္။ ဒီစာတမ္းမွာ အကၡရာ ၆၀ ကေန ၈၀ အထိ ပါရွိတယ္။
 • Description – ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ရွာေဖြမႈ ရလဒ္ေတြကုိ ေဖၚျပတဲ့ စာပုိဒ္တုိ ျဖစ္တယ္။ ဒီစာပုိဒ္မွာ အကၡရာ ၁၀၀ ကေန ၂၀၀ အထိ ပါရွိတယ္။
 • Key words & phrases – ဒါေတြဟာ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ဆီေလွ်ာ္မႈ ရွိရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ပုဒ္ထီး (comma) ေတြနဲ႔ ျခားၿပီး ေရးသားဖုိ႔ လုိတယ္။ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးကုိ သုံးႀကိမ္ထက္ ပုိၿပီး ထပ္ေရးလုိ႔ မရဘူး။
 • Alt tags – Alt tags ထဲမွာ ပါရွိတဲ့ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးေတြဟာ ရွာေဖြေရး ရလဒ္ေတြကုိ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္တယ္။

ေသာ့ခ်က္ စာလုံးမ်ား - တခ်ိဳ႕ စာလုံးေတြဟာ တျခား စာလုံးေတြထက္ ပုိေကာင္းတယ္

ေသာ့ခ်က္ စာလုံးမ်ား (Keywords) ဆုိတာ သုံးစြဲသူေတြက သူတုိ႔ ရွာေဖြလုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေဖၚျပဖုိ႔ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြထဲမွာ ေရးထည့္လုိက္တဲ့ စာလုံးေတြ ျဖစ္တယ္။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း၊ သင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခန္းက႑နဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးေတြကုိ ထည့္သြင္းပါ။ ႏွစ္သက္တဲ့ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးေတြကုိ သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းက စီမံထုတ္လုပ္တဲ့ အြန္လုိင္း၊ ေအာ့ဖ္လုိင္း အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာ ရွာေဖြပါ။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပဲ ေယဘုယ်ဆန္တဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကုိ မေရြးခ်ယ္ပါနဲ႔။ အေၾကာင္းကေတာ့ တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြက အလားတူ ေ၀ါဟာရေတြကုိ အသုံးျပဳေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ သင့္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ ပုိၿပီး ခက္ခဲသြားေစႏုိင္တယ္။ သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြက အသုံးျပဳေလ့ရွိတဲ့ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြကုိ ထည့္သြင္းပါ။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ စာရင္း ဇယားေတြ (statistics) ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

ေသာ့ခ်က္ စာလုံးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အခမဲ့ ကိရိယာ တခ်ိဳ႕ ရွိတယ္ -
 

ရွာေဖြရလြယ္ကူတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား


အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ကုိယ္တုိင္ တည္ေဆာက္တယ္ ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပက ကန္ထရုိက္တာေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္တယ္ ျဖစ္ေစ၊ ေအာက္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ လုိက္နာပါ -
 
 • ဆီေလွ်ာ္မႈ ရွိၿပီး အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက ပရိသတ္ကုိ ဆြဲေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္၊ ပရိသတ္ကုိ ဆက္ထိန္းထားႏုိင္တဲ့ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ရုိးရုိး ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳပါ။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာပါ အေၾကာင္းအရာကုိ အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈႏုိင္ရမယ္၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ သုံးစြဲေလ့ရွိတဲ့ ဗန္းစကားကို အသုံးမျပဳပါနဲ႔။
 • အကယ္လုိ႔ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ Drupal လုိ အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းစနစ္ (CMS) တခုခုနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတယ္ ဆုိရင္၊ စာမ်က္ႏွာ အားလုံးကုိ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြက ရည္ညႊန္းႏုိင္ေအာင္ URLs လုိ႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ရက္ လိပ္စာေတြကုိ ေပးထားပါ။ 'query strings' (သုိ႔) ရည္ညႊန္းလုိ႔ မရတဲ့ အေမး သေကၤတလုိ႔ အကၡရာေတြ ပါတဲ့ URLs ေတြကုိ သုံးစြဲတာထက္ directory structure တခုခုကုိ သုံးပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္ /news/document/latest.html နဲ႔ အဆုံးသတ္ထားတဲ့ URL ကုိ /news/document/?23950.html နဲ႔ အဆုံးသတ္တဲ့ URL ထက္ ရွာေဖြေရး ရလဒ္ေတြမွာ ပုိၿပီး ေဖၚျပေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
 • အေရးႀကီးတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ တည္ၿမဲတဲ့ URLs ေတြ ရွိေနဖို႔ လုိတယ္။
 • ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြက Flash နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ စနစ္တက် မရွာေဖြေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ Flash သုံးစြဲတာကုိ ေရွာင္ပါ။
 • ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြဟာ frames ကုိ အသုံးျပဳတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ရွာေဖြတဲ့ ေနရာမွာ အခက္အခဲ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲတဲ့အခါ frames သုံးစြဲတာကုိ ေရွာင္ပါ။
 • တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ပင္မ စာမ်က္ႏွာလုိ ခ်က္ျခင္း ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ပါရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ အလြန္ အေရးႀကီးတယ္။ ပင္မ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ လူေတြ သိေစလုိတဲ့ ေသာ့ခ်က္ စာလုံး အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားပါ။
 • လူမႈ အသင္းအဖြဲ႔နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြဟာ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြမွာ အလြန္ ေရပမ္းစားလာတဲ့အတြက္၊ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈလာတဲ့ သူေတြက ေရးသားႏုိင္တဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ဘေလာ့ဂ္ေတြနဲ႔ ၀ီကီေတြကုိ ထည့္သြင္းဖုိ႔ စဥ္းစားပါ။
 • အကယ္လုိ႔ ကိုယ္ပုိင္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ျပင္ပ ကြန္ထရုိက္တာ တေယာက္ေယာက္နဲ႔ အလုပ္ တြဲလုပ္မယ္ ဆုိရင္၊ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ကုိ ဦးစားေပးၿပီး သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
 • HTML (သုိ႔) အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းစနစ္ (CMS) မွာ ပါတဲ့ functions ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ ေခါင္းစည္း စာတမ္း (tags) လုိ႔ေခၚတဲ့ 'Semantic mark-up' က ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ကုိ တခ်ိဳ႕ အစိတ္အပုိင္းေတြဟာ တျခား အစိတ္အပုိင္းေတြထက္ ပုိၿပီး အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒါေတြကုိ အစမ္း သံုးစြဲၾကည့္ပါ။

၀င္ေရာက္သုံးစြဲႏုိင္မႈ


ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတခုကုိ သုံးစြဲသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ၀င္ေရာက္သုံးစြဲႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးတာဟာ မသန္မစြမ္းတဲ့ သူေတြအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ အေလ့အထ ျဖစ္သလုိ၊ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ရဲ႕ ရလဒ္ေတြကုိ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစတယ္။ ေယ်ဘုယ် အားျဖင့္ အင္တာနက္ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ လူေတြ ပုိမုိ ၀င္ေရာက္သုံးစြဲႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။

လိုက္နာရမဲ့ ၀င္ေရာက္သုံးစြဲမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ The World Wide Web Consortium (W3C) က ျပဳစုထားတယ္။

WAVE လုိ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာအတြင္း ၀င္ေရာက္ သုံးစြဲႏုိင္မႈကုိ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ အေထာက္အကူ ေပးတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ အြန္လုိင္းမွာ အမ်ားအျပား ရရွိႏုိင္တယ္။

အခ်ိန္အဆက္လုပ္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား


ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ သင့္ျမတ္မႈ ရွိေအာင္ ပရုိဂရမ္ ေရးဆြဲထားသလုိ၊ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ ရွာေဖြေရး ရလဒ္ေတြမွာ ထိပ္ပုိင္းေနရာမွာ ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္၊ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြဟာ ဂုဏ္အသေရ ရွိၿပီး၊ အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြရဲ႕ links ေတြကုိ ရွာေဖြေလ့ ရွိၾကတယ္။ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ အေရအတြက္ကုိ သိခ်င္ရင္၊ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ လိပ္စာကုိ Google မွာ ေရးထည့္လုိက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြရဲ႕ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေဖၚျပေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ သင္ ႏွစ္သက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ links ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

သင္ စမ္းသပ္ၾကည့္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္မ်ား -
 
 • မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ links ေတြကုိ ဖလွယ္ပါ၊ (သုိ႔) သင္နဲ႔ links ေတြကုိ အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးေတြနဲ႔ ရွာေဖြပါ။
 • သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကုိ သင့္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ သူေတြက လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ေတြ၊ ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာ အခ်ိတ္အဆက္ လုပ္ေပးဖို႔ တုိက္တြန္းႏုိင္တယ္။
 • တျခား လူေတြရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာ မွတ္ခ်က္ေတြ ေပးၿပီး၊ အဲဒီ မွတ္ခ်က္ထဲမွာ သင့္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ links ေတြကုိ ထည့္သြင္းထားႏုိင္တယ္။

 

အရင္းအျမစ္မ်ား

ေအာက္ပါ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြဟာ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ သင့္ျမတ္မႈ (search engine optimisation) အေၾကာင္းကုိ ပုိမုိ နားလည္ေစႏုိင္တယ္ -

Idealware - ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြသုံးၿပီး ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္မႈ

Idealware က ေရးသားတဲ့ ေဆာင္းပါး တပုဒ္၊ အင္ဂ်ီအုိ နည္းပညာ ပံ့ပုိးေရး ဌာနက ေခါင္းေဆာင္ တဦး၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔၊ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပုံေတြဟာ လူေတြက ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြကေန အလြယ္တကူ ေတြ႔ရွိႏုိင္ေအာင္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေစတယ္။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာပါ အေၾကာင္းအရာကုိ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြက ေတြ႔ရွိၿပီး ဦးစားေပး ေဖၚျပလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ ၁၀ ခ်က္ ပါရွိတယ္။
 

Idealware – SEO လုိ႔ ေခၚတဲ့ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ သင့္ျမတ္မႈ ရွိေအာင္ လုိအပ္တဲ့ CMS Features မ်ား

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ စီမံထိန္းသိမ္းရာမွာ သင့္ အဖြဲ႔အစည္းက အသုံးျပဳတဲ့ CMS ေခၚ အေၾကာင္းအရာ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး နည္းစနစ္က ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ သင့္ျမတ္မႈကုိ အေထာက္အကူ ေပးတဲ့ အတုိင္းအတာနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္တယ္။
 

SEO မိတ္ဆက္ - အက်ိဳးအျမတ္ မယူတဲ့ SEO လမ္းညႊန္
 

Good Keywords – ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ သုံးစြဲမဲ့ အေကာင္းဆုံး ေသာ့ခ်က္ စာလုံးေတြကုိ ရွာပါ။

Good Keywords ဟာ မိမိရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးေတြကုိ ရွာေဖြေပးႏုိင္တဲ့ အခမဲ့ ၀င္းဒုိး ေဆာ့ဗ္၀ဲ ျဖစ္တယ္။

ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ သင့္ျမတ္ေစျခင္း မိတ္ဆက္ – ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔

ဒီနယ္ပယ္မွာ ပါ၀င္တဲ့ အေကာင္းဆုံး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြထဲမွာ တခု အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ သင့္ျမတ္ေစမႈ အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။
 

webmasters ေတြအတြက္ Google ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ 

ဒီကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ လာေရာက္ၾကည့္ရႈမႈ ပုိတုိးလာေအာင္၊ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ နည္းနာေတြကုိ မိတ္ဆက္ေပးထားတယ္။