အြန္လုိင္းမွာ လႊင့္တင္ျခင္း

 

အြန္လုိင္း (အင္တာနက္) ျဖန္႔ျဖဴးေရး ပလက္ေဖာင္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အေနအထား၊ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ လုိအပ္ခ်က္ေတြမွာ ကြဲျပားမႈ ရွိႏုိင္တယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကေတာ့ -
 
 • စီးပြားေရး ဆန္ျခင္း (သုိ႔) စီးပြားေရးအတြက္ မဟုတ္ေသာ - သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိ မွ်ေ၀ေရး ၀န္ေဆာင္မႈဟာ ၀ယ္ယူႏုိင္ (သုိ႔) ေရာင္းခ်ႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရး ၀န္ေဆာင္မႈ တခုခုမွာ ပါ၀င္ေနသလား။ အဲဒီ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ပုိင္ဆုိင္တဲ့သူ (သုိ႔) ဖန္တီးသူရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိေတြထဲမွာ ေၾကာ္ျငာေတြကုိ ထည့္လုိ႔ ရသလား။
 • ဗြီဒီယုိ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ - တခ်ိဳ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ဗြီဒီယုိရဲ႕ ၾကာခ်ိန္ကုိ မိနစ္ အပုိင္းအျခားေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားၾကတယ္။ အကယ္လုိ႔ ရွည္လ်ားတဲ့ ဗြီဒီယုိကုိ တင္မယ္ ဆုိရင္ အဲဒါကုိ စစ္ေဆးထားရမယ္။
 • ဖုိင္ အရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္ - ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ အမ်ားစုမွာ ဗြီဒီယုိဖုိင္ရဲ႕ အရြယ္အစားကုိ ကန္႔သတ္ထားၾကတယ္။ အကယ္လုိ႔ ဗီြဒီယုိ ဖုိင္ႀကီး တဖုိင္ကုိ တင္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္ အဲဒီအခ်က္ကုိ စစ္ေဆးရမွာ ျဖစ္တယ္။
 • ထည့္သြင္းႏုိင္တဲ့ ဗြီဒီယုိမ်ား - Flash ဗြီဒီယုိေတြကုိ အရန္သင့္ ျပသႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တခါတေလ ျပင္ပ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ၊ ဘေလာ့ဂ္ေတြေပၚမွာ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္။
 • လက္ကုိင္ဖုန္းကေန တင္ပုိ႔ခ်က္မ်ား - တခ်ိဳ႕ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြကေန ဗြီဒီယုိေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ၿပီး ႀကိဳးမဲ့ ဖုန္းကြန္ရက္ ကေနတဆင့္ ေပးပို႔ႏုိင္တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ဖုန္းတလုံးနဲ႔ တလုံး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့ ဌာန တခုနဲ႔ တခုအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားၾကတယ္။ လုပ္ေဆာင္နည္းကုိ လက္ကိုင္ဖုန္း အခန္းမွာ ဆက္လက္ ေလ့လာပါ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)။
 • Flash ဗြီဒီယုိ Formats ေတြကုိ ဖြင့္မရျခင္း - သုံးစြဲသူဟာ ဗြီဒီယုိကုိ Flash Formats ေတြနဲ႔ပဲ ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားသလား။ ဒီအခ်က္က သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိ ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္။
 • ဗြီဒီယုိမ်ားကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ျခင္း - ဗြီဒီယုိဖုိင္ကုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကေန ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္လုိ႔ ရေအာင္ လႊင့္တင္ထားျခင္းျဖင့္ ေအာ့ဖ္လုိင္း ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ေတြ၊ အြန္လုိင္း bandwidth  အခက္အခဲ ရွိတဲ့သူေတြအတြက္ ပုိၿပီး အဆင္ေျပေစတယ္။
 • ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ - တခ်ိဳ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြဟာ တျခား open licenses ေခၚ ပြင့္လင္းတဲ့ လုိင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြကုိ အလြယ္တကူ သုံးစြဲခြင့္ ေပးထားတယ္။
 • ပူးတြဲခ်က္မ်ား ပါ၀င္တဲ့ RSS 2.0 – RSS (Really Simple Syndication) ဟာ ဗြီဒီယုိေတြကုိ တျခား ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္ေတြဆီ အလုိအေလ်ာက္ တြန္းပုိ႔ေပးႏုိင္တဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။
 • RSS 2.0 ရွာေဖြမႈ Feeds မ်ား ရယူႏုိင္ျခင္း - ဒီအရာဟာ tags လုိ႔ ေခၚတဲ့ မွတ္သားခ်က္ေတြနဲ႔ ရွာေဖြတဲ့ စာလုံးေတြကုိ အေျခခံၿပီး တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြက သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ရယူႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
 • နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ျပႆနာ အရင္းခံ - အကယ္လုိ႔ သင္ဟာ အမႈကိစၥ တခုခုကုိ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ အကယ္လုိ႔ အဲဒီ အမႈကိစၥအတြက္ သီးသန္႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယိုကုိ တင္ထားတယ္ ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ အမာခံ ပရိသတ္ကုိ ပိုၿပီး လက္လွမ္းမီႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

စီးပြားျဖစ္ ဗြီဒီယုိ ေ၀မွ်ေရး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား


ဗီြဒီယုိကုိ အြန္လုိင္းမွာ ထုတ္လႊင့္ေပးႏုိင္တဲ့ စီးပြားျဖစ္ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြ ရာခ်ီျပီး ရွိၾကတယ္။ ေအာက္မွာ ေရပမ္းစားတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ ငါးခုတုိ႔နဲ႔ ဆုိင္တဲ့  ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ကုိ ေဖၚျပထားတယ္။ စီးပြားျဖစ္ ပလက္ေဖာင္းေတြမွာ ဗြီဒီယုိကုိ ထုတ္ျပန္တဲ့အခါ လုံၿခဳံေရး ျပႆနာေတြကုိ သတိထားပါ။ စီးပြားျဖစ္ ပလက္ေဖာင္းေတြရဲ႕ ဆုိးက်ိဳး တခုကေတာ့ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယိုေဘးမွာ ေၾကာ္ျငာေတြ ထည့္သြင္းထားတတ္တာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အြန္လုိင္း လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ေတြအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကတယ္။

YouTube

 

YouTube ဟာ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ဗြီဒီယို ေ၀မွ်ေရး ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ ႀကီးမားတဲ့ ပရိသတ္ထုကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္တဲ့ ဆန္းက်ယ္တဲ့ နည္းလမ္း တခု ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ လူေတြ ၾကည့္ရႈလာေအာင္ ျမွင့္တင္ေရး စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုခုကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေနာက္ၿပီး၊ YouTube ေပၚမွာ ဗြီဒီယုိေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ ဆုိတာကုိ သတိျပဳပါ၊ ပရိသတ္ တဦးတေယာက္ကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ တျခားေနရာထက္ ပုိၿပီး ခက္ခဲလာႏုိင္တယ္။ YouTube ရဲ႕ ျပႆနာ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ - သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ အခ်ိတ္အဆက္ လုပ္ၿပီး လႊင့္တင္ဖုိ႔ အခက္အခဲရွိႏုိင္တယ္၊ YouTube ဟာ သူ႔ရဲ႕ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္အရ အီဂ်စ္ျပည္က ၀ဲလ္ အဘၻာစ္ တုိ႔လုိ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ဖယ္ရွားေပးတတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ ေနရာေဒသေတြမွာ YouTube ကုိ ပိတ္ဆုိ႔ထားတတ္တယ္။

အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ - ၁၀ မိနစ္ (အေျခခံ အေကာင့္)

ဖုိင္ အရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္ - ၁၀၀ MB (multi-file ေဆာ့ဗ္၀ဲနဲ႔ ၁ Gig)

ဗြီဒီယုိ ထည့္သြင္းႏုိင္မႈ - ရတယ္

လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ - ရတယ္

Flash ဗြီဒီယုိ မဟုတ္တဲ့ Formats  - မရဘူး

ဗီြဒီယုိ Download လုပ္ႏုိင္မႈ - မရဘူး

ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ - မရွိဘူး

ပူးတြဲခ်က္ေတြ ပါတဲ့ RSS 2.0 - မရွိဘူး

RSS 2.0 ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Feeds မ်ား - ရွိတယ္၊ ပူးတြဲေတြ မပါဘူး

နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ျပႆနာ အရင္းခံ - မရွိဘူး

ဗြီဒီယုိ တကားကုိ YouTube ေပၚ တင္ပုိ႔ နည္း -

- ဗြီဒီယုိမ်ားကုိ YouTube ေပၚ တင္ပုိ႔နည္း အေၾကာင္း

- YouTube ဗြီဒီယုိ နည္းျပစာအုပ္

- YouTube အေထာက္အပံ့ ဌာန
 

Blip.tv

blip.tv ဟာ စီးပြားျဖစ္ ပလက္ေဖာင္းေတြ အားလုံးထဲမွာ ညွိႏႈိင္းရ အလြယ္ကူဆုံး ျဖစ္ျပီး၊ သင့္ရဲ႕႔ ဗြီဒီယုိေတြကုိ တင္ဆက္တဲ့ ပုံစံ၊ တင္ဆက္တဲ့ ေနရာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္ အနည္းဆုံး ျဖစ္တယ္။ YouTube ထက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားတဲ့ ဗြီဒီယုိကုိ သိမ္းဆည္းေပးတယ္။

အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ - မရွိဘူး

ဖုိင္ အရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္ - ၁ Gig

ဗြီဒီယုိ ထည့္သြင္းႏုိင္မႈ - ရတယ္

လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ - ရတယ္

Flash ဗြီဒီယုိ မဟုတ္တဲ့ Formats  - ရတယ္

ဗီြဒီယုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္မႈ - ရတယ္

ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ - ရွိတယ္

ပူးတြဲခ်က္ေတြ ပါတဲ့ RSS 2.0 – မရွိဘူး

RSS 2.0 ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Feeds မ်ား - ရွိတယ္၊ ပူးတြဲေတြ ပါတယ္
 

နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ျပႆနာ အရင္းခံ - မရွိဘူး

Vimeo

Vimeo မွာ စြဲမက္စရာေကာင္းတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္တခု ပါရွိျပီး ပုိၿပီး အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဗြီဒီယုိ streaming ကုိ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့၊ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ျပင္ပ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြရဲ႕ aggregators ေတြ အေပၚမွာ တင္ပုိ႔ၿပီး ျပသေပးႏုိင္တဲ့ ပုံစံ၊ အလြယ္တကူ ရွာေဖြေပးတဲ့ ပုံစံေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ျပသေပးႏုိ္င္တဲ့ ဗြီဒီယုိ အေတာ္ေလး တုိေတာင္းလြန္းေနတယ္။

အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ - မရွိဘူး

ဖုိင္ အရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္ - ရွိတယ္ (တပတ္မွာ ၅၀၀MB)

ဗြီဒီယုိ ထည့္သြင္းႏုိင္မႈ - ရတယ္

လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ - ရတယ္

Flash ဗြီဒီယုိ မဟုတ္တဲ့ Formats  - သုံးစြဲမဲ့သူရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈအရ

ဗီြဒီယုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္မႈ - သုံးစြဲမဲ့သူရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈအရ

ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ - မရွိဘူး

ပူးတြဲခ်က္ေတြ ပါတဲ့ RSS 2.0 –  ရွိတယ္၊ Flash player ပဲ ရႏုိင္တယ္ ္

RSS 2.0 ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Feeds မ်ား - ရွိတယ္၊ Flash player ပဲရႏုိင္တယ္

နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ျပႆနာ အရင္းခံ - မရွိဘူး

Facebook

အကယ္လုိ႔ သင္ဟာ Facebook ကုိ အသုံးျပဳၿပီး စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုခု ျပဳလုပ္ေနၿပီ ဆုိရင္၊ ဒီကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ဗြီဒီယုိ ေ၀မွ်တာဟာ အလြန္ ထိေရာက္ေနမွာ ျဖစ္တယ္။ Facebook ေပၚမွာ လႊင့္တင္လုိက္တဲ့ ဗြီဒီယုိေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အဲဒီ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ သင့္နဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြ (သုိ႔) စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြ အေပၚမွာ အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။

အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ - ၂၀ မိနစ္

ဖုိင္ အရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္ - ၃၀၀ MB

ဗြီဒီယုိ ထည့္သြင္းႏုိင္မႈ - မရဘူး

လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ - ရတယ္

Flash ဗြီဒီယုိ မဟုတ္တဲ့ Formats  - မရဘူး

ဗီြဒီယုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္မႈ - မရဘူး

ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ - မရွိဘူး

ပူးတြဲခ်က္ေတြ ပါတဲ့ RSS 2.0 – မရွိဘူး

RSS 2.0 ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Feeds မ်ား - မရွိဘူး

နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ျပႆနာ အရင္းခံ - လူမႈဆက္ဆံေရ ကြန္ရက္ အေျချပဳ

အခေၾကးမယူတဲ့ ဗြီဒီယုိ ေ၀မွ်ေရး ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား


လူမႈတရားမွ်တေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ (သုိ႔) လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာေတြကုိ အဓိကထားၿပီး အခေၾကးမယူတဲ့ ဗြီဒီယုိ ေ၀မွ်ေရး ေနရာေတြ အမ်ားအျပား ရွိတယ္။

The WITNESS
 

Hub WITNESS Hub ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားတဲ့ အြန္လိုင္း ဗြီဒီယုိ အသင္းအဖြဲ႔ တခု ျဖစ္တယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ဗြီဒီယုိေတြ၊ ရုပ္ပုံေတြနဲ႔ အသံဖုိင္ေတြကုိ formats အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လႊင့္တင္ႏုိင္၊ ၾကည့္ရႈႏုိင္၊ ေ၀မွ်ႏုိင္တယ္။ တင္ပို႔လုိက္တဲ့ မီဒီယာ အခ်က္အလက္ တခုစီ အပါအ၀င္၊ သုံးစြဲသူေတြက လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ျမွင့္တင္တဲ့ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ အခမ္းအနားေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ link ေတြကုိ သင္ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာတ၀ွမ္းက လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ ျမွင့္တင္ၾကတဲ့ လူတဦးခ်င္း၊ အုပ္စုေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းကုိ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးဖုိ႔၊ ဆက္သြယ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ေဆာ္ၾသစည္းရုံးႏုိင္ဖုိ႔ စီမံျပဳလုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ WITNESS ဟာ သင္တန္း၊ အေထာက္အပံ့နဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ RSS feeds နဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ တုိးပြားလာတဲ့ archive ေတြကုိလည္း ပံ့ပုိးေပးတယ္။ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္ဘာသာစကားေတြနဲ႔ ရႏုိင္တယ္။ Hub မွာလည္း ပစၥည္းကိရိယာ အခန္း တခု ရွိၿပီး သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းမွာ ဗြီဒီယုိနဲ႔ တြဲဖက္ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ဗြီဒီယို သက္၀င္ကာတြန္း (animations) ေတြ၊ ဗြီဒီယုိကုိ ရုိက္ကူးၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့အခါ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္နည္းကုိ အဓိက ေဖၚျပထားတယ္။

အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ - မရွိဘူး

ဖုိင္ အရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္ - ၁၀၀MB

ဗြီဒီယုိ ထည့္သြင္းႏုိင္မႈ - ရတယ္

လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ - ရတယ္

Flash ဗြီဒီယုိ မဟုတ္တဲ့ Formats  - မရဘူး

ဗီြဒီယုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္မႈ - ရတယ္

ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ - ရွိတယ္

ပူးတြဲခ်က္ေတြ ပါတဲ့ RSS 2.0 – မၾကာမီလာမယ္

RSS 2.0 ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Feeds မ်ား - ရွိတယ္၊

နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ျပႆနာ အရင္းခံ - ရွိတယ္ (ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး)

Archive.org

Archive.org မွာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ရုပ္ရွင္ကားေတြက အစ၊ ေန႔စဥ္သတင္း ထုတ္လႊင့္ေတြ၊ Archive.org သုံးစြဲသူေတြက တင္ပုိ႔ထားတဲ့ ဗြီဒီယုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ အထိ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ရုပ္ရွင္ကားေတြ ပါရွိတယ္။ အဲဒီ ရုပ္ရွင္ကား အားလုံးကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္လုိ႔ ရတယ္၊ တခါတေလ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ျမင့္မားေနတတ္တယ္။ အခမဲ့ ခြင့္ျပဳထားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေနရာဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသုံးျပဳမဲ့ ရုပ္ရွင္ကားေတြကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ ေနရာေကာင္း တခု ျဖစ္တယ္။ Archive.org ဟာ အထူးသျဖင့္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥေတြကုိ အဓိကထားတာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားသူေတြ၊ လြတ္လပ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ျမတ္နူိးတဲ့သူ အမ်ားအျပားက သုံးစြဲႏုိင္တဲ့ အဓိက ေနရာတခု ျဖစ္တယ္။

အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ - မရွိဘူး

ဖုိင္ အရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္ - မရွိဘူး

ဗြီဒီယုိ ထည့္သြင္းႏုိင္မႈ - မရဘူး

လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ - မရဘူး

Flash ဗြီဒီယုိ မဟုတ္တဲ့ Formats  - ရတယ္

ဗီြဒီယုိ  ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္မႈ - ရတယ္

ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ - ရွိတယ္၊

Creative Commons (သုိ႔) Public Domain ပူးတြဲခ်က္ေတြ ပါတဲ့ RSS 2.0 – မရွိဘူး

RSS 2.0 ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Feeds မ်ား - မရွိဘူး

နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ျပႆနာ အရင္းခံ - မရွိဘူး
 

EngageMedia
 

EngageMedia ဟာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ စည္းရုံးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံသား သတင္းေထာက္ေတြ အတြက္ မီဒီယာ ကိရိယာေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးေနတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ မယူတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တခု ျဖစ္တယ္။ လူမႈတရားမွ်တေရးနဲ႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ဗြီဒီယုိေတြကုိ တင္ပုိ႔ၿပီး ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အဓိက ဦးတည္တဲ့ ေနရာကေတာ့ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ တျခား ေနရာက ဗြီဒီယုိေတြကုိလည္း လက္ခံပါတယ္။ EngageMedia ဟာ ပြင့္လင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာ လုိင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ဗြီဒီယုိထုတ္လုပ္မႈေတြ အတြက္ အြန္လုိင္း archive တခုကုိ ဖန္တီးေပးဖုိ႔၊ ဗြီဒီယုိ ရုိက္ကူးသူေတြ၊ ပညာေရးသမားေတြနဲ႔ ရုပ္ရွင္ထုတ္လႊင့္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ တန္းတူညီမွ် ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ ကြန္ရက္တခုကုိ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္။ ပစၥည္းကိရိယာေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလိပ္လုိ႔ ရယူႏုိင္ၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ အာရွ ဘာသာစကားေတြနဲ႔လည္း ရရွိႏုိင္တယ္။

အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ - မရွိဘူး

ဖုိင္ အရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္ - ၃၀၀MB

ဗြီဒီယုိ ထည့္သြင္းႏုိင္မႈ - ရတယ္

လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ - ရတယ္

Flash ဗြီဒီယုိ မဟုတ္တဲ့ Formats  - ရတယ္

ဗီြဒီယုိ  ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္မႈ - ရတယ္

ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ - ရွိတယ္

ပူးတြဲခ်က္ေတြ ပါတဲ့ RSS 2.0 – ရွိတယ္

RSS 2.0 ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Feeds မ်ား - ရွိတယ္၊ ပူးတြဲေတြ မပါဘူး

နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ျပႆနာ အရင္းခံ - ရွိတယ္ (အာရွ-ပစိဖိတ္၊ လူမႈ တရာမွ်တေရးနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္)

Estudio Livre
 

Estudio Livre ဟာ အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ အသုံးျပဳၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖန္တီးထားတယ္။ မီဒီယာ ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရးတုိ႔မွာ အဓိက အာရုံစုိက္တဲ့ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔တခု ျဖစ္တယ္။ Estudio Livre ဟာ လက္ငင္း ထုတ္လႊင့္တဲ့ အသံနဲ႔ ဗြီဒီယိုကုိ streaming လုပ္တဲ့ ခ်ာနယ္ တခုကုိ သုံးစြဲသူတုိင္းက ဖန္တီးလုိ႔ ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။

အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ - မရွိဘူး

ဖုိင္ အရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္ - ၂၀၀ MB

ဗြီဒီယုိ ထည့္သြင္းႏုိင္မႈ - မရဘူး

လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ - မရဘူး

Flash ဗြီဒီယုိ မဟုတ္တဲ့ Formats  - ရတယ္

ဗီြဒီယုိ D ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္မႈ - ရတယ္

ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ - ရွိတယ္

ပူးတြဲခ်က္ေတြ ပါတဲ့ RSS 2.0 – ရွိတယ္၊ ဥပမာကုိ ၾကည့္ပါ

RSS 2.0 ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Feeds မ်ား - ရွိတယ္

နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ျပႆနာ အရင္းခံ - ရွိတယ္ (ဘရာဇီး၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အခမဲ့ေဆာ့ဗ္၀ဲ)

စီးပြားျဖစ္ (သုိ႔) စီးပြားျဖစ္ မဟုတ္ - စီးပြားျဖစ္ မဟုတ္
 

Politube
 

Politube ဟာ ဗြီဒီယုိနဲ႔ အသံကုိ ေ၀မွ်ေပးတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတခု ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး၊ အသင္းအဖြဲ႔နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ မီဒီယာကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးတယ္။ သူ႔ကုိ အဂၤလိပ္ ဘာသာနဲ႔ ရရွိႏုိင္တယ္။

အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ - မရွိဘူး

ဖုိင္ အရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္ - ၂၀၀ MB

ဗြီဒီယုိ ထည့္သြင္းႏုိင္မႈ - ရတယ္

လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ - မရဘူး

Flash ဗြီဒီယုိ မဟုတ္တဲ့ Formats  - ရတယ္

ဗီြဒီယုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္မႈ - ရတယ္

ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ - ရွိတယ္

ပူးတြဲခ်က္ေတြ ပါတဲ့ RSS 2.0 – ရွိတယ္

RSS 2.0 ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Feeds မ်ား - မရွိဘူး

နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ျပႆနာ အရင္းခံ - ရွိတယ္ (ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေရး) 

World Social Forum TV

World Social Forum TV ဟာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ လူမႈလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ဆီေလွ်ာ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးတယ္။

အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ - မရွိဘူး

ဖုိင္ အရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္ - ၁၅၀-၂၀၀ MB

ဗြီဒီယုိ ထည့္သြင္းႏုိင္မႈ - ရတယ္

လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ - မရဘူး

Flash ဗြီဒီယုိ မဟုတ္တဲ့ Formats  - ရတယ္

ဗီြဒီယုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္မႈ - ရတယ္

ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ - ရွိတယ္

ပူးတြဲခ်က္ေတြ ပါတဲ့ RSS 2.0 – ရွိတယ္

RSS 2.0 ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Feeds မ်ား - ရွိတယ္၊ ပူးတြဲခ်က္ေတြ မပါဘူး

နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ျပႆနာ အရင္းခံ - ရွိတယ္ (လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား)

ဗြီဒီယုိနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Transmission cc – လူမႈ တရားမွ်တေရး အြန္လုိင္း ဗြီဒီယုိ ပရုိဂ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ရက္
 

Clearer Channel –  အြန္လုိင္း ဗြီဒီယုိ ပရုိဂ်က္ တခု ျဖစ္ၿပီး ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ေတြကုိ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဗြီဒီယုိကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ေစၿပီး ထုတ္လႊင့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေပးတယ္။

IMC Video – အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာ
 

pad.ma –  အိႏၵိယႏုိင္ငံက အႏုပညာဆန္ၿပီး အစမ္းသေဘာ လႊင့္တင္ထားတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ၿပီး လူေတြရဲ႕ ဘ၀အေၾကာင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။ အဂၤလိပ္လုိ ရရွိနုိင္တယ္။
 

People's media Chamsesang –  South Korea ေတာင္ကိုရီးယား v2v – ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက လြတ္လပ္တဲ့ ဗြီဒီယုိ စုစည္းေရး မီဒီယာ ကြန္ရက္ တခုျဖစ္တယ္။
 

Oneworld TV –  ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးသူေတြ၊ ဗြီဒီယုိ သတင္းေထာက္ေတြ၊ NGO ေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လူမႈ အေျပာင္းအလဲကုိ အဓိကထားတဲ့ ဗီြဒီယုိ အေၾကာင္းကုိ တင္ျပေပးတဲ့ တျခားပုဂၢဳိလ္ေတြ အတြက္ လူထု ပလက္ေဖာင္းတခု ျဖစ္တယ္။
 

dotSUB – ဗြီဒီယုိေတြကုိ စာတန္းထုိးေတြ အသုံးျပဳၿပီး ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သုံးစြဲသူေတြက ဘာသာျပန္ဆုိႏုိင္တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခု ျဖစ္တယ္။

 

အင္တာနက္မွာ လႊင့္တင္မဲ့ ဗြီဒီယုိကုိ အသင့္ျပင္ျခင္း


ဗြီဒီယုိကုိ တည္းျဖတ္ၿပီးတာနဲ႔ compress လုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္၊ (သုိ႔) ဖုိင္ရဲ႕ အရြယ္အစားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္၊ အြန္လုိင္းမွာ ၾကည့္လုိ႔ ရေအာင္ encode လုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ တည္းျဖတ္တဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲမွာ ပါတဲ့ ဖုိင္ေတြဟာ အင္တာနက္မွာ တင္ဖုိ႔ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) DVD တခ်ပ္မွာ ထည့္ထားဖုိ႔ ျဖစ္ျဖစ္ အရြယ္ပမာဏႀကီးမားေနႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ဗြီဒီယုိ ဖုိင္ေတြကုိ အြန္လုိင္းမွာ အလြယ္တကူ လႊင့္တင္ၿပီး ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္လုိ႔ ရေအာင္ အရြယ္အစားကုိ ခ်ဳံ႕ေပးဖုိ႔ လုိတယ္။

လက္ကုိင္ဖုန္းေတြ (သုိ႔) ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြနဲ႔ ရုိက္ကူးတဲ့ ဗြီဒီယုိ ဖုိ္င္ေတြဟာ DV တီဗြီ ကင္မရာ တလုံးနဲ႔ ရုိက္တဲ့ ဗြီဒီယုိဖုိင္ေတြထက္ အမ်ားႀကီး အရြယ္ပမာဏ ေသးငယ္ေနမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ ကင္မရာ settings ေတြကုိ ျပင္ၿပီး ရုပ္ရွင္ကားကုိ အြန္လုိင္းမွာ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေအာင္ ခ်ဳံ႕ဖုိ႔ လုိအပ္လာလိမ့္မယ္။

သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ပါရွိတဲ့ ဗြီဒီယုိ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဗြီဒီယုိကုိ အြန္လုိင္းကေန ျပဳျပင္လုိ႔ ရတဲ့ ကိရိယာေတြအေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားတယ္၊ အထူးသျဖင့္ Windows နဲ႔ Linux အတြက္ Avidemux နဲ႔ Mac အတြက္ iSquint တုိ႔ ျဖစ္ၾကတယ္ (ဗြီဒီယုိ ကိရိယာေတြ အေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ ေလ့လာရန္)။

အဲဒီ လုပ္ငန္းသုံး ကိရိယာေတြမွာ ရွိရမဲ့ Features ေတြထဲမွာ ဖုိင္အမ်ားႀကီးကုိ တႀကိမ္ထဲနဲ႔ encode လုပ္ႏုိင္တဲ့ 'batch encoding' ပါရွိတယ္၊ အဲဒီ settings ေတြကို သုံးၿပီး save လုပ္လုိ႔ ရသလုိ ျပန္အသုံးျပဳလုိ႔လည္းွ ရတယ္။ ဗြီဒီယုိကုိ ဗားရွင္း အမ်ိဳးမ်ိးနဲ႔ encode လုပ္ျခင္းျဖင့္ codecs နဲ႔ formats အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ပုိၿပီး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္တယ္။ videohelp ဆီက encoding လုပ္ႏုိင္တဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ပါတဲ့ အရင္းအျမစ္တခုကုိ ဒီမွာ ေတြ႔ရွိႏုိင္တယ္။

Compression ကုိ ဗြီဒီယုိရဲ႕ အရြယ္အစားနဲ႔ အရည္အေသြးေတြ ႏွစ္အၾကားမွာ အၿမဲတမ္း အေပးအယူ လုပ္ေနရတယ္။ အရည္အေသြး ျမင့္ရင္ ဖုိင္အရြယ္အစားလည္း ႀကီးမားတယ္။ ဗြီဒီယိုကို ဘယ္လုိ ခ်ဳံ႕မလဲ ဆုိတဲ့ အခ်က္ဟာ သင့္ရဲ ပရိသတ္က ဘယ္သူဘယ္၀ါ ျဖစ္တယ္၊ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိ ၾကည့္ရႈေစခ်င္တယ္၊ သူတုိ႔က ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္လာဖုိ႔ သင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြအေပၚ မူတည္တယ္။ အကယ္လုိ႔ ပရိသတ္ေတြဆီမွာ အင္တာနက္လုိင္း ေကာင္းေကာင္း ရွိေနတယ္ဆုိရင္၊ အရြယ္အစားႀကီးၿပီး ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္လုိ႔ႏုိင္ အရည္အေသြးျမင့္ ဗားရွင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြဟာ အင္တာနက္ကုိ အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ သုံးႏုိင္တယ္ ဆုိရင္၊ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္စရာ ျဖစ္ျဖစ္၊ stream လုပ္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လြယ္ကူတဲ့ အရည္အေသြးနိမ့္ ဗားရွင္းကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တယ္။

အကယ္လုိ႔ သင့္ဆီမွာ ပရိသတ္ အမ်ားအျပား ရွိေနရင္၊ ေပးပုိ႔ႏုိင္တဲ့ တျခားနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စဥ္းစားပါ၊ ဗြီဒီယုိကုိ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ခ်ဳံ႕ႏုိင္တဲ့ နည္းေတြထဲမွာ - ႀကီးက်ယ္တဲ့ ျပသပြဲေတြ၊ အြန္လုိင္းမွာ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တဲ့ Flash ဗားရွင္း၊ DVD နဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္မဲ့ တျခား ဗားရွင္း စတာေတြ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္တယ္။