ဗြီဒီယုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း & ျဖန္႔ခ်ီျခင္း

 

ဗြီဒီယုိကုိ ရုိက္ကူးၿပီးတဲ့အခါ လူေတြ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒီအခန္းမွာ ဗြီဒီယုိကုိ အြန္လုိင္း၊ ေအာ့ဖ္လုိင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပုံစံ၊ လုိင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္တဲ့ပုံစံ၊ ထုတ္ေ၀မဲ့ေနရာ အပါအ၀င္၊ ဗြီဒီယုိကုိ အြန္လိုင္း၊ ေအာ့ဖ္လုိင္းတုိ႔မွာ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀မႈေတြကုိ အတူတူ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုတယ္။ သင့္ရဲ႕ ရုပ္ရွင္ အမ်ိဳးအစား၊ ျပသခ်ိန္၊ ပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ ပုံစံေတြဟာ သင္ ျဖန္႔ေ၀လာမဲ့ နည္းလမ္းေတြအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးလာမွာ ျဖစ္တယ္။ သင္ စီစဥ္ေနတဲ့ ျဖန္႔ေ၀ေရး ပုံစံဟာ ရုပ္ရွင္ကား ထုတ္လုပ္တဲ့ ပုံစံအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစမွာ ျဖစ္တယ္။

ဗြီဒီယုိ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ ေနရာမွာ ထိေရာက္မႈ ရွိတဲ့ အစီအစဥ္ တခုကုိ ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔၊ ဒီကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ရွိတဲ့ ဗြီဒီယုိ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း အခန္းကုိ အရင္ဦးဆုံး ဖတ္ရႈပါ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)။ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္၊ သတင္းစကားေတြ၊ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ ပန္းတုိင္ေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထားရွိေလေလ၊ သင္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ဗြီဒီယုိ ထိေရာက္မႈ ရွိေလေလ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္တယ္။
 

ဗြီဒီယုိကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာျခင္း
 

ဗြီဒီယုိ ျဖန္႔ေ၀မဲ့ ပုံစံကုိ ဆုံးျဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ ထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာဖုိ႔ လုိအပ္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ အီးေမးလ္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြက အစ၊ ပုိစတာေတြအထိ သင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ၊ သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာကုိ ေလ့လာၿပီး ေၾကာ္ျငာ အစီအစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ သူ႔ကုိ အေသးစား - စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခု အျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္ၿပီး သင္ ဘာလုပ္မယ္ ဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ရုိးရုိး ေၾကာ္ျငာ အစီအစဥ္တခုကုိ ျပဳလုပ္ပါ။

အရြယ္အစား ပုိႀကီးေလ ပုိေကာင္းေလေလ ဆုိၿပီး တြက္ထားလုိ႔ မရဘူး။ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း အားလုံးမွာ၊ အေရးအႀကီးဆုံးက အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းပဲ ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ သတင္း စကားကုိ သက္ဆုိင္တဲ့ လူေတြက ျမင္ေတြ႔ႏုိင္၊ ၾကားသိႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္တာဟာ လူတေယာက္ခ်င္းဆီ အေရာက္သြားတာထက္ ပုိအေရးႀကီးတယ္။

ဗြီဒီယုိကုိ အင္တာနက္ကတဆင့္  ျဖန္႔ေ၀ျခင္း
 

ဗြီဒီယိုေတြကုိ ေ၀မွ်တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြဟာ အေတာ္ေလး လြယ္ကူတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဗြီဒီယုိကုိ သန္းခ်ီၿပီး ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း အြန္လုိင္းမွာ လႊင့္တင္ေနၾကတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ေခြးျပပြဲက အစ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ အေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ဇတ္ကားေတြအထိ ပါ၀င္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သင့္ဆီမွာ ဆန္းသစ္တဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးနည္း အစီအစဥ္ တခုတေလ ရွိမထားဘူး ဆုိရင္ သင္ လြင့္တင္လုိက္တဲ့ ဗြီဒီယုိဟာ မီဒီယာ သမုဒၵရာ ေရျပင္ႀကီးထဲက ေရစက္ကေလးလုိ က်န္ရစ္ခဲ့မွာ ျဖစ္တယ္။

အင္မတန္ ထိေရာက္မႈ ရွိတဲ့ အင္တာနက္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ နည္းလမ္းေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔၊ အလြယ္တကူ stream လုပ္ႏုိင္ၿပီး ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ဗြီဒီယုိ ျပဳလုပ္နည္း သိထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းကုိ ဗြီဒီယုိ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကိရိယာမ်ား အထဲက လုပ္ေဆာင္နည္းကုိ ေလ့လာပါ၊ အဲဒီမွာ ဗြီဒီယုိေတြကုိ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ compress လုပ္နည္း၊ embed လုပ္နည္းေတြကုိ အဆင့္ဆင့္ ျပသထားတယ္ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) ။

အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္ဟာ ဗြီဒီယုိကုိ အြန္လုိင္းမွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ေအာင္ အင္တာနက္လုိင္း မရွိဘူး ဆုိရင္၊ သင္ ထပ္ၿပီး စဥ္းစားရလိမ့္မယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ အာဖရိကမွာ အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈဟာ လက္ရွိ ႏွစ္ေတြမွာ ဆယ္ဆ တုိးတက္လာၿပီး၊ အင္တာနက္ဟာ ေက်းလက္ေတာရြာ အပါအ၀င္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ တုိင္းျပည္ေတြမွာ၊ လူလူခ်င္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ စြမ္းအားေကာင္းတဲ့ ကိရိယာတခု အျဖစ္နဲ႔ တည္ရွိေနမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဟာကိန္းထုတ္ ခံထားရတယ္။ ဒါေပမဲ့၊ အာဖရိကမွာ ရွိတဲ့ လူဦးေရရဲ႕ ၁၀%၊ အာရွတုိက္မွာ ရွိတဲ့ လူဦးေရရဲ႕ ၂၀% ထက္ ေလ်ာ့နည္းတဲ့ လူဦးေရကသာ အင္တာနက္ကုိ လတ္တေလာအခ်ိန္မွာ သုံစြဲေနၾကတယ္။ အေသးစိတ္ကုိ ကမၻာ့ အင္တာနက္ စာရင္းဇယား ထဲမွာ ဖတ္ရႈပါ။

သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ အင္တာနက္ေပၚက ဘယ္ေနရာမွာ တင္ပုိ႔ထားမလဲ၊ ဘယ္လုိ ထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာမလဲ စတာေတြ အေပၚ မႈတည္ၿပီး သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကုိ ရႈေထာင့္ ေပါင္းစုံကေန သက္ေရာက္မႈ ရွိေစမွာ ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ အြန္လုိင္းေပၚက ပရိသတ္ေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြအစ၊ သူတုိ႔ဖက္ကေန သင့္ရဲ႕ မီဒီယာကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ၿပီး ေအာ့ဖ္လုိင္းနည္းနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ အေနအထားအထိ - သင္ ဘယ္လုိ ပံုစံနဲ႔ ေၾကာ္ျငာမယ္ စတဲ့အခ်က္ေတြအေပၚ မူတည္တယ္။ သင္ လႊင့္တင္လုိက္တဲ့ ဗြီဒီယုိဟာ သင့္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခုပၚမွာ ရွိေနဖို႔ လုိအပ္ၿပီး၊ သင့္ရဲ႕ ေရတုိ၊ ေရရွည္ ပန္းတုိင္ေတြကုိ ျပည့္မီေစဖို႔ အေထာက္အကူ ေပးလာမွာ ျဖစ္တယ္။
 

ဗြီဒီယုိ ျဖန္႔ျဖဴးေရးနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာျခင္း သိေကာင္းစရာမ်ား
 

ဗြီဒီယုိကုိ အြန္လုိင္း ပလက္ေဖာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ျဖန္႔ျဖဴးပါ။ YouTube လုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ အပိတ္ခံရတဲ့ ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သုံးစြဲဖုိ႔ ဒီနည္းလမ္းဟာ အထူး အေရးႀကီးေနတယ္။
 • နာမည္ႀကီး (သုိ႔) နာမည္ဆုိးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ YouTube ေပၚက ဗြီဒီယုိ တခုခုမွာ မွတ္ခ်က္ ေရးပါ၊ ဒီနည္းနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိ ထားရွိတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာဆီကုိ လမ္းေၾကာင္းျပ ေခၚသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
 • သင္ သိရွိထားတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြနဲ႔ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကို အခ်ိတ္အဆက္ ထားပါ။ YouTube ေပၚကေန သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိ ရွိတဲ့ေနရာကုိ ညႊန္းေပးလုိက္တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ သင္ ေျခရာခံႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
 • သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ RSSfeed တခုကို ထားရွိၿပီး အဲဒီ feeding ကုိ သင့္ရဲ႕ Twitter နဲ႔ Facebook အေကာင့္ေတြမွာ တုိက္ရုိက္ လႊင့္တင္ထားျခင္းျဖင့္ အဲဒီ ကြန္ရက္ေတြမွာ ရွိတဲ့ သင့္ေနာက္လုိက္ေတြက ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။
 • ဗြီဒီယုိ ေ၀မွ်တဲ့ ပလက္ေဖာင္းေတြကုိ အပိတ္ပင္ခံရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ၊ ဗြီဒီယုိေတြကုိ လက္ကိုင္ဖုန္းထဲက Bluetooth အဆက္အသြယ္ကို သုံးၿပီး အခ်င္းခ်င္း အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တယ္။

ဗြီဒီယိုကုိ DVD ကတဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း
 

ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈ အကန္႔အသတ္ေတြနဲ႔ လုံၿခဳံေရး ကိစၥေတြ၊ ေႏွးေကြးတဲ့ အင္တာနက္လုိင္း၊ (သုိ႔) တျခား အေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္၊ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိ ဇာတ္လမ္းတုိ/ရွည္ေတြကုိ DVD ကတဆင့္၊ ျပည္သူလူထုဆီ ေရာက္သြားေအာင္ (သုိ႔) ရုပ္ရွင္ျပသတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္တယ္။ ရုပ္ရွင္ျပသတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ရျခင္းရဲ႕ အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူး ကေတာ့ လူေတြ အခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႔ဆုံႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရရွိၿပီး၊ ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ခုိင္မာတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြ၊ အကူအညီေပး ေထာက္ပံ့မႈေတြကုိ တည္ေဆာက္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီနည္းလမ္းဟာ အလြန္ ထိေရာက္မႈ ရွိတဲ့ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြဖုိ႔၊ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းေတြကုိ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔နဲ႔ တျခား စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ ပန္းတုိင္ေတြအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။
 

နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း
 

သင့္ဆီမွာ အရင္းအျမစ္ေတြ ရွိေနတယ္ ဆုိရင္၊ အေကာင္းဆုံး ျဖန္႔ျဖဴးနည္းကေတာ့၊ သင္ အဓိကထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြဆီ သတင္းစကားေတြ အေသအခ်ာ ေရာက္ရွိသြားေအာင္ အြန္လုိင္း (အင္တာနက္)၊ ေအာ့ဖ္လုိင္း (ပစၥည္း) ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးတာ ျဖစ္တယ္။

အေျခအေန တခုခု (သုိ႕) အေၾကာင္းအရာ တခုခုနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြကုိ ပုံမွန္ မြမ္းမံခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ကြန္ရက္စာမ်က္နွာေတြေပၚမွာ လႊင့္တင္ႏုိင္တယ္။ ရုပ္ရွင္ ဇတ္လမ္း တုိေလးေတြကုိ YouTube နဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ ကြန္ရက္စာမ်က္နွာေတြေပၚမွာ ျဖန္ျဖဴးႏုိင္ေအာင္ အခ်ိတ္အဆက္ လုပ္ထားပါ။ ထူးျခားတဲ့ ေနာက္ခံ (သုိ႔) ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ ပါရွိတဲ့ ဗြီဒီယုိကား တကားဟာ ဦးတည္ခ်က္ တခုခုနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိေနမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ တူညီတဲ့ ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းကုိ ေထာင့္ေပါင္းစုံကေန ေလ့လာသုံးသပ္တဲ့ တျခား ဗြီဒီယုိေတြနဲ႔ တသားတည္း ရွိေနမွာ ျဖစ္တယ္။

ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ကား တကားကုိ ပရိသတ္ေတြက ဖုိင္ႀကီးတဲ့ ရုပ္ရွင္ကား တခုလုံးကုိ အင္တာနက္ကေန ခက္ခက္ခဲခဲ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကေန ၾကည့္ေနရတာထက္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား ဖန္သားျပင္ေပၚမွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ေအာင္ DVD နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ီတာက ပုိေကာင္းတယ္။
မွတ္ခ်က္ - ထုတ္ျပန္တဲ့အခါ privacy နဲ႔ လုံၿခဳံေရး ကိစၥေတြကုိ အထူး သတိထားပါ။ ဗြီဒီယုိ လုံၿခဳံေရး အခန္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ရႈပါ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)
WITNESS ရဲ႕ ဗြီဒီယုိမ်ား တင္ပုိ႔တဲ့အခါ သိထားရမဲ့ အခ်က္မ်ား ကုိလည္း ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။
 

နည္းဗ်ဴဟာက်တဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္း
 

ဗြီဒီယုိကုိ နည္းဗ်ဴဟာ က်က် ျဖန္႔ျဖဴတာဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္တယ္။

ဗြီဒီယုိ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကေတာ့ -
 • သီးသန္႔ ျပသပြဲေတြ ျပဳလုပ္ျခင္း
 • အခမ္းအနားေတြ၊ လူထု အစည္းအေ၀းေတြမွာ ျပသပြဲေတြ ျပဳလုပ္ျခင္း
 • ညီလာခံေတြ၊ ၾကားနာပြဲေတြ၊ (သုိ႔) သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြ
 • အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတဲ့ အြန္လုိင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကိရိယာေတြကုိ အသုံးျပဳျခင္း


ေအာင္ျမင္တဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ နည္းလမ္း တမ်ိဳးကေန အျခားနည္းကုိ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ဗြီဒီယုိ ျပသတဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံကုိ တၿပိဳင္ထဲ အသုံးျပဳတတ္ၾကတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ ဗြီဒီယုိကုိ ဗားရွင္း တမ်ိဳးထဲ (သုိ႔) ပရိသတ္ တဦးစီနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ဗားရွင္းအျဖစ္ တည္းျဖတ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ႏုိင္တယ္။

 • ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ရုံမ်ား
 • ျပပြဲေတြကတဆင့္၊ ေအာက္ေျခလူတန္းစား ကြန္ရက္မ်ား၊
 • အြန္လုိင္း လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္မ်ား
 • သတင္း ေရးသား ေပးပို႔ခ်က္နဲ႔ တျခား ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ သုံးစြဲတဲ့ ကိရိယာေတြ အပါအ၀င္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ား ပါ၀င္တဲ့ သီးသန္႔ အစည္းအေ၀းမ်ား


ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ပါ၀င္မႈကုိ ေလ့လာ ဆန္းစစ္တဲ့အခါ၊ အြန္လုိင္း/ ေအာ့ဖ္လုိင္း နည္းလမ္းေတြကုိ သုံးစြဲျခင္းေၾကာင္း ရရွိတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ သူတုိ႔ဆီကေန သင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ လႈပ္ရွားမႈပုံစံ၊ သူတုိ႔နဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ အေကာင္းဆုံး ျဖန္႔ျဖဴးေရး နည္းလမ္းေတြကုိ သင္ စဥ္းစားထားႏုိင္တယ္။

အေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းမ်ား

 • ဗြီဒီယုိေတြအတြက္ အထိေရာက္ဆုံး အခ်ိန္က ဘယ္အခ်ိန္ ျဖစ္မလဲ။
 • ပရိသတ္က သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ ဘယ္လုိ ၾကည့္ရႈၾကမလဲ။ ပရိသတ္က အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏုိင္သလား။
 • အကယ္လုိ႔ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္ ဆုိရင္၊ သူတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး အြန္လုိင္း ကိရိယာေတြက ဘာေတြလဲ။
 • Briefing pack, action kit ၊ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အခ်ဳပ္ (သို႔) ဗြီဒီယုိ ျပသတဲ့ေနရာေတြမွာ ယူေဆာင္သြားရမဲ့ ျပသပြဲ လက္စြဲ (ဥပမာအားျဖင့္၊ multi-media DVD တခ်ပ္ (သုိ႔) ပရင္ထုတ္ထားတဲ့ ပုံစံ) စတဲ့ ပစၥည္းကိရိယာေတြဟာ အက်ိဳးရွိပါ့မလား။ အက်ိဳးရွိမယ္ ဆုိရင္၊ ဘယ္လုိ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္မလဲ။ အႀကံအဉာဏ္ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ရရွိဖုိ႔ ပုံႏႈိပ္ျခင္း အခန္း (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) နဲ႔ ေအာ့ဖ္လုိင္း ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) ကုိ ဖတ္ရႈပါ။
 • ႏုိင္ငံတြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာမွာ ရွိၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြဆီ ဗြီဒီယုိကုိ ေပးပို႔ေပးႏုိင္မဲ့ သင့္ရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ (သုေတသီေတြ၊ NGO ေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈ ကြန္ရက္ေတြ၊ မီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ စသျဖင့္)။
 • သင္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြထဲမွာ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြထဲမွာ လူေတြ ပါ၀င္ေနသလား။
 • သူတုိ႔ရဲ႕ ပါ၀င္ပံ့ပုိးမႈကုိ ဆက္ထိန္းႏုိင္ဖုိ႔ အဲဒီ အဖြဲ႔ေတြကုိ ဗြီဒီယုိ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားေရး လုပ္ငန္းမွာ အေစာပုိင္း ကတည္းက ဘယ္လုိ ပါ၀င္ေစမလဲ။
 • သင္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ဖုိ႔ အြန္လုိင္း ေနရာေတြ ျဖစ္တဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ေတြ၊ အြန္လုိင္း ေဆြးေႏြးခန္းေတြနဲ႔၊ ဗြီဒီယုိ ေ၀မွ်ႏုိင္တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြအျပင္၊ သင့္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာနဲ႔ အီးေမးလ္ စာရင္းေတြကုိ ဘယ္လုိ အသုံးျပဳမလဲ။
 • အဲဒီလုိ ေနရာေတြမွာ ဆက္ရွိႏုိင္ဖုိ႔ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိသလဲ။
 • ဒီလုိ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးမွာ ဘယ္လုိ ပင္မ မီဒီယာ သတင္းဌာနမ်ိဳးကုိ သင္ ေမွ်ာ္လင့္သလဲ။
 • ပင္မ မီဒီယာ သတင္းဌာနမွာ သင္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ လက္ရွိ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြမွာ ဘယ္လုိ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္သလဲ။

ပစၥည္း စာရင္းကုိ  ထုတ္ျပန္ျခင္း
 

ဗြီဒီယုိဟာ အြန္လုိင္းေပၚ ေရာက္ရွိသြားတာနဲ႔ အဲဒီမွာပဲ ဆက္ၿပီး တည္ရွိေနမွာ ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိဟာ - ဗြီဒီယုိထဲက အေၾကာင္းအရာ၊ အေရးႀကီးေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း၊ ျပဳလုပ္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္၊ ဘယ္လုိ ဆက္လက္ ေလ့လာႏုိင္မလဲ၊ အကယ္လုိ႔ လႈပ္ရွားမႈ ေခၚသံ ျဖစ္မယ္ ဆုိရင္ သူတုိ႔ ဘယ္လုိ လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္လာၾကမလဲ - စတဲ့ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္ကုိ သိရွိေစလုိတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခုေပၚမွာ ပူးတြဲ လႊင့္တင္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ အျခား ေနရာရာမွာ ေတြ႔ရတယ္ ဆုိရင္၊ ဥပမာ အားျဖင့္၊ တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚ တင္ထားတယ္ ဆုိရင္ (သုိ႔) ေအာ့ဖ္လုိင္းမွာ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေအာင္ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ထားတယ္ ဆုိရင္၊ လုိအပ္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ဗြီဒီယုိထဲမွာပဲ ရယူရမွာ ျဖစ္တယ္။
 

ထည့္သြင္းထားရမဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား -
 

ေခါင္းစဥ္ - ဗြီဒီယုိထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပထားပါ၊ အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံတဲ့ (လုိအပ္ရင္ ေခါင္းစဥ္ငယ္ ျဖစ္ျဖစ္) ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ လုိင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ပူးတြဲထားၿပီး သူနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ keywords ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ထားပါ။ အဲဒီ metadata ဟာ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ အြန္လုိင္းမွာ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္ဖုိ႔ အေရးပါေနတယ္။
 • ဖန္တီးသူ - ပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္း အမည္တခုခုကုိ အသုံးျပဳပါ။
 • ေန႔စြဲ - ဗြီဒီယုိ ဖန္တီးတဲ့ အခ်ိန္ကုိ လူေတြ သိေစပါ။
 • ေဖၚျပခ်က္ - အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပခ်က္တခု ျဖစ္ၿပီး လူေတြက ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ (သုိ႔) play ကုိ ႏွိပ္တဲ့အခါ ျမင္ေတြ႔လာမယ့္ အေၾကာင္းအရာကုိ နားလည္ႏုိင္ဖုိ႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္။ RSS လုိ စုစည္းတင္ဆက္ေပးတဲ့ ကိရိယာေတြမွာ သင့္ရဲ႕ ေဖၚျပခ်က္ ပထမလုိင္းကုိပဲ ေဖၚျပေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ပထမ စာေၾကာင္းကုိ ျပည့္စုံမႈ ရွိေအာင္ ေရးသားဖုိ႔ လုိတယ္။
 • Keywords – ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ Keywords ေတြကုိ သုံးၿပီး လူေတြက သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ ရွာေဖြႏုိင္တယ္။
 • လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ - သင့္ရဲ႕ ပစၥည္းကုိ လူေတြက သုံးစြဲႏုိင္မဲ့ ပုံစံကုိ သိရွိႏုိင္ေအာင္ လုိင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ တခု ျပဌာန္းထားဖုိ႔ လုိတယ္။
 • ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ - ပြဲၾကည့္ပရိသတ္္ေတြက သင့္ကုိ အဆက္အသြယ္ ခ်င္တယ္ရင္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါ။
 • တျခား အခ်က္အလက္မ်ား - ဗြီဒီယုိ ထုတ္လုပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ links ေတြ၊ ဗြီဒီယုိထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ တျခား အခ်က္အလက္ေတြကုိ ရရွိႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ေဖၚျပထားပါ။
 • ရုပ္ပုံ - ဗြီဒီယုိထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ 'thumbnail' ရုပ္ပုံ တခုခုကုိ select လုပ္လုိက္ပါ - အဲဒီပုံဟာ ဗြီဒီယုိထဲက ရုပ္ၿငိမ္ပုံ တခုခု ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ရုပ္ပုံ တပုံရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။
 • ေနာက္ဆက္တြဲ အရင္းအျမစ္မ်ား - ဒီလုိ 'သတင္း အခ်က္အလက္ေတြထဲက အခ်က္အလက္မ်ား' ကုိ metadata လုိ႔ ေခၚတယ္။ Transmission.cc ကြန္ရက္က ဒီလုိ အခ်က္အလက္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ နည္းပညာဆုိင္ရာ စံညႊန္းတခုကုိ သတ္မွတ္ေပးတယ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဒီေနရာမွာ မွတ္တမ္းတင္ ေဖၚျပထားတယ္။