ပရင့္ထုတ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

 

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 


အခုခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ ပရုိဂ်က္ကုိ ပရင့္ထုတ္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။ သင့္ဆီမွာ စာရြတ္ထုပ္ တထုပ္နဲ႔ ေလဆာ ပရင္တာ (ပုံႏွိပ္စက္)၊ ေဘးမွာ မင္ေဆးေတာင့္ တခု ရွိေနဖို႔ လုိတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပရင္တာ ေရာင္းတဲ့ ကုမၸဏီဆီ သြား၀ယ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ သင့္ရဲ႕ ပရုိဂ်က္ကုိ ပရင့္ထုတ္မဲ့ ပံုစံနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ရမဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းပဲ ျဖစ္တယ္၊ ဒါ့အျပင္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈနဲ႔ အရည္အေသြးတုိ႔လည္း ပါ၀င္တယ္။ အဆင္ေျပတဲ့ အခ်ိန္မွာ၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္တဲ့ ေကာ္ပီကူးတဲ့ဆုိင္ကေန အစ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအထိ၊ ပရင္တာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်ိန္မွာ မျဖစ္မေန ၿပီးစီးရမ့ဲ အလုပ္ ရွိေနတယ္ ဆုိရင္၊ ပရင္တာကုိ ႀကိဳတင္ ငွါးရမ္းထားဖို႔ လုိတယ္၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္ အမွီ ျပီးစီးေအာင္ ၾကိဳးစားရမွာ ျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္း ျပီးစီးသြားတဲ့အထိ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္တဲ့ ပစၥည္းကိရိယာေတြကုိ ထုိင္ေစာင့္ေနလုိ႔ မရဘူး။ သင့္ရဲ႕ အခ်ိန္ ေက်ာ္သြားတယ္ ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ အစီအစဥ္ထဲမွာ အေရးေပၚ ေန႔ေတြ ထပ္တုိးေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။

ပရင့္ထုတ္တဲ့အခါ ခ်ိန္ညွိဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိေနႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ ပုံဆြဲဒီဇုိင္းဆရာ တဦးကုိ သုံးမယ္ဆုိရင္ သူကုိ ပရင့္ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာ စီမံခန္႔ခြဲေစႏုိင္တယ္။ ဘယ္လုိ စကၠဴမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳမလဲ။ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ (ျဖတ္ေတာက္တာ၊ အဖုံးနဲ႔ စာအုပ္ ခ်ဳပ္လုပ္တာ စသျဖင့္) ဘာေတြ လုိအပ္သလဲ။ သင့္ဆီမွာ ေနရာေဒသနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး - ဥပမာ အားျဖင့္ ျပန္အသုံးျပဳတဲ့ စကၠဴ၊ ပဲပုပ္နဲ႔ လုပ္တဲ့ မင္ရည္ေတြ စတာေတြ - စတဲ့ ေပၚလစီ တခုခု ရွိသလား။

အကယ္လုိ႔ ပရင္တာ တလုံးကုိ အသုံးျပဳတယ္ ဆုိရင္၊ သူတုိ႔က ပရင့္ထုတ္ခ်က္ အၾကမ္း တခုကုိ ေပးလာလိမ့္မယ္။ ဒီအဆင့္ဟာ စကၠဴေပၚ  မင္ရည္ မက်ေရာက္ခင္ ျပင္ဆင္စရာေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ သင့္အတြက္ ေနာက္ဆုံး အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး၊ ကုန္က်မဲ့ စရိတ္စကေတြအတြက္ သင့္အေပၚမွာ တာ၀န္ လုံး၀ က်ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္တယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ဖုိ႔ ေသခ်ာစစ္ေဆးပါ။ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ပရုိဂ်က္တခုမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြ အနည္းငယ္ ပါလာတာမ်ိဳးကေတာ့ မေျပာပေလာက္ေပမဲ့၊ တီ-ရွပ္ေပၚက စာလုံးေပါင္း အမွားမ်ိဳး ကုိေတာ့ ေပါ့ေပါ့ဆဆႏုိင္လြန္းလွတယ္။ ပုံႏွိပ္စက္ေတြဆီ ညြန္ၾကားခ်က္ေတြ ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ရွိပါေစ၊ စာနဲ႔ ေရးသားဖို႔ လိုတယ္။ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈကုိ ကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္၊ ျဖတ္ေတာက္တာတုိ႔၊ တြဲခ်ဳပ္တာတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ပစၥည္းကိရိယာေတြ ရွိမရွိ၊ စာပုိ႔ခတုိ႔၊ စာအိတ္တုိ႔၊ လိပ္စာတုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးပါ။

 

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း
 


ဒီအခ်က္ဟာ မၾကာခဏ လ်ဳစ္လ်ဴရႈေလ့ရွိတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လုိ နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳမလဲ (စာပုိ႔စနစ္၊ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းေတြ၊ လူထု အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကုမၸဏီ၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚကေန ေရာင္းခ်မႈေတြ)။ တန္ဖုိးကုိ ဘယ္လုိ သတ္မွတ္မလဲ။ ေကာ္ပီ ဘယ္ေလာက္ ျဖန္႔ေ၀မလဲ။ လူထုဆီ လူတဦးခ်င္း ျဖန္႔ေ၀မလား (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းအလုိက္နဲ႔ ျဖန္႔ေ၀မလား။ လူတဦးခ်င္းဆီ စာပုိ႔ေတာ့မယ္ ဆုိရင္၊ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ အကြာအေ၀းမွာ ေနထုိင္ၾကသလဲ။ ေကာ္ပီ တခုခ်င္း အေလးခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲ။ တခ်ိဳ႕ ပစၥည္းကုိ ေရာင္းခ်မလား။ ဘယ္မွာ ေရာင္းခ်မလဲ။ ရရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြကုိ တာ၀န္သိသိနဲ႔ ဘယ္လုိေပးအပ္မလဲ။

အင္တာနက္ကုိ သုံးမလား၊ ပရင့္ထုတ္မလား (သုိ႔) ႏွစ္မိ်ဳးစလုံးကုိ သုံးမလား

ပရိသတ္ကုိ အေကာင္းဆုံး လက္လွမ္းမီႏုိင္ဖုိ႔ သင္ ေမးျမန္းႏုိင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကေတာ့ -
 
  • တည္ၿငိမ္တဲ့ အင္တာနက္လုိင္းေပၚမွာ အြန္လုိင္းကတဆင့္ ရရွိႏုိင္မလား။
  • ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္သားျပင္ေပၚမွာ ျမင္ေတြ႔ရတာထက္ ျပင္ပမွာ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ပုိၿပီး ၾကည့္ေကာင္းပါ့မလား။
  • ပရင့္ထုတ္တဲ့အခါ ကုန္က်မဲ့ စာပုိ႔ခေတြကုိ သက္သာေစၿပီး လူအေတာ္မ်ားမ်ားဆီ ပုိေရာက္ႏုိင္တဲ့ အြန္လုိင္းမွာ ထုတ္လႊင့္လုိက္တဲ့ အစီရင္ခံစာကုိ လူထုက ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ ပုိၿပီး ခက္ခဲ ေ၀းလံေနမလား။
  • ပရိသတ္ေတြအတြက္ ထိေရာက္မႈ အရွိဆုံး သက္ေရာက္မႈက ဘာ ပုံစံ (format) လဲ။

အစဥ္အလာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းပညာေတြကုိ ေပါင္းစပ္ဖုိ႔ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ သင့္ေတာ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးျပဳၿပီး သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္ကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ေအာင္၊ သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ ပန္းတုိင္ေတြကုိ ေရာက္ရွိႏုိင္ေအာင္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ိဳးစုံကုိ အသုံးျပဳပါ။

အီး-စာအုပ္မ်ားနဲ႔ viral ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း


နည္းပညာသစ္နဲ႔ ေဟာင္းႏြမ္းလာတဲ့ နည္းပညာေတြဟာ သတင္းမီဒီယာ ျဖန္႔ေ၀နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ပံ့ပုိးေပးတယ္။ ဘေလာ့ဂ္ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ ပရင့္ထုတ္လုိ႔ ရတယ္၊ ေကာ္ပီကူးႏုိင္တယ္၊ ကုိယ္တုိင္ ျဖန္႔ေ၀လုိ႔ ရတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ ပရိသတ္ေတြ သြားလာေလ့ရွိတဲ့ အမ်ားနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ - ကေဖးဆုိင္ (သုိ႔) လူအမ်ား စုေ၀းတတ္တဲ့ ဌာနေတြ - စတဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တယ္။ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ အသုံးျပဳၿပီး ပုိစတာေတြကုိ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲပါ၊ ေလဆာ ပရင္တာေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး ပရင့္ထုတ္ပါ။ ဓါတ္ပုံေတြနဲ႔ သတင္းေတြကုိ သင္နဲ႔ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေလ့ရွိတဲ့ ဂ်ာနယ္ (သုိ႔) ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ဌာန တခုခုမွာ ျပန္ၿပီး ပရင့္ထုတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိႏုိင္တယ္။

ပရင့္ထုတ္ထားခ်က္ တခုခုကုိ ျဖန္႔ေ၀တဲ့ ေနရာမွာ သင္ကုိယ္တုိင္ ပရင့္ထုတ္ဖုိ႔ မလုိဘူး။ သင္ အၿပီးသတ္လုိက္တဲ့ အလုပ္ကုိ ျပန္ၿပီး တည္းျဖတ္လုိ႔ မရေတာ့တဲ့ PDF ဖုိင္ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလုိက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ႏုိင္သလုိ၊ (သုိ႔) ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကတဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့၊ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္က အင္တာနက္ သုံးႏုိင္မယ္ မသုံးႏုိင္ဘူး ဆုိတာ မေသခ်ာဘူး ဆုိရင္၊ ကြန္ပ်ဴတာ ရုိက္စာ တခ်ိဳ႕ကုိ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တယ္။ အြန္လုိင္းနဲ႔ ေအာ့ဖ္လုိင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ စုေပါင္း အသုံးျပဳတာ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္တယ္။

အီး-စာအုပ္ေတြ (ဓါတ္ပုံေတြနဲ႔ စာသားေတြ အပါအ၀င္) ကုိ ဖန္တီးၿပီး၊ Lulu (သုိ႔) InstaBook လုိ ကြန္ရက္ေတြကေန တဆင့္ တကမၻာလုံးကုိ ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳခ်ိဳသာသာနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀လုိ႔ ရတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ထုတ္ကုန္ေတြက တဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကုိ သင္ ခံစားရရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္။

Compact Discs (CDs) နဲ႔ USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္းေတြဟာ - ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈ (သုိ႔) အင္တာနက္လုိင္း ေႏွးေကြးမႈ၊ သင္နဲ႔ အလုပ္ အတူတူ လုပ္ေနၾကတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ဖုိ႔ အြန္လုိင္း ျဖန္႔ျဖဴးနည္းကုိ အသုံးမျပဳႏုိင္တဲ့ေနရာေတြ - စတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦး အားနည္းတဲ့ ေနရာေတြမွာ ထုတ္ေ၀ခ်က္ေတြကုိ ျဖန္႔ေ၀ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံး နည္း ျဖစ္တယ္။ CDs ေတြကုိ ေစ်းေတြထဲမွာ (သုိ႔) တျခား ပြဲလမ္းသဘင္ေတြမွာ ျဖန္႔ေ၀လုိ႔ ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ အာဏာပုိင္ေတြက ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ထားတဲ့ (သုိ႔) ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဒီလုိနည္းနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တယ္၊ ဥပမာ အားျဖင့္၊ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ အြန္လုိင္း စြယ္စုံက်မ္း ျဖစ္တဲ့ ‘Wikipedia’ တခုလုံးကုိ CD-Rom ကေန ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကတယ္။