ဘေလာ့ဂ္ စီမံျခင္း

 
Screenshot of the blog of Abahali baseMjondolo - a grassroots movement of shack dwellers.

Blog လုိ႔ေခၚတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ ဆုိတာ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ အမ်ိဳးအစား တခု ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာကုိ ထုတ္ျပန္ မြမ္းမံရာမွာ အင္မတန္ လြယ္ကူတယ္။ အဲဒီ နာမည္ဟာ 'web-log' ကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္တယ္၊ အႀကံအဉာဏ္ အသစ္ေတြနဲ႔ အေရးအခင္းေတြကုိ ပုံမွန္ မြမ္းမံႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး စီစဥ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္နည္းနဲ႔ အသုံးျပဳနည္းကုိ သင္ယူရမွာ ျဖစ္သလုိ၊ စည္းရုံးလႈပ္ရွားေရးကုိ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ အျပန္အလွန္ တုန္႔ျပန္ႏုိင္တဲ့ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္နည္း၊ မိမိရဲ႕ သတင္းစကားကုိ ေနရာတကာ ျပန္႔ႏွံ႔ ေရာက္ရွိသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္နည္းေတြ ပါ၀င္တယ္။

ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္ျခင္း အလြန္ ေရပမ္းစားေနရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲက တခ်က္ကေတာ့၊ ဘေလာ့ဂ္ တခုကုိ တည္ေဆာက္တာ၊ အေၾကာင္းအရာကုိ ထည့္သြင္းတာေတြကုိ အီးေမးလ္ အေကာင့္ အသစ္တခု ဖြင့္ရသလုိ၊ အီးေမးလ္ တေစာင္ ေပးပုိ႔သလုိ အင္မတန္ လြယ္ကူတဲ့ အတြက္ ျဖစ္တယ္။ အလြယ္ကူဆုံး ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္ေရး ကိရိယာေတြထဲမွာ တခုအပါအ၀င္ ကေတာ့ WordPress (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္) ပဲ ျဖစ္တယ္။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တည္ေဆာက္ၿပီး အသုံးခ်ႏုိင္တဲ့ Tumblr ကုိလည္း ေလ့လာႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သိပ္ၿပီး သူ႔ကုိ အလြယ္တကူ စီမံ ျပဳျပင္လုိ႔ မရဘူး။ ဆက္ မထားခ်င္တဲ့ ဘေလာ့ဂ္ကုိ အခက္အခဲ မရွိ  လုိခ်င္တဲ့ အခိ်န္မွာ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္တယ္။

ဘေလာ့ဂ္ တခုကုိ သီးျခား လႊင့္တင္လုိက္ၿပီး တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုရဲ႕ URL ကတဆင့္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္တယ္၊ (သုိ႔) ဘေလာ့ဂ္တခုကုိ သင့္ အဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းစနစ္ (CMS) တခုခုကုိ အသုံးျပဳတယ္ ဆုိရင္ အဲဒါကုိ အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြတ္ႏုိင္တယ္။

ဘေလာ့ဂ္ တခုမွာ စာသား၊ ရုပ္ပုံေတြ၊ အသံ (သုိ႔) ဗြီဒီယုိအျပင္ တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ၊ သူနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ မီဒီယာေတြန႔ဲ ပါတ္သက္တဲ့ links ေတြကုိ ထည့္သြင္းထားႏုိင္တယ္။ အဲဒါကုိ မၾကာခဏ (သုိ႔) အခါအားေလွ်ာ္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ တည္ေဆာက္ရတာ လြယ္ကူသလုိ၊ ထိန္းသိမ္းရတာလည္း လြယ္ကူတယ္။

အကယ္လုိ႔ သင့္အေနနဲ႔ အေသးစား စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ တခုကုိ စီစဥ္ၿပီး ပစ္မွတ္ထားတဲ့ လူထုကုိ မြမ္းမံခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ပုံမွန္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈေတြ လုပ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ ဘေလာ့ဂ္ကုိ အသုံးျပဳတာ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္တယ္ - တည္ေဆာက္ရတာ လြယ္ကူၿပီး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာထက္ သုံးစြဲရတာ လြယ္ကူတဲ့အျပင္ သုံးစြဲသူေတြနဲ႔လည္း ရင္းႏွီးၿပီးသား ျဖစ္ေနတယ္။
 

ဘေလာ့ဂ္နဲ႔ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတုိ႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္

ဘေလာ့ဂ္ ဆိုတာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တမ်ိဳးျဖစ္တယ္၊ ႏွစ္ခု စလုံးရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ေတြကေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိလွဘူး။ ဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ အခန္းတခုကုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာထဲမွာ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္၊ (သုိ႔) ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ဘေလာ့ဂ္ template တခုနဲ႔ အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းစနစ္ (CMS) တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။ ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ ပုံမွန္ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းထားတဲ့ အြန္လုိင္း ဂ်ာနယ္တခုလုိပဲ ထုတ္ျပန္ထားႏုိင္တယ္။ ေနာက္ဆုံး တင္ပုိ႔ခ်က္ကုိ ထိပ္ဆုံးမွာ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။

ဘေလာ့ဂ္ေတြဟာ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာအတြက္ တက္ၾကြမႈ ရွိတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ တခု ျဖစ္တယ္၊ အဲဒါဟာ ထူးျခားမႈ ရွိၿပီး ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြမွာ အျမင့္ဆံုး အဆင့္မွာ ေရာက္ရွိေစႏုိင္တယ္။ သင္ ရရွိလာမဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့ အမ်ားအျပား ရွိၿပီး အားလုံးကုိ ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ေနဖုိ႔ မလုိဘူး။

ဘေလာ့ဂ္နဲ႔ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တုိ႔ကုိ ခြဲျခားႏုိင္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ လကၡဏာတခ်ိဳ႕ကေတာ့ -

 
 • အနည္းဆုံး တက္ကၽြမ္းထားရမဲ့ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ - ဘေလာ့ဂ္တခုကုိ အလြယ္တကူ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။ Wordpress ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဘေလာ့ဂ္တခုကုိ ကုန္က်စရိတ္ မလုိပဲ ၁၅ မိနစ္အတြင္းမွာ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့၊ အကယ္လုိ႔ အင္တာနက္ကုိ အသုံးမျပဳခဲ့ဖူးဘူး ဆုိရင္ အစပထမပုိင္းမွာ မိမိရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကုိ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေအာင္ တဦးတေယာက္ရဲ႕ အကူအညီကုိ ရယူဖို႔ လုိအပ္ေနမွာ ျဖစ္တယ္။

 

 • တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ ရက္စြဲအလုိက္ ထုတ္ျပန္ေပးတယ္ - ဘေလာ့ဂ္ဟာ သင္ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ ရက္စြဲအလုိက္ အလုိအေလွ်ာက္ စီစဥ္ေပးၿပီး ေနာက္ဆုံး တင္ပုိ႔ခ်က္ကုိ ထိပ္ဆုံးမွာ ေဖၚျပေပးတယ္။ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ အမိ်ဳးအစားအလုိက္ keywords ေတြ အသုံးျပဳၿပီး စီစဥ္ထားတဲ့အတြက္ စာဖတ္သူေတြက ဘေလာ့ဂ္ေပၚက တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ အလြယ္တကူ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိႏုိင္တယ္။ တင္ပုိ႔ခ်က္ တခုစီရဲ႕ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ keywords ေတြကုိ လုိခ်င္သေလာက္ ထားရွိႏုိင္တယ္။

 
 • တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ အလုိအေလွ်ာက္ archive လုပ္ေပးတယ္ - သင့္ရဲ႕ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြ အားလုံးကုိ ရက္စြဲနဲ႔ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ အလုိအေလွ်ာက္ archive လုပ္ေပးတယ္။ ဒီလုိနည္းနဲ႔ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာ သင္နဲ႔ စာဖတ္သူေတြအတြက္ လြယ္ကူသြားေစတယ္။

 
 • ဘေလာ့ဂ္တခုဟာ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္မႈ ရွိတယ္ - စာဖတ္သူေတြဟာ စာေရးဆရာျဖစ္တဲ့ သင္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ လုပ္လာႏုိင္တယ္။ ဒါကုိ နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ စာဖတ္သူေတြက ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ မွတ္ခ်က္ေတြ ေပးႏုိင္သလုိ၊ အျခားသူေတြရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာ မွတ္ခ်က္ေတြ ခ်န္ထားႏုိင္တယ္။ မိမိရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ ရွိတဲ့ တင္ပို႔ခ်က္ေတြမွာ တျခား ဘေလာ့ဂ္ေတြရဲ႕ links ေတြကုိ ထားရွိႏုိင္တယ္။ တျခား ဘေလာ့ဂ္ေတြကလည္း သင့္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားႏုိင္တယ္။

 
 • အေၾကာင္းအရာကုိ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေနရာမွာ လြယ္ကူတယ္ - ဒီဇုိင္း ဖန္တီးထားခ်က္အရ၊ ဘေလာ့ဂ္ကို အသုံးျပဳၿပီး သင့္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာကုိ အင္တာနက္ကေန တဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တယ္၊ ထုတ္ျပန္ႏုိင္တယ္။

 
 • တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ ရွာေဖြႏုိင္တယ္ - ဘေလာ့ဂ္ တင္ပု႔ိခ်က္ တခုစီကုိ အင္တာနက္ကေန တဆင့္ အလြယ္တကူ ျဖန္႔ျဖဴးၿပီး ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အတြက္၊ ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာ ရွိတဲ့ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ ရွာေဖြတာဟာ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခုခုကေန ရွာေဖြတာထက္ အမ်ားႀကီး လြယ္ကူသြားတယ္။

 
 • အေ၀းကေန မြမ္းမံလုိ႔ ရတယ္ - ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ ဖန္တီးၿပီး အြန္လုိင္းမွာ သိမ္းဆည္းေပးထားတယ္။ ဆုိလုိတာက တင္ပို႔ခ်က္ေတြကုိ အင္တာနက္လုိင္းရွိတဲ့ ဘယ္ေနရာကေန မဆုိ မြမ္းမံႏုိင္တယ္။ အဖြဲ႔အစည္း တခုခုမွာ ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းတုိင္းက ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ လုိအပ္တာကေတာ့ သူတုိ႔မွာ username နဲ႔ password တခု ရွိဖုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။

ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ သုံးစြဲရသလဲ။


ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ သုံးစြဲၿပီး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုကုိ ပုံမွန္ မြမ္းမံတဲ့ ေနရာမွာ ပုိၿပီးလြယ္ကူသြားေစတယ္။ ေဒသတြင္း သတင္းေတြကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္တယ္၊ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အတုိင္းအတာနဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး တခုကို က်င္းပႏုိင္တယ္။ ပရိသတ္ေတြကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ မွတ္ခ်က္ေတြ၊ အယူအဆေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ မွတ္ခ်က္ က႑ကေန ျဖည့္စြတ္ ထည့္သြင္းေစႏုိင္တယ္။

ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအေၾကာင္းကုိ ေထာက္ခံတဲ့ ပရိသတ္အတြင္းမွာ မွတ္တမ္း ျပဳစုၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေ၀မွ်ႏုိင္တယ္။ လူထုနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ျပႆနာေတြအေပၚ ထားရွိတဲ့ သေဘာထား အျမင္ေတြ၊ ယုံတမ္းစကားေတြကုိ ေျပာင္းလဲပစ္တဲ့ ေနရာမွာ ဘေလာ့ဂ္ေတြဟာ အဓိက သုံးစြဲတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ တခု ျဖစ္လာတယ္။

ဘေလာ့ဂ္ေတြ ေရပမ္းစားလာရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း တခ်က္ကေတာ့ Google နဲ႔ တျခား ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြက ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ အစီအစဥ္ ခ်ထားတဲ့ ပုံစံအတုိင္း ျပဳမႈေဆာင္ရြတ္ႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ပုံမွန္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ထိပ္ပုိင္းေနရာမွာ စီစဥ္ထားေလ့ ရွိတယ္။ ဘေလာ့ဂ္ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြထဲမွာ တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြရဲ႕ links ကုိ အျပန္အလွန္ ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ ၾကည့္ရႈသူ ဦးေရ တုိးပြားလာႏုိင္တယ္။

ဘေလာ့ဂ္မ်ားနဲ႔ လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္


လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘေလာ့ဂ္ေတြ၊ လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြ၊ ဓါတ္ပုံနဲ႔ ဗြီဒီယို မွ်ေ၀ေရး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ အသုံးျပဳေနၾကတယ္။ အဲဒါေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈနဲ႔ ေၾကာ္ျငာေရး အသုံးအေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ buzz ကုိ ထားရွိျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕ အမႈအခင္းမွာ ပါ၀င္လာမဲ့ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူေတြကုိ စည္းရုံးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း ေကာင္းတခု ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။

သင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းကုိ ေရးသားရာမွာ သင့္ေတာ္တဲ့ ဘေလာ့ဂါေတြ ရွိေနျခင္းဟာ စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ လူထုဆီ အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္း တခု ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေၾကာင္းကုိ အဓိက ေရးသားတဲ့ ဘေလာ့ဂါေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ လုပ္ၿပီး လုပ္ငန္း စတင္ႏုိင္တယ္။

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ မီဒီယာ feeds လုိ႔ ေခၚတဲ့ ေပးပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ မိမိရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ (သုိ႔) ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေပါင္းစပ္လုိက္ၿပီး ပုိမို တက္ၾကြလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းထားတယ္။

ၾကည့္ရႈသူေတြရဲ႕ အ၀င္အထြက္နဲ႔ ၾကည့္ရႈမႈ အေရအတြက္ကုိ သက္ဆုိင္တဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြနဲ႔ တျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ links ေတြကုိ ဖလွယ္ထားျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။ ဒီေနရာမွာ လူတဦးတေယာက္ရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ဟာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ သတိရပါ။ ေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္း တခုကေတာ့ အေၾကာင္းအရာ တူတဲ့ တျခား ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာ မွတ္ခ်က္ေတြကုိ စတင္ ေရးသားႏုိင္တယ္။ ဘေလာ့ဂ္ တခုကုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း တခုအေနနဲ႔ ထားရွိတာလည္း ေကာင္းတဲ့နည္းလမ္း ျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အလြယ္တကူနဲ႔ သစ္လြင္ေနေစမွာ ျဖစ္တယ္။

လူၾကည့္မ်ားတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ တင္ပုိ႔ခ်က္ အမ်ိဳးအစားေတြကုိ ေလ့လာပါ - တခါတေလ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ရုိးရုိး သတင္း ေခါင္းစဥ္ကုိ တပ္ေပးႏုိင္တယ္။ စစ္မွန္တဲ့ အသံ တခုကုိ ထားရွိၿပီး၊ ပရိသတ္ေတြ ႏွစ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ သိရွိႏုိင္ေအာင္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ စာရင္း ကိန္းဂဏန္းေတြ (statistics) ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ဘေလာ့ဂ္ဆုိတာ ပရိသတ္ေတြက တိက်တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ရႈေထာင့္ေတြကုိ အာရုံ စူးစုိက္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈေပးတဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ျဖစ္လာေအာင္၊ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဂရုတစုိက္ စီစဥ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ သတင္း မီဒီယာ တခုခုက ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြတ္တဲ့ ပုံစံအတုိင္း၊ ပရိသတ္နဲ႔ သတင္းေတြကုိ ဂရုတစုိက္ စီစစ္ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ဘေလာ့ဂ္တခု ပုိမုိထိေရာက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ အခ်က္မ်ား -
 
 • မိတ္ဖက္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ - သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကုိ ပံ့ပုိးေပးၿပီး သင္နဲ႔ အတူ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အုပ္စုေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ သူတို႔ကုိ ဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ ပင္မ စာမ်က္ႏွာေပၚက 'blogroll' ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ link ခ်ိတ္ဆက္ထားႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ မိမိရဲ႕ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြထဲမွာ link ခ်ိတ္ထားေပးၿပီး အေၾကာင္းအရာ တခုခုကုိ အတူတူ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။
 • အမ်ိဳးအစားမ်ားနဲ႔ စာတန္းေတြကုိ ခြဲၿပီး သုံးပါ - ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး တင္ပုိ႔ခ်က္ တခုစီမွာ သင္နဲ႔ စာဖတ္သူေတြက အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ကုဒ္ေလးေတြကုိ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္တယ္။ categories လုိ႔ ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြကုိ ဘေလာ့ဂ္ ေရးသားတဲ့ သူေတြက စီမံရမွာ ျဖစ္ၿပီး တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ အညြန္းထားႏုိင္တယ္ (သုိ႔) စီစဥ္ထားႏုိင္တယ္။ ဘေလာ့ဂ္ ေခါင္းစဥ္ေတြကုိ လုိခ်င္သေလာက္ ေရြးခ်ယ္ ထားရွိႏုိင္တယ္ - ဥပမာ အားျဖင့္၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ က်န္းမာေရး က႑၊ ပညာေရး စသျဖင့္။ တင္ပုိ႔ခ်က္ တခုစီနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးအစား အေတာ္မ်ားမ်ား ထားရွိႏုိင္ေပမဲ့၊ မ်ားျပားလြန္းရင္ ရႈပ္ေထြးလာႏုိင္တယ္။ tags ဆုိတာ ေသာ့ခ်က္ စကားလုံးျဖစ္ၿပီး categories လုိ႔ ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြလုိပဲ၊ သတ္မွတ္မထားတဲ့ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ ထည့္သြင္းေပးႏုိင္တယ္။ သတင္း ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ မတူပဲ၊ တင္ပုိ႔လုိက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ လူေတြ အလြယ္တကူ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိႏုိင္ေအာင္ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။ tags လုိ႔ ေခၚတဲ့ စာတန္းေတြကုိ ဘေလာ့ဂ္ေတြ၊ Flickr နဲ႔ YouTube တုိ႔လုိ အေၾကာင္းအရာ ေ၀မွ်ႏုိင္တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳၾကတယ္။
 • ဘာသာစကားကုိ ဂရုိတစုိက္ ေရြးခ်ယ္ပါ - ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ သုံးစြဲလုိတဲ့ ဘာသာစကားကုိ ေရြးခ်ယ္တာဟာ အေရးႀကီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တခု ျဖစ္တယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့ ေဒသခံ ဘာသာစကားကုိ သုံးစြဲပါ။ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ပရိသတ္ေတြက ဖတ္ရႈႏုိင္တဲ့ အဂၤလိပ္၊ စပိန္ (သို႔) ျပင္သစ္ စတဲ့ ဘာသာစကားေတြနဲ႔ေတာ့ သီးျခား ႏႈိင္းယွဥ္လုိ႔ မရဘူး။ တုိးတက္ေနတဲ့ ဒီေခတ္မွာ ဘေလာ့ဂါေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ - ဥပမာ အားျဖင့္၊ ေဒသခံ ဘာသာစကား၊ 'ႏုိင္ငံတကာ' ဘာသာစကားေတြ - နဲ႔ ဘာသာျပန္ဆုိၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ ပုိမ်ားလာသလုိ၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ ျမင့္မားဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အျပင္၊ တခါတေလ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာ့ဗ္၀ဲေတြ install လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္လာႏုိင္တယ္။

ဘေလာ့ဂ္ေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ 'လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စိတ္ကူးစိတ္သန္ေတြကုိ ကမၻာအႏွံ႔ လက္ေတြ႔ အသုံးခ်'ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း တခု ျဖစ္တယ္။ အလားတူ အမႈအခင္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ကမၻာတ၀ွမ္းက တျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ထင္သာ ျမင္သာရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး တကမၻာလုံးက အသံေတြကုိ ပိုမုိ စုစည္း လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။
 

လုိက္ေလွ်ာညီေထြ ရွိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း


ဘေလာ့ဂ္တခုကုိ လူတဦးတေယာက္ကပဲ စီမံထိန္းသိမ္းႏုိင္တယ္၊ (သုိ႔) လူေတြကုိ ႀကိဳက္သေလာက္ ခန္႔ထားၿပီး အတူတူ အလုပ္လုပ္ေစႏုိင္တယ္။ ကြန္ရက္ တခုမွာ ရွိၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး (သို႔) မဟာမိတ္ အဖြဲ႔နဲ႔ ဘေလာ့ဂ္ တခုထဲမွာ အတူတူ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္၊ ဘေလာ့ဂ္ တခုဟာ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ စည္းလုံးမႈနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အင္အားကုိ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေစႏိုင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ပထ၀ီ အေနအထားအရ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ရွိေနတယ္ ဆုိရင္လည္း ထိေရာက္မႈ ရွိေစႏုိင္တယ္။ ဘေလာ့ဂ္ တခုကုိ အေ၀းကေန ျဖစ္ျဖစ္၊ ေနရာေဒသ အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ျဖစ္ျဖစ္ တၿပိဳင္ထဲ မြမ္းမံလုိ႔ ရတဲ့အတြက္၊ ဆန္းသစ္ တီထြင္တတ္ဖုိ႔ လုိသလုိ၊ ေနထားတက် အသံုးခ်တတ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္တယ္။
 

ဘေလာ့ဂ္ကုိ အသုံးခ်ၿပီး အသင္းအဖြဲ႔ တခုကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း


ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိၾကတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းေထာက္ေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြဟာ 'blogosphere' နယ္ပယ္မွာ မီဒီယာ ပုံစံတမ်ိဳးကုိ ဖန္တီးခဲ့ၾကၿပီး၊ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကုိ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ေနရာမွာ အသုံးျပဳၾကတယ္။ ဒီလုိ ပုံစံမ်ိဳးကုိ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈ မ်ားျပားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့၊ ဘေလာ့ဂ္ အသင္းအဖြဲ႔ေတြဟာ ပင္မ မီဒီယာေတြမွာ မေဖၚျပတဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အမႈအခင္းေတြကုိ တန္ျပန္ လႈပ္ရွားမႈ အသြင္နဲ႔ ျပည္သူလူထုက သိရွိေအာင္ ေဖၚထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ Omraneya ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာဟာ အီဂ်စ္ blogosphere နဲ႔ ႏုိင္ငံသား သတင္းေထာက္ အသင္းအတြက္ ဗဟုိခ်က္မ တခု ျဖစ္ ရပ္တည္ေပးတယ္။

ကင္ညာႏုိင္ငံမွာ အေျချပဳတဲ့ Mzalendo ဘေလာ့ဂ္ကုိ ဘေလာ့ဂ္ တေယာက္ ျဖစ္တဲ့ OryOkolloh က တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ ကေတာ့ 'ကင္ညာ ပါလီမန္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္'ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။

မေလးရွား blogosphere မွာ အခုတေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ တုိးတက္မႈေတြက ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွာ ဘေလာ့ဂါေတြရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ အတုိင္းအတာကုိ ထင္ဟပ္ေစတယ္။ Jeff Ooi ဟာ မေလးရွား အုိင္တီဆုိင္ရာ အႀကံေပး အရာရွိနဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တဦးျဖစ္ၿပီး Screenshots လုိ႔ေခၚတဲ့ လူသိမ်ားတဲ့ ဘေလာ့ဂ္တခုကုိ ေရးသားေနသူ ျဖစ္တယ္။ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ေၾကာင့္ လူသိ ထင္ရွားလာတဲ့အတြက္ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္မွာ ပါလီမန္မွာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။

ဘေလာ့ဂ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ဘေလာ့ဂ္ေတြရဲ႕ ေရပမ္းစားမႈဟာ လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ေတြ၊ စကားေျပာဆုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ့ အေသးစား ဘေလာ့ဂ္ Twitter ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲေနၾကတယ္။
 

စစ္ေဆးရမဲ့ စာရင္း - ထိေရာက္တဲ့ ဘေလာ့ဂ္ ဖန္တီးမႈဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ား

 
 • ဘေလာ့ဂ္ နာမည္ကုိ ဂရုတစုိက္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ အကယ္လုိ႔ အဖြဲ႔အစည္း နာမည္ မဟုတ္တဲ့ နာမည္ တခုခုကုိ အသံုးျပဳတယ္ ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တနည္းတဖုံ ဟပ္စပ္မႈ ရွိေနပါေစ။ ဘေလာ့ဂ္ နာမည္ကုိ ေျပာင္းတယ္ ဆုိတာ အားလုံးကုိ အစကေန ျပန္လုပ္ ေနရသလုိ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ နာမည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားပါ။
 • အဖြဲ႔အစည္း အေၾကာင္း၊ ဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပါ၀င္ ပံ့ပုိးသူေတြရဲ႕ စာရင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ တျခား အဓိက  အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေဖၚျပတဲ့ 'ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေၾကာင္း' စာမ်က္ႏွာ တခုကုိ ဖန္တီးပါ။
 • ဒီဇိုင္းကုိ ရုိးရုိးေလး ပံုစံထုတ္ပါ။ ဘေလာ့ဂ္ကုိ ရႈပ္ပြေနေအာင္ မထားပါနဲ႔။ အေၾကာင္းအရာ အေပၚ အာရုံစုိက္ပါ။ ဖိတ္ေတာက္ေနတဲ့ icons ေတြ (သို႔) ေတးဂီတေတြကုိ မထည့္ပါနဲ႔။ အေရာင္ ႏွစ္မ်ိဳး၊ သုံးမ်ိဳးေလာက္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ရုိးရုိး အျပင္အဆင္ တခုခုဆုိရင္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။
 • မၾကာခဏ တင္ပုိ႔ေပးပါ။ ဘေလာ့ဂ္ဆုိတာ တျခား ဘေလာ့ဂ္ ေလာကမွာ လူသိထင္ရွားလာဖုိ႔ အခ်ိန္ယူရမွာ ျဖစ္တယ္။ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ မ်ားမ်ား တင္ပုိ႔ထားၿပီး၊ တျခား လူေတြ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာ မွတ္ခ်က္ေတြ မ်ားမ်ား ေပးေလေလ၊ သင့္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ အေၾကာင္းကုိ လူေတြ ပုိသိလာေလ ျဖစ္လာမယ္။ အကယ္လို႔ မၾကာခဏ တင္ပုိ႔ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ရင္လည္း၊ တသမတ္တည္း တင္ပုိ႔ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ၊ စာဖတ္သူေတြက အပတ္စဥ္ ျဖစ္ျဖစ္၊ လစဥ္ ျဖစ္ျဖစ္ တင္ပုိ႔ခ်က္ အသစ္ေတြ သင္ တင္ပုိ႔လာမဲ့ အခ်ိန္ကုိ ႀကိဳတင္ သိရွိႏုိင္ေအာင္ အခ်ိန္ဇယားကုိ သတ္မွတ္ထားပါ။ တသမတ္တည္း မက်တဲ့ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြေၾကာင္ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြကုိ ဆုံးရႈံးႏုိင္တယ္။
 • စာဖတ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိမဲ့ အရည္အေသြးရွိတဲ့ စာေတြကုိ ေရးသားပါ။
 • အလြန္ ရွည္လ်ားတဲ့ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ မတင္ပါနဲ႔။ လူေတြဟာ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ေနၾကတာ မဟုတ္ပဲ၊ ကြန္ပ်ဴတာကုိ အသံုးျပဳၿပီး ဖတ္ရႈေနၾကတာကုိ သတိရပါ။ အေတာ္လည္း ရွည္လ်ားတဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တခုခုကုိ ထုတ္ျပန္မယ္ ဆုိရင္၊ ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ သီးသန္႔ စာမ်က္ႏွာ တခု ဖြင့္ထားၿပီး ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္လုိ႔ ရေအာင္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာေတြကုိ တင္ထားႏုိင္တယ္။ သုံးစြဲသူေတြက ပုံႏႈိပ္ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ေအာင္ link ထားေပးႏုိင္တယ္။
 • တင္ပုိ႔ခ်က္ အေဟာင္းေတြကုိ ျပန္ေလ့လာပါ။ အကယ္လုိ႔ အမႈအခင္း တခုခုအေၾကာင္းကုိ ေရးသားေနတယ္ ဆုိရင္၊ အရင္က တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး ေရးသားပါ။
 • စာဖတ္ပရိသတ္ေတြနဲ႔ အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိပါေစ။ သင္နဲ႔ သေဘာခ်င္း မတုိက္ဆုိင္တဲ့ သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိတ္ေဆြေတြလုိ ဆက္ဆံပါ။ သူတုိ႔ ျပန္လာေအာင္၊ တနည္းနည္းနဲ႔ သူတုိ႔ကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အေတြက္ ျဖစ္တယ္။
 • ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ မွတ္ခ်က္ေပးႏုိင္ေအာင္ လူေတြကုိ အတင္းအဓမၼ မွတ္ပုံမတင္ေစပါနဲ႔။ လူအမ်ားစုက အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းကင္းနဲ႔ ေရွာင္သြားႏုိင္လုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဘေလာ့ဂ္ကုိ အၿမဲ ဖြင့္ထားၿပီး မွတ္ခ်က္ေတြကုိ စီစစ္တဲ့နည္းကုိ အသုံးျပဳပါ။
 • တျခား လူေတြ/အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ ဖတ္ရႈၿပီး မွတ္ခ်က္ေတြ ေပးတတ္တဲ့ အက်င့္ လုပ္ေပးပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကုိ ေၾကာ္ျငာၿပီးသား ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ေဒသတြင္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ တျခား ဘေလာ့ဂါေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္၊ သင့္ရဲ႕ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြမွာ ကူညီပ့ံပုိးလာမဲ့ အသုိင္းအ၀ုိင္း တခုကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသား ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ လုိအပ္လာရင္ သူတုိ႔ကုိ ျပန္ၿပီး ကူညီ ပံ့ပုိးႏုိင္တယ္။
 • ေၾကာ္ျငာတယ္ ဆုိတာ အေရးႀကီးတယ္။ ဆုိလုိတာက မိမိရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကုိ ဘေလာ့ဂ္ လမ္းညႊန္ တခုမွာ မွတ္ပုံတင္ထားပါ။ သင့္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြ အေၾကာင္းကုိ ဘေလာ့ဂ္ ခ်စ္သူေတြဆီ အေၾကာင္းၾကားဖုိ႔ အဆက္အသြယ္ လုပ္ပါ။ ဘေလာ့ဂါေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အကူအညီေပးတတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အကူအညီ ေတာင္းခံႏုိင္တယ္။
 • ေျပာင္းလဲေနတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ပရိသတ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေတြ အေပၚ မူတည္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေပးပါ။ layout လုိ႔ေခၚတဲ့ အျပင္အဆင္နဲ႔ ပင္မ စာမ်က္ႏွာက အေရာင္ေတြကုိ ေျပာင္းတာေတြကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္တယ္။
 • နည္းပညာ တခုခုကုိ မလိုအပ္ပဲ မသုံးပါနဲ႔။ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ နည္းပညာေတြကုိ အသုံးျပဳပါ။ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ bandwidth အေနအထား၊ (သုိ႔) ပရိသတ္အေျခအေန အားနည္းေနရင္ ဗြီဒိယုိကုိ အသုံးမျပဳပါနဲ႔။ သတင္း အခ်က္အလက္ တခုခုကုိ ထုတ္ျပန္ရာမွာ အသံဟာ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္း ျဖစ္တယ္ ဆုိရင္၊ podcast ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။
 • တျခား ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာ အမွတ္တံဆိပ္ေတြ၊ နဖူးစည္း စာတမ္းေတြ ထည့္သြင္းၿပီး ျဖစ္ေစ၊ ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိတဲ့ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ ၾကားျဖတ္ အခ်ိတ္အဆက္ လုပ္ၿပီး ျဖစ္ေစ ကူညီ ပံ့ပုိးႏုိင္တယ္။
 • ဘေလာ့ဂ္မွာ 'ဆက္သြယ္ရန္' ဆုိတဲ့ ျဖည့္စြတ္ ပုံစံတခုကုိ ထည့္သြင္းပါ (သို႔) စာဖတ္သူေတြက သင့္နဲ႕ အဆက္အသြယ္ လုပ္လာႏုိင္ေအာင္ အီးေမးလ္ လိပ္စာကုိ 'ကၽြန္ပ္တုိ႔ အေၾကာင္း' စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ထားပါ။ spammers ေတြကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္တဲ့ ပုံစံနဲ႔ အီးေမးလ္ လိပ္စာကုိ အၿမဲတမ္း ေရးပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ me@yahoo.com လုိ႔ ေရးရမဲ့ အစား me (at) yahoo (dot) com ဆုိၿပီး ေရးႏုိင္တယ္။

ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္မ်ား