ေအာ့ဖ္လုိင္းနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

 

ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ DVD ေတြ၊ VCD ေတြ၊ ျပသပြဲေတြနဲ႔ ဖုိင္ေတြကုိ လူတေယာက္နဲ႔ တေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္းတာေတြဟာ စဥ္းစားရမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ယႏၱရားေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အခုေခတ္မွာ အြန္လိုင္း ဗြီဒီယုိ ျဖန္႔ေ၀ေရး နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံ ရွိေပမဲ့၊ ေအာ့ဖ္လုိင္းနည္းဟာ အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္ေနေသးတဲ့အတြက္ သူ႔ကုိ အထင္ေသးလုိ႔ မရဘူး။ ကမၻာ့ လူဦးေရ အမ်ားစုဟာ အင္တာနက္ မသုံးႏုိင္ၾကဘူး၊ လူနည္းစုကသာ broadband ဆက္သြယ္မႈ စနစ္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဗြီဒီယုိကုိ အြန္လုိင္းမွာ ထုတ္လႊင့္တာတုိ႔၊ လက္ခံရယူတာတုိ႔ လုပ္ၾကတယ္။

ဒီအခန္းမွာ DVDs နဲ႔ VCDs ျပဳလုပ္နည္း၊ လူထု ျပသပြဲေတြ ျပဳလုပ္နည္းနဲ႔ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ဆီ အြန္လုိင္းနဲ႔ ေအာ့ဖ္လုိင္း ျဖန္႔ျဖဴးနည္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးနဲ႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္တဲ့ နည္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံး တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။
 

DVD & VCD ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း
 

DVD ရဲ႕ အရွည္ေကာက္ကေတာ့ Digital Versatile Disc ျဖစ္တယ္။ DVD ကုိ formats အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဘယ္လုိ ေဒတာမ်ိဳးကုိ မဆုိ ကူးထည့္ႏုိင္တယ္။ disc (အလႊာတခု) ရဲ႕ တဖက္ျခမ္းမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ကူးထည့္ႏုိင္တဲ့ အလႊာတခု ျဖစ္ျဖစ္၊ disc  (အလႊာႏွစ္ခု) တဖက္ျခမ္းမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ အလႊာႏွစ္လႊာနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏွစ္ဖက္စလုံး (အလႊာႏွစ္ထပ္) မွာ ျဖစ္ျဖစ္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ကူးထည့္ႏုိင္တယ္။ အလႊာ (သုိ႔) အနား တဖက္စီမွာ ၄.၇ Gigabytes ရွိတဲ့ ဗြီဒီယုိ (သုိ႔) တျခား ေဒတာေတြကုိ သိမ္းထားႏုိင္တယ္။ DVD-Video discs ေတြမွာ MPEG2 format နဲ႔ encode လုပ္ထားတဲ့ ဗြီဒီယုိ ပါရွိတယ္။

DVD-Video discs ေတြဟာ hardware DVD ျပစက္ေတြမွာ (သုိ႔) DVD drives တပ္ဆင္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ DVD ျပတဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ အသုံးျပဳၿပီး ျပသႏုိင္ေအာင္ စီမံထုတ္လုပ္ထားတယ္။ ဗြီဒီယုိကုိ DVD ဖန္တီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တန္ျပန္ တုံ႔ျပန္မႈရွိတဲ့ menus ေတြကုိ DVD-Video format ထဲက ရုပ္ပုံေတြ၊ အသံေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတယ္။

VCD ရဲ႕ အရွည္ေကာက္ဟာ Video Compact Disc ျဖစ္ၿပီး အေျခခံအားျဖင့္ CD တခုထဲမွာ ၇၄ မိနစ္စာ ဗြီဒီယုိကုိ hardware VCD ျပစက္ေတြနဲ႔ DVD ျပစက္ အမ်ားစုမွာ ျပသႏုိင္တဲ့ format နဲ႔ သိမ္းဆည္းထားတယ္။ VCD ထဲက ဗြီဒီယုိဟာ MPEG1 ပုံစံနဲ႔ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အတုိင္း encode လုပ္ထားတယ္၊ အရင္ ဗြီဒီယုိ compression format ဟာ အခုခ်ိန္မွာ အသစ္ထြက္လာတဲ့ codecs ေတြထက္ ကြန္ပ်ဴတာ သုံးစြဲမႈအား သိပ္မလုိအပ္ဘူး။ ရုပ္ပုံ အရည္အေသြးမွာေတာ့ MPEG1-VCD ကုိ VHS ဗြီဒီယုိ တိပ္ေခြ တခုနဲ႔ ယွဥ္ႏႈိင္းလုိ႔ ရတယ္။

DVD & VCD - အက်ိဳးရလဒ္မ်ားနဲ႔ ဆုိးက်ိဳးမ်ား

ဗြီဒီယုိကုိ VCD ထက္ DVD ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ျဖန္႔ေ၀တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ကေတာ့ -

အရည္အေသြး - DVD ဟာ VCD ထက္ ပုိမုိ ေခတ္မီၿပီး compression လုပ္တဲ့ စံညႊန္း ပုိေကာင္းတဲ့အျပင္ ေဒတာမ်ားမ်ား ပုိထည့္ႏုိင္တယ္။

အျပန္အလွန္ တုံ႔ုျပန္မႈ - ရႈပ္ေထြးတဲ့ menus ေတြ၊ စာတန္းေတြနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ကင္မရာ-လႈပ္ရွားမႈေတြအတြက္ ဗြီဒီယုိ streams ေတြကုိ တၿပိဳင္ထဲ ဖန္တီးေပးႏုိင္တယ္။

အကၽြမ္း၀င္ျခင္း - ကမၻာ့ ေနရာ တခ်ိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ ပရိသတ္ေတြက DVD နည္းပညာကုိ ပုိၿပီး ရင္းႏွီးၾကတယ္။ ဗြီဒီယုိကုိ DVD ထက္ VCD ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ျဖန္႔ေ၀ရတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ကေတာ့ -

• ကုန္က်စရိတ္ - CD အလြတ္ေတြဟာ DVD အလြတ္ေတြထက္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာတယ္။

• ျဖန္႔ျဖဴးမႈ - CDs ေတြဟာ ေရွးပုိက်တဲ့ နည္းပညာတခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ DVD ျပစက္ထက္ CD ျပစက္ကုိ ပုိၿပီး အသုံးျပဳ ၾကတယ္။

• ကူးယူမႈ လြယ္ကူျခင္း - လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ DVD burner ထက္ CD burner ပုိမုိ အသုံးျပဳၾကၿပီး ရုပ္ရွင္ကားကုိ တျခား သူေတြအတြက္ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ကူးေပးႏုိင္တယ္။

• DVD player ရဲ႕ လုိက္ဖက္ကုိက္ညီမႈ - hardware DVD ျပစက္ အမ်ားစုက VCDs ေတြကုိ ျပေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး VCD format ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အလြန္ ေရပမ္းစားတဲ့အတြက္ DVDs ေတြထက္ ေနရာတကာမွာ ပုိမုိ ရရွိႏိုင္တယ္။


ဗြီဒီယုိကို DVD (သုိ႔) VCD နဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တဲ့ options အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတယ္ -
 • ဗြီဒီယုိကုိ လက္ရွိ compilations ထဲမွာ တင္ပုိ႔ပါ။ compilation ကုိ ထုတ္လုပ္သူေတြက ျဖန္႔ေ၀သြားမွာ ျဖစ္တယ္၊ သင္ ေနထုိင္တဲ့ ေနရာေဒသမွာ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ဖုိ႔ သင္ကုိယ္တုိင္ တာ၀န္ယူၿပီး စီစဥ္ႏုိင္တယ္။
 • အကယ္လုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာမွာ DVD (သုိ႔) CD burner တခုခု ရွိတယ္ ဆုိရင္၊ DVDs (သုိ႔) VCDs တခ်ိဳ႕ကုိ သင္ကုိယ္တုိင္ ပြားယူႏုိင္တယ္။
 • အကယ္လုိ႔ Discs အေရအတြက္ မ်ားမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ဖုိ႔ မွန္းထားတယ္ ဆုိရင္၊ မူရင္း disc တခုကုိ ယူၿပီး အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေကာ္ပီပြားယူႏုိင္တယ္။ အခုအခါ ေကာ္ပီ ပြားယူတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ အဆက္မျပတ္ က်ဆင္းေနတယ္။
 • ကုန္ပစၥည္း မွာယူတဲ့စနစ္ကုိ သင္ကုိယ္တုိင္ (အြန္လုိင္းနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ စာတုိက္ကေန ျဖစ္ျဖစ္) ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္၊ (သုိ႔) discs ေတြကုိ စာတုိက္ ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီ တခုခုဆီ အပ္ထားၿပီး သူတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ အြန္လုိင္း အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ ရွိတဲ့အတြက္ ျဖည့္စြတ္ပုံစံေတြကုိ သင္ ကိုယ္တုိင္ ျဖည့္ေနစရာ မလုိပဲ သူတုိ႔က စီစဥ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

DVD တခု ျပဳလုပ္ျခင္း

 • DVD ထဲမွာ ထည့္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ ဆုံးျဖတ္ပါ၊ ဗြီဒီယုိ အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ပရုိဂရမ္နဲ႔ ရုပ္ရွင္ နမူနာ (သုိ႔) အပုိ ရုပ္ရွင္ကား တခုခု ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္။ menus ေတြမွာလည္း ဗြီဒီယုိ၊ အမူအခင္းေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ စာသားေတြ၊ ဆက္လက္ ေလ့လာရမဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာေတြ၊ အမွတ္တံဆိပ္ေတြနဲ႔ ေနာက္ခံ ေတးဂီတ အသံ တခ်ိဳ႕ ပါရွိႏုိင္တယ္၊
 • DVD format ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူး တခုကေတာ့ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ စာတမ္းထုိးေတြ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္၊ (သုိ႔) မူရင္း ဘာသာစကားရဲ႕ စာတမ္းထုိးကုိ နားမၾကားတဲ့ သူေတြအတြက္ ဖြင့္ေပးႏုိင္တယ္၊ အခ်ိန္နဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြ ရွိရင္ ဘာသာျပန္ဆုိမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။
 • Menu ေနာက္ခံေတြနဲ႔ ခလုတ္ေတြကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ ဒီဇုိင္းဆြဲ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ကုိ ေခၚယူပါ၊ (သုိ႔) သင္ ကုိယ္တုိင္ ေရးဆြဲပါ။
 • ဗြီဒီယုိကုိ DVD ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲထဲမွာ ထည့္လုိက္ပါ။ တခ်ိဳ႕ ေဆာ့ဗ္၀ဲေတြဟာ တည္းျဖတ္ေရး ပရုိဂရမ္တခုကေန export လုပ္လုိက္တဲ့ DV ဖုိင္ကုိ import လုပ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီ ေဆာ့ဗ္၀ဲ ကိရိယာထဲမွာပဲ transcode လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္၊ တခ်ိဳ႕ လူေတြက MPEG2 ကုိ DVD ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ encode လုပ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။
 • သင္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ အလုိလုိ ဒီဇုိင္းဆဲြထားတဲ့ menus ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး သုံးစြဲသူေတြက အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါ။
 • DVD ဖန္တီးတဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ အသုံးျပဳၿပီး DVD master ဖန္တီးပါ၊ menu ခလုတ္ေတြ အပါအ၀င္ အလုပ္ ေကာင္းေကာင္း လုပ္မလုပ္ ေသခ်ာေအာင္ DVD ျပစက္ထဲမွာ စမ္းၾကည့္ပါ။
 • DVD ဟာ နယ္ေျမကန္႔သတ္ခ်က္ ကင္းလြတ္ခြင့္ (Region 0 လုိ႔ေခၚတယ္) ရွိဖုိ႔ လုိတယ္၊ disc ကို ေရာင္းခ်တဲ့ ကမၻာ့ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ရွိတဲ့ DVD ျပစက္ေတြမွာ ျပသႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ discs ေတြကို သင္ျဖန္႔ျဖဴးလုိတဲ့ ကမၻာ့ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ မူတည္ၿပီး PAL (သုိ႔) NTSC တခုခုကုိ သင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္။
 • ဒီ master ကုိ DVD burner တခုခုနဲ႔ DVD burning လုပ္တဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲ တခုခုကုိ သုံးၿပီး ေကာ္ပီ ပြားလုိက္ပါ၊ (သုိ႔) အဲဒီ disc ကုိ ရုပ္ပုံေတြနဲ႔ တကြ ယူသြားၿပီး ေကာ္ပီ အမ်ားအျပား လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကုမၸဏီတခုခုမွာ အပ္ထားႏုိင္တယ္။

VCD တခု ျပဳလုပ္ျခင္း

 • ဗြီဒီယုိ အစိတ္ပုိင္းေတြကုိ ျဖန္႔ေ၀ခ်င္တဲ့ ေနရာေဒသအေပၚ မူတည္ၿပီး PAL (သုိ႔) NTSC တခုခုရဲ႕ MPEG1 VCD settings ကုိ အသုံးျပဳကာ MPEG1 အျဖစ္ Export လုပ္လုိက္ပါ၊။
 • MPEG1 ဗြီဒီယုိ ဖုိင္ေတြ (.mpg format နဲ႔) ကုိ VCD ဖန္တီးတဲ့ ကိရိယာ (သုိ႔) CD burning လုပ္တဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲထဲမွာ Import လုပ္လုိက္ပါ။ CD burning လုပ္တဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ဆီမွာ ရွိတဲ့ options တခုခုကုိ VCD လုပ္ဖုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။
 • CD ကုိ VCD 2.0 format နဲ႔ ကူးယူဖုိ႔ ေရြးလုိက္ပါ။ import လုပ္လုိက္တဲ့ ဗြီဒီယုိ ဖုိင္ တခုစီကုိ DVD ျပစက္ရဲ႕ remote control (သုိ႔) ကြန္ပ်ဴတာထဲက မီဒီယာ ဖြင့္စက္ ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေရွ႕တုိး (သုိ႔) ေနာက္ဆုတ္ ေက်ာ္တက္ႏုိင္ေအာင္ disc ထဲမွာ သီးျခား အခန္း တခုစီအျဖစ္ ဖန္တီးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။
 • VCD ကုိ ကူးယူၿပီး မီဒီယာ ဖြင့္စက္နဲ႔ hardware DVD ျပစက္မွာ စမ္းၾကည့္ပါ။

ေဆာ့ဗ္၀ဲ
 

အခမဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ေဆာ့ဗ္၀ဲေတြမွာ DVDs နဲ႔ VCDs ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ကိရိယာေတြ ရရွိႏုိင္တယ္။ အသံုးျပဳလုိ႔ ရေအာင္ ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈ ရွိတယ္ ဒါေပမဲ့ အပ်ံစားေတာ့ မဟုတ္ဘူး။  အကယ္လုိ႔ အဆင့္ျမင့္တဲ့ menus နဲ႔ graphics ေတြ အပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ DVD အရည္အေသြး တခုခုကုိ ဖန္တီးခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ ေအာက္ပါ စီးပြားျဖစ္ ေဆာ့ဗ္၀ဲေတြကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အႀကံျပဳလုိတယ္ -


အကယ္လုိ႔ ဒီကိရိယာေတြကုိ မရရွိႏိုင္ဘူး ဆုိရင္၊ (သုိ႔) လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနရင္၊ အဲဒီ ကိရိယာေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္ -

ရုပ္ရွင္ ျပသပြဲမ်ား
 

ရုပ္ရွင္ ျပသမႈေတြဟာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ အတြက္ အစြမ္းထက္တဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ လူေတြကုိ အတူတကြ စုစည္းလာေစႏုိင္သလုိ၊ လႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ပါ၀င္လာေအာင္ အသုံးခ်ႏုိင္တယ္။ သင့္ရဲ႕ အေရးအခင္းအတြက္ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြတဲ့အေနနဲ႔ ရုပ္ရွင္ ျပသပြဲေတြကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္၊ ဗြီဒီယုိ ေကာ္ပီေတြကုိ ေရာင္းခ်ႏုိင္တယ္။

 

အဆင့္ျမင့္ အစီအစဥ္

 • သင့္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ပထမဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္တာဟာ က်န္တဲ့ အခမ္းအနားကုိ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။ လူထု ပညာေပးမႈကုိ တုိးျမွင့္ခ်င္သလား။ သင့္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ရန္ပုံေငြ ရွာခ်င္သလား။ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားသူ လူသစ္နဲ႔ လူေဟာင္းေတြကုိ စည္းရုံးခ်င္သလား။
 • အခမ္းအနားမွာ သုံးစြဲမဲ့ ေခါင္းစဥ္ အမည္တခုကုိ ေရြးခ်ယ္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ေဖၚျပခ်က္ကုိ စာတပုိဒ္ေလာက္ ေရးသားပါ၊ အဲဒီအထဲမွာ ရုပ္ရွင္အေၾကာင္း ေရးထည့္ပါ၊ အဲဒီ ညမွာ (ေျပာစရာ ရွိရင္) ျဖစ္ပ်က္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိပါ ထည့္သြင္းပါ။
 • ပရိသတ္ဟာ ဘယ္သူ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ  စဥ္းစားပါ - သာမန္ ျပည္သူေတြလား (သုိ႔) အထူး အသင္းအဖြဲ႔ တခုခုထဲကလား စသျဖင့္။
 • မိမိရဲ႕ အေၾကာင္းအရာ အပါအ၀င္၊ တင္ဆက္ ျပသမဲ့ ဗြီဒီယုိနဲ႔ အမႈအခင္း အမ်ိဳးအစားေတြ၊ တျခား ေဖ်ာ္ေျဖေရး (ေတးဂီတ၊ ကဗ်ာ၊ ကပြဲ၊ စတဲ့) အစီအစဥ္၊ (သုိ႔) စကားေျပာမဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ရွိ မရွိ စတာေတြကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ပါ။
 • ျပသပြဲမွာ ပါ၀င္လာၾကတဲ့ အဖြဲ႔ တဖြဲ႔စီကုိ ေပးဖုိ႔ ဆက္သြယ္ရမဲ့ လိပ္စာနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ တခုခုကုိ စီစဥ္ထားပါ။
 • လက္မွတ္ေရာင္းတာတုိ႔၊ လွဴဒါန္းတာတုိ႔ကေန ရရွိတဲ့ ေငြေၾကးကုိ ဘယ္သူေတြက ရရွိသြားမယ္ စတာေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ပါ။ အဖြဲ႔တခုခုအတြက္ အက်ိဳးရွိပါ့မလား။ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လက္မွတ္ ျဖတ္ပုိင္းရဲ႕ အခ်ိဳးအစားအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေငြေၾကး ေကာက္ခံၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ သင္ ေကာက္ခံရရွိတဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ သင္ ဘာေတြ ေဆာင္ရြတ္မယ္ ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကုိ လူထုဆီ ေျပာျပပါ။
 • ပါ၀င္ တက္ေရာက္သူေတြ၊ အစုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဗြီဒီယိုေတြကုိ အစီအစဥ္ ခ်ထားၿပီး ပါ၀င္လာတဲ့ လူတုိင္းက အနည္းဆုံး အစီအစဥ္ တခုစီ တင္ဆက္ၾကပါေစ။
 • ရုပ္ရွင္ကားကုိ မိတ္ဆက္ေပးမဲ့ အခမ္းအနားေတြအတြက္ အစီအစဥ္မွဴး တေယာက္ကုိ ေရြးထားပါ။ ပရိသတ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈ အျပည့္ ရွိရမွာ ျဖစ္ၿပီး မိမိ ကုိယ့္ကုိ ယုံၾကည္မႈရွိတဲ့သူ၊ ဗဟုသုတ ၾကြယ္၀တဲ့သူ၊ ေဖၚေဖၚရြယ္ရြယ္ ရွိတဲ့သူကုိ ခန္႔ထားပါ။
 • ျပသပြဲ ၿပီးစီးတဲ့အခါ သူ/သူမဟာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ၊ ပါ၀င္လာမႈအတြက္ ဘာေတြကုိ ေတာင္းဆုိထားသလဲ။ ဒီျပသပြဲမွာ ေၾကာ္ျငာမဲ့ တျခား အစီအစဥ္ေတြ ရွိသလား။ ေနာက္လာမဲ့ အခမ္းအနားေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥေတြကုိ တက္ေရာက္လာတဲ့ သူေတြဆီ ျဖန္႔ေ၀ဖုိ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ အခမ္းအနားမွဴးက နိဒါန္းစပ်ိဳးလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖန္႔ေ၀ဖုိ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ စာအုပ္စာတမ္း ပုံစံနဲ႔ ေၾကာ္ျငာ စားပြဲေပၚမွာ ရရွိႏုိင္တဲ့ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာစာေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ထားပါ၊ အဲဒီေနရာမွာ သင္ ျပသေနတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားေတြကုိ ေရာင္းခ် (သုိ႔) ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

က်င္းပတဲ့ ေနရာမ်ား & အစီအစဥ္မ်ား

 • က်င္းပျပဳလုပ္မဲ့ ေနရာေတြမွာ ရရွိႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ စစ္ေဆးပါ -
 • ဗြီဒီယုိနဲ႔ အသံ နည္းပညာ - အဲဒီမွာ ဘာေတြ ရွိႏွင့္ၿပီလဲ၊ ဘာေတြကို ယူလာဖုိ႔ လုိမလဲ။
 • ညပိုင္းမွာ တခုခု ျဖစ္လာခဲ့ရင္ လုိအပ္လာမဲ့ နည္းပညာ အကူအညီ
 • ပရိသတ္အတြက္ ေနရာထုိင္ခင္း၊ ပိတ္ကားနဲ႔ စင္ျမင့္ကုိ ျမင္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား
 • ဧည့္ခံေကၽြးေမြးမႈေတြ - က်င္းပမဲ့ ေနရာမွာ ဒါေတြ ရႏုိင္မလား။
 • အဖြင့္၊ အပိတ္ လုပ္မဲ့အခ်ိန္ေတြ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ရုပ္ရွင္ကား ျပသမယ္ စသျဖင့္
 • က်င္းပမဲ့ ေနရာ (သုိ႔) အရင္းအျမစ္ေတြအတြက္ ေငြေၾကး ေပးေဆာင္ဖုိ႔ လုိသလား
 • က်င္းပမဲ့ေနရာကုိ သင္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ပရိသတ္က အလြယ္တကူ တက္ေရာက္လာႏုိင္မလား

တျခား စဥ္းစားရမဲ့ အခ်က္မ်ား
 

ေနရာရဖုိ႔နဲ႔ က်င္းပမဲ့ အခ်ိန္ဇယား၊ ေၾကာ္ျငာ၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာနဲ႔ တျခား လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ေဖၚျပခံရဖုိ႔ လနဲ႔ခ်ီျပီး ၾကာျမင့္ႏုိင္တယ္။ အဲဒါဟာ သင့္အတြက္ သိပ္ အေရးမႀကီးဘူး ဆုိရင္ (ေၾကာ္ျငာ အားေၾကာင့္ တက္ေရာက္လာမဲ့ သူေတြ မ်ားလာတယ္ ဆုိရင္)၊ အားလပ္ေနတဲ့ ရုပ္ရွင္ရုံမွာ၊ လူထုစုေ၀းခန္း (သုိ႔) အစီအစဥ္ မရွိတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ တခုခုမွာ ျပသပြဲကုိ အျမန္ဆုံး က်င္းပႏုိင္ေအာင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြတ္ႏုိင္တယ္၊

က်င္းပမဲ့ေနရာရဲ႕ အခ်ိန္ဇယား၊ ေၾကာ္ျငာခ်က္အရ လုိအပ္လာမဲ့ ျပသပြဲမွာ အသုံးျပဳမဲ့ ေဖၚျပခ်က္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်ိန္ကုိ ေလ့လာပါ။ ဆြဲေဆာင္မႈ ေကာင္းတဲ့ ရုပ္ပုံကားခ်က္ အနည္းဆုံး တခု (ဗြီဒီယုိထဲက ရုပ္ၿငိမ္တခုခု ျဖစ္ႏုိင္တယ္) ကုိ ထည့္သြင္းပါ။

က်င္းပမဲ့ ေနရာမွာ ဘယ္သူမွ က်န္ရစ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ မရွိဘူး ဆုိရင္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးတဲ့ အစီအစဥ္ လုပ္ဖုိ႔ စဥ္းစားပါ။ ေဒသခံ အေကၽြးအေမြးအတြက္ တာ၀န္ခံတဲ့ သူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ - အကယ္လုိ႔ ေဖ်ာ္ရည္ေတြ (သုိ႔) မုန္႔ေတြအတြက္ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံရမယ္ ဆုိရင္၊ ဒါလည္း ၀င္ေငြ ရွာႏုိင္တဲ့ နည္းတမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး အရ ျဖစ္ျဖစ္၊ အက်ိဳးအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ အစီအစဥ္ေတြ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္မဲ့ အေနအထားကုိ ေဆြးေႏြးပါ။
 

ရုပ္ရွင္ကားကုိ ေၾကာ္ျငာျခင္း
 

လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာ တခုကုိ ေဖၚျပခ်က္နဲ႔ ရုပ္ပုံတခုခု ထည့္ၿပီး ဒီဇုိင္းေရးဆြဲပါ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)။

ျပသပြဲနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး 'ဘယ္သူဘယ္၀ါ၊ ဘာအေၾကာင္းအရာ၊ ဘယ္ေနရာေဒသ၊ ဘယ္အခ်ိန္နာရီမွာ၊ ဘာေၾကာင့္လုပ္ရတယ္' စတာေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ တခုကုိ ေရးသားၿပီး၊ သင့္ရဲ႕ ျပသမႈဟာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ (သို႔) အခမ္းအနားေတြနဲ႔ ဘယ္လုိ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိတယ္ ဆုိတာေတြကုိ ေဖၚျပပါ၊ ဒီလုိနည္းနဲ႔ မီဒီယာ သတင္းမွာ ေနရာရလာမွာ ျဖစ္တယ္။ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈ အျပင္ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာကုိ ေဒသတြင္း မီဒီယာမွာ ေပးပုိ႔ထားပါ။

ရုပ္ရွင္ျပသပြဲကုိ ေၾကာ္ျငာႏုိင္တဲ့ တခ်ိဳ႕ နည္းလမ္းမ်ား
 • အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္ကေန ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။
 • စိတ္၀င္စားတဲ့ လူေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အီးေမးလ္ စာရင္းကုိ ေကာက္ခံပါ။ နယ္ခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေပးပို႔ႏုိင္ေအာင္ အင္တာနက္ကေန ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။
 • စာတုိက္စနစ္ဟာ ေစ်းပုိႀကီးၿပီး သင့္ဆီမွာ ေငြေၾကး ရွိမွသာ (သုိ႔) တျခား ေရြးစရာ မရွိမွသာ သုံးစြဲဖုိ႔ သင့္ေတာ္တယ္။
 • အခမ္းအနားမွာ ထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာခ်က္ေတြကုိ ေ၀မွ်ေပးႏုိင္မဲ့ မဟာမိတ္ အုပ္စုေတြကုိ ဖိတ္ၾကားထားပါ။ ဒါေတြကုိ သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မယ္ ဆုိရင္၊ စားပြဲတလုံး (သုိ႔) ေနရာထုိင္ခင္းေတြ လုိအပ္လာမယ္၊ မလုိအပ္ဘူး စတာေတြ ေလ့လာ ထားရမွာ ျဖစ္တယ္။
 • လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာေတြကို ေဒသတြင္း မီဒီယာနဲ႔ ပန္းခ်ီ ျပခန္းေတြမွာ ကပ္ထားၿပီး၊ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အခမ္းအနားကုိ ပ့ံပုိးေပးတဲ့ NGOs ဆီမွာ ေ၀ေပးပါ။

ရုပ္ရွင္ ျပသမႈ အစီအစဥ္

 • ဗြီဒီယုိ အားလုံးကုိ ၾကည့္ရႈၿပီး သင္ ျပသမဲ့ အဆင့္ဆင့္ကုိ စီစဥ္ထားပါ။
 • အသံ (သုိ႔) ဗြီဒီယုိေတြရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကုိ စစ္ေဆးပါ၊ သင့္ဆီမွာ ရွိတဲ့ မီဒီယာ အားလုံးကုိ ျပသႏုိင္တဲ့ နည္းပညာ ရွိထားဖုိ႔ လိုတယ္။
 • ေဟာေျပာမဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕ စာရင္း၊ ဗြီဒီယုိ ထုတ္လုပ္တဲ့သူ၊ လႈပ္ရွားမဲ့ အခ်က္ေတြ၊ အေလးထားရမဲ့ တျခား အခမ္းအနားေတြနဲ႔၊ ပရိသက္ရဲ႕ စိတ္ကူးဉာဏ္ (သုိ႔) ေထာက္ပံ့မႈကုိ ရယူေပးႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ မွတ္စုေတြကုိ အစီအစဥ္မွဴး အတြက္ ေရးမွတ္ထားပါ။ 
 • ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္ဇယားေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ပါ၊ ျပပြဲ အစီအစဥ္ တခုနဲ႔ တခုအၾကားမွာ လူေတြ ေခတၱခဏ အနားယူမဲ့ အခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္ထားပါ။
 • အနာဂတ္မွာ ပရိသတ္က သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ရယူႏုိင္ေအာင္ စာရင္းသြင္းလႊာကို ျပဳလုပ္ထားပါ။ အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ အီးေမးလ္ (သုိ႔) စာတုိက္ လိပ္စာေတြကုိ ေတာင္းခံထားပါ။
 • ရုပ္ရွင္ ျပသပြဲမွာ ပါ၀င္ အလုပ္လုပ္ၾကမဲ့ လူေတြ အားလုံးရဲ႕ အခ်ိန္နဲ႔ လုပ္ငန္း တာ၀န္ေတြကုိ ခြဲေ၀ထားၿပီး အတည္ျပဳပါ။ ပရုိဂ်က္တာကုိ ဘယ္သူက ကုိင္တြယ္မလဲ။ ဘယ္သူက ေငြေၾကးေတြ ေကာက္ခံမလဲ။ ျပပြဲ မစခင္ အရာရာ အဆင္သင့္ ျဖစ္ဖုိ႔ ၂ နာရီအလုိမွာ သူတုိ႔ ႀကိဳတင္ ေရာက္ရွိလာေအာင္ အဲဒီညအတြက္ အေျခခံ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ခြဲခန္႔ထားပါ။
 • ျပသပြဲ ၿပီးစီးတဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ ပစၥည္းကိရိယာေတြကုိ ရွင္းလင္းၿပီး သိမ္းဆည္းေပးမဲ့ သူေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ထားပါ။
 • မိတ္ေဆြေတြ၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ သင္နဲ႔ သိကၽြမ္းထားတဲ့ သူေတြဆီ ျပပြဲအေၾကာင္းကုိ သတိေပးတဲ့အေနနဲ႔ ဖုန္းဆက္ပါ / စာတုိေလးေတြ ေပးပုိ႔လုိက္ပါ။ ဒါအလုပ္ျဖစ္တယ္။
 • ေဒသခံ မီဒီယာ ဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး ဆက္သြယ္ပါ။
 • ျပပြဲ မတုိင္မီ ႏွစ္နာရီ ႀကိဳၿပီး စီစဥ္ထားပါ - ဗြီဒီယုိနဲ႔ အသံ ပစၥည္းကိရိယာ အားလုံးကုိ အဆင္သင့္ ရွိမရွိ၊ အလုပ္ လုပ္မလုပ္ စစ္ေဆးၿပီး တိပ္ေခြေတြ/ DVDေတြ/ ဖုိင္ေတြကုိ အစီအစဥ္ တက် စီထားပါ။
 • သင္ဟာ ျပသပြဲအတြက္ တာ၀န္ရွိတယ္။ ပြဲအတြင္း လွည့္လည္ေနဖုိ႔ လုိအပ္ၿပီး ခြက္ေတြ၊ စကၠဴေတြနဲ႔ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ တျခား အမႈိတ္ေတြကုိ ကူညီ ရွင္းလင္းေပးတာတုိ႔ ဘာတုိ႔ လုပ္ေပးႏုိင္တယ္၊ တံခါး၀မွာ ေငြေၾကး ေကာက္ခံေနတဲ့ သူဆီကေန အဲဒီ ေငြေၾကးေတြကုိ အေသအခ်ာ ျပန္ရယူတာတုိ႔၊ ကုလားထုိင္တုိ႔၊ စားပြဲတုိ႔ဟာ ေနရာတက် ရွိေနဖုိ႔ လုိတယ္။
 • ေပ်ာ္စရာ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ၊ ဒါမွ ေနာက္တပြဲကုိ ဆက္ၿပီး က်င္းပႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။