ဘေလာ့ဂ္သုံးစြဲမႈ ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္မ်ား

Oro Sucio ဟာ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံရဲ႕ မုိင္းတြင္းမ်ားမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့  ေခါင္းပုံျဖတ္မႈနဲ႔၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈေတြ အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္တဲ့ ဘေလာ့ဂ္ တခု ျဖစ္တယ္။ ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခ်က္ မွတ္တမ္းေတြကုိ ထုတ္ျပန္ထားတယ္။ အာဂ်င္တီးနား ႏုိင္ငံနဲ႔ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ ရွိၾကတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ၾကတဲ့ လူေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္း အဆက္အသြယ္ လုပ္ေနၾကတယ္။

Sabbah's Blog ဟာ ပါလက္စတုိင္း လူမ်ိဳးအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြနဲ႔ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ ေနေျမေဒသေတြမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ ပါလက္စတုိင္း လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ အစစ္အမွန္ကုိ မီးေမာင္း ထုိးျပေပးၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္ အစုံအလင္ကုိ တင္ျပေပးတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ တခု ျဖစ္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္ေတြ၊ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြနဲ႔ ဗြီဒီယုိေတြလည္း ပါ၀င္တယ္။

Sokwanele ဟာ ဇင္ဘာေဘြ အေျခစုိက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တဦးရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ စာမ်က္ႏွာ တခု ျဖစ္ၿပီး၊ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြကုိ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြ၊ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္ေတြ၊ ဗြီဒီယုိ၊ ဓါတ္ပုံေတြနဲ႔ မီးေမာင္း ထုိးျပထားတယ္။ ဒီဘေလာ့ဂ္ဟာ မိမိရဲ႕ အေထာက္အထားကုိ ေဖၚထုတ္ခံလုိက္ရတဲ့ အတြက္ ထိခုိက္နစ္နာႏုိင္၊ လုံၿခံဳေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြ၊ အေျခအေနေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့အခါ မိမိကုိယ္ကုိ နာမည္ ၀ွက္ၿပီး ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ သုံးစြဲႏုိင္တဲ့ နမူနာ တခုကုိ ျပသေနတယ္။ Sokwanele ဟာ တသမတ္တည္း ရွိၿပီး၊ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈကုိ အေျခခံတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ အစုံအလင္ကုိ ပုံမွန္ တင္ပုိ႔ေပးေနတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ အေတာ္ေလး ရရွိေနတယ္။ ဘေလာ့ဂါေတြ၊ စာဖတ္သူေတြ စတဲ့ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြ ပါ၀င္တဲ့ ကြန္ရက္ တခုကုိလည္း သူတုိ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကတယ္။

Abahlali baseMjondolo ဟာ ေတာင္အာဖရိကမွာ ရွိတဲ့ ဒါဘန္ၿမိဳ႕က တဲကုပ္မွာ ေနထုိင္ၾကသူေတြရဲ႕ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ တခု ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ တဲကုပ္ေတြမွာ ေနထုိင္သူေတြက ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ ရဲေတြရဲ႕ ဒုကၡေပး ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြ၊ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔ရဲ႕ ေမာင္းထုတ္ခံရမႈေတြကုိ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္ေတြ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ အေတြးအျမင္/ ရွင္းလင္းခ်က္ ေဆာင္းပါးေတြ စတဲ့ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အသုံးျပဳၿပီး ႏုိင္ငံတကာကုိ အသိေပး ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ Abahlali ဘေလာ့ဂ္ဟာ ေတာင္အာဖရိကရဲ႕ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားမ၀င္ အေျခခ် ေနထုိင္မႈေတြ ေဖၚျပတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ တခု ျဖစ္ၿပီး၊ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အားေပး ေထာက္ခံမႈ ရရွိေရး၊ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြ စီစဥ္ရာမွာ လုိအပ္တဲ့ ရန္ပုံေငြ ရရွိေရး တုိ႔အတြက္ နည္းစနစ္တခု ျဖစ္လာတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဇင္ဘာေဘြ၊ ေဟတီနဲ႔ ကင္ညာႏုိင္ငံတုိ႔မွာ တရားမ၀င္ အေျခခ် ေနထုိင္လာၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ မီးေမာင္း ထုိးျပၿပီး၊ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ရွိၾကတဲ့ လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ Abahlali ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ စာသား၊ ဓါတ္ပုံေတြနဲ႔ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး ထုတ္လႊင့္ထားတယ္။

Black Locks ဟာ ပန္ အာဖရိကန္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တဦးရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ တခု ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမႈေရး တရားစီရင္မႈေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အမႈအခင္းေတြကုိ လႊင့္တင္ထားတယ္။ အေတာ္ေလး ေအာင္ျမင္မႈ ရေနၿပီး ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ တခု ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီ ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ (သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္၊ အေတြးအျမင္၊ အစီရင္ခံခ်က္၊ လႈပ္ရွားမႈ သတိေပးခ်က္ေတြနဲ႔ အေသးစိတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ ပါတဲ့) စတုိင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳၿပီး ပုံမွန္ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ အေျခခံ လႊင့္တင္ေပးထားတယ္၊ အေၾကာင္းအရာ မ်ိဳးုစုံကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးထားတယ္။ လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္သုံး ကိရိယာေတြကုိ အသုံးခ်ၿပီး ျဖစ္ျဖစ္၊ ရရွိႏုိင္တဲ့ နည္းပညာေတြကုိ အႀကီးအက်ယ္ အသုံးခ်ၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ တျခားတုိက္ႀကီးေတြ၊ တျခား ႏုိင္ငံေတြမွာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကတဲ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဘေလာ့ဂါေတြနဲ႔ ကြန္ရက္ အခ်ိတ္အဆက္ လုပ္ေနၾကတဲ့အျပင္၊ ပထ၀ီ အေနအထားအရ နယ္ေျမျခားထားတဲ့ ေနရာေဒသမွာ ေနထုိင္တဲ့ တျခားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ခုိင္မာတဲ့ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးေတြကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္။

Jackie Tumwine ဟာ ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံက 'ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း တားဆီးေရး လႈပ္ရွားမႈ' အဖြဲ႔တဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္။ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြအလုိက္ အစီရင္ခံခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္တဲ့အျပင္၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္း ျပႆနာကုိ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ ေယာက်ာၤး မိန္းမ၊ ကေလး အခြင့္အေရးေတြအေၾကာင္းကုိ အစီရင္ခံခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္၊ လူထုရဲ႕ ေန႔စဥ္ အသက္တာမွာ ေနရာယူလာေနတဲ့ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း တုိးပြားလာမႈကုိ တုိက္လွန္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္လာၾကတဲ့ အဖြဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ အားထုတ္မႈကုိ အားေပးမႈေတြ ပုိမုိ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။ ဂ်က္ကီရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္က အမႈအခင္း တခုခုကုိ အသားေပးေဖၚျပတဲ့ လူတဦးတေယာက္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ တခုဟာ ေနရာတကာမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ တခု ျဖစ္လာရုံမက၊ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း တခု ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆုံး နမူနာကုိ ထင္ဟပ္ေစတယ္။