လက္ကိုင္ဖုန္းသုံးၿပီး သတင္း ဖန္တီးျခင္း၊ ေ၀မွ်ျခင္း

 

ယေန႔ေခတ္မွာ လက္ကိုင္ဖုန္းကေန multimedia လုိ႔ေခၚတဲ့ ရုပ္သံက႑စုံ သတင္းေတြကုိ ဖန္တီးၿပီး ေ၀မွ်ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ပုိမုိ ရရွိလာၾကတယ္၊ လူထုကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေ၀မွ်လာႏုိင္တယ္။ ဒီသတင္းေတြကို ဖုန္းအခ်င္းခ်င္းကုိ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) အင္တာနက္ကေန တဆင့္ ျဖစ္ျဖစ္ ေ၀မွ် လက္ဆင့္ကမ္းလာႏိုင္တယ္။

လက္ကိုင္ဖုန္းကုိ သံုးၿပီး သင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -

 • က်ိဳးေၾကာင္းျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ဓါတ္ပုံ/ဗြီဒီယို မွတ္တမ္းေတြ ရိုက္ကူး မွတ္တမ္းတင္လာႏိုင္တယ္ (သုိ႔) လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသံုးစား လုပ္ခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားကုိ ပံ့ပုိးလာႏုိင္တယ္
 • တခဏျပဳလုပ္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္ေတြကုိ အသံဖမ္းယူႏိုင္တယ္
 • ရုပ္ပုံေတြ/သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို MMS ကေနတဆင့္ တျခားသူေတြကုိ လက္ဆင့္ကမ္း ေ၀မွ်လာႏိုင္တယ္
 • အျဖစ္အပ်က္ တခုခု ေပၚထြက္လာတဲ့အခါ မြမ္းမံခ်က္ေတြကုိ SMS ကေနတဆင့္ ေပးပုိ႔လာႏုိင္တယ္
   

လက္ကို္င္ဖုန္းကုိ အင္တာနက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္မ်ား -

 • စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ဘေလာ့ဂ္/ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကုိ အျမန္ မြမ္းမံႏုိင္တယ္
 • Twitter နဲ႔ Plurk တုိ႔လုိ ေသးငယ္တဲ့ ဘေလာ့ဂ္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ မြမ္းမံခ်က္ေတြကုိ တင္ပုိ႔ႏုိင္တယ္
 • ShoZu လုိ လက္ကိုင္ဖုန္းသုံး ေဆာ့ဗ္၀ဲကို အသံုးျပဳၿပီး YouTube နဲ႔ Flickr တုိ႔လုိ အေၾကာင္းအရာ ေ၀မွ်တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ သတင္းေတြကုိ တင္ပုိ႔ႏုိင္တယ္။

တခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေတြမွာ ေဒတာ လႊဲေျပာင္းခကုိ ေပးေဆာင္ေနရတဲ့ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြကုိ လမ္းသြားေနရင္း အင္တာနက္ သုံးစြဲတဲ့ ကိရိယာအျဖစ္ ပုိမုိ အသုံးျပဳလာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ လက္ကုိင္ဖုန္း ပံ့ပုိးသူေတြက အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈကုိ လစဥ္ ပုဒ္ျပတ္ႏႈန္းနဲ႔ သတ္မွတ္ေပးၾကတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈကုိ နာရီအလုိက္ 'bundles' ေတြကုိ ခ်ေရာင္းေပးတယ္။

တခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေတြမွာ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ ပါတဲ့ ဖုန္းေတြနဲ႔၊ အခမဲ့ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ ‘hotspots’ ေတြမွာ အင္တာနက္ကုိ လက္ကုိင္ဖုန္းနဲ႔ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ (NGOs) ဟာ ဒါကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ဖုန္း ဗားရွင္းေတြကုိ အထူး စီမံဖန္တီးေပးႏုိင္တယ္။ အြန္လိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Wapple.net နဲ႔ MobiSiteGalore တို႔ဟာ လက္ကုိင္ဖုန္းမွာ သုံးဖို႔ လြယ္ကူတဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ဖန္တီးေပးေနၾကတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ NGOs ေတြက အသုံးျပဳၾကတဲ့ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ တီထြင္ ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ အသုံးျပဳနည္းအေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ေတြ (ဆက္လက္ ေလ့လာရန္) ကုိ ေလ့လာပါ။

စိန္ေခၚမႈမ်ား

 • အလားအလာ အမ်ားႀကီး ရွိေပမဲ့၊ လက္ကိုင္ဖုန္းကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ သုံးစြဲလုိတဲ့ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားသူေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ရွိေနေသးတယ္။
 • လက္ကိုင္ဖုန္းကေန ဘေလာ့ဂ္ (သုိ႔) ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚကုိ သတင္းေတြ တုိက္ရုိက္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိေနတယ္၊ ဒီလုိ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ သင္ေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံျပင္ပက ၀န္ေဆာင္မႈ တခုခုမွာ အခေၾကးေငြ ေပးၿပီး မွတ္ပုံတင္ထားဖုိ႔ လုိအပ္လာႏုိင္တယ္၊ ဆိုလိုတာက သင္ သုံးစြဲေနတဲ့ အခ်ိန္တုိင္း ႏုိင္ငံတကာ သတင္း ေပးပုိ႔မႈ ႏႈန္းထားအတုိင္းနဲ႔ အဖုိးအခ ေပးေဆာင္ေနရမွာ ျဖစ္တယ္။
 • တခ်ိဳ႕ အေျခအေနေတြမွာ လက္ကုိင္ဖုန္းထဲက ေဒတာေတြ (ဗြီဒီယုိ၊ အသံ၊ ဓါတ္ပုံေတြ) ကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲ လႊဲေျပာင္းၿပီး၊ အဲဒီကေနတဆင့္ အင္တာနက္ကုိ ေ၀မွ်ဖုိ႔ လုိအပ္လာႏုိင္တယ္။ 
 • လက္ကိုင္ဖုန္း အမ်ားစုနဲ႔ ရုိက္ကူးထားတဲ့ ဗြီဒီယို အရည္အေသြးေတြဟာ နိမ့္က်ေနမွာ ျဖစ္တယ္။ သင့္အေနနဲ႔ (သုိ႔) သင့္ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ အေတာ္ေလး အဆင့္ျမင့္တဲ့ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ ၀ယ္ယူဖုိ႔ အရင္းအႏွီး မ်ားမ်ား မစုိက္ထုတ္ႏုိင္ရင္၊ လက္ကုိင္ဖုန္းသုံးၿပီး ဗြီဒီယုိ ရိုက္ကူးတဲ့အခါ အေတာ္ေလး အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနမွာ ျဖစ္တယ္။ MMS (ဥပမာ - လက္ကိုင္ဖုန္းကေန ဓါတ္ပုံ (သုိ႔) ဗြီဒီယုိဖုိင္ေတြကုိ တျခား ဖုန္း (သုိ႔) ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကို) ေပးပို႔တာဟာ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ ေစ်းႏႈန္း အလြန္ ႀကီးျမင့္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ အၿမဲတမ္း အလုပ္မျဖစ္ဘူး။
 • လက္ကိုင္ဖုန္း အသုံးျပဳၿပီး အထိခုိက္မခံတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားေတြကုိ ရုိက္ကူးတာ (သုိ႔) လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္မႈေတြဟာ ဂရုတစုိက္ ကုိင္တြယ္ရမဲ့ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ေပၚေပါက္ေစႏုိင္တယ္။
 • ဒီအပုိင္းမွာ လက္ကုိင္ဖုန္းမွာ ရွိတဲ့ ရုပ္သံက႑စုံကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈေတြ အတြက္ အသုံးျပဳရာမွာ ႀကဳံေတြ႔ရမဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ တင္ျပထားတယ္။

ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္မ်ား

လက္ကိုင္ဖုန္း နည္းပညာကို အသုံးျပဳလုိတဲ့ စည္းရုံး လႈပ္ရွားေရးသမားေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းအတြက္ ပုိမုိ အေသးစိတ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို Tactical Tech ရဲ႕ လက္ကုိင္ဖုန္း - ေသတၱာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္တယ္။