လက္ကိုင္ဖုန္း ရုပ္သံစုံက႑စုံ (Multimedias)
 

ေခတ္သစ္ လက္ကိုင္ဖုန္းေတြမွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ စုေဆာင္းႏုိင္တဲ့ ဗြီဒီယို ကင္မရာေတြ၊ အသံဖမ္းစက္ေတြကုိ တပါးတည္း ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ထားၾကတယ္။

သင္နဲ႔ သင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လက္ကိုင္ဖုန္း တလံုး ၀ယ္ယူဖုိ႔ စဥ္းစားထားတယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒီ ဖုန္းနဲ႔ (ဖုန္းေခၚတာ/စာတုိေပးပုိ႔တာ အျပင္) ဘာေတြ လုပ္မယ္ ဆုိတာေတြ စဥ္းစားပါ။ သင့္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္၊ ဖုန္းအမ်ိဳးအစား အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပါတဲ့ features ေတြကုိ အခ်ိန္ယူၿပီး ေလ့လာပါ။ လက္ကိုင္ဖုန္းကို မ၀ယ္ခင္မွာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ိဳးစုံရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာႏုိင္တဲ့ အြန္လိုင္း ေဒတာေဘ့စ္ အမ်ားအျပား ရွိတယ္။ ေအာက္မွာ လက္ကိုင္ဖုန္းေတြရဲ႕ အဓိက features ေတြကုိ ေဖၚျပထားတယ္။

သုိေလွာင္ႏုိင္တဲ့ ပမာဏ

ဖုန္း အသံုးျပဳၿပီး ဓါတ္ပံုေတြကုိ ရိုက္ယူတဲ့ေနရာမွာ၊ ဖုန္းမွတ္ဉာဏ္ကုိ သုံးစြဲပစ္တဲ့အတြက္၊ ဖုန္းကုိ ၀ယ္ယူတဲ့အခါ မွတ္ဉာဏ္ ပမာဏႀကီးမားတဲ့ ဖုန္း (သို႔) ျဖဳတ္တပ္လုိ႔ ရတဲ့ မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ (ကြန္ျပဳတာထဲ ဖုိင္ေတြ လႊဲေျပာင္းတဲ့အခါ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္) တခုခုကုိ ထည့္သုံးလုိ႔ ရတဲ့ ဖုန္းကုိ ၀ယ္ယူပါ။

ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ဆက္သြယ္ျခင္း

ဖုန္းရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံး feature တခုကေတာ့ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ လက္ကိုင္ဖုန္းေတြမွာ ေဒတာ ေကဘယ္လ္ႀကိဳး ပါရွိၿပီး တခ်ဳိ႕မွာေတာ့ မပါဘူး၊ ဖုန္းတလုံးခ်င္းနဲ႔ အံ့ကုိက္ျဖစ္တဲ့ ေဒတာ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးေတြကုိ ရွာေတြ႔ဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိေနႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ ဖုန္းထဲမွာ ျပင္ပမွတ္ဉာဏ္ကဒ္ တခုကုိ သုံးစြဲေနတယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒီ ကဒ္ကို ျဖဳတ္ပါ၊ မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ ဖတ္စက္ (တခ်ိဳ႕ ကြန္ျပဴတာမွာ တပ္ဆင္ထားၿပီးသား ရွိေနတတ္တယ္ (သုိ႔) ျပင္ပ USB  ကို ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳလုိ႔ ရတယ္) ထဲ ထည့္ၿပီး ဖုိင္ေတြကုိ လႊဲေျပာင္းလုိ႔ ရတယ္။

ဒါမွမဟုတ္၊ အကယ္လုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာထဲက Bluetooth (သို႔) အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္တန္း ကေန ေဒတာေတြကုိ လႊဲေျပာင္းႏုိင္တယ္ ဆုိရင္ ဒါဟာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္တယ္။ သင္ သုံးစြဲတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းဟာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ လုိက္ဖက္ ကုိက္ညီဖို႔ လက္ရွိ သုံးစြဲတဲ့ operating system နဲ႔ ဗားရွင္း (Mac/Windows/Linux စသျဖင့္) တုိ႔ကုိ စဥ္းစားပါ။

ေအာက္မွာ လက္ကိုင္ဖုန္း ကင္မရာ၊ ဗြီဒီယိုနဲ႔ အသံဖမ္းယူမဲ့ functions ေတြ အသုံးျပဳနည္း လမ္းညႊန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေဖၚျပထားတယ္။

ဓါတ္ပုံကင္မရာ

ကၽြန္ေတာ့္ အဖြဲ႕အစည္းက လက္ကိုင္ဖုန္း တလံုး ၀ယ္ယူဖုိ႔ စဥ္းစားေနတယ္၊ ကင္မရာပါတဲ့ ဖုန္းကို ၀ယ္ရင္ ေကာင္းမလား၊ ဘယ္လုိ ဖုန္းမ်ိဳးကို ၀ယ္သင့္သလဲ။

လက္ကိုင္ဖုန္း ကင္မရာဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈေတြအတြက္ အလြန္ ထိေရာက္တဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ အခက္အခဲ ရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မွတ္တမ္းတင္ ရုိက္ကူးဖို႔ အလြန္ အသံုး၀င္တယ္၊ ‘သင့္ေတာ္’တဲ့ ကင္မရာဟာ မလုိအပ္တဲ့ အာရံုစူးစုိက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တယ္။

အကယ္လုိ႔ သင္ဟာ အီးေမးလ္အတြက္ (သုိ႔) ဘေလာ့ဂ္ (သုိ႔) ကြန္ရက္စာမ်က္နွာ တခုခုအတြက္ သုံးဖုိ႔ ေသးငယ္တဲ့ ဓါတ္ပံုေတြကုိပဲ အသုံးျပဳမယ္ ဆုိရင္၊ ပံုမွန္ လက္ကုိင္ဖုန္း အမ်ားစုမွာ ပါတဲ့ function နဲ႔တင္ လံုေလာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အကယ္လုိ႔ ဓါတ္ပံုေတြကို ထုတ္ေ၀မယ္ ဆုိရင္၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမွာ ပါတဲ့ megapixels ပမာဏကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တယ္။ megapixels ရဲ႕ ပမာဏ ဆုိတာ လက္ကိုင္ဖုန္းက ရုိက္ယူႏုိင္တဲ့ ဓါတ္ပံုရဲ႕ အရည္အေသြးကို အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ အရာ ျဖစ္တယ္။

Megapixel ၂ ရွိတဲ့ ကင္မရာဟာ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္တဲ့ (တလက္မမွာ ၁၅၀ pixels ရွိ) ၈'' x 10'' ရွိတဲ့ ဓါတ္ပုံကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ megapixel ၃ (သုိ႔) ၄ ရွိတဲ့ ကင္မရာဟာ ပုံႏွိပ္ကူးယူတဲ့အခါ ပုိမုိ ႀကီးမားၿပီး အရည္အေသြး ျမင့္မားတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြကုိ ထုတ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။

အကယ္လုိ႔ ဖုန္းထဲက ကင္မရာရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အေသအခ်ာ မသိဘူး ဆုိရင္၊ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ယူၿပီး စမ္းသပ္တာတုိ႔၊ သင္ (အီးေမးလ္/ ဓါတ္ပုံထုတ္/ ကြန္ရက္စာမ်က္နွာမွာ) အသုံးျပဳလုိတဲ့ format နဲ႔ အစမ္း ဓါတ္ပုံေတြကုိ လႊဲေျပာင္းတာတုိ႔ကုိ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ ကင္မရာကုိ အသုံးမျပဳခင္၊ အရင္ စမ္းသပ္ၾကည့္တာ ေကာင္းတယ္။

အေရးၾကီးတဲ့ သိေကာင္းစရာမ်ား - ဖုန္း အသံုးျပဳၿပီး ဓါတ္ပံုေတြကုိ ရိုက္ကူးတဲ့ ေနရာမွာ၊ ဖုန္းမွတ္ဉာဏ္ကုိ အလ်င္အျမန္ အကုန္ သုံးပစ္ႏုိင္တယ္။ ဖုန္း အသံုးျပဳၿပီး ဓါတ္ပံုေတြကုိ ရိုက္ယူလုိရင္၊ မွတ္ဉာဏ္မ်ားတဲ့ ဖုန္းေတြ (သုိ႔) ျပင္ပ မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ထဲမွာ ထည့္ရုိက္လုိ႔ ရတဲ့ ဖုန္းမ်ိဳးကုိ ရွာ၀ယ္တာ ေကာင္းတယ္။

အသံ ဖမ္းယူျခင္း

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တခုကုိ ကၽြန္ေတာ္ အသံဖမ္းယူခဲ့တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ခံ ဆူညံသံ တခ်ိဳ႕ ရွိေနတယ္၊ အဲဒီအသံကုိ ျဖတ္ထုတ္ၿပီး ဖမ္းယူထားတဲ့ အသံႏွစ္ခုကို တၿပိဳင္ထဲမွာ တည္းျဖတ္ခ်င္တယ္။ အဲဒါ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ။

ဖမ္းယူထားတဲ့ အသံေတြကို ပံုမွန္အားျဖင့္ .AMR လုိ႔ ေခၚတဲ့ ဖုိင္ format နဲ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြမွာ save လုပ္ထားေပးတယ္။ အကယ္လုိ႔ သင္ဟာ ဖမ္းယူထားတဲ့ အသံကို တည္းျဖတ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ ပထမဦးဆုံး ဖုန္းထဲကေန ကြန္ျပဴတာထဲကုိ လႊဲေျပာင္းဖုိ႔ လုိတယ္၊ အလားတူ Bluetooth အဆက္အသြယ္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ ဖတ္စက္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) ေဒတာ ေကဘယ္လ္နဲ႔ (ေအာက္က ဖုန္းျဖင့္ မီဒီယာ ေပးပုိ႔ျခင္း အခန္းကို ၾကည့္ပါ) ျဖစ္ျဖစ္ လႊဲေျပာင္းလုိ႔ ရတယ္။ ဖမ္းယူထားတဲ့ အသံေတြဟာ ကြန္ျပဴတာထဲသို႔ ေရာက္သြားတာနဲ႔ Mobile Media Converter လုိ႔ ေခၚတဲ့ အခမဲ့ေဆာ့ဗ္၀ဲ  ကိရိယာတခုကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဖိုင္အမ်ိဳးအစားကုိ ေျပာင္းလုိ႔ ရတယ္။

Format အသစ္နဲ႔၊ အသံသြင္းခ်က္ကုိ အခမဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ေဆာ့ဗ္၀ဲ ျဖစ္တဲ့ Audacity (link ကုိ ခ်ိတ္ေပးရန္) လုိ အသံ တည္းျဖတ္ေရး ကိရိယာနဲ႔ တည္းျဖတ္လုိ႔ ရတယ္။ Audacity မွာ သင့္ရဲ႕ အသံသြင္းခ်က္ထဲမွာ ထည့္သြင္းဖုိ႔နဲ႔ ေနာက္ခံ ဆူညံသံေတြကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔ အသုံးျပဳတဲ့ effects ေတြ ပါတဲ့ filters ေတြ ရွိတယ္။ ဒီအလုပ္ကုိ တျခားနည္းနဲ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ အသံသြင္းယူၿပီး လက္ကိုင္ဖုန္းထဲကုိ လႊဲေျပာင္းႏုိင္တယ္။

အေရးၾကီးတဲ့ သိေကာင္းစရာမ်ား - ဖမ္းယူထားတဲ့ အသံကို ဖုန္းျမည္သံ အျဖစ္ ေျပာင္းႏုိင္တဲ့အျပင္ အသိပညာေပးဖုိ႔ (သုိ႔) အေရးအခင္း တခုခုအတြက္ ဆႏၵျပတာေတြကုိ ျမွင့္တင္ေပးဖို႔ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံမွာ၊ Comelec Commissioner Virgilio Garcillano ႏွင့္ သမၼတ Gloria Macapagal-Arroyo တို႔ ႏွစ္ေယာက္ၾကား စကားေျပာခ်က္ အစိတ္အပိုင္း တခုဟာ လက္ကိုင္ဖုန္းေတြမွာ အလြန္ ေရပမ္းစားတဲ့ ဖုန္းျမည္သံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ အႀကံအဉာဏ္ေတြကုိ ေလ့လာခ်င္ရင္ ဒီ ၀ီကီ သုံးစြဲနည္း (သုိ႔) ဖုန္းျမည္သံ ဖန္တီးနည္းကို ေလ့လာပါ။

ဗြီဒီယို မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္း

လူထု စုေ၀းဆႏၵျပပြဲ တခုအေၾကာင္း ရုိက္ယူထားတဲ့ ဗြီဒီယုိ တခ်ိဳ႕ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ စာတန္းထုိး တခ်ိဳ႕နဲ႔ soundtrack တခုကုိ ကၽြန္ေတာ္ သြင္းယူထားၿပီး စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုခုမွာ အသုံးျပဳဖုိ႔ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္း တပုဒ္ကုိ ဖန္တီးခ်င္တယ္။ အဲဒါ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ။
 
လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ႔ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဗြီဒီယိုကို တည္းျဖတ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ Format ေျပာင္းဖုိ႔ လုိတယ္။ လက္ကုိင္ဖုန္း အမ်ားစုဟာ ရုိက္ကူးထားတဲ့ ဗြီဒီယုိေတြကုိ 3GPP (သုိ႔) 3GPP2  ဖုိင္ Format  ေတြနဲ႔ save လုပ္ထားၾကတယ္။ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားထဲကေန ရုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္းတုိေလးေတြအျဖစ္ ဖန္တီးမယ္ ဆုိရင္၊ save လုပ္ထားတဲ့ ဖုိင္ကုိ အခမဲ့ေဆာ့ဗ္၀ဲ ဗြီဒီယို converter ကို အသံုးျပဳၿပီး .AVI files ဖိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းဖုိ႔ လုိတယ္။

အဲဒီ ဖုိင္ကုိ Windows (Windows Movie Maker) (သုိ႔) Mac (iMovie) operating system  မွာ အသင့္ ထည့္သြင္းထားၿပီး သုံးစြဲရ လြယ္ကူတဲ့ ဗြီဒီယုိ တည္းျဖတ္ေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ အသုံးျပဳကာ တည္းျဖတ္ႏုိင္တယ္။ ဖုိင္ေတြကုိ Format ေျပာင္းယူရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ေဆာ့ဗ္၀ဲေတြ ရွိတယ္၊ အဲဒါေတြကေတာ့ - ၀င္းဒုိးအတြက္ Mediacoder ၊ Mac အတြက္ ffmpegx နဲ႔ Linux အတြက္ Gtranscode ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဗီြဒီယို တည္းျဖတ္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ အခမဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ေဆာ့ဗ္၀ဲ တခုကေတာ့ Avidemux ျဖစ္တယ္။

အေရးၾကီးတဲ့ သိေကာင္းစရာမ်ား
- လက္ကိုင္ဖုန္း ဗြီဒီယို အရည္အေသြးဟာ (YouTube, Daily Motion နဲ႔ Facebook တုိ႔လုိ) လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ေတြမွာ တင္ပုိ႔ခ်င္တဲ့ ဗြီဒီယုိ ဇာတ္လမ္းတိုေလးေတြကုိ ဖန္တီးရာမွာ သင့္ေလွ်ာ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဖုန္းတခ်ိဳ႕မွာပဲ ထုတ္လႊင့္ႏုိင္တဲ့ အရည္အေသြး ျဖစ္တဲ့ 30 frames per second, 640 x 480 resolution ကုိ ရုိက္ယူေပးႏုိင္တယ္။ ဒီလုိ ဖုန္းေတြဟာ အေတာ္ေလး ေစ်းႀကီးတယ္။

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

လက္ကိုင္ဖုန္း နည္းပညာကို လုပ္ငန္းေတြမွာ အသုံးျပဳလုိတဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားသူေတြအတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ Tactical Tech ရဲ႕ လက္ကုိင္ဖုန္း - ေသတၱာ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေတြ႔ရွိႏုိင္တယ္။