အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာထဲ တပ္ဆင္ႏုိင္တဲ့ မုိက္ခြက္ တလုံး လုိအပ္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ မုိက္ခြက္ရဲ႕ ေကဘယ္လ္ႀကိဳး အဆုံးဟာ ေအာက္က ပုံမွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း '3.5mm' plug တခု ရွိေနဖုိ႔ လုိတယ္။အကယ္လုိ႔ မုိက္ခြက္ႀကိဳးရဲ႕ အဆုံးဟာ ဒီပုံနဲ႔ မတူရင္ ကြန္ပ်ဴတာထဲ တပ္ဆင္လုိ႔ ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အကယ္လုိ႔ သင့္ဆီမွာ အံကုိက္ျဖစ္တဲ့ plug တခုခု ရွိမွာသာ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ 'mic-in' ထဲမွာ ထုိးတပ္လို႔ ရမွာ ျဖစ္တယ္။

Mic input ဟာ သင္ အသုံးျပဳေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာအေပၚ မူတည္ၿပီး ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏုိင္တယ္။ mic-in (ညာဖက္အဆုံးမွာ အျပာေရာင္ input ရွိတယ္) ဥပမာကုိ ေအာက္က ပုံမွာ ျပသထားတယ္။အခုခ်ိန္မွာ mic ကုိ တပ္ဆင္လုိက္ပါ၊ ၿပီးရင္ mic ကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမဲ့ အရာ၀တၳဴ အနားမွာ ခ်ထားပါ။ ေမးခြန္းေတြကုိ ေမးျမန္းတဲ့အခါ mic ကို သင့္ဖက္မွာ လွည့္လုိ႔ ရေအာင္ လက္ထဲမွာ ကုိင္ထားဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္၊ ဒီနည္းနဲ႔ အသံကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသံဖမ္းလုိ႔ ရမွာ ျဖစ္တယ္။ စကားေျပာၿပီးတဲ့အခါ mic ကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းတဲ့ အရာ၀တၳဴဖက္ကုိ လွည့္လုိက္ပါ။ ဒီလုိ စနစ္တက် ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ ဆုိတာ နည္းနည္းေတာ့ အခက္အခဲရွိႏုိင္တယ္။ ေရွာင္ရွားရမဲ့ အခ်က္ တခုကေတာ့ mic ကုိ ကုိင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တုိက္မိတာတုိ႔ (သုိ႔) ပြတ္မိတာတုိ႔ မျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳပါ၊ အဲဒီ အသံေတြကုိ မုိက္ခြက္ကေန ဖမ္းယူၿပီး အသံသြင္းထားႏုိင္တယ္။ mic ကုိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ေျဖးေျဖးခ်င္း ေရႊ႕လုိက္ပါ။