ပစၥည္း အရင္းအျမစ္မ်ား

ဒီဂ်စ္တယ္ အသံဖမ္းစက္ေတြဟာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ တခု အေနနဲ႔ ရပ္တည္လာေပမဲ့၊ analogue နဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္  အသံဖမ္းစက္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိလည္း အသုံးျပဳလုိ႔ ရတယ္။ ဘယ္ဟာကိုပဲ သံုးသံုး၊ အသံကို ကြန္ျပဴတာထဲသို႔ ထည့္လိုက္မယ္ ဆုိရင္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေဒတာ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္၊ အဲဒီ အသံကို ဒီဂ်စ္တယ္ အသံ-တည္းျဖတ္ေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲ တခုခုနဲ႔ တည္းျဖတ္ႏိုင္တယ္။ minidisc  အသံဖမ္းစက္ (သုိ႔) တျခား ဒီဂ်စ္တယ္ အသံဖမ္းစက္ အမ်ိဳးအစား (DAT or hard disc) ေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဆင့္ျမင့္တဲ့ analogue တိပ္ အသံသြင္းစက္ တခုခု၊ (သုိ႔) ရိုးရုိး ‘Walkman’ ပံုစံ analogue ကက္ဆက္ အသံဖမ္းစက္ေတြကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္တယ္။ အကယ္လု႔ိ အသံ အစိတ္အပုိင္း တခုခုကို ေရဒီယိုကေန ထုတ္လႊင့္ဖုိ႔ စီစဥ္တယ္ ဆုိရင္၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ analogue အသံဖမ္းစက္ကို အသံုးမျပဳသင့္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီ အသံဖမ္းစက္က ထြက္လာေသာ အသံဟာ အသံလႊင့္ဖုိ႔အတြက္ အရည္အေသြး မျပည့္မီလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္း ျဖစ္ေလာက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို အသံနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တယ္ ဆုိရင္ ကက္စက္ကုိ သုံးၿပီး ဖြင့္လုိ႔ ရတယ္။ အကယ္လုိ႔ အသံဖမ္းစက္မွာ အခ်ိန္ေရတြက္တဲ့ ကိရိယာ ပါရွိတယ္၊ အသံေတြကုိ ခ်ိန္ညွိႏုိင္တဲ့ အဆင့္ေတြ ရွိတယ္ ဆုိရင္၊ အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္တယ္၊ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တာ မဟုတ္ေပမဲ့ ႏွစ္ခုစလံုး ပါႏုိင္ရင္ အေတာ္ေလး အသံုး၀င္မွာ ျဖစ္တယ္။ 

သတိထားရမွာကေတာ့၊ analogue အသံကို ဒီဂ်စ္တယ္ format နဲ႔ ေျပာင္းမယ္ ဆိုရင္၊ ကြန္ျပဴတာထဲမွ ထည့္ၿပီးမွ တည္းျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္၊ အထူး converter (ဖုိင္ format ေျပာင္းေပးတဲ့ ကိရိယာ) လိုအပ္လာလိမ့္မယ္။ converter ေတြဟာ မူရင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ format ၊ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ေဆာ့ဗ္၀ဲတုိ႔အေပၚ မႈတည္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားႏုိင္တယ္။
 

လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား

လက္ကိုင္ဖုန္းေတြမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ AMR လုိ႔ ေခၚတဲ့ ဖုိင္ format ကုိ အသုံးျပဳၾကတယ္။ အဲဒီ format ဟာ နဂုိကတည္းက ဖုန္းေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဖုန္းတလုံးကေန ဖမ္းယူလုိက္တဲ့ အသံ ေဒတာကုိ ကြန္ျပဴတာထဲ ထည့္ၿပီး Mobile AMR converter လုိ အခမဲ့  ေဆာ့ဗ္၀ဲတခုခုနဲ႔ .WAV (သုိ႔) .FLAC format ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္၊ အဲဒါေတြကုိ Audacity တုိ႔လုိ တည္းျဖတ္ေရး ကိရိယာ တခုခုကုိ သုံးၿပီး တည္းျဖတ္ႏုိင္တယ္။ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)

ဖုန္းကေန ကြန္ျပဴတာထဲကို လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား -
  • Bluetooth
  • Wifi
  • USB cable
 

Bluetooth ဆုိတာ ဖုန္းတလုံးနဲ႔ တလံုးအၾကား သို႔မဟုတ္ ဖုန္းတလံုးႏွင့္ ကြန္ျပဴတာတို႔ အၾကား၊ တဖတ္နဲ႔ တဖက္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ႏုိင္တဲ့ နည္းပညာ တခု ျဖစ္တယ္။ Bluetooth ဟာ သာမာန္အားျဖင့္ ၁၀ မီတာ ၀န္းက်င္အတြင္းမွာ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ျပဴတာကို Bluetooth ကတဆင့္ ဆက္သြယ္မယ္ ဆုိရင္ Buletooth ကတဆင့္ ကိရိယာ တခုခုကုိ ‘pairing’ အေၾကာင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ လိုက္နာရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကိရိယာ ႏွစ္ဖတ္ စလံုးမွာ Bluetooth ကို  ဖြင့္ထားဖုိ႔ လိုအပ္ၿပီး၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ လိုက္နာရမွာ ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ အဲဒီပံုစံနဲ႔ ေဒတာေတြကုိ လႊဲေျပာင္း ေပးပုိ႔တယ္ ဆုိရင္၊ လုပ္ငန္း ျပီးသြားတဲ့အခါ Bluetooth ကို အၿမဲတမ္း ပိတ္ထားပါ။
 

မိုက္ခြက္

အသံဖမ္း ကိရိယာထဲမွာ တခါထဲ မိုက္ခြက္ ပါလာတာထက္၊ သီးသန္႔ မိုက္ခြက္ အသံဖမ္းစက္ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ရင္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္တယ္၊ ဒါမွ မိုက္ခြက္ကို မူလအသံ တည္ရွိတဲ့ ေနရာကုိ နီးႏိုင္သမွ် အနီးကပ္ ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ တေနရာထဲက အသံကုိ ဖမ္းယူႏုိင္တဲ့ (သုိ႔) ေနရာစုံက အသံကုိ ဖမ္းယူႏုိင္တဲ့  ပုံမွန္ မိုက္ခြက္မ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ အသံဖမ္းစက္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိုက္ခြက္ကို တပါးထဲ ထည့္သြင္းထားၿပီး၊ ထုတ္လႊင့္ဖုိ႔ မဟုတ္တဲ့ အသံေတြကုိ ဖမ္းယူတဲ့ ေနရာမွာ အေတာ္ေလး သင့္ေတာ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ မိုက္ခြက္ တခါတည္း ထည့္သြင္းထားတဲ့ အသံဖမ္းစက္ကို အသံုးျပဳမယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒီ အသံဖမ္းစက္ကို အသံ တည္ရွိတဲ့ ေနရာနဲ႔ နီးႏိုင္သမွ် နီးေအာင္ အနားကပ္ပါ။  အကယ္လုိ႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ ျပဳလုပ္ေနတယ္ ဆိုရင္ အသံဖမ္းစက္ကို ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ပါးစပ္နားကုိ အေတာ္အတန္ ကပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။ အသံဖမ္းစက္ကုိ လက္ထဲမွာ ကုိင္ထားမယ္ ဆုိရင္၊ ကုိင္ထားတဲ့ ေထာင့္ အေနအထားအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ထူးျခားတဲ့ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏုိင္တယ္၊ အသံဖမ္းေနခ်ိန္မွာ လက္ကို လႈပ္ရွားမိမယ္ ဆုိရင္ ဆူညံသံေတြ ထြက္ေပၚလာႏုိင္တယ္။
 

နားၾကပ္

အသံဖမ္းယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အသံ အေနအထားကို စီစစ္ႏုိင္ဖုိ႔၊ နားၾကပ္တစံု လိုအပ္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ နားၾကပ္ကေန သင္ ဖမ္းယူေနတဲ့ မူရင္းအသံကို ပရိသတ္ေတြ ၾကားလာမဲ့ အသံပုံစံအတုိင္း ၾကားရမွာ ျဖစ္တယ္။ အသံ မဖမ္းယူခင္၊ တမိနစ္ေလာက္ အသံကုိ အစမ္း ဖမ္းယူတာ ေကာင္းတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အသံဖမ္းယူဖုိ႔  စီစဥ္ထားတဲ့ ေနရာက အသံေတြကို ဖမ္းယူထားၿပီး၊ အဲဒီအသံကို နားၾကပ္နဲ႔ ျပန္နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဆူညံသံေတြ၊ မူရင္း အသံ ပ်က္တာေတြ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မၾကားရတဲ့ အသံေတြကို စစ္ေဆးၿပီး၊ လိုအပ္ရင္ အသံ ျပန္ညွိေပးလုိက္ပါ။  အလံုပိတ္ထားထဲ့ နားၾကပ္ေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္က အသံေတြကို ဖယ္ထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့ အတြက္၊ အသုံးျပဳဖုိ႔ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္တယ္။