အသံ ေပါင္းစပ္ျခင္း

အသံ ထုတ္လုပ္တဲ့ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲတာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အေကာင္းဆံုး အခ်က္ တခုကေတာ့၊ တျခား အသံ output ေတြကုိ ျဖည့္စြတ္တဲ့ ေနရာ၊ အေထာက္အပံ့ ေပးတဲ့ ေနရာမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တာပဲ ျဖစ္တယ္။ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ နည္းဗ်ဴဟာထဲမွာ လူထုစည္းေ၀းပြဲေတြ၊ ထုတ္ေ၀ထားတဲ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့  သတင္းစာေတြ၊ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာေတြ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။ အသံကုိ အသုံးျပဳၿပီး အဲဒါေတြ အားလုံးကုိ  ပံ့ပုိးမႈ ေပးႏုိင္သလုိ၊ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္တယ္။ ပံုႏွိပ္ထားတဲ့  သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ထပ္မံ ပံုႏွိပ္ၿပီး၊ အားျပန္ျဖည့္ႏုိင္တယ္။ အခမ္းအနား တခုခုရဲ႕ အစီအစဥ္တခုခု ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ (သို႔) အခမ္းအနားကုိ တုိးခ်ဲ႕တဲ့အေနနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြကုိ အသံ ဖမ္းယူထားၿပီး လာမဲ့အခ်ိန္မွာ သုံစြဲဖုိ႔ မီဒီယာ output အစိတ္အပုိင္းတခု အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္တယ္။

အသံ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ၾကီးက်ယ္တဲ့ ပရိသတ္ထုဆီမွာ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ဖုိ႔ ပလက္ေဖာင္း မ်ိဳးစုံကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ လူထုနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အသံခ်ဲ႕စက္ အသုံးျပဳတာ၊ CD နဲ႔ ျဖန္႔ေ၀တာ၊ ေဒသတြင္း (သုိ႔) ႏုိင္ငံတြင္းက အသံလႊင့္ဌာနေတြကတဆင့္ အသံလႊင့္ထုတ္တာ၊ ဘေလာ့ဒ္ေတြမွာ podcasts ေတြ တင္ပုိ႔တာ၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ အသံဖုိင္ရဲ႕ စာသားသက္သက္ ေရးသားခ်က္ေတြကုိ တင္ပုိ႔တာေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးလုိ႔ ရတယ္။ ပလက္ေဖါင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳၿပီး သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားကုိ ေနရာအႏွ႔ံအျပား ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။