ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ျပႆနာမ်ား

မုိက္ခြက္ကေန အသံမ၀င္ျခင္း
 

ဒါဟာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ျပႆနာ တရပ္ ျဖစ္တယ္။ စစ္ေဆးရမဲ့ တျခားအခ်က္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္။
 
  • အကယ္လုိ႔ မုိက္ခြက္မွာ 'on/off' ခလုတ္တခု ရွိေနရင္ အဲဒါကို ဖြင့္လုိက္ပါ။
  • အကယ္လုိ႔ mic ကုိ ဖြင့္ထားေပမဲ့၊ အသံ မ၀င္ဘူး ဆုိရင္၊ မုိက္ခြက္ ဘက္ထရီကုိ စစ္ေဆးၿပီး လုိအပ္ရင္ အစားထုိးလုိက္ပါ။
  • Audacity ထဲက 'microphone' audio input ကုိ ေရြးထားသလား စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။
  • ကြန္ပ်ဴတာ အသံရဲ႕ preferences ထဲက မုိက္ခြက္ input ကုိ ဖြင့္ဖို႔ လုိတယ္ (သုိ႔) 'unmute' လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ႏုိင္တယ္။ preferences ရွိတဲ့ေနရာဟာ operating system အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏုိင္တယ္။

အသံ ပုံမမွန္ျခင္း
 

တျခား အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္တယ္၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် တခ်ိဳ႕ကုိ ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားတယ္ -
 
  • မုိက္ခြက္နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ဆက္သြယ္တဲ့ေနရာ ေခ်ာင္ေနတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒါကုိ စစ္ေဆးၿပီး ျပန္ၾကပ္ေပးလုိက္ပါ။ အသံသြင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပႆနာ ရွိ မရွိ သိရွိႏုိင္ဖုိ႔ မုိက္ခြက္ရဲ႕ plug ကုိ နည္းနည္း ေရႊ႕လုိက္ပါ။ အကယ္လုိ႔ plug ကုိ အစားထုိးဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ ဆုိရင္၊ ခဏတျဖဳတ္ ေျဖရွင္းတဲ့ အေနနဲ႔၊ တိပ္ေခြတခ်ိဳ႕နဲ႔ ပတ္ၿပီး ထိန္းလုိက္ပါ။
  • Levels ေတြဟာ အရမ္းျမင့္ေနတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ Audacity ထဲက အသံဖမ္းတဲ့ input level ကုိ ျပန္စစ္ေဆးပါ။
  • မုိက္ခြက္ ပ်က္သြားတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အသံကုိ ဆက္သြင္းၿပီး mic နဲ႔ တိုက္ရုိက္ စကားေျပာပါ။ အကယ္လုိ႔ မုိက္ခြက္ ပ်က္သြားတယ္ ဆုိရင္ ဖမ္းယူထားတဲ့ အသံထဲမွာ ပုံမမွန္တဲ့ အသံကုိ ၾကားေနရမွာ ျဖစ္တယ္။
  • နားၾကပ္ေတြ (သုိ႔) စပီကာေတြ ပ်က္သြားတာျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အသံသြင္းထားခ်က္ ကေတာ့ ေကာင္းႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ စစ္ေဆးဖို႔ တျခားပစၥည္းကုိ အသုံးျပဳၿပီး အသံကုိ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ အလြယ္ကူဆုံး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ နားၾကပ္ တစုံကုိ ရွာၿပီး တပ္ဆင္လုိက္ရုံပဲ ျဖစ္တယ္။