တည္းျဖတ္ျခင္း၊ export လုပ္ျခင္း

Audacity ကုိ အသုံးျပဳျပီး အေျခခံ တည္းျဖတ္ျခင္း
 

တည္းျဖတ္တဲ့ ေနရာမွာ ပထမဦးဆုံး ဖုိင္ အရင္းအျမစ္ (တည္းျဖတ္လုိတဲ့ ဖုိင္) ကုိ သိထားဖုိ႔ လုိတယ္။ ျဖတ္ထုတ္လုိတဲ့ ဖုိင္ထဲက အစိတ္အပုိင္းကုိ သိထားရမယ္။ အသံဖုိင္ကုိ ဖြင့္ၿပီး ပထမဆုံး တည္းျဖတ္လုိတဲ့ ေနရာကုိ နားေထာင္ပါ။

တည္းျဖတ္မဲ့ ေနရာကုိ သိၿပီဆုိရင္၊ ျဖတ္ထုတ္မဲ့ ေနရာကို select လုပ္ပါ၊ Mouse ကုိ ဖိထားၿပီး၊ ျဖတ္ထုတ္မဲ့ ေနရာ အဆုံးပုိင္းအထိ Mouse ကုိ ဒရြတ္ ေရႊ႕သြားပါ။ ဒီေနရာကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္လုိက္တယ္ ဆုိရင္၊ ပယ္ဖ်က္မဲ့ ေနရာကုိ မီးခုိးေရာင္နဲ႔ highlight လုပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။


အေပၚက နမူနာအရ တမိနစ္ (၁း၀၀) ကေန မိနစ္၀က္ (၁း၃၀) အထိ highlight လုပ္ထားတာကုိ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ စကၠန္႔၀က္ကုိ select လုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာေလးကုိ ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ Edit menu ထဲက 'cut' ကုိ ေရြးလုိက္ပါ -


Mouse ကုိ လႊတ္လုိက္တဲ့အခါ select လုပ္ထားတဲ့ေနရာဟာ ေပ်ာက္သြားၿပီး အသံဖုိင္ရဲ႕ အရွည္ဟာလည္း ေလွ်ာ့သြားမွာ ျဖစ္တယ္။

 

ျဖတ္ထုတ္မဲ့ ေနရာကုိ အာရုံစုိက္ျခင္း
 

အကယ္လုိ႔ အသံဖုိင္ တပုဒ္ကုိ ဖြင့္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ ဖုိင္တပုဒ္လုံးကုိ နားေထာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အစိမ္းေရာင္ play ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ -


 


အဲဒီအသံဖုိင္ကုိ နားေထာင္ၿပီးတာနဲ႔ သင္ ပယ္ဖ်က္ (ျဖတ္ထုတ္) မဲ့ ေနရာကုိ မွတ္စုထဲမွာ ေရးမွတ္ထားပါ။ ေသခ်ာသြားေအာင္ သင္ ျဖတ္ထုတ္မဲ့ ေနရာကုိ ျပန္ဖြင့္ၾကည့္ပါ။ ဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အေပၚမွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း အဲဒီျဖတ္ထုတ္မဲ့ ေနရာကုိ select လုပ္ပါ၊ play ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္လုိက္ရင္ select လုပ္ထားတဲ့ ေနရာကုိ Audacity က ျပန္ဖြင့္ေပးလိမ့္မယ္။ Select လုပ္လုိက္တဲ့ ေနရာဟာ သင္ တကယ္ ပယ္ဖ်က္ခ်င္တဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္ ဆုိတာ ေသခ်ာဖို႔ လုိတယ္။ အကယ္လုိ႔ အဲဒီေနရာဟာ သင္ ျဖတ္ခ်င္တဲ့ ေနရာမွန္ မဟုတ္ဘူး ဆုိရင္ တျခားေနရာကုိ ျပန္ select လုိက္ပါ။

အသံကုိ ပုိၿပီး ေခ်ာေမြ႔သြားေအာင္ ဂရုိတစုိက္ တည္းျဖတ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ မွန္ဘီလူး သေကၤတကုိ ႏွိပ္ပါ -

ေဖၚျပထားတဲ့ အခ်ိန္ရဲ႕ စေကးကုိ ခပ္ႀကီးၾကီး ျမင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အသံရဲ႕ အနီးကပ္ျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အသံကုိ ျပန္က်ဥ္းခ်င္တယ္ ဆုိရင္ အႏႈတ္ လကၡဏာပါတဲ့ မွန္ဘီလူး သေကၤတကုိ ျပန္ႏွိပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္ -

 

Paste လုပ္ျခင္း
 

အကယ္လုိ႔ အသံကုိ တေနရာကေန အျခား တေနရာကုိ ေရႊ႕ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ Audacity ကုိ အသုံးျပဳၿပီး အလြယ္တကူ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ေရႊ႕ခ်င္တဲ့ ေနရာကုိ အရင္ select လုပ္လုိက္ပါ။ ျဖတ္ထုတ္တဲ့ နမူနာမွာ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ေနရာကုိပဲ ျပန္လုပ္ၾကည့္ရေအာင္ -


အေပၚက ဥပမာထဲမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ပုံစံအတုိင္း cut ကုိ ေရြးလုိက္ပါ။


အသံကုိ track ေပၚကေန ျဖတ္ထုတ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအသံကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းခ်င္တဲ့ ဘယ္ဖက္ ေနရာကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။


အေပၚက ဥပမာအရ အသံကုိ ၄ မိနစ္ေနရာမွာ ထည့္လုိက္တာကုိ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီခ်ိန္မွာ Edit menu ကုိ ေရြးၿပီး Paste ကုိ select လုပ္လုိက္ပါ -


အခုခ်ိန္မွာ အသံကုိ ထည့္သြင္းရေတာ့မွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အကယ္လုိ႔ Audacity ၀င္းဒုိးကုိ ၾကည့္လုိက္မယ္ ဆုိရင္ select လုပ္ထားတဲ့ အသံကုိ ေနရာသစ္ တခုမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရမွာ ျဖစ္တယ္ - 

Audacity အသုံးျပဳျပီး Export လုပ္ျခင္း
 

Audacity မွာ ျပဳလုပ္ဖန္တီးလုိက္တဲ့ ပရုိဂ်က္ေတြကုိ တျခား ေဆာ့ဗ္၀ဲနဲ႔ ဖြင့္လုိ႔ မရႏုိင္တဲ့ Audacity ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ဖုိင္ format နဲ႔ အၿမဲတမ္း save လုပ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျခား အသံ ေဆာ့ဗ္၀ဲ (သုိ႔) မီဒီယာ ဖြင့္စက္ေတြမွာ ဖြင့္လုိ႔ရေအာင္ လူသုံးမ်ားတဲ့ ဖုိင္ formats ေတြအျဖစ္ export လုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္။

Audacity ဟာ AIFF, MP3 နဲ႔ Ogg Vorbis ဖိုင္ formats ေတြကုိ export လုပ္ေပးႏုိင္တယ္။

AIFF ဖုိင္ေတြဟာ ဖိသိပ္လုိ႔ မရတဲ့ (uncompressed) CD အသံ အရည္အေသြးကုိ ရွိတဲ့အတြက္ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ Audacity ပရုိဂ်က္ကုိ တျခား ဂီတ ထုတ္လုပ္ေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲ (သုိ႔) CD ဖန္တီးတဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲေတြနဲ႔ ဖြင့္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ ဒီ format ကုိ အသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္တယ္။

MP3 နဲ႔ Ogg Vorbis တုိ႔ဟာ compressed အသံ formats ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ အသံ အရည္အေသြး ပုိနိမ့္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒါထက္ အရြယ္ပုိေသးတဲ့ ဖုိင္ေတြကုိ မီဒီယာ ဖြင့္စက္ေတြမွာ (သုိ႔) အြန္လုိင္း ထုတ္လႊင့္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အသုံးျပဳဖုိ႔ သင့္ေတာ္တယ္။ အဲဒီ formats ႏွစ္ခုရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ျခားနားခ်က္ကေတာ့ Ogg Vorbis ဟာ လုံး၀ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး MP3 ကေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အသံဖြင့္စက္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Ogg ဖုိင္ေတြကုိ ဖြင့္လုိ႔ မရဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ အသံကုိ ျဖန္႔ျဖဴးမဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားဖုိ႔ လုိတယ္။

ဖုိင္ကုိ export လုပ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ "File" ကုိ ႏွိပ္ၿပီး export လုပ္ခ်င္တဲ့ format ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။


ဒီမွာ ေဖၚျပထားတဲ့အတုိင္း ၀င္းဒုိးတခုကို ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္ -


ဖုိင္အမည္ကုိ တည္းျဖတ္ခ်င္ရင္ ဒီ၀င္းဒုိးကုိ အသုံးျပဳပါ။ ဖုိင္အသစ္ကုိ save လုပ္မဲ့ ဖုိင္တြဲတခုကုိ ေရြးခ်ယ္ (သုိ႔) ဖန္တီးပါ။ ေက်နပ္သြားၿပီ ဆုိရင္ export စလုပ္ဖုိ႔ "Save" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ ပရုိဂ်က္ တခုခုကို export လုပ္တဲ့အခါ ၾကာတဲ့ အခ်ိန္ဟာ အသံသြင္းထားတဲ့ ဖုိင္အရြယ္ပမာဏနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းတုိ႔အေပၚ မူတည္တယ္။

Export လုပ္ၿပီးသြားတဲ့ အခါ၊ save လုပ္ဖုိ႔ ေရြးထားတဲ့ ဖုိင္တြဲထဲမွာ အဲဒီ ဖုိင္ ေရာက္ေနတာကုိ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။

ဒါပါပဲ။ Audacity ပရုိဂ်က္ရဲ႕ ရလဒ္ အေနအထားကုိ တျခား အသံ ေဆာ့ဗ္၀ဲ (သုိ႔) အိတ္ေဆာင္ မီဒီယာ ဖြင့္စက္ထဲ ထည့္ျပီး နားေထာင္ၾကည့္လုိ႔ ရပါျပီ။