အသံဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား

ကုိယ္ပုိင္ အသံေတြကုိ ဖန္တီးတဲ့အခါ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမဲ့ ေအာက္ပါ ကိရိယာေတြရဲ႕ ေဒါင္းလုဒ္ ရယူႏုိင္တဲ့ လမ္းညႊန္ေတြကုိ ထည့္သြင္း ေပးထားတယ္။

  • Audacity ဟာ အခမဲ့ၿပီး သုံးစြဲရလြယ္ကူတဲ့ အသံ တည္းျဖတ္ေရး ကိရိယာ၊ အသံဖမ္း ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။
  • LoudBlog ဟာ အသံေတြကုိ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ထုတ္လႊင့္တဲ့ ေနရာမွာ သုံးစြဲရလြယ္ကူတဲ့ အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ (CMS) တခု ျဖစ္တယ္။
  • Ourmedia ဟာ အသံနဲ႔ ဗြီဒီယုိကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးၿပီး Podcasts ေတြကုိ ျပဳလုပ္ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခု ျဖစ္တယ္။
  • Songbird ဟာ ေတးဂီတ အသံဖုိင္ေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲတာတုိ႔၊ podcasts မွာ မွတ္ပုံတင္တာတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ မီဒီယာ ဖြင့္စက္ တခု ျဖစ္တယ္။ သူဟာ iTunes ပုံစံအတုိင္း playlists ေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္တယ္။ Songbird ဟာ Firefox web browser ေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ တခုတည္းေသာ မီဒီယာ ဖြင့္စက္ ျဖစ္ၿပီး၊ အင္တာနက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္တယ္၊ အသံဖုိင္ေတြကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္တယ္။
  • Video Lan Client (VLC) ဟာ DVDs နဲ႔ VCDs အပါအ၀င္၊ မီဒီယာ format အားလုံးကုိ ဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့ အသံ/ဗြီဒီယုိ ဖြင့္စက္ တခု ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကုိ အသုံးျပဳၿပီး CDs နဲ႔ DVDs ေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္၊ ေကာ္ပီ ကူးေရးလုိ႔ ရတယ္၊ ဗြီဒီယုိကုိ encode လုပ္လုိ႔ ရတဲ့အျပင္၊ အသံနဲ႔ ဗြီဒီယုိ streams ေတြကုိ ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္သလုိ၊ တျခား ကိစၥေတြအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။
  • Wordpress ဟာ podcasts ေတြကုိ ျဖန္႔ျဖဴးရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ (CMS) နဲ႔ ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္တဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။