ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ စီမံထိန္းသိမ္းျခင္း

 

ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခုကုိ တည္ေဆာက္တဲ့ အလုပ္ဟာ အလုပ္အရႈပ္ဆုံးလုိ႔ အထင္အျမင္ လြဲတတ္ၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့၊ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခုကုိ စီမံထိန္းသိမ္းတဲ့အျပင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာဟာ ပုိၿပီး အားစုိက္ရတဲ့ အလုပ္ ျဖစ္တယ္။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ လူေတြ မျပက္ပဲ ၾကည့္ရႈႏုိင္ေအာင္ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ရုပ္ပုံေတြကုိ ပုံမွန္ ေျပာင္းေပးဖုိ႔ လိုတယ္ - ရုိးရွင္းလြန္းတဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြကုိ အဖြဲ႔အစည္း တခုခုအတြက္ပဲ အသုံးျပဳဖုိ႔ သင့္ေတာ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပါ၀င္ေပးဆပ္မႈ လုိအပ္တယ္။
 

အေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္


၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး -
 
  • ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေနာက္ထပ္ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ စီမံထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အခ်ိန္နဲ႔ ေငြေၾကးကုိ သတ္မွတ္ထားပါ။
 
  • ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကို စီမံထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ ၀န္းထမ္း တဦးစီကုိ တိက်တဲ့ တာ၀န္ ေပးထားပါ။
 
  • အကယ္လုိ႔ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ တာ၀န္ယူႏုိင္မဲ့ လူတေယာက္ေယာက္ကုိ မခန္႔ထားႏုိင္ဘူး ဆုိရင္၊ ပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မြမ္းမံမဲ့ တာ၀န္ကုိ က်န္တဲ့ လူနည္းစု အၾကားမွာ တိတိက်က် တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးဖုိ႔ လုိတယ္။
 
  • ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္၊ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ‘check-ins’ လုိ႔ေခၚတဲ့ ပုံမွန္ ‘စစ္ေဆးမႈေတြ’ ထားရွိပါ။

ပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး -
 
  • အေကာင္းဆုံးကေတာ့၊ ႀကီးက်ယ္တဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုကုိ ဆင္ႏႊဲေတာ့မယ္ ဆုိရင္ 'quick response' လုိ႔ေခၚတဲ့ 'ခ်က္ျခင္း တုံ႔ျပန္ႏုိင္'တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ အဆင္သင့္ ျပင္ထားပါ (သုိ႔) အစီအစဥ္ လုပ္ထားပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ အေရးအခင္းေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ေရးသားဖို႔၊ ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္မရတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ အခင္း ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ မြမ္းမံခ်က္ေတြကုိ ခ်က္ျခင္း တင္ပုိ႔ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ 
  • အစီအစဥ္ေဟာင္းေတြ (သုိ႔) လႈပ္ရွားမႈ သတိေပးခ်က္ အေဟာင္းေတြကုိ၊ အထူးသျဖင့္ ပင္မ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္ထားတယ္ ဆုိရင္၊ ၄င္းကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ပါ။
  • ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ အေၾကာင္းအရာကုိ အၿမဲတမ္း ဆန္းသစ္ေနေစမဲ့ ရုိးရုိး ကိရိယာေတြကုိ စဥ္းစားထားပါ။ ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေပၚက သတင္း အခ်က္အလက္ တခ်ိဳ႕ကုိ အလြယ္တကူနဲ႔ မြမ္းမံလုိ႔ ရမလား (သုိ႔) မၾကာခဏ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ဖုိ႔ လုိမလား။ ဘေလာ့ဂ္ တခုေပၚမွာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးက တင္ပို႔တဲ့ မြမ္းမံခ်က္ေတြကုိ စုစည္းေပးႏုိင္မလား။ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သုံးစြဲသူေတြ ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ ေရးသားႏုိင္ေအာင္ ထည့္သြင္းေပးမလဲ။