နည္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

 

ဗြီဒီယုိေတြကုိ အြန္လုိင္းနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးတာဟာ အေၾကာင္းအရာကုိ တကမၻာလုံး ေရာက္ရွိသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္း တခု ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တခါတေလ အင္တာနက္ကုိ အၿမဲတမ္း အားကုိးလုိ႔ မရဘူး - လုိင္းအားနည္းတာတုိ႔၊ ေဒသတြင္း အင္တာနက္ ပံ့ပုိးေပးတဲ့သူေတြ မရွိတာတုိ႔၊ ဆင္ဆာ အျဖတ္ခံရတာတုိ႔ စတဲ့ အဓိက အတားအဆီးေတြ ရွိေနႏုိင္တယ္။ ဒီလုိ ျဖစ္လာတယ္ ဆုိရင္ တျခား ေရြးစရာေတြ ရွိပါတယ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဖုိင္ေတြကုိ ျဖန္႔ျဖဴးတယ္ ဆုိတာ အင္တာနက္ကုိ အသုံးျပဳတာကုိပဲ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ဘူး။ အိတ္ေဆာင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သုိေလွာင္ေရး ကိရိယာေတြ ျဖစ္တဲ့ CD ေတြ၊ DVD ေတြ၊ USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္းေတြ၊ မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ေတြနဲ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြမွာလည္း အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သိမ္းဆည္းၿပီး တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အၾကား ျဖန္႔ေ၀လုိ႔ ရတယ္။ တျခား ေရြးစရာ နည္းလမ္းေတြထဲမွာ (အေပၚမွာ ေဆြးေႏြးထားတဲ့အတုိင္း) လူထုေရွ႕မွာ ရုပ္ရွင္ ျပသပြဲေတြ၊ စြမ္းအားနိမ့္ TV ထုတ္လႊင့္ေရး ကိရိယာေတြ (သို႔) burn stations လုိ႔ေခၚတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ျဖန္႔ေ၀ေရး နည္းလမ္းေတြ (လူတုိင္းက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေကာ္ပီ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာကုိ configure လုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္) ပါ၀င္တယ္။

ဒီအခန္းမွာ အြန္လုိင္း ဗြီဒီယုိ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္း၊ ေအာ့ဖ္လုိင္းမွာ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တဲ့ formats ေတြအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းတဲ့ နည္းေတြအျပင္၊ နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တဲ့ ပုိမုိ အဆင့္ျမင့္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ ရွင္းျပေပးတဲ့ links ေတြကုိ တင္ျပထားတယ္။
 

USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ မွတ္ဉာဏ္ကဒ္မ်ား & လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား

 

USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္းေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တန္ဖုိးနည္းလာၿပီး အလြန္ထိေရာက္တဲ့ အိတ္ေဆာင္ မီဒီယာ သုိေလွာင္ေရး ကိရိယာေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ေတြကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြ၊ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြနဲ႔ တျခား ပစၥည္းကိရိယာမွာ ေတြ႔ရွိႏုိင္တယ္။ အဲဒါေတြကုိ သီးသန္႔ မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ ဖတ္ကိရိယာေတြနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကင္မရာနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကုိ USB ေကဘယ္လ္ႀကိဳး တေခ်ာင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ ဖြင့္ၾကည့္ႏုိင္တယ္။

ပုံမွန္အေနနဲ႔၊ USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္းေတြ၊ မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ေတြနဲ႔ တျခား လက္ကုိင္ဖုန္းေတြကုိ operating system အားလုံးမွာ ျဖဳတ္တပ္လုိ႔ရတဲ့ ကိရိယာေတြ အျဖင့္ လက္ခံထားၿပီး တျခား မီဒီယာေတြလုိပဲ - ဖုိင္ေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲက သင့္ေတာ္တဲ့ ဖုိင္တြဲထဲမွာ ဆြဲပုိ႔တာတုိ႔၊ အဲဒီ ကိရိယာကုိ eject လုပ္တာတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ သင့္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာကုိ ကမၻာေပၚမွာ ရွိတဲ့ ဘယ္ေနရာေဒသမွာ မဆုိ ယူသြားလုိ႔ (သို႔) ေပးပုိ႔လုိ႔ ရတယ္။

တခ်ိဳ႕ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြမွာလည္း Bluetooth ေခၚ ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကုိ ပံ့ပုိးထားၾကတယ္ - ဖုိင္ေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အျပန္အလွန္ ျဖစ္ျဖစ္၊ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြၾကားမွာ ျဖစ္ျဖစ္ လႊဲေျပာင္းရယူႏုိင္တယ္။
 

ေဒသတြင္း ဗြီဒီယုိ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း - Burn stations

 

'Burn Station' ဆုိတာ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေၾကာင္းအရာကုိ CD ေတြ၊ DVD ေတြ (သုိ႔) တျခား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းႏုိင္ေအာင္ configure လုပ္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ တလုံးကုိ ဆုိလုိတယ္။ အဲဒါကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေၾကာင္းအရာကို ျဖန္႔ေ၀ေပးတဲ့ ပစၥည္းေတြအျဖစ္ အသုံးခ် ႏုိင္တယ္။ တခ်ိဳ႕ ပရုိဂ်က္ေတြမွာ သုံးစြဲသူေတြက ဖုိင္ေတြကုိ ၾကည့္ရႈ၊ ေရြးခ်ယ္၊ သိမ္းဆည္းၿပီး ကူးထည့္ႏုိင္ေအာင္ သီးသန္႔ ကြန္ရက္ မ်က္ႏွာျပင္ေတြကုိ တည္ေဆာက္ေပးၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့  ေဒတာ ဖုိင္ေတြကုိ သိမ္းဆည္းၿပီး CD (သို႔) DVD burner ရွိတဲ့ ဘယ္ PC မွာမဆုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္။

အဲဒီ Burn Station တခု ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဗြီဒီယုိ အေၾကာင္းအရာ အသစ္ကုိ ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္တဲ့ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈလုိင္းေတြ မရွိရင္လည္း ရတယ္။ တျခား ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ DVD ေတြ (သုိ႔) USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္းေတြထဲက ဖုိင္ေတြ၊ (သုိ႔) အကယ္လုိ႔ ျမန္ႏႈန္းေကာင္းတဲ့ အင္တာနက္လုိင္းလုိင္း တခုခု ရွိတယ္ ဆုိရင္၊ ျဖန္႔ေ၀ရမဲ့ ဖုိင္ေတြကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ၿပီး Burn Station ထဲကုိ ထည့္ထားလုိ႔ ရတယ္။

•    Burn Station
•    Freedom Toaster
•    Platoniq - Burn station
 

အငယ္စား TV ထုတ္လႊင့္ကိရိယာမ်ား
 

စြမ္းအားနိမ့္ ဗြီဒီယုိ လႊင့္တင္ေရး ကိရိယာေတြဟာ ေဒသခံ လူထုကုိ ေဆာ္ၾသ လႈ႔ံေဆာ္ရာမွာ နည္းလမ္းေကာင္း တခု ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသား မီဒီယာကုိ ျပသႏုိင္ဖုိ႔ TV ခ်ာနယ္ေတြအစား အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ တျခား နည္းလမ္းတခု ျဖစ္တယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ အစျပဳေျခလွမ္း တခုကေတာ့ အီတလီ ႏုိင္ငံက Telestreet လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္တယ္။ TV ထုတ္လႊင့္တဲ့ ကိရိယာ တခုကုိ တည္ေဆာက္ရာမွာ နည္းပညာ အေၾကာင္း အနည္းငယ္ နားလည္ထားဖုိ႔ လုိတယ္။ သင္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာေဒသအေပၚ မူတည္ၿပီး၊ တရား၀င္ ေဆာင္ရြတ္ႏုိင္တဲ့ အခက္အခဲေတြ ရွိႏုိင္တယ္။

•    Micro TV  ထုတ္လႊင့္ေရး ကိရိယာတခု ဖန္တီးနည္း
•    အရုိးရွင္းဆုံး TV ထုတ္လႊင့္ေရး ကိရိယာ တည္ေဆာက္နည္း
 

ကုိးကားခ်က္မ်ား
 

ဗြီဒီယုိ စုစည္းျခင္း
 

ဗြီဒီယုိ စုစည္းျခင္း (Syndication) ဆုိတာ အေၾကာင္းအရာကုိ ေ၀မွ်ဖုိ႔နဲ႔ ရွာေဖြဖုိ႔ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္း တခု ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ အင္တာနက္ TV ထုတ္လႊင့္ခ်က္ေတြဟာ ပရိသတ္ထုႀကီးကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ဖုိ႔ အဲဒီ နည္းပညာေတြကုိ အသုံးျပဳၾကတယ္။

ဗြီဒီယုိေတြကုိ စုစည္းတာဟာ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေအာင္၊ သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ဆီ စိတ္ခ်လက္ခ် ေရာက္ရွိႏုိင္ေအာင္နဲ႔၊ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိေတြကုိ အဆင့္ျမင့္တဲ့ နည္းလမ္းန႔ဲ တင္ဆက္ႏုိင္ေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။ စုစည္းႏုိင္တဲ့ ေသာ့ခ်က္ ကေတာ့ မီဒီယာ RSSfeed တခု ထားရွိဖုိ႔ ျဖစ္တယ္၊ အဲဒါဟာ အေျခခံအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးထြက္ ဗြီဒီယုိေတြရဲ႕ ေနာက္ဆုံး စာရင္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ feeds ေတြကုိ တခါတေလ ဗြီဒီယုိ podcasts ေတြ၊ (သုိ႔) podcasts ေတြ အျဖင့္ ရည္ညႊန္းထားေလ့ ရွိတယ္။

RSSfeed ထဲကို စာရင္း လာေရာက္ သြင္းသြားၾကတဲ့ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ေတြဟာ သင္ ေနာက္ဆုံး တင္ပုိ႔လုိက္တဲ့ ဗြီဒီယုိေတြကုိ တၿပိဳက္ထဲ ရရွိႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္၊ အဲဒါဟာ အင္တာနက္ေပၚက TV နဲ႔ တူတယ္။ ရွာေဖြ အင္ဂ်င္ေတြနဲ႔ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြဟာ RSS feeds ကုိ ႏွစ္သက္ၾကတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာစကား စံညႊန္းတခုထဲကုိပဲ အသုံးျပဳေနၾကလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ RSS feed တခုကုိ ရယူႏုိင္တဲ့ အရုိးရွင္းဆုံး နည္းကေတာ့ RSS feeds ေတြကုိ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခုမွာ စာရင္းသြင္းဖုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္၊ (သုိ႔) ဗြီဒီယုိ ဘေလာ့ဂ္တခုခု ဖန္တီးဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။

ပြဲၾကည့္ပရိသတ္အတြက္ RSS
ဘယ္သူမဆုိ Miro လုိ အင္တာနက္ TV ကိရိယာကုိ အသုံးျပဳၿပီး သင့္ရဲ႕ RSSfeed မွာ စာရင္းသြင္းႏုိင္တယ္။ သုံးစြဲသူ တေယာက္ေယာက္က သင့္ရဲ႕ feed မွာ စာရင္းသြင္းလာတဲ့အခါ၊ သင္ လႊင့္တင္လုိက္တဲ့ ေနာက္ဆုံး ဗြီဒီယုိေတြကုိ သူတို႔ အျမဲတမ္း ရရွိၾကမွာ ျဖစ္တယ္။

ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚက RSS
RSS ဟာ စုစည္းထားတဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြေပၚမွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ သင့္ရဲ႕ feed ေတြ ရရွိဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိေတြကုိ စနစ္တက် စာရင္းသြင္းထားတယ္ ဆုိရင္၊ လူေတြက အဲဒီ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ တခုခုကုိ ရွာေဖြတဲ့အခါ တိက်တဲ့ key words ေတြကုိ သုံးၿပီး ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ တျခား လူေတြက RSS ပါတဲ့ ဗြီဒီယုိကုိ ထုတ္ျပန္တဲ့အခါ၊ ဖန္တီးသူ (သုိ႔) ရွာေဖြေရး စကားလုံးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး သူတုိ႔ ဗြီဒီယုိရဲ႕ feeds မွာ သြားၿပီး သင္ စာရင္းသြင္းထားႏုိင္တယ္၊ ဒါဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ဗြီဒီယုိေတြကုိ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ အလုိအေလွ်ာက္ ရရွိေနမွာ ျဖစ္တယ္။

RSS ကုိ ဘယ္လုိ ရႏုိင္မလဲ
ဗြီဒီယုိ ထုတ္ျပန္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြမွာ သင့္ရဲ႕ username  နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ RSSfeed တခု ပါရွိတယ္။ Make Internet TV မွာ သင့္ရဲ႕ RSS feed ကုိ ရွာေဖြေပးတဲ့ ကိရိယာ တခု ရွိတယ္။ အကယ္လုိ႔ အဲဒီထဲက ၀န္ေဆာင္မႈ တခုခုကုိ သင္ အသုံးမျပဳဘူး ဆုိရင္၊ ဗြီဒီယုိ အခန္းမွာ ရွိတဲ့ ေမးေလ့ေမးထ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္တယ္။

ေနာက္ထပ္ အရင္းအျမစ္မ်ား
WordPress ကုိ သုံးၿပီး ဗြီဒီယုိ ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္ျခင္း
Miro ကုိ သုံးၿပီး ဗြီဒီယုိ လႊင့္တင္ျခင္း
 

အြန္လုိင္းေနရာတခု ဖန္တီးျခင္း
 

အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိေတြကုိ လႊင့္တင္တဲ့ေနရာမွာ အြန္လုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈ တခုခုကုိ အသုံးျပဳေနတယ္ ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိေတြကုိ စုေဆာင္းႏုိင္မဲ့ ဘေလာ့ဂ္ (သုိ႔) ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခုကုိ ဖြင့္ထားဖို႔ စဥ္းစားရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ လူေတြက သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကုိ ေတြ႔ျမင္လာၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနရာကုိ သင္ ကုိယတုိင္ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္၊ သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆုံးထြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္ၿပီး လူေတြက သင္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ လုပ္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ လူေတြက သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကုိ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြက တဆင့္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ လာႏုိင္တယ္။
 

ဗြီဒီယုိ ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္ျခင္း
 

ဗြီဒီယုိ ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ (သုိ႔) vlogging ဟာ ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ဗြီဒီယုိကုိ ၾကားခံအျဖင့္နဲ႔ အသုံးျပဳတယ္။ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ပုံမွန္ ထည့္သြင္းေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာကုိ RSS (သုိ႔) Atom syndication formats ကုိ အသုံးျပဳၿပီး အင္တာနက္ ကေနတဆင့္ အျမန္ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေအာင္ အင္တာနက္ syndication tools ေတြကုိ စုစည္းေပးတယ္။

သင့္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ထဲမွာ ဗြီဒီယုိကုိ စုေပါင္းေပးတဲ့၊ syndication tools ေတြ ပါရွိတဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးေရး နည္းလမ္းေတြဟာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ပုံမွန္ မြမ္းမံခ်က္ေတြကုိ အြန္လုိင္းကေန စုစည္းေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္း တခု ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ အကယ္လုိ႔ သင္ဟာ ဗြီဒီယုိကုိ ပုံမွန္ ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ထုတ္ျပန္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ ပရိသတ္ေတြကုိ  အြန္လုိင္း ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ရွိတဲ့ ေနရာဆီ ညႊန္ျပေပးလုိ႔ ရတယ္၊ ပညာေပးၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္တယ္။ ဒီလုိလုပ္ျခင္းျဖင့္၊ ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္ေတြဟာ ဗြီဒီယုိကုိ ၾကည့္ရႈလာႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျမင္ေတြ႔လာႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

ဒီကိရိယာ တန္ဆာပလာထဲမွာ WordPress ဘေလာ့ဂ္ထဲ ဗြီဒီယုိ ထည့္သြင္းတဲ့နည္းကုိ ေတြ႔ရွိ ႏုိင္တယ္ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)။ သင့္ကုိယ္ပုိင္ ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္နည္းကုိ Showinabox  ထဲမွာ  ေလ့လာႏုိင္တယ္။