Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္း

 

Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္း ဆုိတာ မိမိရဲ႕ သတင္းစကားကုိ ပရိသတ္ဆီ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားေအာင္ လူအမ်ား စုေ၀းတဲ့ေနရာ (သုိ႔) စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ေနရာေတြမွာ ပုံမွန္နည္း မသုံးပဲ ၾကား၀င္ လုပ္ေဆာင္တာကုိ ဆုိလုိတယ္။ ဒီအခန္းမွာ အေျခခံ သေဘာတရားေတြကုိ တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳတဲ့ ေနရာမွာ စဥ္းစားရမဲ့ အယူအဆ တခ်ိဳ႕နဲ႔ ဥပမာေတြကုိ ေဖၚျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္းကုိ ဘားစ္ကား တစီးရဲ႕ ေနာက္ခုံေပၚမွာ တျမင္သက္သက္ ခ်န္ထားလုိက္တဲ့ စာတေစာင္၊ သတင္းစကား တခုခုကုိ ေဖၚျပတဲ့ လမ္းေဘး ေၾကာ္ျငာ၊ တံတား တခုမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ စာတမ္း (သုိ႔) ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ ၀တ္စုံေပၚမွာ စာတမ္းေတြကုိ ခ်ိတ္ဆြဲထားၿပီး ဆႏၵျပတဲ့ပုံစံ စသျဖင့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္။ Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္းဟာ လူေတြရဲ႕ အာရုံစူးစုိက္မႈနဲ႔ စိတ္ကူးေတြကုိ ဖမ္းယူထားႏုိင္တယ္။

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္ -

 • တည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး ပုဂၢဳိလ္ေရး ဆန္တယ္
 • ႀကီးက်ယ္ၿပီး စကားလုံးႀကီးတယ္
 • ရယ္ရႊင္စရာ ျပက္လုံးေတြပါတယ္
 • ရုိးရွင္းၿပီး တည္ၾကည္မႈ ရွိတယ္


Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္း ေအာင္ျမင္ရရွိဖုိ႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းနဲ႔ ႀကံရည္ဖန္ရည္ ရွိမႈေတြဟာ NGOs ေတြနဲ႔ အခြင့္အေရး ရပုိင္ခြင့္အတြက္ လႈပ္ရွားသူေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ေငြေၾကး အထုအထည္နဲ႔ မီဒီယာ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အသုံးခ်တာထက္ ပုိမုိ အေရးႀကီးတယ္။ Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္းမွာ အဆင့္နိမ့္တဲ့ နည္းပညာ ပါ၀င္ႏုိင္ၿပီး အစပုိင္းမွာ အရင္းအႏွီး အနည္းအက်ဥ္းပဲ လုိအပ္တယ္။ သူဟာ တျခား စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ ပုံစံေတြနဲ ယွဥ္တြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အထူးသျဖင့္ တျခား မီဒီယာ (သုိ႔) သရုပ္ျပပုံစံေတြ မရႏုိင္တဲ့အခါ၊ အသုံးမျပဳႏုိင္တဲ့အခါ၊ (သုိ႔) မတတ္ႏုိင္တဲ့အခါ (သုိ႔) တခ်ိဳ႕ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ ပုံစံေတြ စိတ္၀င္စားစရာ မရွိေတာ့တဲ့အခါ Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္းဟာ ပုိၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတယ္။ ဒါဟာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပုံစံေျပာင္းနည္း တမ်ိဳးအျဖစ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဥပမာ အားျဖင့္၊ ဆႏၵျပပြဲအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရတဲ့အခါ၊ Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္းဟာ တျခား နည္းလမ္းေတြနဲ႔ သင့္ရဲ႕ သတင္း စကားကုိ ျဖန္႔ခ်ီေပးႏုိင္တယ္။ သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားအေပၚ ဂရုဏာသက္၀င္လာတဲ့ သူေတြဟာ ပုိမုိ ရဲရင့္လာၾကမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ဂရုဏာသက္၀င္မႈကုိ ထုတ္ေဖၚဖုိ႔၊ လူသိထင္ရွားေၾကာ္ျငာဖုိ႔ သတၱိရွိၾကမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။

Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္းဟာ လႈပ္ရွားမႈ တခုခုကုိ ပထမဦးဆုံး ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကတဲ့ လူေတြဆီ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္တယ္၊ မထင္မွတ္ပဲ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ပုံစံေတြလုိပဲ တေယာက္ရဲ႕ စကား ကေန ထပ္ဆင့္ပြားၿပီး ျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္ ကေနတဆင့္ (သုိ႔) ပင္မ မီဒီယာဌာန ကေနတဆင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ လူအမ်ားအျပားဆီ ပ်ံ႕ႏွ႔ံ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္တယ္။
 

ဘယ္လုိ အသြင္မ်ိဳးကုိ ေဆာင္ေနသလဲ။
 

Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္းဟာ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ႏုိင္တယ္ - စုတ္တံနဲ႔ ေဆးရည္၊ ေဆးဗူးနဲ႔ ကတ္ထူ၊ မိတၱဴ (သုိ႔) ေရာင္စုံ ပရင့္ထုတ္ခ်က္၊ ဂ်ံဳေကာ္၊ အႏုပညာ တင္ဆက္မႈ၊ flash mob စတာေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။ Guerrilla ေရာင္း၀ယ္ေရးဟာ အျပန္အလွန္ရွိျပီး၊ ဥပမာ အားျဖင့္ - လႈပ္ရွားမႈတခုကုိ ဖန္တီးၿပီး ပါ၀င္ တက္ေရာက္လာသူေတြ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာေစတယ္။
 • ေအာက္မွာရွိတဲ့ ပုံကုိ ေဖၚျပဖုိ႔ စာရြတ္ကုိ ဆုတ္ၿဖဲနည္း
 • SMS သတင္းတုိ တပုဒ္ ေပးပုိ႔နည္း
 • တျခား အေရာင္တမ်ိဳး ၀တ္ဆင္ၿပီး ႀကိဳတင္-သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာတခုမွာ ေတြ႔ဆုံနည္း
 • သင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကတ္ထူျပားတခုကုိ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ပတ္ပတ္လည္ကုိ အေရာင္ဆုိးနည္း


နည္းလမ္း တမ်ိဳးထဲကုိပဲ အသုံးျပဳရမယ္ ဆုိတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သင့္ရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကုိ ထက္ျမတ္ေစဖုိ႔ လုိတယ္၊ အႀကံအစည္ကုိ နည္းဗ်ဴဟာထဲမွာ ဆက္စပ္ထားလုိက္ပါ။  ရယ္ရႊင္စရာ ျပတ္လုံးေတြဟာ အစပုိင္းမွာ သင္နဲ႔ သေဘာထား မတုိက္ဆုိင္တဲ့ သူေတြ၊ သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားကုိ ဂရုမစုိက္တဲ့ သူေတြရဲ႕ စိတ္ကုိ ႏူိးဆြေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္း တခု ျဖစ္တယ္။ ျပက္လုံး၊ ရုပ္ေျပာင္နဲ႔ သေရာ္စာေတြဟာ ဂလဲ့စားေခ်မႈနဲ႔ စြဲေဆာင္မႈ လကၡဏာေတြကုိ ထုိးေဖါက္၀င္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ ေပးလာေအာင္ အခြင့္အလမ္းကုိ ေပၚေပါက္လာေစတယ္။

အကယ္လုိ႔ သင္ဟာ ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္ ဆုိရင္၊ အြန္လုိင္း ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဟာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ေ၀မွ်ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္း တခု ျဖစ္တယ္။ ကပ္ခြါလုိ႔ရတဲ့ ပုံေတြနဲ႔ ပုံႏွိပ္ႏုိင္တဲ့ templates ေတြ၊ ကတ္ထူေတြ၊ (သုိ႔) ပုိစတာေတြကုိ ဂရုဏာသက္တဲ့ သူေတြက ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္ထားျခင္းျဖင့္ ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တယ္။ အဲဒီလုိ အခ်က္အလက္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿပီး အီးေမးလ္ (သုိ႔) SMS သတင္းတုိ ကေနတဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တယ္။ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ပုိစတာ၊ ကတ္ထူ (သု႔ိ) လႈပ္ရွားမႈအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အႀကံအဉာဏ္ေကာင္းေတြကုိ အခမဲ့ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္တယ္။

Guerrilla ေစ်းကြက္တင္ျခင္းကုိ ဘယ္မွာ အသုံးျပဳမလဲ။

Guerrilla ေစ်းကြက္တင္ျခင္းကုိ လူသူ ထူထပ္ၿပီး လူထုက သင့္သတင္းစကားကုိ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္တဲ့ - ျမိဳ႕ေပၚက လမ္းေတြ၊ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း၀င္းေတြ၊ ေစ်းတန္းေတြ၊ အိမ္သာ တံခါးေတြ၊ လူထု ပန္းၿခံေတြ (သုိ႔) ေစ်းရုံေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ႏုိင္တယ္။

Guerrilla လႈပ္ရွားမႈကုိ စီစဥ္ျခင္း။ သင္ စဥ္းစားထားရမယ့္ အရာ…

သင့္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ အေကာင္အထည္ မေဖၚခင္၊ ေမးခြန္း အနည္းငယ္ကုိ ျပန္သုံးသပ္ပါ။
 • သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ဟာ ဘယ္သူလဲ။ ဘယ္လုိေနရာမွာ ေတြ႔ႏုိင္မလဲ။ ဘယ္ေန႔ (သုိ႔) ဘယ္ရာသီဟာ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္မလဲ။
 • ဘယ္လုိ ရလဒ္မ်ိဳးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ။ ပရိသတ္ေတြကုိ ဘာလုပ္ေစခ်င္သလဲ။
 • လႈပ္ရွားမႈကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ စြမ္းေဆာင္မႈေတြ သင့္ဆီမွာ ရွိသလား။ ျပင္ပက ကၽြမ္းက်င္သူေတြ (သုိ႔) ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းေတြဆီကုိ အကူအညီ ေတာင္းခံဖုိ႔ လုိအပ္သလား။
 • သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ရွိသလဲ။

 

လူအတန္းအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ မတူညီတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းေတြ ရွိၾကၿပီး၊ ေနရာေဒသ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတယ္။

Viral ကုိ အသုံးျပဳျခင္း
 

Viral ေစ်းကြက္တင္ျခင္း ဆုိတာဟာ သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားကုိ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ေတြမွာ ေ၀မွ်ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ျပည္သူလူထု အေပၚမွာ မွီခုိအားထားေနတယ္။ ဒီစကားလုံးဟာ သတင္းစကား ျဖန္႔ျဖဴးမႈပုံစံကေန ဆင္းသက္လာတယ္ - လူတဦးတေယာက္က သတင္းစကား တပုဒ္ကုိ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း တစုဆီ ေပးပုိ႔လုိက္တယ္၊ အဲဒီ မိတ္ေဆြေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြဆီ တဆင့္ကမ္း ေပးပုိ႔လုိက္ၾကတယ္၊ အဲဒီ သတင္းစကားဟာ ထပ္ဆင့္ပြားတဲ့ ပုံစံနဲ႔ ေရာဂါ ကူးစက္သလုိမ်ိဳး ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး ႀကီးမားတဲ့ ပရိသတ္ထုႀကီးဆီ ခ်က္ျခင္း ေရာက္ရွိသြားႏုိင္တယ္။

ရယ္ရႊင္စရာ၊ စိတ္ဆုိးစရာ (သုိ႔) ထူးဆန္းတဲ့ သတင္းစကားေတြကုိ လက္ဆင့္ကမ္းဖုိ႔ ပုိၿပီး သင့္ေတာ္တယ္။ viral ေစ်းကြက္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း ဆုိတာ ထပ္ဆင့္ ေပးပို႔လုိက္တဲ့ သတင္းစကားေတြ (သုိ႔) အီးေမးလ္ ကတဆင့္ links ေတြ အပါအ၀င္၊ ဖက္စ္၊ မိတၱဴ၊ ဗြီဒီယုိ၊ စာတုိေပးပုိ႔ခ်က္ (သုိ႔) တျခား မီဒီယာ ကေနတဆင့္ ေ၀မွ်တာေတြ ပါ၀င္တယ္။ မီဒီယာကေန အလြယ္တကူ ေ၀မွ်ဖုိ႔ အားေပးအားေျမာက္ ျပဳတာေတြက စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ viral ကုိ အေထာက္အကူ ျပဳေစတယ္။

စည္းကမ္းကုိ ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္း

အေျခအေန အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ guerrilla ေစ်းကြက္တင္ျခင္းဟာ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနႏုိင္ၿပီး အခက္အခဲေတြ ရွိေစႏုိင္တယ္ -
 • အဖြဲ႔အစည္းထဲက အဖြဲ႔၀င္ေတြ (လႈပ္ရွားမႈအတြင္း အဖမ္းခံရတာ)
 • ျပည္သူလူထုေတြ (တရားမ၀င္ ပစၥည္းေတြ ပုိင္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ လက္ပူးလက္ၾကပ္အမိခံရတာ)
 • ပစၥည္း ပုိင္ရွင္ေတြ (နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီတခုခု ေရးဆြဲထားတဲ့ ဆုိင္ ပုိင္ရွင္ (သုိ႔) အိမ္ပုိင္ရွင္)


သင့္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ အေကာင္အထည္ မေဖၚခင္၊ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြ၊ အဲဒါေတြကုိ ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းေၾကာင္း ခံရႏုိင္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြကုိ စဥ္းစားထားပါ။

တခ်ိဳ႕ အေရးကိစၥေတြမွာ၊ လႈပ္ရွားမႈ တခုကုိ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ေတာင္းခံဖုိ႔ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ေပမဲ့၊ တခါတေလ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိဖုိ႔ ေပးဆပ္ရမဲ့ အရာေတြက မ်ားေနၿပီး အခ်ိန္ၾကာတတ္တယ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရဖုိ႔လည္း မေသမခ်ာ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။

သင့္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ စီစဥ္ၿပီး ၾကိဳတင္ ကာကြယ္မႈေတြ လုပ္ထားပါ။ လႈပ္ရွားမႈ မစခင္၊ ပါ၀င္ တက္ေရာက္လာသူေတြ အားလုံးကုိ စည္းကမ္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ၄င္းကုိ ခ်ိဳးေဖါက္ရင္ ႀကဳံေတြ႔လာႏုိင္တဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အက်ိဳးဆက္ေတြကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေျပာျပထားပါ။ အဖမ္းခံရတဲ့အခါ၊ (သုိ႔) အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္လာတဲ့အခါ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ရွင္းျပထားပါ။ တရား၀င္ တင္ဆက္မဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားပါ။ ပါ၀င္ တက္ေရာက္လာသူေတြ အားလုံး ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ရွိေစမဲ့ ဆက္သြယ္ေရး နည္းစနစ္ကုိ စီစဥ္ထားပါ။

ဆက္သြယ္ရမဲ့ လိပ္စာေတြကုိ ထည့္သြင္းမလား၊ မထည့္သြင္းဘူးလား
 

လူေတြက သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈကုိ စတင္ ျမင္ေတြ႔လာၾကတဲ့အခါ၊ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ ပါ၀င္လာၾကမလဲ။ တခ်ိဳ႕ အေျခအေနေတြမွာ ဆက္သြယ္ရမဲ့ အခ်က္အလက္ - ဖုန္းနံပါတ္ တခုခု၊ ကြန္ရက္လိပ္စာ (သုိ႔) အမည္၀ွက္ထားတဲ့ အီးေမးလ္ လိပ္စာ တခုခုကုိ ေပးထားတာ ေကာင္းတယ္။ တျခား အေနအထားေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ညွင္းပမ္း ႏႈက္စက္မႈ ခံရဖုိ႔ အႏၱရာယ္ ရွိလာတယ္ ဆုိရင္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ထိန္ခ်န္ထားတာ ေကာင္းတယ္။ အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆက္လက္ ေစာင့္စည္းရမဲ့ အစီအစဥ္ေတြ မလုပ္ပဲ၊ စုၿပံဳၿပီး အလုပ္ လုပ္တတ္ၾကတယ္။ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ရယူႏုိင္မဲ့ ကြန္ရက္ လိပ္စာ တခုခု၊ (သုိ႔) ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမဲ့ အစည္းအေ၀း (သုိ႔) ဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္မဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာေတြကုိ ေဖၚျပေပးေနတာေတြ ပါ၀င္လာမဲ့သူကုိ လႈပ္ရွားမႈထဲ ပါ၀င္လာေအာင္ လမ္းခင္းေပးသလုိ ေဆာင္ရြတ္ေပးႏုိင္တယ္။
 

မွတ္တမ္းတင္ပါ
 

လူထု ပါ၀င္လာမႈေတြ၊ အထူးသျဖင့္ အတုိက္အခံေတြကုိ အာဏာပုိင္ေတြက အလ်င္အျမန္ ၿဖိဳခြင္းလာႏုိင္ၿပီး ဖုံးဖိထားႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တခဏအတြင္း ျဖစ္ပ်က္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ဓါတ္ပုံေတြ (သုိ႔) ဗီြဒီယုိနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားမယ္ ဆုိရင္ လႈပ္ရွားမႈဟာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ ကုိယ္ပုိင္ မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ထုတ္ျပန္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ျဖစ္ အေသအခ်ာ မွတ္တမ္းတင္ ထားပါ။ သင့္ရဲ႕ အေနအထားေပၚ မူတည္ၿပီး တရားမ၀င္ လႈပ္ရွားမႈ အေထာက္အထား လက္၀ယ္ ထားရွိမႈနဲ႔ တရား ရင္ဆုိင္ရႏုိင္တာကုိ သတိျပဳပါ။
 

ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာပါ
 

တခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြမွာ guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ေျမေအာက္ လႈပ္ရွားမႈပုံစံနဲ႔ ျပဳလုပ္သြားတာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့၊ မ်ားေသာအားျဖင့္၊ သင့္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ မီဒီယာ (သုိ႔) ေထာက္ခံသူ အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြဆီ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာထားတာ ေကာင္းတယ္။ အင္တာနက္ဟာ ဓါတ္ပုံေတြ၊ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ဗြီဒီယုိကုိ ေစ်းႏႈန္း သက္သက္သာသာနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။