အီးေမးလ္အသစ္ ဖြင့္ျခင္း

 

ဘေလာ့ဂ္ hosting ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အပါအ၀င္ ကြန္ရက္ ၀န္ေဆာင္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အသုံးျပဳတဲ့အခါ သုံးစြဲသူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ အီးေမးလ္ လိပ္စာ တခုခု လိုအပ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ၊ ဒီအီးေမးလ္ လိပ္စာက ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေရး အခ်က္အလက္ေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ရရွိဖုိ႔ မွတ္ပုံတင္တဲ့ေနရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ IP လိပ္စာေတြကုိ  ဆက္သြယ္မေပးႏုိင္ဘူး။ Tor ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ အေကာင့္သစ္ တခု ဖြင့္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ျဖည့္လုိက္တဲ့ သုံးစြဲသူ အမည္၊ လိပ္စာ စတဲ့ ေဒတာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ပါတ္သက္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ လက္ရွိ သုံးစြဲေနတဲ့ အီးေမးလ္ အေကာင့္တခုကို အသုံးျပဳဖုိ႔ မသင့္ေတာ္ဘူး - ရုပ္ဖ်က္လုိ႔ မရတဲ့ IP လိပ္စာတခုခု ကတဆင့္ မွတ္ပုံတင္တဲ့ အေကာင့္လည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ webmail providers အမ်ားစုက သူတုိ႔ဆီမွာ မွတ္ပုံတင္လာခဲ့တဲ့ IP လိပ္စာကုိ သိမ္းဆည္းတတ္ၾကတယ္။

က) webmail provider တခုကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ Riseup.net နဲ႔ Gmail ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ Tor ကုိ သုံးစြဲေနတယ္ ဆုိရင္ Yahoo (သို႔) Hotmail ကုိလည္း အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ျမန္ဆန္တဲ့ webmail အေကာင့္တခုကုိ  fastmail.fm မွာ အလြယ္တကူ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္တယ္။

ဘာေၾကာင့္ သုံးစြဲရတာလဲ။

Webmail ဟာ “disposeable” လုိ႔ ေခၚတဲ့ “တခါသုံး” အီးေမးလ္ လိပ္စာတခုကုိ ဖြင့္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္း တခု ျဖစ္တယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိဖို႔ မွတ္ပုံတင္တဲ့အခါ အသုံးျပဳႏုိင္သလုိ၊ မသုံးပဲ ထားႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သုံးစြဲသူ အမ်ားစုက webmail ကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ပင္မ အီးေမးလ္ အေနနဲ႔ သုံးစြဲေနၾကတယ္။ အကယ္လုိ႔ ဒီလုိ အသုံးျပဳတယ္ ဆုိရင္၊ mail providers အမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ အားနည္းခ်က္နဲ႔ အားသာခ်က္ တခ်ိဳ႕ကုိ နားလည္ထားဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။

Hotmail နဲ႔ Yahoo mail ႏွစ္ခုစလုံးမွာ သီးျခားရပ္တည္တဲ့ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားသူေတြက သိပ္အလုိမက်တဲ့ “လုံၿခဳံေရး feature” တခု ပါရွိေနတယ္။ အဲဒီ ႏွစ္ခု စလုံးဟာ အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ IP လိပ္စာကုိပါ အီးေမးလ္စာထဲမွာ ထည့္သြင္းလုိက္တယ္။ အဲဒီ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ Tor ကတဆင့္ အသုံးျပဳတာဟာ ဆီေလွ်ာ္မႈ သိပ္မရွိဘူး။ ဘာလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့၊ အဲဒီ IP လိပ္စာဟာ သင့္ရဲ႕ IP လိပ္စာ မဟုတ္ပဲ၊ Tor ရဲ႕ IP လိပ္စာ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအျပင္၊ Hotmail နဲ႔ Yahoo တုိ႔ဟာ webmail မွာ လုံၿခံဳတဲ့ HTTP (https) ကုိ သုံးစြဲ မထားဘူး။ ဒီေနရာမွာ Tor ကတဆင့္ အဲဒီ အီးေမးလ္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ သုံးစြဲေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ျပႆနာ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သုံးစြဲသူ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ Tor ကုိ install လုပ္မထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ အီးေမးလ္ေတြကုိ ၾကည့္ရႈေနၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ ပင္မ webmail အေကာင့္ကုိ ထားရွိမယ္ ဆုိရင္ https ကုိ အသုံးျပဳတဲ့ provider တဦးဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

Riseup.net ဟာ webmail မွာ အေတာ္ေလး အဆင့္ျမင့္တဲ့ လုံၿခံဳေရး အဆင့္ကုိ ပံ့ပိုးေပးထားတယ္။ PGP စာ၀ွက္စနစ္ (Pretty Good Privacy) ကုိ အေထာက္အပံ့ ေပးထားတယ္။ PGP ကုိ အသုံးျပဳေနတဲ့ လူေတြနဲ႔ စာေရး အဆက္အသြယ္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အေတာ္ေလး အသုံး၀င္တယ္။ အခမဲ့ အေကာင့္တခုကုိ www.riseup.net မွာ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ၿပီး၊ မိမိရဲ႕ အဆက္အသြယ္ေတြကုိလည္း အခမဲ့ အေကာင့္ တခုစီကုိ ဖြင့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းႏုိင္တယ္။

Gmail ဟာ သူ႔ကုိယ္သူ လုံၿခံဳမႈ ရွိတဲ့ mail service တခု အျဖစ္ ေၾကာ္ျငာ မထားေပမဲ့၊ သူ႔မွာ အသင့္ပါလာတဲ့ လံုၿခံဳေရး features ေတြ ပါရွိတယ္။ အကယ္လုိ႔ this special URL ကုိ သြားၾကည့္မယ္ ဆုိရင္၊ Gmail တခုလုံးကုိ https အသုံးျပဳၿပီး စာ၀ွက္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ (URL ကုိ bookmark လုပ္ဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိတယ္၊ အဲဒါကုိ Gmail အတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။) Gmail က မူရင္း IP လိပ္စာကုိ mail headers မွာ မထည့္သြင္းထားဘူး။ Gmail ရဲ႕ စာ၀ွက္စနစ္ကုိ ပုိမုိ အားေကာင္းေစတဲ့ Firefox extension တခု ျဖစ္တဲ့  FireGPG ကုိ အသုံးျပဳၿပီး Gmail မွာ PGP ကုိ သုံးစြဲႏုိင္တယ္။ FireGPG က GnuPG ကုိ အသုံးျပဳထားတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေတြေပၚက အေၾကာင္းအရာရဲ႕ လက္မွတ္ကုိ စာ၀ွက္ေပးႏုိင္တယ္၊ စာ၀ွက္ေဖၚေပးႏုိင္တယ္၊ လက္မွတ္ ေရးထုိးေပးႏုိင္တယ္ (သုိ႔) အတည္ျပဳေပးႏုိင္တယ္။

  


 
Webmail အေကာင့္ အားလုံးအတြက္ သတိေပးခ်က္ တခု - သင္ သုံးစြဲေနတဲ့ အီးေမးလ္ အားလုံးကုိ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့ ကုမၸဏီကုိ သင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေနတာ ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ အဲဒီ ကုမၸဏီ ၀င္စီးခံရတယ္ ဆုိရင္၊ (သုိ႔) သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ထုတ္ေဖၚဖုိ႔ တျခား အစုိးရတခုခုက ဖိအားေပးလာတယ္ ဆုိရင္၊ သင္ လက္ခံ ေပးပုိ႔ခဲ့တဲ့ အီးေမးလ္စာ အားလုံးကုိ သူတုိ႔ သိရွိသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကုိ ကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္း ကေတာ့ စာေတြကုိ text editor မွာ ေရးၿပီး ကုိယ္ပုိင္ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ PGP စနစ္နဲ႔ စာ၀ွက္ထားလုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ PGP စနစ္ကုိ အသုံးျပဳတဲ့ တျခား တေယာက္ေယာက္ဆီ ပုိ႔ထားလုိက္ပါ။ ဒီနည္းဟာ လုိအပ္တာထက္ ပုိေနေပမဲ့၊ မိမိရဲ႕ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈ ခံေနရတဲ့ ကုမၸဏီ တခုခုဟာ မိမိရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္။ အထူးသျဖင့္၊ Yahoo က သူတပါးရဲ႕ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ တရုတ္ အစုိးရဆီ လႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ ႏွစ္ျမိဳ႕စရာ မေကာင္းတဲ့ အမူအက်င့္မ်ိဳး ရွိခဲ့တယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ အစုိးရနဲ႔ သေဘာထား ကြဲလြဲသူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ေဒတာေတြကုိ တရားမ၀င္ ထုတ္ေဖၚမႈနဲ႔ Yahoo ကုမၸဏီကုိ အခုခ်ိန္မွာ တရား စြဲဆုိေနၾကတယ္။ လူတဦးတေယာက္ကုိ စိတ္ခ် ယုံၾကည္ဖုိ႔ မယုံၾကည္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ခင္ စဥ္းစားရမဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။

ခ) Browser ေပၚက Tor ကုိ ဖြင့္ပါ၊ (သုိ႔) XeroBank ကုိ ဖြင့္လုိက္ပါ။ သင္ ႏွစ္သက္တဲ့ အီးေမးလ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ဖြင့္ၿပီး အေကာင့္သစ္ တခုကုိ ဖြင့္ပါ။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အသုံးမျပဳပါနဲ႔။ ယူအက္စ္ (သုိ႔) ယူေက တုိ႔လုိ၊ ကြန္ရက္ သုံးစြဲသူ မ်ားျပားတဲ့ ႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံက သိပ္အေရးမပါတဲ့ နာမည္မ်ိဳးကုိ သုံးစြဲသင့္တယ္။ အေကာင့္မွာ သုံးစြဲဖုိ႔ ႀကံ့ခုိင္မႈ ရွိတဲ့ (အနည္းဆုံး နံပါတ္ တခုခု၊ ? ! @ တုိ႔လုိ အထူး အကၡရာ တခုခု ပါ၀င္ၿပီး အနည္းဆုံး စာလုံး ရွစ္လုံး ပါ၀င္တဲ့) စကား၀ွက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဘေလာ့ဂ္ နာမည္နဲ႔ ဆင္တူတဲ့ သုံးစြဲသူ (username) နာမည္တခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ဂ) Tor ကုိ ဖြင့္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ အီးေမးလ္ အေကာင့္ထဲကုိ ၀င္ၿပီး စာေတြကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္တယ္။ Tor က သူ႔ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းကုိ ၁၀ မိနစ္မွာ တခါ ေျပာင္းေလ့ ရွိတဲ့အတြက္၊ webmail ရဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေတြကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အီးေမးလ္ တေစာင္ ေရးတဲ့အခါ ၁၀ မိနစ္အတြင္း ၿပီးေအာင္ အကန္႔အသတ္ထားၿပီး ေရးသားေပးပုိ႔ပါ။