ရိုက္ကူးျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း

ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးျခင္း

ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ နည္းပါးတဲ့ ဗြီဒီယုိေတြဟာ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ ကင္မရာေတြေၾကာင့္ ထိခုိက္ၾကရတယ္။ လြယ္ကူတဲ့ နည္းပညာတခ်ိဳ႕ကုိ သုံးၿပီး ဗြီဒီယုိကုိ အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။

ရုိက္ကူးျခင္း

 • လက္တဖက္နဲ႔ ရုိက္ကူးျခင္း - ဒီနည္းကေတာ့ ကင္မရာကုိ လက္တဖက္နဲ႔ ထိန္းထားၿပီး က်န္တဲ့ လက္တဖက္နဲ႔ တံေတာင္ဆစ္ကုိ ေထာက္ထားဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ တံေတာင္ဆစ္ကုိ မိမိရဲ႕ ကုိယ္ခႏၶာ အနီးမွာ ကပ္ၿပီး ထိန္းထားပါ၊ ဒီနည္းနဲ႔ ကင္မရာကုိ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ထိန္းထားႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
 • လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ရုိက္ကူးျခင္း - တခါတေလ ကင္မရာ တလုံးကုိ လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ထိန္းထားတာ ပုိၿပီး သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိတယ္။ ကုတ္အားနဲ႔ တည္ၿငိမ္အား ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ မိမိရဲ႕ တံေတာင္ဆစ္ကုိ ကုိယ္ခႏၶာ အနီးကပ္မွာ ထိန္းထားပါ။
 • ဦးေခါင္း အထက္မွ ရိုက္ကူးျခင္း - အကယ္လုိ႔ လူမ်ားတဲ့ အခမ္းအနားေတြကုိ ရုိက္ကူးမယ္ ဆုိရင္၊ ကင္မရာကုိ မိမိရဲ႕ ဦးေခါင္းအထက္မွာ ကုိင္ထားဖုိ႔ လုိတယ္။ အကယ္လုိ႔ သင့္ကင္မရာမွာ ဆုံလည္ ျမင္ကြင္းေပါက္တခု ပါရွိရင္ေတာ့ ျပႆနာ မရွိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ ကင္မရာမွာ ခ်ိန္ညွိလုိ႔ရတဲ့ ျမင္ကြင္းေပါက္ ပါမလာရင္ေတာ့၊ အမ်ားႀကီး ေလ့က်င့္ယူ ရအုံးမွာ ျဖစ္တယ္။
 • ကင္မရာကုိ တည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းျခင္း - ရုိက္ခ်က္ေတြကုိ တည္ၿငိမ္ေစမဲ့ အေဆာက္အဦး (သုိ႔) သဘာ၀ မ်က္ႏွာျပင္ေတြကုိ ရွာပါ။ အုတ္နံရံေတြကုိ မွီထားတာ ေကာင္းတယ္၊ အကယ္လုိ႔ သုံးေခ်ာင္းေထာက္ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္မယ္ ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ ရုိက္ခ်က္ေတြကုိ ပုိၿပီး တည္ၿငိမ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။
 • ဗြီဒီယုိ ဘေလာ့ဂ္ ပုံစံ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း - အကယ္လုိ႔ ကင္မရာငယ္ေလး တလုံးကုိ အသုံးျပဳတယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒါကုိ ကုိင္ထားၿပီး၊ သင့္ဖက္လွည့္ကာ မ်က္နွာမူေစပါ၊ သင္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမဲ့ ပုဂၢဳိလ္ကုိ စတင္ရုိက္လုိက္ပါ။ ဒီနည္းပညာဟာ ခက္ခဲၿပီး ေလ့က်င့္မႈ လုိအပ္တယ္။
 • ဆက္လက္ ရုိက္ကူးျခင္း - လုိအပ္တာထက္ ပုိၿပီး ရုိက္ကူးတာ ပိုေကာင္းတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ သင္ တည္းျဖတ္တဲ့အခါ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္လုိ႔ရတယ္။ ရုိက္ခ်က္ တခုနဲ႔ တခုၾကားမွာ အနည္းဆုံး ဆယ္စကၠန္႔စီ ျခားထားပါ။
 • Zoom ဆြဲျခင္း - အလြန္အႀကြံ Zoom ဆြဲရုိက္တာတုိ႔၊ လွည့္ရုိက္တာတုိ႔ဆုိဟာ ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္ေတြကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာရဲ႕ Zoom feature ကုိ ပိတ္ထားဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အႀကံေပးလုိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ တခါတေလ အင္တာနက္ ဗြီဒီယုိကုိ ၀င္းဒုိးငယ္ေလးကေန အာရုံစုိက္ၿပီး ၾကည့္ေနရလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြနဲ႔ ဖုန္းေတြဟာ Zoom ကုိ အသုံးျပဳတဲ့အခါ ရုပ္ပံုရဲ႕ အရည္အေသြးကုိ ညံ့ဖ်င္းေစတယ္။
 • လက္တြန္းလွည္း အသုံးျပဳျခင္း - အရာ၀တၱဴ တခုခုကုိ ခ်ိန္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာရ ကင္မရာကို ေရြ႕ရုိက္လုိက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ေတြ၊ ကားေတြ၊ စကိတ္ေလွ်ာျပားေတြ၊ သုံးဘီး ဆုိင္ကယ္ေတြ၊ (သုိ႔) ဘီးပါတဲ့အရာ တခုခုကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အၾကံျပဳလုိတယ္။ ယာဥ္ (သုိ႔) အရာ၀တၳဴ အေပၚမွာ ကင္မရာ ရုိက္ကူးမဲ့သူကုိ ထုိင္ခုိင္းၿပီး တေယာက္ေယာက္က တြန္းေပးဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။

ႀကံဳေတြ႔ရတတ္တဲ့ အမွားမ်ား

 • ရုိက္ခ်က္ မ်ားသြားတာတုိ႔၊ မဆုိင္တဲ့ အရာ၀တၳဴေတြကုိ ရုိက္ေနတာတုိ႔ ပါ၀င္တယ္ - စတင္ မရုိက္ကူးခင္ သင္ ရုိက္ကူးခ်င္တဲ့ အရာ၀တၳဴကုိ အတိအက် ထားရွိၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ထားပါ။
 • အသံကုိ ဂရုမစုိက္ျခင္း - ဆုိးဆုိးရြားရြား ရုိက္ကူးခ်က္ (သုိ႔) အသံ ေရာစပ္မႈ ည့ံဖ်င္းမႈေတြေၾကာင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ပ်က္စီးေစႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ တက္ႏုိင္တယ္ ဆုိရင္ ျပင္ပ မုိက္ခရုိဖုန္း တခုခုကုိ အသုံးျပဳပါ၊ သင့္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး တည္းျဖတ္မႈကို မထုတ္ျပန္ခင္ အသံ အနိမ့္အျမင့္ေတြကုိ စစ္ေဆးပါ။
 • လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းကိရိယာ မရွိျခင္း - ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ရုိက္ကူးမႈ မစတင္ခင္၊ သင့္မွာ လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြ အားလုံး စုံလင္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ - အကယ္လုိ႔ လုိအပ္တယ္ ဆုိရင္ အစားထုိးမဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ရယူဖုိ႔ အခ်ိန္ ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ကင္မရာနဲ႔ မုိက္ခရုိဖုန္းေတြ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္ လုပ္မလုပ္၊ ဘက္ထရီေတြ အားျပည့္ မျပည့္၊ လုိအပ္တဲ့ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးေတြ ကင္မရာအိတ္ထဲမွာ ပါမပါ စစ္ေဆးပါ၊

ဘက္ထရီမ်ားနဲ႔ တိပ္ေခြမ်ား

 • အကယ္လုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ရင္၊ သင္ အသုံးျပဳေနတဲ့ ကင္မရာနဲ႔ မုိက္ခရုိဖုန္းအတြက္ အားျဖည့္ထားတဲ့ ဘက္ထရီ အပုိ အနည္းဆုံး တခု၊ အားသြင္းကိရိယာ တခုကုိ ေဆာင္ထားပါ။
 • ဘက္ထရီေတြကို အခ်ိန္တုိင္း အားသြင္းထားပါ။
 • အကယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံျခားမွာ ရုပ္ရွင္သြားရုိက္ကူးဖုိ႔ ခရီးထြက္မယ္ ဆုိရင္၊ အားသြင္းတဲ့ ကိရိယာအတြက္ လုိအပ္တဲ့ plug adaptors ေတြကုိ ယူသြားပါ။
 • တိပ္ေခြေတြကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ မ်ားမ်ား ယူသြားပါ။ အေရးႀကီးတဲ့ ရုပ္ရွင္ကား တခုခုကုိ ရုိက္ကူးရင္း တန္းလန္းနဲ႔ တိပ္ေခြ ကုန္သြားတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။
 • DV တိပ္ေခြထဲက ပထမဆုံးနဲ႔ ေနာက္ဆုံး မိနစ္အခိ်န္ေလးကုိ အသုံးမျပဳပဲ ခ်န္ထားပါ။
 • ရုပ္ရွင္ကားထဲမွာ ‘time code breaks’ ကုိ ေရွာင္ပါ၊ ပစၥည္း ကိရိယာကုိ ရုိက္မိရင္ ပိုဆုိးသြားႏုိင္တယ္။ ရုိက္ကြင္းထဲမွာ ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္ရုိက္ကူးေနတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားကုိ ျပန္မၾကည့္ခ်င္ရင္ေတာ့ အလြယ္ကူဆုံးနည္း ျဖစ္တယ္။
 • ဗြီဒီယုိတိပ္ ျပည့္သြားတာနဲ႔၊ အထဲမွာ ရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳံးကုိ ေန႔စြဲနဲ႔တကြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးမွတ္ထားပါ။ တိပ္ေခြ တေခြ (သုိ႔) ဓါတ္ျပား တျပားအထက္ ပုိအသုံးျပဳတယ္ ဆုိရင္ အဲဒီ တိပ္ေခြကုိ သင့္ရဲ႕ ပရုိဂ်က္ နာမည္အလုိက္ (သုိ႔) ကုဒ္စာလုံးနဲ႔ အစဥ္လုိက္ နံပါတ္နဲ႔ ေရးမွတ္ပါ။
 • တိပ္ေခြေတြကုိ လုံၿခံဳတဲ့ေနရာ၊ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ေနရာ၊ သံလုိက္စက္ကြင္းနဲ႔ ကင္းလြတ္တဲ့ေနရာ၊ ေနေရာင္ တုိက္ရုိက္ မက်ႏုိင္တဲ့ ေနရာမွာ သိမ္းထားပါ။
 • အခ်ိန္ေပးႏုိင္ရင္ တိတ္ေခြေတြ (သုိ႔) ဓါတ္ျပားေတြကုိ မိတၱဴ ပြားၿပီး အေၾကာင္းအရာ တခုခုရဲ႕ မူရင္းတခုခု ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ လုံလုံၿခဳံၿခံဳနဲ႔ တျခားေနရာ တခုခုမွာ သိမ္းထားပါ။
 • ဗြီဒီယုိ ပစၥည္းကိရိယာေတြ အားလုံးကုိ ခုိင္ခံ့ၿပီး ေရစုိခံတဲ့ အိတ္ထဲမွာ သိမ္းထားပါ။ ရုိက္ကူးထားၿပီးသား တိပ္ေခြေတြကုိ အကယ္လုိ႔ ကင္မရာ အခုိးခံရရင္ ပါမသြားေအာင္ သီးျခား သိမ္းထားပါ၊ သူခုိးေတြက သင့္ရဲ႕ ပစၥည္းေတြကုိ စိတ္မ၀င္စားဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အာမခံထားတဲ့ ကင္မရာ တလုံးနဲ႔ေတာ့ ႏႈိင္းယွဥ္လုိ႔ မတူဘူး၊ ရုပ္ရွင္ကားကုိ ဘာနဲ႔မွ အစားထုိးလုိ႔ မရဘူး။
 • တိပ္ေတြကုိ မလုိအပ္ပဲ မရစ္ပါနဲ႔။

အသံနဲ႔ အလင္းေပးျခင္း

အသံရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ တခါတေလ ျမင္ကြင္းေတြထက္ သိပ္အေရးမႀကီးသလုိ ထင္ရေပမဲ့၊ အေတြ႔အႀကဳံရွိတဲ့ ဗြီဒီယုိ ရုိက္ကူးေရး သမားေတြကေတာ့ သေဘာတူၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ အသံမေကာင္းရင္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္တယ္။ အသံ အေၾကာင္း အေသးစိတ္နဲ႔ အသံသြင္းယူပုံကုိ အသံ အခန္းထဲမွာ ေလ့လာပါ။ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)

အသံအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

 • ေကာင္းတဲ့အသံကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ - မုိက္ခရုိဖုန္းကုိ သင္ ဖမ္းယူလုိတဲ့ အသံ အရင္းအျမစ္ ရွိတဲ့ ေနရာဆီ အတတ္ႏုိင္ဆုံး အနီးကပ္ထားပါ။ အကယ္လုိ႔  မုိက္ခရုိက္ဖုန္းကုိ ကင္မရာနဲ႔ တြဲဖတ္ထားမယ္ ဆုိရင္၊ ကိရိယာအားလုံးကုိ အနီးကပ္ထားပါ။
 • လက္ကိုင္ (သုိ႔) ျပင္ပ မုိက္ခရုိဖုန္းမ်ား - ျပင္ပ မုိက္ခရုိဖုန္း တခုခုကုိ အသုံးျပဳတဲ့အခါ၊ နားၾကပ္ကုိ ကင္မရာနဲ႔ တြဲထားပါ။ အကယ္လုိ႔ မိုက္ခရုိဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ကိရိယာေတြ တခုခုျဖစ္သြားရင္၊ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ေနာက္မက်ေသးခင္ နားၾကပ္ကေန ဆက္လက္ ၾကားႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
 • အေကာင္းဆုံး အသံရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ - ဖမ္းယူလုိတဲ့ အသံကုိ သိရွိၿပီးၿပီဆုိရင္ အဲဒီ အသံကုိပဲ အတတ္ႏုိင္ဆုံး အာရုံျပဳပါ။ သင္ လုိခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ မလုိလားအပ္တဲ့ အသံဗလံေတြနဲ႔ မေရာမိေစဖုိ႔ ဖယ္ထုတ္လုိက္ပါ။

အလင္းေပးျခင္း အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

 • ျပင္ပမွာ ရုိက္ကူးျခင္း - အမ်ားအားျဖင့္၊ ေနေရာင္ကုိ ကင္မရာရဲ႕ ေနာက္ေက်ာဖက္မွာ ထားၿပီး သင္ ရုိက္ကူးေနတဲ့ အရာ၀တၳဴအေပၚ ေနေရာင္ က်ေရာက္ေနဖု႔ိ လုိတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ မြန္းတည့္ ေနပူခ်ိန္မွာ၊ အရိပ္ေတြ က်ေရာက္ႏိုင္တဲ့အတြက္၊ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ရုိက္ကူးတာေတြ မလုပ္တာ ေကာင္းတယ္။ မြန္းတည့္အခ်ိန္မွာ လုံး၀ အရိပ္က်တဲ့ ေနရာမွာ၊ အျဖဴေရာင္ ကတ္ထူျပားနဲ႔ အလင္းေပးႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ၊ တျခား ေရာင္ျပန္ဟပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ရုိက္ကူးႏုိင္တယ္။ ျပင္ပမွာ အလင္းေပးတာကို မနက္ပုိင္း (သုိ႔) ညေနပုိင္းအတြက္ သင့္ေတာ္တယ္။ အလင္းေရာင္ဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ တပုံစံထဲ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္ဆုံးမွာ ေမွာင္လြန္းတာတုိ႔ (သုိ႔) အလင္းေရာင္ မ်ားလြန္းတာတုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ မုိးအုံ႔တဲ့ ေန႔ေတြဟာ အလင္းေပးဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။
 • အမုိးေအာက္ ရုိက္ကူးျခင္း - ျပဳတင္းေပါက္ကေန ၀င္လာတဲ့ ေနေရာင္ျဖစ္ျဖစ္ (သို႔) မီးအိမ္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကင္မရာရဲ႕ အေနာက္ဖက္မွာ ထားၿပီး ရုိက္ကူးခ်င္တဲ့ အရာ၀တၳဴ အေပၚမွာ အလင္းေရာင္ ေကာင္းေကာင္း က်ေရာက္ဖုိ႔ ျပင္ထားပါ။ အကယ္လုိ႔ လူလုပ္တဲ့ အလင္းေရာင္ကုိပဲ အသုံးျပဳမယ္ ဆုိရင္၊ အလင္းေရာင္ေတြကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး မ်ားမ်ား ရႏုိင္ေအာင္ လုပ္ပါ - ပုိၿပီး ၾကည့္လုိ႔ ေကာင္းေအာင္ အရာ၀တၳဴနဲ႔ အလင္းေရာင္ကုိ ခပ္လွမ္းလွမ္းေလး ျခားေပးပါ။

တည္းျဖတ္ျခင္း

ရုပ္ရွင္ကားကုိ ရုိက္ကူးၿပီးတာနဲ႔ တည္းျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။

ရုပ္ရွင္ကားကုိ အမွတ္အသား လုပ္ၿပီး မွတ္တမ္းထားျခင္း

ပစၥည္းအားလုံးကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိထားဖုိ႔ဟာ ဗြီဒီယုိ ေကာင္းတခု ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ ပထမဆုံး အဆင့္ ျဖစ္တယ္။ ရုိက္ကူးခဲ့တဲ့ အရာေတြ အားလုံးကုိ စုစည္းၿပီး အမွတ္အသား လုပ္ပါ၊ အားလုံးဟာ သင္ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ format အတုိင္း ထားရွိဖို႔ လုိတယ္။ ပစၥည္း တခုခုကုိ သင္ လုိခ်င္တဲ့အခါ အလြယ္တကူ ရွာေတြ႔ႏုိင္ေအာင္ မွတ္တမ္း လုပ္ထားပါ။

ဘယ္လုိ ပုံစံနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္မလဲ -
တိပ္ေခြေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး ေကာ္လံ သံုးခုခြဲ မွတ္စု ေရးမွတ္ပါ -
 
 • ရုိက္ကူးခ်က္ အစနဲ႔ အဆုံးကုိ အခ်ိန္ကုဒ္ သတ္မွတ္ခ်က္
 • ဖန္သားျပင္နဲ႔ အသံေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာ
 • မွတ္ခ်က္ တခုခု - ဥပမာ အားျဖင့္ - ရုိက္ခ်က္ကုိ သုံးစြဲဖုိ႔ သင့္ မသင့္၊ အသံ ဆုိးရြား ေနသလား၊ စသျဖင့္။

မွတ္တမ္းကုိ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္၊ ေနရာခ်ၿပီးတဲ့အခါ၊ သင့္ရဲ႕ ပစၥည္းကိရိယာေတြကုိ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္း လုပ္လုိက္ပါ၊ ဒါေပမဲ့ သင္ ဘာကုိပဲ လုပ္လုပ္ တစ္သမတ္တည္း ရွိဖုိ႔ လုိတယ္၊ စာမ်က္ႏွာ (ျပကြက္) တခုစီကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးမွတ္ပါ။

တည္းျဖတ္တဲ့ အစီအစဥ္

ရုပ္ရွင္ကားကုိ ရုိက္ကူးထားၿပီ မွတ္တမ္းတင္လုိက္ၿပီ ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားကုိ ေပၚလြင္ေစဖုိ႔ အဓိက အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အစီအစဥ္အလုိက္ ခ်ထားပါ။ အကယ္လုိ႔ သတင္းနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ အစိတ္အပုိင္း တခုခုကုိ ဖန္တီးေနတယ္ ဆုိရင္၊ ရုပ္ရွင္ကားရဲ႕ အစပုိင္းမွာ 'ဘယ္သူဘယ္၀ါ၊ ဘာအေၾကာင္းအရာ၊ ဘယ္ေနရာေဒသ၊ ဘယ္အခ်ိန္နာရီမွာ၊ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရတယ္' စတာေတြကုိ ထည့္သြင္းပါ။ ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ေခ်ာေမြ႔ေစဖုိ႔ ေတးဂီတ၊ ရုပ္ပုံေတြ၊ transitions ေတြကုိ ထည့္ေပးၿပီး ၾကည့္ရႈတဲ့အခါ ၾကည့္ခ်င္စဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ အကယ္လုိ႔ သင့္မွာ 'paper edit' လုိ႔ေခၚတဲ့ ရွင္းလင္း ျပတ္သားတဲ့ အစီအစဥ္ ရွိထားတယ္ ဆုိရင္၊ လုပ္ငန္း မစခင္ကတည္းက၊ လုပ္ငန္း တေလွ်ာက္လုံးမွာ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ သင္ ခ်မွတ္လုိ႔ ရမွာ ျဖစ္တယ္။

အေျခခံ တည္းျဖတ္ျခင္း

တည္းျဖတ္မႈ စစခ်င္း၊ အေျခခံက်တဲ့ ျဖတ္ေတာက္မႈေတြ ျဖစ္တဲ့ - ရုပ္ရွင္ကားကုိ ျပန္စီတာ၊ အစနဲ႔ အဆုံးပုိင္းမွာ ရွိတဲ့ အသုံးမ၀င္တဲ့ အရာေတြကုိ ျဖတ္ထုတ္တာ၊ ရုိးရုိး ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ transitions ေတြကုိ ထည့္သြင္းတာ- စတာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာ operating system မွာ အခမဲ့ ပါလာတဲ့ အေျခခံ တည္းျဖတ္ေရး ကိရိယာေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဒီအလုပ္ေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။

Windows မွာ Windows Movie Maker ရွိတယ္၊ Mac မွာ iMovie ရွိတယ္။ ႏွစ္ခုစလုံးမွာ နားလည္ဖုိ႔ လြယ္ကူတဲ့ 'သုံးစြဲနည္း' လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ပါရွိတယ္။ Linux မွာေတာ့ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ Kdenlive  ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ အၾကံျပဳလုိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အသုံးျပဳဖုိ႔ features ေတြ မ်ားမ်ားစားစားေတာ့ မဟုတ္ဘူး

ေခါင္းစဥ္ေတြကုိ အမ်ားႀကီး ထည့္မယ္ ဆုိရင္၊ တည္းျဖတ္ေနတဲ့ အေတာအတြင္း ေခါင္းစဥ္ငယ္ေလးေတြကုိ image ထဲမွာ တခါထဲ 'burn' လုပ္လုိက္တာထက္၊ တည္းျဖတ္မႈ ၿပီးသြားတဲ့အခါ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ သုံးၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေခါင္းစဥ္ငယ္ ဖုိင္ေတြကုိ သီးျခား ဖန္တီးတာ ပုိၿပီး အသံုး၀င္တယ္ - ဒါမွမဟုတ္ရင္ တျခား ဘာသာစကားေတြကုိ တခ်ိန္လုံး ေခါင္းစဥ္ေလးေတြ တပ္ေပးေနရမွာ ျဖစ္တယ္ (ဗြီဒီယုိ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)။

အဆင့္ျမင့္ တည္းျဖတ္ျခင္း

Non-linear တည္းျဖတ္ေရး ကိရိယာအစံုဟာ ရႈပ္ေထြးၿပီး Windows နဲ႔ Mac ေတြမွာ အသင့္ ပါလာတဲ့ အေျခခံ တည္းျဖတ္ေရး ကိရိယာေတြထက္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနတယ္။ အကယ္လုိ႔ multi-track တည္းျဖတ္မႈေတြ၊ ပုိမုိ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြ (သုိ႔) အထူး effects ေတြကုိ ထည့္သြင္းမယ္ ဆုိရင္ non-linear တည္းျဖတ္ေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ အသုံးျပဳပါ။ Options ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -
 
 • Macintosh (သို႔) Windows အတြက္ Adobe Premiere Pro ေဆာ့ဗ္၀ဲ
 • Macintos အတြက္ Final Cut ေဆာ့ဗ္၀ဲ
 • Windows အတြက္ Sony Vegas ေဆာ့ဗ္၀ဲ
 • Linux အတြက္ Cinelerra ေဆာ့ဗ္၀ဲ (အခုမွ စသုံးမဲ့ သူေတြကုိေတာ့ အားမေပးဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အခမဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္တယ္)

မွတ္သားထားရမဲ့ အခ်က္မ်ား

 • လုိရင္းတုိရွင္း ျဖစ္ပါေစ - ရုပ္ရွင္ တည္းျဖတ္တဲ့ လူသစ္ေတြရဲ႕ အဓိက အက်ဆုံး ျပႆနာကေတာ့ ဘယ္အပုိင္းကုိမွ ခ်ိန္မထားလုိတဲ့ အျဖစ္ ျဖစ္တယ္။ အပုိေတြကုိ ျဖတ္ထုတ္တဲ့အခါ အကူအညီေတာင္းဖုိ႔ ၀န္မေလးပါနဲ႔။ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ ရုပ္ရွင္ကား၊ နားမလည္ႏုိင္တဲ့ ေဟာေျပာခ်က္၊ ထပ္ခါတလဲလဲ ျဖစ္ၿပီး အားရုံပ်က္ေစ (သို႔) မဆီေလွ်ာ္တဲ့ အသံေတြနဲ႔ ရုပ္ပုံေတြကုိ ေရွာင္ပါ။ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိဟာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ပထမဦးဆုံး ပရုိဂ်က္တုိေလး တကားကုိ စတင္ ဖန္တီးပါ။
 • ပုံျပင္တပုဒ္ ေျပာျပပါ - သင္ဟာ ေဆာင္းပါး၊ စာတမ္း၊ (သုိ႔) ပန္းခ်ီ အစိတ္အပုိင္း တခုခုကုိ တင္ျပေတာ့မယ္ ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ပုံျပင္တပုဒ္ ေျပာျပပါ။
 • Effects ေတြကုိ အလြန္အကၽြံ႕ မသုံးပါနဲ႔ - ဗြီဒီယုိ ကားေကာင္း တခုဟာ effects ေတြေၾကာင့္ ပ်က္သြားႏုိင္တယ္။ လုိအပ္တဲ့ ေနရာမွာ၊ ရုပ္ပုံေတြ၊ အသံေတြနဲ႔ လူကုိယ္တုိင္က အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေျပာျပႏုိင္တယ္။
 • တီထြင္ႀကံဆပါ - သင့္ အစိတ္အပုိင္းရဲ႕ စည္းခ်က္အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားပါ။ ေဟာေျပာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခဏေလး နားလုိက္တာဟာ ပရိသတ္ထုကုိ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္အေပၚ အာရုံစူးစုိက္လာေစၿပီး ထူးျခားတဲ့ ရုပ္ရွင္ကား (သုိ႔) ဟာသျပက္လုံးကုိ သေဘာက်ေစမွာ ျဖစ္တယ္။
 • စိတ္ရွည္ပါေစ - အကယ္လုိ႔ တည္းျဖတ္တဲ့ လုပ္ငန္း ေႏွးေကြးေနရင္ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔။ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ လုပ္ယူရမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အေတြ႔အႀကဳံ ရလာတာနဲ႔ ပုိၿပီး လြယ္ကူလာမွာ ျဖစ္တယ္။
 

မွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း

ဗြီဒီယုိကုိ အၾကမ္းဖ်င္း ျဖတ္ေတာက္ၿပီးတာနဲ႔၊ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ထုရဲ႕ ရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ၾကည့္လုိက္ပါ။ သင္ရည္ရြယ္ထားတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ ေရွ႕မွာ အစမ္း ျပေပးလုိက္ပါ၊ ေနာက္ဆုံး ဗားရွင္းကုိ ပုိေကာင္းလာေအာင္ ဗြီဒီယုိနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရး ေပးပါ၊ မွတ္ခ်က္ေတြကုိ စုေဆာင္းထားပါ။

သင္ကုိယ္တုိင္နဲ႔ စမ္းသပ္ခံတဲ့ ပရိသတ္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား -

 • ဘာသာစကားကုိ လူတုိင္းက နားလည္ၾကသလား။
 • ပုဂၢဳိလ္ တေယာက္ေယာက္ ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ စာတမ္းထုိးဖုိ႔ လုိသလား။
 • သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ မ်ားလြန္းေနသလား၊ (သို႔) နည္းလြန္းသလား။
 • ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ ဆုိတာ ပရိသတ္ေတြက နားလည္ႏုိင္သလား ('ဘယ္သူဘယ္၀ါ၊ ဘာအေၾကာင္းအရာ၊ ဘယ္ေနရာေဒသ၊ ဘယ္အခ်ိန္နာရီမွာ၊ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရတယ္' စသျဖင့္)။
 • လူထုရဲ႕ အာရုံကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သလား။
 • လူေတြကုိ ရယ္ေမာေစသလား။ ဘယ္အခ်က္မွာ ရယ္ေနၾကသလဲ။
 • အေရးတႀကီး ထည့္သြင္းရမဲ့ အခ်က္အလက္ က်န္ေသးသလား။
 • လူေတြကုိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္လာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္မလား။
 • ဘယ္ေနရာမွာ ဆက္လက္ ေလ့လာရမယ္ ဆုိတာ သူတုိ႔ သိၾကသလား။