ဗြီဒီယုိ ဖန္တီးျခင္း


အစီအစဥ္ကုိ ခ်မွတ္လုိက္ၿပီဆုိရင္၊ ရုပ္ရွင္ကား ရုိက္ဖုိ႔႔ပဲ လုိေတာ့တယ္။ ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့ ဗြီဒီယုိတကားကုိ ဖန္တီးရာမွာ တန္ဖုိးႀကီးတဲ့ ကင္မရာေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔၊ ကိရိယာ တန္ဆာပလာေတြ ရွိေနစရာ မလုိဘူး။ ရုိးရုိး ကိရိယာေတြ ျဖစ္တဲ့ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြ၊ ဗြီဒီယို ကင္မရာေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး ရုိက္ကူးႏုိင္တဲ့ နည္းေတြကုိ ဒီအခန္းမွာ ေဖၚျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ရုပ္ရွင္ထားေတြထဲမွာ ေရာစပ္မဲ့ ဗြီဒီယုိ ဇာတ္ကားကုိ DVD ေတြထဲကေန ရယူသုံးစြဲတဲ့နည္းကုိလည္း တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးရင္ ပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ တည္းျဖတ္တဲ့နည္းနဲ႔ ဘာသာျပန္ဆုိနည္းေတြကုိ ဆက္လက္ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

ရုိက္ကူးတဲ့ နည္းလမ္းမ်ား

 • လက္ကုိင္ဖုန္း - ဖုန္းအမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္ၿပီး၊ ကုိးကားထားတဲ့ အသံေတြ (သို႔) အသံဖုိင္ေလးေတြ၊ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္ေတြကုိ အသြင္ေျပာင္းလဲရာမွာ သုံးစြဲဖုိ႔ (သုိ႔) ပုံမွန္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခ်က္ေတြမွာ သုံးစြဲဖုိ႔ အလြန္ သင့္ေတာ္တယ္။ မိမိရဲ႕ ဖုန္းကုိ အသုံးျပဳၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြကုိ မွတ္တမ္း မတင္ခင္ သင္ သုံးစြဲမဲ့ ဖုန္းက ဘာေတြ လုပ္ေပးႏုိင္သလဲ၊ ဗြီဒီယုိ ရုိက္ကူးၿပီးတဲ့အခါ ဘယ္လုိ ထုတ္ယူရမလဲ ဆုိတာေတြကုိ ေလ့လာထားပါ။
 • ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတယ္၊ ဗြီဒီယုိ ရုိက္ကူးတဲ့ေနရာမွာ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြမွာ ရွိတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အသံုးျပဳႏုိင္မႈေတြဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြအတြက္ အက်ဴံး၀င္တယ္။ သင္ သုံးစြဲမဲ့ ကိရိယာကုိ အရင္ဆုံး စမ္းၾကည့္ပါ။
 • ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဗြီဒီယုိ ကင္မရာ - တကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ မီဒီယာကုိ DVD နဲ႔ ျဖန္႔ေ၀မယ္ ဆုိရင္ (သုိ႔) အဆင့္ျမင့္တဲ့ ထုတ္ကုန္ တခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဗြီဒီယုိ ကင္မရာကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္။ ဒီနည္းပညာကို အသုံးမျပဳခင္ ၄င္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးေတြ၊ ဆုိးက်ိဳးေတြ အားလုံးကုိ သိထားဖုိ႔ လုိတယ္။ တခ်ိဳ႕ ကိရိယာ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အရြယ္အစား ႀကီးမားတဲ့အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္ကုိ အသြင္ေျပာင္းဖုိ႔ သိပ္ မသင့္ေတာ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့၊ ပုိၿပီး အဆင့္ျမင့္တဲ့ ရုပ္ရွင္ကားကုိ ရုိက္ကူးဖုိ႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တယ္။
 • ရွိၿပီးသား ရုပ္ရွင္ကား - လက္ရွိ ဓါတ္ပုံေတြနဲ႔ ဗြီဒီယုိေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ပုိမုိ ေကာင္းေစႏုိင္ၿပီး၊ သင့္မွာ ဗြီဒီယုိ ကင္မရာ မရွိတဲ့အခါ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။


ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္းတင္တဲ့ ကိရိယာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ရတာ စိတ္ညစ္စရာ ေကာင္းႏုိင္တယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ရုိးရုိး နည္းပညာေတြနဲ႔ စတင္ လုပ္ေဆာင္တာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ကိရိယာေတြရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ ႏွစ္တုိင္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနၿပီး၊ ေစ်းႏႈန္းလည္း က်ဆင္းလာေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးထြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ အၿမဲတမ္း ရယူထားပါ။

ဗြီဒီယုိကုိ အြန္လိုင္းမွာ ထုတ္လႊင့္မလား (သုိ႔) ေအာ့ဖ္လုိင္းမွာ ျဖန္႔ေ၀မလား၊ (သုိ႔) ႏွစ္မ်ိဳး စလုံးနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀မလား ဆုိတာ စဥ္းစားပါ၊ အေရးပါတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေလ့လာလုိရင္ ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္းတင္တဲ့ ေနရာမွာ၊ သင့္ရဲ႕ ပရုိဂ်က္မွာ အသုံးျပဳဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္မဲ့ နည္းပညာအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာေစမဲ့ ထုတ္ျပန္ျခင္းနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း အခန္းကုိ ဖတ္ရႈပါ (ဆက္လက္ ေလ့လာရန္)။

ကိရိယာ အသစ္ကုိ မသုံးခင္ ဗြီဒီယုိ ရုိက္ကူးနည္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး တတ္ကၽြမ္းနားလည္တဲ့ သူေတြဆီကေန အႀကံအဉာဏ္ေတြ ရယူတာ အေကာာင္းဆုံး ျဖစ္တယ္။ တကယ္လုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ရင္၊ လက္ေတြ႔ ၀ယ္ျခမ္းတာေတြ မလုပ္ခင္ အဲဒီလုိ ကိရိယာမ်ိဳးကုိ ငွားရမ္းၿပီး အရင္ဆုံး အစမ္းသံုးစြဲၾကည့္ပါ။ ေဒသတြင္း တကၠသုိလ္၊ အသင္းအဖြဲ႔ မီဒီယာ ဌာန၊ (သုိ႔) နည္းပညာ တတ္ကၽြမ္းနားလည္းသူ တဦးဦးဆီကေန အႀကံအဉာဏ္ေတြ ေတာင္းခံပါ။

 

ကိရိယာ အမ်ိဳးအစား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဆုိးက်ိဳးမ်ား အရည္အေသြး*
လက္ကုိင္ဖုန္း - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာနဲ႔ ဗြီဒီယုိ functions ေတြကုိ ပုိမုိ ထည့္သြင္းလာ ၾကတယ္

 

 

 

 

လက္ကုိင္ဖုန္း ကြန္ရက္ ကေန အြန္လုိင္း ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚ ဗြီဒီယုိကုိ တုိက္ရုိက္ လႊင့္တင္လုိ႔ ရတယ္။ တႀကိမ္ပဲ တပ္ဆင္ဖုိ႔ လုိၿပီး ရုိးရွင္းမႈ ရွိတယ္၊ အေတာ္ေလး ေသးငယ္ၿပီး ေပါ့ပါးတယ္။ (ဖုန္းတလုံးကုိ အသုံးျပဳမယ္ ဆုိရင္) ေစ်းမႀကီးဘူး (သုိ႔) ေစ်းႏႈန္း သက္သာတယ္။ ဖုန္းတလုံးထဲမွာ အလုပ္ မ်ိဳးစုံလုပ္ႏုိင္တယ္။ အသုံးလည္း တည့္တယ္။

ဖုန္းထဲမွာ ပါလာတဲ့ ရုပ္ပုံေတြ၊ တည္ေနရာ၊ အခ်ိန္နာရီေတြကုိ (လုံၿခဳံေရး အတြက္ ျပႆနာရွိႏုိင္တယ္) ေျခရာခံလုိ႔ ရတယ္။ ဖုန္းေတြကုိ သုံးၿပီး ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးရာမွာ၊ လႊင့္တင္တဲ့ ေနရာမွာ အခက္အခဲ ရွိတယ္

 

အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ကေန အျမင့္ဆုံးတဲ့ အဆင့္အထိ

 

 

 

 

 

 

USB ကင္မရာ - ဥပမာ၊ Flip ဗြီဒီယုိ၊ vado အိတ္ေဆာင္ ဗြီဒီယုိ ကင္မရာ


 

ရုိးရွင္းတယ္၊ အၾကာႀကီး ရုိက္ကူးႏုိင္တယ္၊ သုံးစြဲရတာ လြယ္ကူတယ္၊ ေသးငယ္တယ္

 

အသံ အရည္အေသြး ညံ့တယ္၊ တျခား အပို ပစၥည္းေလးေတြ တပါးထဲ ယူသြားဖုိ႔ လုိတယ္၊ အားသြင္းဖုိ႔ လုိတယ္၊ လုံျခံဳမႈ မရွိဘူး၊ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လုိတယ္ အဆင့္နိမ့္တဲ့ ေနရာကေန အလယ္အလတ္ အဆင့္အထိ

 

 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ - တခ်ိဳ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြနဲ႔ ဗြီဒီယို ရုိက္ကူးလုိ႔ ရတယ္

 

တႀကိမ္ပဲ တပ္ဆင္ဖုိ႔ လုိၿပီး ရုိးရွင္းမႈ ရွိတယ္၊ အလြန္ ေသးငယ္ ေပါ့ပါးတယ္။ ေစ်းမႀကီးဘူး။ ဖုန္းထဲမွာ အလုပ္ မ်ိဳးစုံ လုပ္ႏုိင္တယ္။ အသုံးတည့္တယ္

ကင္မရာ အေဟာင္းေတြမွာ ရုိက္ကူးႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ အတုိင္းအတာ အနည္းငယ္ပဲ ရွိတယ္၊ အသံ အရည္အေသြး ညံ့တယ္ အဆင့္ အနိမ့္ဆုံးကေန အဆင့္ျမင့္တဲ့ အထိ

 

 

ဗြီဒီယုိ ကင္မရာ - ဥပမာ၊ Digital-8 (သုိ႔) MiniDV (USB (သုိ႔) Firewire port တခု ရွိထားဖုိ႔ လုိတယ္)
 

 

 


 

အရည္အေသြး အျမင့္ဆုံး ျဖစ္တယ္၊ နည္းပညာ ခိုင္ခန္႔တယ္၊ အၾကာႀကီး မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္တယ္

 

 

 

အရြယ္အစား ႀကီးႏုိင္တယ္၊ ရုိက္ကူးခ်က္ကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ (hard drive အႀကီးႀကီး တခု၊ Firewire port ၊ ဗြီဒီယုိကဒ္ တခု လုိအပ္လာမယ္)၊  ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေျပာင္းဖုိ႔ လုိတယ္၊ တျခား ကိရိယာ လုိအပ္လာမယ္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ အဆင့္ကေန အဆင့္အျမင့္ဆုံးအထိ

 

 

 

 

 


အဓိက အရည္အေသြး

အဆင့္နိမ့္ - ကြန္ပ်ဴတာ (သုိ႔) တျခား ကိရိယာမွာ ခ်ဳံ႕ထားတဲ့ ဖန္သားျပင္နဲ႔ပဲ ၾကည့္လုိ႔ ရတယ္။ streaming အတြက္ ေကာင္းတယ္။

အဆင့္ျမင့္ - DVD အရည္အေသြးနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ဖုိ႔ သင့္ေတာ္တယ္

အဆင့္အျမင့္ဆုံး - ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ဖုိ႔အတြက္ သင့္ေတာ္တယ္။

မွတ္ခ်က္ - အရည္အေသြး ျမင့္လာေလေလ (resolution)၊ အင္တာနက္ ကတဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တဲ့ ေဒတာ ပုိႀကီးလာေလေလ ျဖစ္တယ္၊ ဆုိလုိတာက သုံးစြဲသူေတြက ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ဖုိ႔ ေစာင့္ရတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ bandwidth ကုိ ပုိလုိအပ္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ အလယ္အလတ္ အဆင့္ကေန အရည္အေသြး ျမင့္တဲ့ ရုပ္ရွင္ကားေတြကုိ အင္တာနက္ ေဒါင္းလုဒ္ကတဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္တယ္။
 

တီဗြီ ကင္မရာမ်ား
 

Digital Video (DV) တီဗြီ ကင္မရာေတြဟာ ဖုန္းေတြ (သို႔) ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြလုိ ကိရိယာေတြထက္ အရည္အေသြး ပုိျမင့္တဲ့အျပင္ ရုပ္ပုံနဲ႔ အသံႏွစ္ခု စလုံးကုိ ခ်ိန္ညွိေပးႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့၊ ပစၥည္းအရြယ္ပမဏက ပုိႀကီးေနတတ္ၿပီး ရုပ္ရွင္ကားကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ တည္းျဖတ္လုိ႔ ရေအာင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အျဖစ္ ေျပာင္းယူဖုိ႔ လုိတယ္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြထဲမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ဖုိင္ေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ အလြယ္တကူ ဆြဲထည့္လုိ႔ ရတယ္။ တိပ္ေခြေတြ၊ မုိက္ခရုိဖုန္းေတြ၊ အရြယ္အစားႀကီးတဲ့ ဘက္ထရီေတြ စတဲ့ အပိုပစၥည္းေတြအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက် ခံဖုိ႔ လုိတယ္၊ အဲဒါေတြဟာ သင့္အတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။

အဲဒီလုိ ဆုိးက်ိဳးေတြ ရွိေပမဲ့၊ ရုပ္ပုံနဲ႔ အသံ အရည္အေသြးေတြကုိ ျမွင့္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ တီဗြီ ကင္မရာကုိ လက္၀ယ္ ရွိထားဖုိ႔ လုိတယ္။ တီဗြီ ကင္မရာေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္သာျပင္၊ တီဗြီ၊ ပရုိဂ်က္တာ၊ (သုိ႔) DVD ေတြ စတဲ့ ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈ လုိအပ္တဲ့ ပရုိဂ်က္မ်ိဳးအတြက္ အထူး ေကာင္းမြန္တယ္။

DV တီဗြီ ကင္မရာ ၀ယ္ယူျခင္း
 

 • ရုိးရုိး (သုိ႔) ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ ျမင့္မားတဲ့ (HD) – HD ဟာ ကြန္ရက္ အေျခစုိက္ ဗြီဒီယုိ ပရုိဂ်က္ အမ်ားစုမွာ အသုံးျပဳဖုိ႔ သိပ္ မလုိအပ္လွဘူး။ သူ႔အစား၊ အရည္အေသြး ပုိေကာင္းတဲ့ မုိက္ခရုိဖုန္း (သုိ႔) လင္းအားေကာင္းတဲ့ မီးလုံးေတြကုိ ရွာပါ။ အကယ္လုိ႔ ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈ ျမင့္မားတဲ့ တီဗြီ ကင္မရာကုိ ၀ယ္ယူဖုိ႔ ေငြေၾကး အလုံအေလာက္ ရွိရင္၊ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကုိ အင္တာနက္ တီဗြီ ဖန္တီးျခင္း ေဆာင္းပါးမွာ ေလ့လာ ဖတ္ရႈပါ။
   
 • ၾကားခံ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း - အကယ္လုိ႔ သင့္မွာ DV တီဗြီ ကင္မရာရွိၿပီး ရုပ္ရွင္ကားကုိ တည္းျဖတ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ mini-DV တိပ္မ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳတဲ့ ေမာ္ဒယ္ေတြကုိ ရွာပါ။ တခ်ိဳ႕ တီဗြီ ကင္မရာေတြဟာ DVD (သုိ႔) hard drive ေတြမွာ ရုိက္ကူးခ်က္ေတြကုိ သိမ္းထားၾကၿပီး၊ သင့္ဆီမွာ ရွိတဲ့ ဗြီဒီယုိ တည္းျဖတ္ေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲနဲ႔ လုိက္ဖက္ ကုိက္ညီမႈ မရွိတဲ့ format တမ်ုဳိးမ်ိဳးနဲ႔ compress လုပ္ထားတတ္ၾကတယ္။
   
 • လုိက္ဖက္ ကုိက္ညီမႈရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ port - ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ပါတဲ့ input port တခုဟာ DV တီဗြီ ကင္မရာထဲက port နဲ႔ ကုိက္ညီမႈ ရွိဖုိ႔ လုိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မ၀ယ္ယူခင္ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ပါတဲ့ ports အမ်ိဳးအစားကုိ အရင္ စစ္ေဆးပါ။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ USB 2.0 port (သုိ႔) Firewire port တခုခု (i.Link (သုိ႔) IEEE 1394 လုိ႔လည္း ေခၚတယ္) ပါရွိရမွာ ျဖစ္တယ္။
   
 • ဘက္ထရီ သက္တမ္း - DV တီဗြီ ကင္မရာေတြကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ဘက္ထရီတလုံးမွာ ရွိသင့္တဲ့ ခန္႔မွန္းေခ် သက္တမ္းေတြနဲ႔ (ထုတ္လုပ္သူေတြက တာရွည္ခံႏုိင္မႈ အျမင့္ဆုံး သက္တမ္းကုိ အေကာင္းဖက္ကေန ေဖၚျပတတ္ၾကတယ္) သက္ဆုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ ေဖၚျပထားၾကတယ္။ တကယ္လုိ႔ ျပင္ပေတြမွာ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ရုိက္ကူးဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္ ဆုိရင္၊ ဘက္ထရီ အပုိ (သုိ႔) ခံႏုိင္ရည္ျမင့္တဲ့ ဘက္ထရီကုိ အပုိ ၀ယ္ယူၿပီး ေဆာင္ထားဖုိ႔ စဥ္းစားပါ။
   
 • ရုပ္ပုံနဲ႔ အသံ အရည္အေသြး - DV တီဗြီ ကင္မရာကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ကင္မရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရုိက္ကူးထားတဲ့ အရည္အေသြး နမူနာေတြကုိ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ မုိက္ခရုိဖုန္းနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ အတြင္းပစၥည္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကုိလည္း ဆန္းစစ္ေပးထားတယ္။ အကယ္လုိ႔ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ အသံကုိ လုိခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ သီးျခား ျပင္ပ မုိက္ခရုိဖုန္း တလုံးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ တီဗြီ ကင္မရာထဲမွာ ျပင္ပ မုိက္ခြက္ကေန အသံကုိ လက္ခံႏုိင္တဲ့ အသံ၀င္ေပါက္ (input jack) ရွိေနေတာ့ဖုိ႔ လုိတယ္။

အဆင့္တဲ့ Features မ်ား
 

အကယ္လုိ႔ အဆင့္ျမင့္တဲ့ အသံနဲ႔ ဗြီဒီယုိကုိ လုိခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ သင္ရွာေနတဲ့ အဆင့္ျမင့္ features တခ်ိဳ႕ကုိ ဒီေနရာမွာ ေတြ႔ရွိႏိုင္တယ္။
 • Manual gain control - အသံ ပုိေကာင္းေစခ်င္ရင္၊ Automatic Gain Control (ACG) ကုိ ပိတ္လုိ႔ ရတဲ့ option မ်ိဳးပါတဲ့ တီဗြီ ကင္မရာ တလုံးကုိ ရွာပါ။ ACG ဆုိတာ အကယ္လုိ႔ အသံ အနိမ့္အျမင့္ ေျပာင္းသြားတဲ့အခါ မုိက္ခရုိဖုန္းရဲ႕ တုံ႔ျပန္ႏုိင္မႈကလည္း အလုိအေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲသြားတာ ျဖစ္တယ္၊ အကယ္လုိ႔ တိတ္ဆိတ္ေနရင္၊ တုံ႔ျပန္မႈအား ပုိေကာင္းေနမွာ ျဖစ္ၿပီး ဆူညံသံေလးေတြကုိပါ ဖမ္းယူေနမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိ ႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ မုိက္ခရုိဖုန္းထဲက အနိမ့္အျမင့္ကုိ လက္နဲ႔ တခါတေလ ထိန္းေပးတာ ပုိၿပီး အဆင္ေျပတတ္တယ္။
   
 • Neutral balance controls - ရုပ္ပုံေတြရဲ႕ အေရာင္ balance ကုိ ျပဳျပင္ႏုိင္ဖို႔၊ neutral balance (တခါတေလ အျဖဴ (သုိ႔) မီးခုိးေရာင္ balance လုိ႔ ေခၚတယ္) settings ပါတဲ့ ကင္မရာ တလုံးကုိ ရွာပါ။ neutral balance ဟာ အေရာင္ေတြကုိ လက္ရွိ အလင္းေရာင္ အေနအထားနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ တိတိက်က် ျပန္ထုတ္ေပးၿပီး၊ skin tones ကုိ ပုိၿပီး သဘာ၀ က်ေစတယ္။ အကယ္လုိ႔ အဆင့္ျမင့္တဲ့ တည္းျဖတ္ေရး ပစၥည္းအစုံအလင္ကို အသုံးျပဳတယ္ ဆုိရင္၊ တည္းျဖတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အတုိင္းအတာ တခုအထိ neutral balance ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။
   
 • Ergonomics & user interface - အြန္လုိင္းကေန ၀ယ္ယူဖုိ႔ စဥ္းစားတယ္ ဆုိရင္လည္း၊ မ၀ယ္ခင္ အေရာင္းဆုိင္ေတြမွာ ရွိတဲ့ DV တီဗြီ ကင္မရာ brand အသစ္ေတြကုိ စမ္းသပ္ သုံးစြဲၾကည့္ပါ။ သင့္အတြက္ သက္ေတာင့္ သက္တာ အရွိဆုံး၊ (သုိ႔) လုပ္ငန္းနဲ႔ အကုိက္ညီဆုံး ပုံစံကုိ သိရွိဖုိ႔ ေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ brand အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စမ္းၾကည့္ပါ။ ျမင္ကြင္းအေပါက္ကေန ၾကည့္ၿပီး ဓါတ္ပုံကုိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ထားႏုိင္တဲ့အထိ ေက်နပ္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။ ခရီး အထြက္ မ်ားတယ္ ဆုိရင္၊ တီဗြီ ကင္မရာဟာ ေတာ္ရုံသင့္ရုံ အရြယ္အစား ရွိေနဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ
 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ တလုံးဟာ ေသးငယ္ၿပီး၊ သုံးစြဲရာမွာ အေတာ္ေလး လြယ္ကူတဲ့အျပင္၊ အခ်ိန္မေရြး သုံးစြဲႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးဖုိ႔ မဟုတ္ပဲ၊ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ အက်ိဳးရွိတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာထဲက ရုပ္ရွင္ကားကုိ မတည္းျဖတ္ရပဲ ခပ္ျမန္ျမန္နဲ႔ အလြယ္တကူ ထုတ္ျပန္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြမွာ အဓိက ျပႆနာ ႏွစ္ခု ရွိတယ္ - တခ်ိဳ႕ ကင္မရာေတြမွာ ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ ရွိတတ္ၾကၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ ေမာ္ဒယ္ေတြရဲ႕ formats ေတြဟာ Windows Movie Maker လုိ အခမဲ့ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ တည္းျဖတ္ေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲေတြမွာ တည္းျဖတ္လုိ႔ မရျဖစ္ေနတတ္ၾကတယ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဓါတ္ပုံ/ဗြီဒီယုိ ကင္မရာ ၀ယ္ယူျခင္း
 

 • ဗြီဒီယုိရဲ႕ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ (resolution) – resolution ဟာ ကင္မရာ တလုံးက ရုိက္ကူးတဲ့ ဓါတ္ပုံရဲ႕ ျပင္ညီလုိက္ pixels ေတြနဲ႔ ေဒါင္လုိက္ pixels ေတြရဲ႕ အစက္ အေရအတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္။ pixels မ်ားေလ ဓါတ္ပုံ အရည္အေသြး ေကာင္းေလ ျဖစ္တယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၃၂၀x၂၄၀ pixels ရွိတဲ့ ဗြီဒီယုိကုိ ရုိက္ကူးေပးႏုိင္ၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ တခိ်ဳ႕ကေတာ့ ၆၄၀x၄၈၀ pixels အထိ ရုိက္ကူးေပးႏုိင္တယ္။

 •  
 • တစကၠန္႔အတြင္း ရုိက္ယူႏုိင္တဲ့ အကြက္ အေရအတြက္ (fps) – တစကၠန္႔အတြင္းမွာ ရုိက္ကူးႏုိင္တဲ့ ဗြီဒီယုိ အကြက္ အေရအတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၁၅fps ကုိ ရုိက္ကူးေပးႏုိင္တယ္၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၃၀fps အထိ ရုိက္ကူးႏုိင္တယ္။
   
 • တုိေတာင္းတဲ့ ရုိက္ကူးခ်ိန္ - တခ်ိဳ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြဟာ ရုပ္ရွင္ကားကုိ မွတ္ဉာဏ္ထဲ သိမ္းထားရင္း ဗြီဒီယုိကုိ တခဏအတြင္းပဲ (၃၀-၄၅ စကၠန္႔) ရုိက္ကူး ေပးႏုိင္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ မျပည့္မခ်င္း မွတ္တမ္းတင္ေပးႏုိင္တယ္။ ကင္မရာ မ၀ယ္ခင္ အဲဒီ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ စစ္ေဆးဖုိ႔ လုိတယ္။
   
 • ဘက္ထရီ သက္တမ္း - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဓါတ္ပုံပညာ သုံးသပ္ခ်က္ စတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ သုံးသပ္ေရး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြရဲ႕ တကယ့္ ဘက္ထရီ သက္တမ္း ခန္႔မွန္းေခ်ကုိ စစ္ေဆးရာမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရင္းအျမစ္ တခု ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ ျပင္ပမွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ရုိက္ကူးဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ ဘက္ထရီ အပုိတခုကို ၀ယ္ယူၿပီးေဆာင္ထားဖုိ႔ စဥ္းစားပါ။ 
   
 • စီးပြားျဖစ္ ဘက္ထရီမ်ား - တခ်ိဳ႕ ကင္မရာေတြဟာ တေနရာထဲကေန ထုတ္လုပ္တဲ့ စီးပြားျဖစ္ ဘက္ထရီေတြကို သုံးစြဲၾကတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ပုံမွန္ AA (သုိ႔) AAA ဘက္ထရီေတြကုိ သုံးစြဲတတ္ၾကတယ္။ စီးပြားျဖစ္ ဘက္ထရီေတြဟာ အခ်ိန္ တာရွည္ ပိုခံႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အားသြင္းမဲ့ ေနရာ လုိအပ္ေနတတ္ၿပီး အစားထုိးဖုိ႔ အကုန္စရိတ္ မ်ားလာႏုိင္တယ္။ မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ ေခတ္ကုန္သြားႏုိင္ၿပီး အစားထုိးရာမွာ အခက္အခဲ ရွိတတ္တယ္။ ပုံမွန္ ဘက္ထရီေတြဟာ သုံးစြဲရ လြယ္ကူၿပီး ကမၻာအႏွံ႔ ဘယ္ေနရာမွာ မဆုိ ရရွိႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္တာရွည္ ခံခ်င္မွ ခံမွာ ျဖစ္တယ္။
   
 • ရုပ္ပုံ အရည္အေသြး - တခ်ိဳ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာကုိ သုံးသပ္ေလ့လာတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ သီးျခား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ ေမာ္ဒယ္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး ရုိက္ယူထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားေတြကုိ တင္ထားတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ၊ တစကၠန္႔မွာ ပါရွိတဲ့ အကြက္ အေရအတြက္ေတြ၊ ဓါတ္ပုံ အရည္အေသြးကုိ ျပတဲ့ mega-pixel အေရအတြက္ေတြကုိပဲ သင္ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။
   
 • Ergonomics & user interface - အြန္လုိင္းကေန သင္ ၀ယ္ယူဖုိ႔ စဥ္းစားတယ္ ဆုိရင္ေတာင္၊ မ၀ယ္ခင္ အေရာင္းဆုိင္ေတြမွာ ရႏုိင္တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စမ္းသပ္ သုံးစြဲၾကည့္ပါ။ သင့္အတြက္ သက္ေတာင့္သက္တာ အရွိဆုံး ပုံစံကုိ သိႏုိင္ဖုိ႔ ေမာ္ဒယ္နဲ႔ brand အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။ အိတ္ေထာင္ထဲ (သုိ႔) လက္ဆြဲအိတ္ထဲမွာ ထည့္လုိ႔ ရမရ (အရြယ္ႀကီးမႀကီး စစ္ေဆးဖုိ႔) စမ္းၾကည့္လုိက္ပါ။
   
 • အသံ အရည္အေသြး - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ တလုံးရဲ႕ အသံ အရည္အေသြးကုိ သိပ္ၿပီး အားမကုိးပါနဲ႔၊ မူရင္း အသံထြက္လာတဲ့ ေနရာကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး အနီး ကပ္ထားပါ။ အျပင္မွာ အသံသြင္းထားၿပီး ရုိက္ကူးမႈ ၿပီးသြားတဲ့အခါ၊ တည္းျဖတ္အခ်ိန္က်မွ အသံနဲ႔ ရုပ္ရွင္ကားကုိ ေပါင္းစပ္ႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကုိင္တြယ္ရတာ ခက္ခဲၿပီး အခ်ိန္ကုန္ေစတယ္။
   
 • သုိေလွာင္ႏုိင္တဲ့ ပမဏ နဲ႔ format – ကင္မရာ အမ်ားစုမွာ သုိေလွာင္ႏုိင္စြမ္း နိမ့္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ေတြ ပါလာတတ္တယ္၊ အဲဒါေတြကုိ အဆင့္ ျပန္တုိးလုိ႔ ရတယ္။ သင့္ဆီမွာ ရွိတဲ့ ကဒ္ဟာ လုိက္ဖက္ကုိက္ညီမႈ ရွိတဲ့ format ျဖစ္ေနဖုိ႔ လုိတယ္။ ကဒ္တခုမွာ သုိေလွာင္ထားႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ပမာဏဟာ ကြဲျပားတဲ့ ကင္မရာ ေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈနဲ႔ သင္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ compression settings အေပၚ မူတည္ၿပီး ကြာျခားမႈ ရွိႏုိင္တယ္။

လက္ကုိင္ဖုန္း ဗြီဒီယုိ
 

လက္ကိုင္ဖုန္းေတြဟာ အေတာ္ေလး ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာၿပီး၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူသုံးစြဲႏုိင္တယ္၊ အလားတူ ကိရိယာေတြကုိ သုံးၿပီး ဗြီဒီယုိ ဇာတ္ကားကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တယ္၊ တခါတေလ တည္းျဖတ္လုိ႔လည္း ရတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အရြယ္အစား ေသးငယ္ၿပီး အတားအဆီး မရွိ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္လုိ႔ ရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္ကုိ ပိပိရိရိနဲ႔ တိတ္တဆိတ္ ရုိက္ကူးႏုိင္တယ္။ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြဟာ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာ ေဖၚျပခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ေနရာေတြ၊ ဗြီဒီယုိ ကင္မရာ အသုံးျပဳဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ေနရာေတြမွာ အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်ႏုိင္တယ္။ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ဖုန္းအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ Bluetooth စနစ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး အခမဲ့ ေပးပုိ႔ႏုိင္တယ္။

တခ်ိဳ႕ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြမွာ ဗြီဒီယုိေတြကုိ တည္းျဖတ္ၿပီး အင္တာနက္မွာ (၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးသူေတြရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ အေပၚ မူတည္ၿပီး) တုိက္ရုိက္ ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ေပမဲ့၊ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ဗြီဒီယုိ ရုိက္ကူးဖုိ႔ေလာက္ပဲ အသုံးျပဳၾကတယ္။

လက္ကုိင္ဖုန္း ဗြီဒီယုိရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ ဗြီဒီယုိ မွ်ေ၀တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ထုတ္လႊင့္မဲ့ ဗြီဒီယုိ အတုိေလးေတြကုိ ဖန္တီးဖုိ႔အတြက္ သင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဖုန္း တခ်ိဳ႕ကသာ တစကၠန္႔မွာ အကြက္ ၂၅ ကေန ၃၀ နဲ႔ ၆၄၀×၄၈၀ pixels resolution ရွိတဲ့ ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ဖို႔ အရည္အေသြးမီတဲ့ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိၾကတယ္။ အဲဒီ ဖုန္းေတြဟာ အေတာ္ေလး ေစ်းႀကီးေနတတ္တယ္။

လက္ကုိင္ဖုန္းေတြကုိ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိတာ၊ မွတ္ပုံတင္တာ မလုပ္ပဲ၊ ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကဒ္ ပုံစံနဲ႔ အမည္၀ွက္ၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ကုိင္ဖုန္း ေခၚဆုိမႈေတြနဲ႔ (အသုံးျပဳေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မဟုတ္ပဲ၊ ဖြင့္ၿပီး ဒီအတုိင္းထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ) ဖုန္း ရွိေနတဲ့ေနရာကုိ လက္ကုိင္ဖုန္း ကြန္ရက္ ပ့ံပုိးတဲ့ ဌာနက ေျခရာခံႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ ဖုန္းကုိ အသိမ္းဆည္းခံရတယ္ ဆုိရင္ အဲဒီ ဖုိင္အထဲမွာ သိမ္းထားတဲ့ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာေတြ၊ ေခၚဆုိမႈ မွတ္တမ္းေတြ၊ ေပးပုိ႔ လက္ခံတဲ့ စာတုိေလးေတြ၊ ဓါတ္ပုံေတြ စတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ အခ်က္အလက္ေတြ ပါသြားႏုိင္တယ္၊ အဲဒါေတြဟာ သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ အဆက္အသြယ္ေတြအတြက္ လုံၿခဳံေရး ျခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္လာေစႏုိင္တယ္။

လုိအပ္လာမဲ့ အရင္းအျမစ္မ်ား
 

 • လက္ကုိင္ဖုန္း - ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္တဲ့ ဘယ္လုိ ဖုန္းကုိ မဆုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္၊ ဖုန္းဟာ ပုိသစ္ေလေလ၊ မွန္ဘီလူးနဲ႔ chip (ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္းတင္ေပးတဲ့အရာ) ပုိေကာင္းေလေလ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ ဖုန္းေတြမွာ ရိုးရုိး ဗြီဒီယုိ တည္းျဖတ္ေရး ပရုိဂရမ္ေတြ ပါရွိတတ္ၾကၿပီး clip ေလးေတြကုိ ျဖတ္ႏုိင္၊ ဓါတ္ပုံေတြ၊ စာသားနဲ႔ soundtrack ကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္။ ဖုန္း ေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ မွတ္ဉာဏ္၊ ျပန္ဖြင့္လုိ႔ ရတဲ့ အႀကီးဆုံး ဖုိင္ပမာဏ၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ စတာေတြမွာ ကြာျခားမႈ ရွိတတ္ၾကတယ္။
   
 • SIM card - ဖုန္းနံပါတ္ အပါအ၀င္၊ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ လက္ကုိင္ဖုန္းထဲမွာ သိမ္းထားႏုိင္တယ္။ မွတ္ပုံတင္ မထားတဲ့ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ SIM card ကုိ အသုံးျပဳတာဟာ အမည္၀ွက္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံေတြမွာ ဖုန္းတလုံး ၀ယ္ယူတဲ့အခါ မွတ္ပုံတင္စရာ မလုိဘူး။ ဗြီဒီယုိကုိ ေပးပုိ႔ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ SIM card ကုိ လက္ကုိင္ဖုန္း ကြန္ရက္တခုမွာ မွတ္ပုံတင္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့၊ ဗြီဒီယုိကုိ ရုိက္ကူးၿပီး ဖုန္း ကြန္ရက္တခုခုမွာ မွတ္ပုံတင္ေနစရာ မလုိပဲ၊ Bluetooth (သုိ႔) USB ေကဘယ္လ္ႀကိဳး သုံးၿပီး ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ လႊဲေျပာင္း ေပးပုိ႔ႏုိင္တယ္။
   
 • မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ - မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ေတြဟာ ဖုန္းထဲက ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္ေတြကုိ အပုိ သိမ္းဆည္းေပးႏုိင္တယ္။ အဲဒါေတြဟာ က်စ္လစ္မႈ ရွိတယ္၊ အၾကမ္းခံတဲ့အျပင္၊ ျပည့္သြားတဲ့အခါ အလြယ္တကူ သိမ္းထားႏုိင္တယ္။ အဲဒါေတြကုိ SD, miniSD, microSD, M2, microM2 စသျဖင့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျမင္ေတြ႔ရတတ္တယ္။ ဖုန္းနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ အမ်ိဳးအစားကုိ စစ္ေဆးပါ။
   
 • ျပင္ပ မုိက္ခရုိဖုန္း - လက္ကုိင္ဖုန္းထဲက မုိက္ခရုိဖုန္းေတြဟာ ဖုန္းေခၚဆုိဖုိ႔အတြက္ပဲ စီမံထားတဲ့အတြက္၊ ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္းတင္တဲ့အခါ အရည္အေသြး ျမင့္တဲ့ အသံေတြကုိ ဖမ္းယူေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အနီးကပ္ အသံေတြေလာက္ပဲ ေကာင္းမြန္ၿပီး ကင္မရာကုိ ရုိက္ကူးတဲ့ သူဖက္ကုိပဲ အမ်ားအားျဖင့္ ညႊန္ျပေနေလ့ ရွိတယ္။ ရုိက္ကူးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပင္ပ မုိက္ခရုိဖုန္း တလုံးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ ဖုန္း နားၾကပ္ကေန ျဖစ္ျဖစ္၊ ေကဘယ္လ္ တေခ်ာင္း (သုိ႔) Bluetooth နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္တယ္။ တန္းဖုိးႀကီးတဲ့ ဖုန္း အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဖုန္းရဲ႕ AV socket ထဲကုိ phono adapter တခု ထုိးထည့္ၿပီး ကုိယ့္ဟာကုိယ္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ မုိက္ခရုိဖုန္း တပ္ဆင္မဲ့ေနရာ တခုခု ပါရွိေနတတ္တယ္။
   
 • မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ ဖတ္စက္ - မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ ဖတ္စက္ တခုဟာ ေဒတာေတြကုိ ဖုန္းကေန ကြန္ပ်ဴတာထဲ အျမန္ လႊဲေျပာင္း ေပးပုိ႔ေစႏုိင္တယ္။ လက္ကုိင္ဖုန္းထဲက မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ကုိ ထုတ္ယူၿပီး၊ USB ေကဘယ္လ္ႀကိဳး တေခ်ာင္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ကဒ္ဖတ္စက္ထဲ ထည့္လုိက္ပါ။
   
 • USB ေကဘယ္လ္ - လက္ကုိင္ဖုန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ USB socket တခု ပါရွိၾကတယ္။ USB ေကဘယ္လ္ တေခ်ာင္းကုိ သုံးၿပီး လက္ကုိင္ဖုန္းကေန ကြန္ပ်ဴတာထဲကုိ ေဒတာေတြ အလ်င္အျမန္နဲ႔ တုိက္ရုိက္ လႊဲေျပာင္း ေပးပုိ႔ႏုိင္တယ္။

လက္ကုိင္ဖုန္း ဗြီဒီယုိ သုံးစြဲမႈ အေျခခံ အဆင့္မ်ား
 

 • အခမ္းအနား (သို႔) ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ကုိ ရုိက္ကူးျခင္း - ဒါေတြကုိ တေနရာထဲကေန ရုိက္ကူးႏုိင္သလုိ၊ ေထာင့္ေပါင္းစုံကေန ရုိက္ကူးႏုိင္တယ္။ ရုိးရုိး ဗြီဒီယုိ တပုဒ္မွာ ၃ မိနစ္ကေန ၅ မိနစ္ရွိတဲ့ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တခု ပါရွိႏုိင္တယ္။ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ပုံမွန္အေနနဲ႔ လက္ကိုင္ဖုန္းေတြမွာ MPEG4 codec ကို လြယ္ကူေအာင္ ျပဳျပင္ထားတဲ့ 3gp format နဲ႔ save လုပ္ထားေလ့ ရွိၾကတယ္။ ဒါဟာ ဗြီဒီယုိဖုိင္ အရြယ္အစားနဲ႔ bandwidth လုိအပ္ခ်က္ကို လုံး၀ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ compress လုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။
   
 • ဗြီဒီယုိကားကုိ တည္းျဖတ္ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးဖုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာထဲ လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ပါ။ ဒါကုိ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အရုိးရွင္းဆုံး နည္းကေတာ့ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ USB ေကဘယ္လ္ တေခ်ာင္းက တဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးဖုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ Bluetooth, အနီးေအာက္ ေရာင္ျခည္ (IR) (သုိ႔) ကဒ္ဖတ္စက္ တခုခုကေနတဆင့္ လုပ္လုိ႔ ရတယ္။ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုိက္တဲ့အခါ၊ အဲဒီ ဖုန္းဟာ ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္ျပင္ေပၚမွာ ျပင္ပ drive တခုအေနနဲ႔ ေပၚလာမွာ ျဖစ္တယ္။ ဖုန္းထဲကုိ ၀င္ၿပီး ဗြီဒီယုိ ရုိက္ခ်က္ေလးေတြကုိ လႊဲေျပာင္း ရယူႏုိင္တယ္။
   
 • ဗြီဒီယုိကုိ ဖုန္းထဲမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ျဖစ္ျဖစ္ တည္းျဖတ္ႏုိင္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တလုံးမွာပဲ တည္းျဖတ္ေလ့ ရွိၾကတယ္၊ ပုိၿပီး ရွည္လ်ားတဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ကုိင္တြယ္လုိ႔ ရတယ္၊ ေခါင္းစဥ္ငယ္ေလးေတြ၊ ေနာက္ခံ စကားေျပာခ်က္ေတြကုိ ထည့္သြင္းတာတုိ႔၊ effects ေတြကုိ ေပါင္းစပ္တာတုိ႔ စတဲ့ ရႈပ္ေထြးတဲ့ တည္းျဖတ္မႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ ဗြီဒီယုိ ရုိက္ခ်က္ေလးေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ထည့္လုိက္တဲ့အခါ၊ iMovie, Windows Media Maker နဲ႔ လင္းနတ္ဒ္ အတြက္ Open Movie Editor စတဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲေတြနဲ႔ တည္းျဖတ္ႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ ဗြီဒီယုိကား တခုလုံးကုိ လက္ကုိင္ဖုန္းနဲ႔ပဲ ျဖန္႔ျဖဴးခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့၊ 3gp format နဲ႔ save လုပ္ထားဖုိ႔ လုိတယ္။
   
 • ဗြီဒီယုိကုိ ျဖန္႔ျဖဴးပါ။ p. X. နည္းနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း အေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ ေလ့လာပါ။ YouTube Mobile ကုိ သုံးၿပီး ဗြီဒီယုိေတြကုိ လက္ကုိင္ဖုန္း တလုံးကေန တုိက္ရုိက္ တင္ပုိ႔ႏုိင္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဗြီဒီယုိကုိ ေပးပုိ႔တဲ့ေနရာမွာ အီးေမးလ္ လိပ္စာတခုကို ေပးထားဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အတြက္ ဖုန္းမွာ အင္တာနက္ ရွိဖုိ႔ လုိတယ္၊ ေဒတာ လႊဲေျပာင္းမႈ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ မ်ားႏုိင္တယ္။ ဖုန္းထဲ ဗြီဒီယုိေတြကုိ လက္ငင္း တင္ပုိ႔ေပးႏုိင္တဲ့ - Qik, Flixwagon နဲ႔ LiveCast - စတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈဌာနေတြ အမ်ားအျပား ရွိတယ္။ အေရးေပၚ အေျခအေန (သုိ႔) အျမန္ လႈပ္ရွားေနရတဲ့ ကိစၥေတြအတြက္ အသုံး၀င္တယ္။ ႀကိဳတင္ မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ လုိတဲ့အျပင္ ဖုန္းထဲမွာ application တခုခုကုိ install လုပ္ထားဖုိ႔ လုိတယ္။

လက္ကုိင္ဖုန္း ဗြီဒီယိုအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

 • ဖုန္းက ခံႏုိင္တဲ့ အျမင့္ဆံုး setting အမ်ိဳးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ လက္ကုိင္ဖုန္း အားလုံး လုိလုိမွာ 'Camera' ရဲ႕ ေအာက္က 'Settings' ထဲမွာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏုိင္တဲ့ ဗြီဒီယို settings တခု ေတြ႔ရတယ္။ လူသံုးအမ်ားဆုံး အျမင့္ဆုံးနဲ႔ အနိမ့္ဆုံး အရည္အေသြးေတြ ကေတာ့ GA ၆၄၀×၄၈၀, VGA (quarter VGA) ၃၂၀×၂၄၀, QCIF ၁၇၆×၁၄၄, SQCIF ၁၂၈×၉၆ တုိ႔ ျဖစ္ၾကတယ္။
   
 • ဖုန္းထဲမွာ မဟုတ္ပဲ၊ မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္း (သုိ႔) မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ တခုထဲမွာ Save လုပ္ထားပါ။ ဒီအတြက္ setting ကုိ 'Camera' ေအာက္က 'Settings' ထဲမွာ ေတြ႔ရေလ့ ရွိတယ္။
   
 • ဖုန္းကုိ silent လုပ္ထားပါ။ အကယ္လုိ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီး ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးမယ္ ဆုိရင္၊ ဖုန္းကုိ silent လုပ္ထားဖုိ႔ လုိတယ္၊ shutter အသံျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အသံမွ မျမည္ေအာင္ သတိထားပါ။ မွတ္ခ်က္ - တခ်ိဳ႕ ဖုန္းေတြမွာ silent လုပ္ထားလုိ႔ မရဘူး။
   
 • အနီးကပ္ထားပါ - လက္ကုိင္ဖုန္းေတြမွာ ပါတဲ့ ကင္မရာေတြကုိ မီတာ အနီးငယ္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ လူေတြကုိ ရုိက္ကူးႏုိင္ေအာင္ စီမံထားတာ ျဖစ္တယ္။
   
 • အလင္း အားေကာင္းတဲ့ ေနရာမွာ ရုိက္ကူးပါ - အဲဒီလုိ ကင္မရာေတြဟာ ျခားနားမႈ သိပ္မျပင္းထန္တဲ့ သဘာ၀ အလင္းေရာင္မွာ အေကာင္းဆုံး အလုပ္လုပ္ႏုိင္တယ္။ ဓါတ္ပုံေတြဟာ ေန၀င္ဆည္းဆာနဲ႔ ညအခ်ိန္ေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ပုံထြက္ညံ့တတ္ၾကတယ္။
   
 • Zoom ဆြဲတာကုိ ေရွာင္ပါ - ပုံရဲ႕ အရည္အေသြးကုိ သိသိသာသာ ဆုိးရြားသြားေစႏုိင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းေတြမွာ ရုိက္ကူးခ်င္တဲ့ အရာ၀တၳဴ အနား ကပ္ပါ။ အကယ္လုိ႔ ျပင္ပ မုိက္ခရုိဖုန္း တခုခုကုိ အသုံးျပဳေနတယ္ ဆုိရင္၊ သင္ ဖမ္းယူခ်င္တဲ့ မူရင္း အသံ အနားကုိ ကပ္ေပးပါ။
   
 • အထူးသျဖင့္ အကယ္လုိ႔ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ဖုန္းကတဆင့္ ေပးပို႔မယ္ ဆုိရင္ ဗြီဒီယုိဖုိင္ကုိ အရြယ္ ေသးငယ္ေအာင္ လုပ္ထားပါ။
   
 • အစမ္း လုပ္ၾကည့္ပါ - ဗြီဒီယုိ ရုိက္ကူးတာ၊ တင္ပုိ႔တာဆုိ႔ စတဲ့ နည္းပညာ အခက္အခဲ တစုံတရာ မရွိေအာင္ စီစဥ္ထားပါ။

လက္ကုိင္ဖုန္း ဗြီဒီယုိ လုံၿခဳံေရး


တခ်ိဳ႕ အေျခအေနေတြမွာ၊ ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးတာဟာ သင့္ရဲ႕ လုံၿခံဳေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္တယ္။ သင္လုိက္နာရမဲ့ အဆင့္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ -
 
 • အမည္၀ွက္ထားပါ - ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကဒ္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ၀ယ္ထားတဲ့ ဖုန္း မျဖစ္ရဘူး၊ မွတ္ပုံမတင္ထားတဲ့ SIM ကဒ္နဲ႔ top-up ကဒ္ေတြကုိ သုံးပါ။ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြက ဖုန္းသုံးစြဲမဲ့ သူေတြအတြက္ top-up ကဒ္ေတြကုိ ၀ယ္ယူေပးႏုိင္တယ္။
   
 • ေထာက္ခံအားေပးတဲ့သူေတြက top-up access code ကုိ အသံနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ စာသားနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ဖုန္းသုံးစြဲမဲ့ သူေတြဆီ ေပးပုိ႔ႏုိင္တယ္။
   
 • ကုိယ္ပုိင္ သတင္း အခ်က္အလက္ကုိ ကာကြယ္ပါ - ဖုန္းကုိ အသိမ္းဆည္း ခံရႏုိင္တဲ့အတြက္၊ လိပ္စာေတြ၊ ဓါတ္ပုံေတြ၊ ေခၚဆုိမႈ မွတ္တမ္းေတြ (သို႔) စာတုိ အ၀င္အထြက္ေတြ စတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ဖုန္းထဲမွာ သိမ္းဆည္းမထားပါနဲ႔။ ဖုန္းႏွစ္လုံးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး တလုံးကုိ ရုပ္ရွင္ရုိက္ဖုိ႔ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။
   
 • အရန္ဖုိင္ (Back up) လုပ္ထားတဲ့ ဗြီဒီယုိေတြကုိ ဖ်က္လုိက္ပါ - ဗြီဒီယုိ ရုိက္ခ်က္ေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တျခား ဖုန္းကုိ ျဖစ္ျဖစ္ လႊဲေျပာင္းလုိက္ပါ၊ ၿပီးရင္ မိမိရဲ႕ ဖုန္းထဲကေန ပယ္ဖ်က္လုိက္ပါ (သုိ႔) မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္းကုိ လဲလုိက္ပါ။
   
 • မိမိရဲ႕ တည္ေနရာကုိ ေဖ်ာက္ထားပါ - လက္ကုိင္ဖုန္း တလုံးမွာ ဗြီဒီယုိ ရုိက္ကူးရုံမက တျခား functions ေတြ ရွိေသးတယ္။ ဖုန္းကုိ ဖြင့္လုိက္တဲ့အခါ ကြန္ရက္ ပံ့ပုိးတဲ့ ဌာန အေျခစုိက္တဲ့ စခန္းကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး ေရာက္ရွိေနတဲ့ တည္ေနရာကုိ ေဖၚျပေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ ဖုန္းထဲမွာ GPS application တခု ပါရွိေနတတ္တယ္။ ဖုန္းကုိ အသုံးမျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘက္ထရီကုိ ျဖဳတ္ထားၿပီး GPS application ကုိ ပိတ္ထားပါ။


သင့္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ အေထာက္အကူ ျပဳဖုိ႔ လက္ကိုင္ဖုန္းေတြကို အသုံးျပဳနည္း အေၾကာင္းကုိ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား အခန္းမွာ ဖတ္ရႈပါ (သုိ႔) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ လက္ကုိင္ဖုန္း-ေသတၱာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားကုိ ေလ့လာပါ။


ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သတင္းအခ်က္အလက္ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး လုံၿခဳံေရး-ေသတၱာကုိ ေလ့လာပါ။