ရုပ္ပုံမ်ား ဖန္တီးၿပီး အသုံးခ်ျခင္း

 

ရုပ္ပုံကုိ သတင္းအတတ္ပညာ၊ ဘေလာ့ဂ္ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြ၊ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြ၊ guerilla ေစ်းကြက္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ပုိစတာေတြ၊ လက္ကမ္း စာေစာင္ေတြ (သုိ႔) အီးေမးလ္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးေရး သတင္းေတြ ခ်က္ျခင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစၿပီး လူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကုိ ပုိမုိ ရရွိေစႏုိင္တယ္။ ဒီအခန္းမွာ ဓါတ္ပုံေတြ၊ ရုပ္ေျပာင္ေတြ၊ ေျမပုံေတြနဲ႔ ရုိးရုိး ကာတြန္းရုပ္ရွင္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး ရုပ္ပုံေတြကုိ ရွာေဖြတဲ့နည္း၊ ဖန္တီးတဲ့နည္း၊ တည္းျဖတ္ၿပီး ေ၀မွ်တဲ့နည္းေတြကုိ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ရုပ္ပုံေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာထဲက ပရင့္ထုတ္ျခင္းအင္တာနက္နဲ႔ ဗြီဒီယုိ အခန္းေတြမွာ ေလ့လာႏုိင္တယ္။

သင္ ဘာလုိအပ္သလဲ
 

အႀကံအဉာဏ္ေတြ၊ တီထြင္ႀကံဆမႈ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္နဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာ တခုခု ရွွိေနဖုိ႔ မရွိမျဖစ္ လုိတယ္။ အဲဒီေနာက္၊ အကူအညီေပးႏုိင္မဲ့ သူေတြ၊ အင္တာနက္ အဆက္အသြယ္၊ ကင္မရာ တလုံး (လက္ကုိင္ဖုန္း (သုိ႔) သီးသန္႔ ကင္မရာ)၊ အြန္လုိင္း (သုိ႔) စာအုပ္ေတြ၊ ရုပ္ေျပာင္ေတြ၊ (သုိ႔) ကာတြန္းေတြ စတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ ရွိဖုိ႔ လုိတယ္။

ရုပ္ပုံေတြကုိ ဘယ္ကေန ရယူမလဲ။

ရုပ္ပုံေတြကုိ သင္ကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့နည္းလမ္းကုိ ျပသသြားတဲ့အျပင္၊ ဒီအခန္းမွာ မူပုိင္ခြင့္နဲ႔ ကင္းလြတ္တဲ့ ရုပ္ပုံေတြကုိ အင္တာနက္မွာ ရွာေဖြ ရယူႏုိင္တဲ့ နည္းကုိ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

မူပုိင္ခြင့္ ဆုိတာ ဘာလဲ။
 

ရုပ္ပုံ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မူပုိင္ခြင့္ တင္ထားျပီးသား ျဖစ္ေနတတ္ၾကတယ္၊ အကယ္လုိ႔ အဲဒါေတြကုိ အသုံးျပဳခ်င္တယ္ ဆုိရင္ မူပုိင္ထားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ဆီ ခြင့္ေတာင္းရမွာ ျဖစ္တယ္၊ အခေၾကးေငြ ေပးခ်င္ ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ မူပုိင္ခြင့္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး နည္းဗ်ဴဟာ အခန္းထဲက မူပုိင္ခြင့္ကုိ စဥ္းစားရန္ နဲ႔ ပြင့္လင္းတဲ့ မူပုိင္ခြင့္အေၾကာင္း ကုိ ေလ့လာပါ။ ရုပ္ပုံေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ မူပုိင္ခြင့္အေၾကာင္းကုိ ဒီအခန္းမွာ ေဆြးေႏြးထားတယ္။ (ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ)

ရုပ္ပုံေတြကုိ ဘယ္မွာ အသုံးျပဳႏုိင္သလဲ။
 

ရုပ္ပုံေတြ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ ဆုိရင္ အဲဒါေတြကုိ အေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္ -
 • ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ - မဂၢဇင္းေတြ၊ သတင္းစာေတြ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ၊ ပုိစတာေတြ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္
 • အြန္လုိင္း - အီးေမးလ္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြ၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ၊ ဘေလာ့ဂ္ေတြ၊ အီး-လက္ကမ္း စာေစာင္ေတြ၊ အီး-စာအုပ္ေတြမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္
 • ဗြီဒီယုိ - ဗြီဒီယုိ ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းတခုခုမွာ ဓါတ္ပုံေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ ဗြီဒီယုိ တခုလုံးကုိ ရုပ္ပုံေတြနဲ႔ ဖန္တီးႏုိင္တယ္၊ အထူးသျဖင့္ archive လုပ္ထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္။
 • ဓါတ္ပုံ လႈပ္ရွားမႈ - Grassroots အသင္းအဖြဲ႔ေတြကုိ အားေပးတဲ့အခါ၊ ရုပ္ပုံေတြကုိ ေ၀မွ်တဲ့အခါ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။
 • Guerilla ေရာင္း၀ယ္ေရး - အစြမ္းထက္တဲ့ ရုပ္ပုံေတြဟာ လုိရင္းတုိရွင္း ရွိၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီပုံေတြကုိ ပုံမွန္ မဟုတ္တဲ့ နည္းနာေတြမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

ရုပ္ပုံေတြကုိ ဘယ္လုိ အသုံးျပဳမလဲ။
 

ရုပ္ပုံေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြမွာ လူတဦးတေယာက္ခ်င္း ပါ၀င္လာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္တယ္။ ရုပ္ပုံရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းထဲက အဖြဲ႔၀င္ေတြ (သုိ႔) ပံ့ပုိးကူညီသူေတြကုိ သင့္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဖတ္ရႈေနၾကတဲ့ လူေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္တယ္။

ကုိယ္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ျပည့္စုံမႈ ရွိေအာင္ ရုပ္ပုံေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္ - သင္ ဖန္တီးလုိက္တဲ့ ဓါတ္ပုံေတြကုိ စိတ္၀င္စားလာတဲ့ လူေတြက သင့္ရဲ႕ သတင္းစကား ေအာင္ျမင္မႈ ရလာေအာင္၊ ေထာက္ခံမႈေတြ ရရွိလာေအာင္ ပုိၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တယ္။ ရုပ္ပုံတပုံ (သုိ႔) အစြမ္းထက္တဲ့ ရုပ္ပုံေတြကုိ အေျခခံၿပီး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး တခုလုံးကုိ စီစဥ္ႏုိင္တယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့ ဓါတ္ပုံ၊ ရုပ္ေျပာင္ ကာတြန္း  (သုိ႔) သတင္း အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံတဲ့ ပုံရိပ္တခုဟာ ပရိသတ္ကုိ လႈံ႕ေဆာ္မႈ ေပးႏုိင္ၿပီး သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကုိ အားေကာင္းလာေစတယ္။ လူေတြ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားသြားေအာင္၊ ႏူိးၾကား တက္ၾကြလာေအာင္၊ ၿပဳံးရယ္လာေအာင္ (သုိ႔) သတင္းေပးလာေအာင္ ရုပ္ပုံတပုံဟာ စာလုံး အလုံးေရ တေထာင္ထက္ ပုိၿပီး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ျပန္ခ်င္တယ္ ဆုိတဲ့ စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚက ဓါတ္ပုံတပုံဟာ Kgeikani Kweni ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ဒုကၡအေၾကာင္းကုိ အသားေပး ေဖၚျပထားတယ္။

ပုံေဖၚခ်က္ေတြ၊ ကာတြန္းေတြနဲ႔ ဓါတ္ပုံေတြ
 

ႏုိင္ငံေရး ျပက္လုံးနဲ႔ သတင္းစကား တခုရဲ႕ ျမင္သာတဲ့ တုိးတက္မႈ ထြက္ေပၚလာဖုိ႔ အႀကံအဉာဏ္ေတြကုိ ေပးႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ၊ ျပႆနာေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ပုံေဖၚခ်က္ေတြနဲ႔ ကာတြန္းေတြကုိ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက အသုံးျပဳလာခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလုိ ရုပ္ပုံေတြကုိ - ေကာ္ပီကူးၿပီး (သုိ႔) ေရာင္စုံနဲ႔ ထုတ္ေ၀ျပီး - အြန္လုိင္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပရင့္ထုတ္ၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀ႏုိင္တယ္။ ရုိးရွင္းမႈ အရွိဆံုး ကာတြန္းေတြဟာ အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္ေနတတ္ၾကတယ္။

ပုံေဖၚခ်က္ေတြနဲ႔ ကာတြန္းေတြကုိ ဘယ္လုိ ရွာမလဲ

 • ပုံေတြကုိ တေယာက္ေယာက္ ေရးဆြဲခုိင္းပါ (သုိ႔) သူတုိ႔ ဆြဲထားၿပီးသား ပုံတခုခုကုိ အသုံးျပဳပါ။
 • Google မွာ ဓါတ္ပုံေတြကုိ ရွာပါ။ ရွာတဲ့အခါ 'cartoon' (သုိ႔) 'illustration' ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ ေရးထည့္ၿပီး ရွာႏုိင္တယ္။
 • ပုံေဖၚခ်က္ေတြ၊ ကာတြန္းေတြနဲ႔ တျခား ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ေတြကုိ Cartoonstock ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ရုပ္ပုံေတြကုိ ေ၀မွ်တဲ့ Flickr ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ရွာယူႏုိင္တယ္။
 • မဂၢဇင္းေတြနဲ႔ သတင္းစာေတြထဲက ပုံေဖၚခ်က္ေတြ၊ (သို႔) ပုိစတာေတြကုိ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ယူၿပီး စုေဆာင္းထားပါ။
 • ကုိယ္ပုိင္ ရုပ္ပုံေတြကုိ ဖန္တီးပါ။
 • သင့္ကုိ ေထာက္ခံတဲ့ သူေတြဆီက သင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ေတာင္းယူပါ

ဓါတ္ပုံ ရုိက္ယူတဲ့အခါ သိထားရမဲ့ အခ်က္မ်ား
 

ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းအတြက္ ဓါတ္ပုံေတြကုိ ရုိက္ယူတဲ့အခါ၊ သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားေတြ၊ ပန္းတုိင္ေတြနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္မဲ့ ရုပ္ပုံေတြကုိ စဥ္းစားထားဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဓါတ္ပုံေတြကုိ ရုိက္ယူႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း အမ်ားအျပားရွိတယ္ - အခမ္းအနားေတြ စတင္လာတဲ့အခါ ျမင္ကြင္း တခုခုကုိ စတင္ ရုိက္ကူးႏုိင္တယ္၊ (သုိ႔) ဓါတ္ပုံ တပုံကုိ အလင္းခ်ိန္ေပးတာတုိ႔၊ ေဘာင္ခတ္တာတုိ႔၊ သုံးစြဲမဲ့ အရာ၀တၳဴနဲ႔ ေနာက္ခံေတြကုိ စဥ္းစားၿပီး စနစ္တက် ရုိက္ယူႏုိင္တယ္။ ေအာက္မွာ ေဖၚျပတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အသုံးခ်ႏုိင္တဲ့ ဓါတ္ပုံ ရုိက္နည္း အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။

မ်က္လုံးခ်င္း ဆုိင္လုိက္ပါ - လူေတြကုိ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ယူတဲ့အခါ၊ သင္ ရုိက္ခ်င္တဲ့ အရာ၀တၳဴေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ရႈေထာင့္ကေန ရုိက္ယူပါ။ ဒါဆုိရင္ အဲဒီဓါတ္ပုံဟာ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလာမွာ ျဖစ္ၿပီး တကယ့္ လက္ေတြ႔ ဘ၀နဲ႔ ဟပ္စပ္မႈ ရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္။

သတိရွိရွိ ရုိက္ကူးပါ - သင္ တကယ္ စိတ္၀င္စားတဲ့ အရာကုိ စဥ္းစားၿပီး လူတဦးတေယာက္ အေၾကာင္းကုိ ျဖစ္ျဖစ္၊ ရႈခင္းအေၾကာင္းျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) အရာ၀တၳဴ တခုခုနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေကာင္းဆုံး ဓါတ္ပုံ ရရိွႏုိင္ေအာင္ အာရုံစူးစုိက္ပါ။ သင္ လုိခ်င္တဲ့ အရာ၀တၳဴ အနီးအနားမွာ ရွိတဲ့ အတားအဆီးေတြ (သုိ႔) အရာ၀တၳဴေတြ မရွိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ သင္ ရုိက္ကူးမဲ့ အရာ၀တၳဴ ေပၚလြင္ေစဖုိ႔ ေနာက္ခံတခုခုကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္။ အဲဒီ ဓါတ္ပုံ တပုံစီမွာ ထည့္သြင္းခ်င္တဲ့အရာ၊ ထုတ္ပယ္ခ်င္တဲ့ အရာေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း စဥ္းစားထားပါ။

အနီးကပ္ ခ်ဥ္းကပ္ပါ - ျမင္ကြင္းကုိ ၾကည့္ၿပီး viewfinder ထဲကေနသင္ ရုိက္ယူခ်င္တဲ့ အရာ၀တၳဴကုိ ခ်ိန္ထားပါ။ အနီးကပ္ ရုိက္ခ်က္ တခုဟာ သဘာ၀ ပုိက်ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့အျပင္ စိတ္၀င္စားစရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေပၚလြင္ေစတယ္။ သင္ရုိက္ကူးမဲ့ အရာ၀တၳဴကုိ  ေဘာင္ထဲမွာ သြင္းထားျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြက အဲဒီ ဓါတ္ပုံအေၾကာင္းကုိ နားလည္လာျပီး သေဘာက်ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။

Rule of thirds - 'rule of thirds' ကုိ သတိရေနဖို႔ လုိတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြကုိ ဆြဲၾကည့္ပါ၊ သင့္ရဲ႕ အရာ၀တၳဴကုိ အလ်ားလုိက္၊ ေဒါင္လုိက္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး လုပ္ၿပီး တတိယ ေနရာမွာ ခြဲျခားလုိက္ပါ။ အဲဒီ လုိင္းေတြ ဆုံတဲ့ေနရာမွာ သင္ ရုိက္ယူလုိတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ အလယ္မွာ ထားပါ။ ရုပ္ပုံရဲ႕ အလယ္ဗဟုိမွာ သင္ အဓိကထားခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ (ရႈခင္းပုံ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူတေယာက္ပံု ျဖစ္ျဖစ္၊ အရာ၀တၱဴပုံ ျဖစ္ျဖစ္) ကုိ ထားၿပီး ရိုက္တာ  အေကာင္းဆုံးေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ လူေတြရဲ႕ မ်က္စိကုိ အာရုံလြဲေစလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ အရာ၀တၳဴကုိ ဘယ္ဖက္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) ညာဖက္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ထားေပးပါ။

အလင္းေရာင္ကုိ အသုံးခ်ပါ
- အလင္း ေကာင္းေကာင္း ရရွိျခင္းဟာ ဓါတ္ပုံပညာမွာ အေရးအႀကီးဆုံး အစိတ္အပုိင္း တခု ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ တိမ္ဖုံးေနမယ္ ဆုိရင္၊ ေကာင္းကင္ပုံကုိ သင့္ရဲ႕ ဓါတ္ပုံထဲမွာ ပါမလာေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေနခင္းပုိင္း မြန္းတည့္အခ်ိန္၊ မိမိ ကုိယ္ေပၚမွာ ေနေရာင္ တည့္တည့္ က်ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဓါတ္ပုံ မရုိက္ပါနုဲ႔၊ မနက္ပုိင္းနဲ႔ ညေနပုိင္းမွာ ရုိက္ယူတာ အရည္အေသြး ပုိေကာင္းတယ္။ ဘယ္ညာလွည့္ၿပီး အလင္းေရာင္ အေကာင္းဆုံး ရႏုိင္မဲ့ ေထာင့္ကုိ ရွာပါ - အကယ္လုိ႔  ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာတလုံး ရွိထားရင္၊ အလင္းေရာင္ေတြကုိ စမ္းသပ္တဲ့အေနနဲ႔ ဓါတ္ပုံေတြကုိ စမ္းရုိက္ၾကည့္ပါ။

ဓါတ္ပုံရုိက္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ဆြဲပါ
- အကယ္လုိ႔ ပုံတူ ဓါတ္ပုံ တပုံကုိ ရုိက္ကူးေတာ့မယ္ ဆုိရင္၊ အလင္းေရာင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္မီ ေရာက္ေနဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါ။ အေကာင္းဆုံး ေနရာကုိ ရွာၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ရုိက္ကူးမဲ့ အရာ၀တၳဴကုိ မခ်ိန္မီ၊ မီးေရာင္ အျပင္အဆင္ေတြကုိ လုပ္ထားပါ။ အလင္းခန္းထဲမွာ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ကူးရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ နံရံေတြကေန ေရာင္ျပန္မဟပ္ႏုိင္တဲ့ သင့္ရဲ႕ ဓါတ္ပုံေတြကုိ ပုံထြက္ ေကာင္းမြန္ေစလုိ႔ ျဖစ္တယ္။

Flash မီးကုိ ထိန္းညွိပါ Flash မီးကုိ မသုံးပဲ ဓါတ္ပုံေတြကုိ စမ္းရုိက္ၾကည့္ပါ၊ အထူးသျဖင့္ အိမ္ထဲမွာ ရုိက္ကူးတဲ့အခါ ဒီဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ ေကာင္းေကာင္း တလုံးကုိ အသုံးျပဳပါ။ Flash မီးကုိ အလြန္အကၽြံ အသုံးျပဳရင္ သင့္ရဲ႕ အရာ၀တၳဴေတြ စူးရွေတာက္ပသြားေစၿပီး၊ အေရာင္ေတြကုိ ပ်က္ပယ္သြားေစႏုိင္တယ္။ Flash ကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူေတြကုိ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ကူးတဲ့အခါ အျမင္ သိပ္မလွတဲ့ မ်က္လုံးနီေတြ မျဖစ္ေပၚေအာင္ သတိထားပါ၊ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ ကင္မရာထဲမွာ ဒါကုိ ျပင္ေပးႏုိင္တဲ့ setting ရွိေနတယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒါကုိ အသုံးျပဳပါ။ အလင္းအားနည္းတဲ့ ေန႔ခင္းပုိင္းမွာ အျပင္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ သင့္ရဲ႕ အရာ၀တၱဴ အနီးအနားမွာ မရွိဘူးဆုိရင္ Flash ကုိ အသုံးျပဳၾကည့္ပါ။

ရုိက္ကူးထားတဲ့ ရုပ္ပုံမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ အသုံးျပဳျခင္း
 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ format နဲ႔ သိမ္းထားတဲ့ ရုပ္ပုံေတြကုိ အလြယ္တကူနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ရုပ္ပုံေတြကုိ ရရွိႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြကေတာ့ -
 • လက္ကုိင္ဖုန္း ကင္မရာ (သုိ႔) သီးသန္႔သံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာတလုံး
 • အြန္လုိင္းမွာ ေ၀မွ်ႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ တခုခု
 • စကင္ဖတ္ၿပီး (သုိ႔) ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းနဲ႔ ရုိက္ကူးထားတဲ့ analogue ဓါတ္ပုံတပုံ (ဥပမာ အားျဖင့္ - ပုံႏွိပ္ထားတဲ့ ဓါတ္ပုံ (သုိ႔) ဖလင္အၾကည္ပုံ တပုံ)


အေပၚမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ အရင္းအျမစ္ တခုခုကေန ရရွိတဲ့ ဓါတ္ပုံ တပုံကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ထည့္လုိက္တဲ့အခါ ေအာက္က အခ်က္ေတြ လုိအပ္လာမွာ ျဖစ္တယ္ -

 • ဓါတ္ပုံ တည္းျဖတ္တဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲ၊ ရုပ္ပုံေတြကုိ စီမံျပဳျပင္ႏုိင္တဲ့ GIMP (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) ေဆာ့ဗ္၀ဲ စသျဖင့္။
 • စားပြဲတင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ထုတ္လႊင့္ေရး ကိရိယာေတြ ျဖစ္တဲ့ Scribus (သုိ႔) Inkscape (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) (သုိ႔) ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ဒီဇုိင္းကုိ ေရးဆြဲဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့ KompoZer (သုိ႔) သင့္ရဲ႕ မီဒီယာ ပရုိဂ်က္ထဲမွာ ရုပ္ပုံေတြကုိ ေပါင္းစပ္ေပးႏုိင္တဲ့ WordPress ေဆာ့ဗ္၀ဲေတြ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)။
 • အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳၿပီး ရုပ္ပုံေတြကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္တာတုိ႔၊ ေ၀မွ်တာတုိ႔၊ တင္ပုိ႔တာတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာ တက္ကၽြမ္းထားသူမ်ား
 • ပရင့္တာ တလုံး၊ (သို႔) အခေၾကးေငြနဲ႔ ငွားရမ္းႏုိင္တဲ့ ပရင့္တာ တလုံး


GIMP ဟာ ရုပ္ပုံေတြကုိ ေပါင္းစပ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့ အစြမ္းထက္တဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။ GIMP ကုိ အသုံးျပဳၿပီး လုပ္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -

 • ရုပ္ပုံေတြနဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္ေတြကုိ ဖန္တီးျခင္း
 • ဓါတ္ပုံေတြကုိ အရြယ္ညွိျခင္း၊ ျဖတ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပန္မြမ္းမံျခင္း
 • ရုပ္ပုံေတြကုိ ေပါင္းစပ္ျခင္း
 • မလုိအပ္တဲ့ ရုပ္ပုံ features ေတြကုိ ဖယ္ရွားျခင္း
 • ရုပ္ပုံေတြကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ format အသြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းျခင္း
 • သက္၀င္လႈပ္ရွားတဲ့ ရုပ္ပုံေတြကုိ ဖန္တီးျခင္း
 • ရုပ္ပုံေတြကုိ ကြန္ရက္မ်က္ႏွာေတြမွာ အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ျခင္း

လက္ကုိင္ဖုန္း ကင္မရာမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း
 

လက္ကုိင္ဖုန္း ကင္မရာတလုံးရဲ႕ အရည္အေသြးကုိ သိခ်င္ရင္ ကင္မရာ function ထဲမွာ mega-pixels ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲ ဆုိတဲ့ အေပၚ မူတည္တယ္။ mega-pixels မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္ကုိင္ဖုန္း ကင္မရာနဲ႔ ရိုက္လုိက္တဲ့ ဓါတ္ပုံဟာ resolution လုိ႔ ေခၚတဲ့ အရည္အေသြး ပုိေကာင္း ေလေလ ျဖစ္တယ္။ mega-pixels ၂ ပါတဲ့ ကင္မရာတလုံးက ၈” x ၁၀” ရွိတဲ့ (၁၅၀ pixels/လက္မ) ဓါတ္ပုံ အရည္အေသြး ေကာင္းေကာင္း တပုံကုိ ရုိက္ယူေပးႏုိင္လိမ့္မယ္။ mega-pixels ၃ နဲ႔ ၄ ရွိတဲ့ ဖုန္း ကင္မရာက ဒီ့ထက္ သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဓါတ္ပုံ အရည္အေသြးကုိ ရုိက္ကူးေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

ဘေလာ့ဂ္တခုခု (သုိ႔) ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခုမွာ အရြယ္အစားေသးငယ္တဲ့ ပုံေတြကုိ အသုံးျပဳ ခ်င္တယ္ဆုိရင္၊ လက္ကုိင္ဖုန္းမွာ ပါတဲ့ ကင္မရာ အမ်ားစုက အေတာ္အသင့္ ပုံထြက္ေကာင္းတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြကုိ ရုိက္ကူးေပးႏုိင္တယ္။ သင့္ရဲ႕ ကင္မရာကုိ ကိစၥတခုခုအတြက္ အသုံးမျပဳခင္၊ အရင္ အစမ္းရုိက္ၾကည့္ၿပီး သင္လိုခ်င္တဲ့ format ကို ေျပာင္းထားလုိက္ပါ။ လက္ကုိင္ဖုန္း ကင္မရာနဲ႔ ဓါတ္ပုံ ရုိက္နည္း၊ အသုံးျပဳနည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကုိ လက္ကုိင္ဖုန္း အခန္း (သုိ႔) Mobiles in-a-box toolkit မွာ ေလ့လာႏုိင္တယ္။

ရုပ္ပုံမ်ားကုိ ပရင့္ထုတ္ျခင္း
 

ရုပ္ပုံေတြကုိ ပရင့္ထုတ္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္၊ ပုံရဲ႕ resolution (DPI လုိေခၚတဲ့ တလက္မ အတြင္းမွာ ပါတဲ့ အစက္ အရည္အတြက္) နဲ႔ အရြယ္အစားကုိ အထူး သတိထားပါ။ အကယ္လုိ႔ ပုံေတြမွာ အေရာင္ေတြ ပါေနရင္၊ အဲဒီ အေရာင္ေတြကုိ RGB (နီ-စိမ္း-ျပာ) သုိ႔မဟုတ္ CMYK (စိမ္းျပာ-ပန္းခရမ္း-၀ါ-နက္) အေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလုိ႔ ရမရ စမ္းၾကည့္ပါ၊ ပုံတပုံထဲကေန အေရာင္ေတြကုိ အတိအက် ျပန္လည္ မြမ္းမံႏုိင္ေအာင္ ခြဲထုတ္ႏုိင္တဲ့နည္း ႏွစ္မ်ိဳး ရွိတယ္။ ပုံရဲ႕ အရည္းအေသြးနဲ႔ ပုံပန္းသ႑ာန္ေတြကုိ သက္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္  မွန္မွန္ကန္ကန္ အသုံးခ်တတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။

စိမ္းျပာ-ပန္းခရမ္း-၀ါ-နက္တုိ႔ဟာ စာရြတ္ေပၚမွာ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတပုံကုိ ထြတ္ေပၚေစႏုိင္တဲ့ မင္ရည္ အေရာင္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ မင္ရည္ တခုစီဟာ subtractive လုိ႔ ေခၚတဲ့ ႏႈတ္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ လုိအပ္တဲ့ မင္ရည္ကုိ စုပ္ယူ၊ စာရြတ္ေပၚမွာ သက္ေရာက္ထင္ရွားေစတယ္။ အကယ္လုိ႔ ဓါတ္ပုံ တပုံကုိ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ပရင္တာ တလုံးနဲ႔ ထုတ္ယူမယ္ ဆုိရင္၊ ပုံေတြကုိ CMYK format နဲ႔ ထုတ္ဖုိ႔ အခ်က္ေပးလာလိမ့္မယ္။ နီ-စိမ္း-ျပာ အေရာင္ေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ ေမာ္နီတာေတြနဲ႔ တီဗြီေတြမွာ ထုတ္လႊင့္ဖို႔ အသံုးမ်ားတယ္။

ရုပ္ပုံကုိ ပရင့္ထုတ္တဲ့အခါ ဖန္ျပင္ေပၚမွာ ျမင္ေတြ႔ရသလုိ တပုံစံထဲ ထုတ္လာမယ္လုိ႔ မယူဆသင့္ဘူး။ ပုံတပုံကုိ ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္ျပင္ေပၚမွာ ျမင္ေတြ႔ရတာနဲ႔ ပရင့္ထုတ္တဲ့အခါ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ပုံဟာ အေရာင္ တင္ဆက္တဲ့ ေနရာမွာ အျမဲတမ္းလုိလုိ ျခားနားေနတတ္တယ္။

အကယ္လုိ႔ ပရင္တာ တလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး ပရင့္ထုတ္မယ္ ဆုိရင္ ထုတ္ေ၀မဲ့ ပုံအရြယ္အစားကုိ အတိအက် သတ္မွတ္ထားပါ။ ဒါဆုိရင္ စာသားနဲ႔ ပုံေတြဟာ ရည္ရြယ္ထားတဲ့အတုိင္း ထြတ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္တယ္။ စာအုပ္ေတြကုိ ပရင့္ထုတ္ဖုိ႔ ဆုိရင္ေတာ့၊ spine-size မွာ ထားဖုိ႔ လုိတယ္။ ထူထဲတဲ့ စာအုပ္ တအုပ္မွာ မာေက်ာတဲ့ အဖုံးေတြကုိ အသုံးျပဳထားၿပီး စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ခ်ဳပ္သီထားတဲ့ ေနရာကုိ spine (ေက်ာရိုး) လုိ႔ ေခၚတယ္။

ပုံေတြကုိ သုံးစြဲမယ္ (သို႔) မသုံးစြဲဘူး ဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ရာမွာ ဘယ္ပုံေတြကုိ ရယူသုံးစြဲသင့္တယ္ မသင့္ဘူး၊ ထုတ္ေ၀ဖုိ႔ သင္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ format နဲ႔ ကုိက္ညီမႈ ရွိတယ္ မရွိဘူး ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြ အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ အရြယ္အစား၊ အေရာင္၊ စာရြတ္ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရာမွာ အသုံးျပဳမဲ့ ပစၥည္း ကိရိယာေတြကုိ စဥ္းစားထားပါ။ ပုံေတြကုိ ထည့္လုိက္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ေတြ ၾကာသြားမလား၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ပုိမ်ားလာမလား စသျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေမးၾကည့္ပါ။
မူပုိင္ခြင့္နဲ႔ တျခား တရား၀င္ ကိစၥမ်ား
ေအာက္ေျခ လူတန္းစား ဟာသမ်ား
Guerrilla ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္း
ရုိးရုိး သက္၀င္ကာတြန္းမ်ား