မူပုိင္ခြင့္နဲ႔ တျခား တရား၀င္ ကိစၥမ်ား


နည္းဗ်ဴဟာ အခန္း
(ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ) ေအာက္မွာရွိတဲ့ မူပုိင္ခြင့္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ဆုိတဲ့ စာမ်က္ႏွာကုိ ေလ့လာပါ။ privacy နဲ႔ လုံၿခဳံေရး (ဥပမာ၊ ဗြီဒီယုိထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ လူေတြ) နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ။

ရုပ္ပုံ တပုံၿပီး တပုံ ျပန္သုံးလုိ႔ ရမရ ေလ့လာပါ။ ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ တင္တဲ့ ရုပ္ပုံ တပုံကုိ အခ်ိန္မေရြး ဖယ္ရွားႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အကယ္လုိ႔ တရား၀င္ မဟုတ္တဲ့ ရုပ္ပုံတပုံကုိ အေျခခံၿပီး အမ်ိဳးသား ပုိစတာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခု ျဖစ္ေပၚလာတယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒီ ျပႆနာကုိ ဘယ္လုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းမလဲ။ အဲဒီ ရုပ္ပုံေတြကုိ ျပန္အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ သင့္အဖြဲ႔အစည္းက သီးသန္႔ရထားတယ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သင့္ အဖြဲ႔အစည္းထဲက သူငယ္ခ်င္း (သို႔) ကူညီပံ့ပုိးသူ တဦးတေယာက္က ပုိင္ဆုိင္ထားတယ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံတဲ့အခါ၊ သင္ ထုတ္ေ၀ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အရာဟာ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း (သုိ႔) စာေရးဆရာေတြကုိ အခေၾကးေငြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေစတာ မဟုတ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေဖၚျပထားဖုိ႔ လုိတယ္။ အကယ္လုိ႔ သင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာဟာ ပညာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားတယ္ ဆုိရင္ ထုတ္ေ၀တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ စာဖတ္ ပရိသတ္ေတြကုိ ေဖၚျပရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ အေနအထားမွာ မူပုိင္ခြင့္ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ တခ်ိဳ႕ ပုဂၢဳိလ္ေတြက ေစ်းႏႈန္းကုိ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ျဖစ္ျဖစ္၊ သက္ညွာေပးတာ ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပးႏုိင္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မူပုိင္ခြင့္ ကင္းလြတ္တဲ့ ပုံေတြကုိ အသုံးျပဳတာ ပုိသင့္ေလွ်ာ္တယ္။

ဓါတ္ပုံ ရုိက္ကူးတဲ့အခါ မူပုိင္ခြင့္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ သတိထားပါ။ မူပုိင္ခြင့္ေအာက္မွာ ထားရွိတဲ့ လုပ္ငန္းတခုခုကုိ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ကူးမိတဲ့အတြက္၊ မူပိုင္ခြင့္ စည္းကမ္းကုိ သင္ ခ်ိဳးေဖါက္ႏုိင္တယ္။ ပန္းခ်ီကားေတြ၊ ထုဆစ္တဲ့ ေက်ာက္ရုပ္ေတြ၊ ရက္လုပ္တဲ့အရာေတြ၊ ဗိသုကာ အေဆာက္အဦးေတြ၊ လက္၀တ္ရတနာ၊ အ၀တ္အစား၊ ကစားစရာအရုပ္နဲ႔ အႏုပညာ လက္ရာေတြနဲ႔လည္း ဒီေနရာမွာ အက်ဳံး၀င္တယ္။

 

ရုပ္ပုံမ်ား ေ၀မွ်ျခင္းနဲ႔ မူပုိင္ခြင့္


အကယ္လုိ႔ သင့္အေနနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ ရုပ္ပုံေတြကုိ မဖန္တီးႏုိင္ဘူး ဆုိရင္၊ အင္တာနက္မွာ အခမဲ့ ရရွိႏုိင္တဲ့ ပုံေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ စည္းရုံးလႈပ္ရွားသူေတြဟာ သူတုိ႔ တင္ပုိ႔လုိက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အြန္လုိင္းမွာ ေ၀မွ်ေပးထားတဲ့အတြက္၊ အဲဒါေတြကုိ အီးေမးလ္ကေန တဆင့္ အလြယ္တကူ ျဖန္႔ေ၀လုိ႔ ရတယ္၊ အင္တာနက္ကေန ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္တယ္။ လုိင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေ၀မွ်ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳထားၿပီး အဲဒီ စာတမ္းမွာ စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္းအရာေတြ ပါရွိေနရင္ လုိခ်င္သေလာက္ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တယ္။ အဲဒီလုိ စာသားေတြ၊ အသံေတြနဲ႔ ပုံေတြကုိ မူပုိင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မရွိပဲ၊ ဘယ္သူမဆုိ အခမဲ့ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္၊ ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ႏုိင္တယ္။ အဲဒါကုိ Open Content Licence လုိ႔ေခၚတဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ (အေသးစိတ္ ေလ့လာဖုိ႔ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ) ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ (သုိ႔) အမ်ားက လက္ခံထားတဲ့ ထုံးစံေတြကုိ လုိက္နာျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြတ္ႏုိင္တယ္။

 

မူပုိင္ခြင့္ ကင္းလြတ္တဲ့ ရုပ္ပုံမ်ား


အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ရုပ္ပံု အေတာ္မ်ားမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဓါတ္ပုံေတြ သာမက၊ ပုံေဖၚခ်က္ေတြ၊ ရုိးရုိး သက္၀င္ကာတြန္းေတြ၊ ကာတြန္းေတြ၊ ဗြီဒီယုိနဲ႔ ပန္းခ်ီေတြ) ကုိ Flickr လုိ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ ရယူႏုိင္တယ္။ ဓါတ္ပုံေတြကုိ ရွာခ်င္ရင္၊ advanced Flickr search ကုိ သုံးၿပီး ေအာက္ေျခက 'Creative Commons Copyright' ကုိ ေရြးလုိက္ပါ။ အကယ္လုိ႔ ဓါတ္ပုံတပုံကုိ ျပန္အသုံးျပဳဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္တယ္ ဆုိရင္ Flickr.com ထဲက ဓါတ္ပုံဆရာရဲ႕ profile ကုိ သြားၿပီး၊ သူ႔ဆီ စာတေစာင္ ေပးပို႔ႏုိင္တယ္။

 

ဓါတ္ပုံ ေ၀မွ်ေပးတဲ့ (သုိ႔) ပုံေတြကုိ အခမဲ့ေပးတဲ့ တျခား ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား