အမည္၀ွက္ၿပီး ဘေလာ့ဂ္တင္ျခင္း

 

အမည္၀ွက္ၿပီး ဘေလာ့ဂ္တင္ျခင္း လမ္းညႊန္ကုိ Global Voices က ေရးသားျပဳစုတာ ျဖစ္တယ္။

Global Voices က ေအာက္ပါ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ တင္ျပထားတယ္ -

“အကယ္လုိ႔ ဒီလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ အတိအက် လုိက္နာမယ္ ဆိုရင္၊ အြန္လုိင္းမွာ သင္ ေရးသားတဲ့ တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အေထာက္အထားေတြကုိ အင္တာနက္ ပံ့ပုိးေပးတဲ့ ISP ဆီကေနတဆင့္ အစုိးရ (သုိ႔) ဥပေဒ ျပဌာန္းတဲ့ ေအဂ်င္စီ တခုခုက ရယူသြားႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း လုံး၀ ေလွ်ာ့နည္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔က ဒါမ်ိဳးကုိ တခ်ိန္လုံး လုပ္ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ေတာ့ မရဘူး၊ တျခား လူေတြအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္ေအာင္၊ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္ေအာင္ (သုိ႔) အမ်ားျပည္သူ ထိခုိက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ လုံး၀ လက္ခံႏုိင္စရာ မေကာင္းဘူး၊ ဒီလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ တရား၀င္နည္းနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ (သုိ႔) ပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ကုိ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ အလြဲသုံးစား မလုပ္ပါနဲ႔။”

“ဒီလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြက တျခား နည္းပညာဆုိင္ရာ နည္းစနစ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ (ကီးဘုတ္ ရုိက္ခ်က္ေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္တဲ့ ပရုိဂရမ္ကုိ သင္ မသိရွိပဲ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ install လုပ္ထားတတ္တဲ့) keystroke ပရုိဂရမ္ သုံးစြဲမႈ (သုိ႔) အစဥ္အလာအတုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ရာမွာ သုံးတဲ့ ကိရိယာ (ကင္မရာ (သုိ႔) အေ၀းၾကည့္ မွန္ေျပာင္းကုိ သုံးၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္ျပင္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္မႈ) ေတြရဲ႕ ေဘးကေန သင့္ကုိ အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ဘူး။ တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေလ့ရွိတဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကေတာ့၊ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ နည္းပညာနဲ႔ မသက္ဆိုင္ပဲ - သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ အခ်က္အလက္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ သဲလြန္စ တခ်ိဳ႕ကုိ တခုခုေပၚမွာ ေရးမွတ္ထားတာတုိ႔၊ (သုိ႔) သူတုိ႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ တခ်ိန္ခ်ိန္က်ရင္ သစၥာမရွိတဲ့ တျခားလူ တေယာက္ေယာက္ဆီ ေရာက္သြားတာတုိ႔ ျဖစ္ခ်က္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးအတြက္ သတိထားၿပီး လိမၼာပါးနပ္ဖုိ႔ ေျပာတာကလြဲရင္ တျခား ကူညီေပးႏုိင္တာ မရွိဘူး။ ဘယ္ေနရာမွာ မဆုိ “သတိရွိရွိနဲ႔ လိမၼာပါးနပ္မႈ” ရွိ နည္း လမ္းညႊန္ခ်က္တခုကုိ သိရွိခ်င္ရင္ EFF ရဲ႕ “လုံလုံၿခံဳၿခံဳ ဘေလာ့ဂ္တင္နည္း” လမ္းညႊန္ကုိ ဖတ္ရႈဖုိ႔ အႀကံျပဳလိုတယ္။”